Finde og erstatte tekst i en e-mail eller et element

I Outlook har du adgang til redigeringsværktøjer, der giver dig mulighed for at søge efter og erstatte simpel tekst eller sætninger i en mail. Og du kan udvide søgningen for at finde ord eller udtryk, der indeholder bestemte tegn eller kombinationer af bogstaver, ved hjælp af jokertegn og koder. Du kan også søge efter og erstatte formatering – søg f.eks. efter skriftstørrelse, typografi, sprog og afsnitstegn – eller søg efter og erstat forskellige nominalformer eller verber bøjet i tid, f.eks. meddelelse kontra meddelelser og bruge kontra brugt.

Du kan hurtigt søge efter alle forekomster af et bestemt ord eller udtryk ved hjælp af indstillingen Søg.

 1. Vælg Søg i den mail eller det element, du opretter, under fanen Formatér tekst i gruppen Redigering.

  Vælg Formatér tekst og derefter Redigering for at åbne rullelisten

 2. Skriv den tekst, du vil søge efter, i feltet Søg efter.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du f.eks. vil finde alle forekomster af et ord eller udtryk, skal du vælge Find næste.

  • Hvis du vil finde alle forekomster af et bestemt ord eller udtryk på én gang, skal du vælge Find i > Hoveddokument.

Tip!: Tryk på Esc for at annullere den igangværende søgning.

Du kan automatisk erstatte et ord eller udtryk med et andet – eksempelvis kan du erstatte "anden" med "andre".

Bemærk!: Erstatningsteksten gør samme brug af store og små bogstaver som den tekst, der erstattes. Hvis du f.eks. søger efter GB og erstatter det med gigabyte, vil resultatet være GIGABYTE.

 1. Vælg Erstat i den mail eller det element, du opretter, under fanen Formatér tekst i gruppen Redigering.

  I Outlook, Formatér tekst, under redigering, vælg Erstat.

  Bemærk!: Du kan også vælge fanen Erstat i dialogboksen Søg.

 2. I dialogboksen Søg og erstat skal du vælge fanen Erstat, og i feltet Søg efter skal du skrive den tekst, du vil søge efter.

 3. Skriv erstatningsteksten i feltet Erstat med.

  I Outlook, dialogboksen Søg og erstat.

 4. Gør et af følgende:

  • Klik på Find næste for at finde næste forekomst af teksten.

  • Hvis du vil erstatte en forekomst af teksten, skal du vælge Erstat, hvorefter Outlook går videre til den næste forekomst.

  • Klik på Erstat alle for at erstatte alle forekomster af teksten.

Tip!: Tryk på Esc for at annullere en igangværende erstatning.

For visuelt at scanne et dokument for alle forekomster af et ord eller et udtryk kan du søge efter alle forekomster og fremhæve dem på skærmen. Selvom teksten er fremhævet på skærmen, er den ikke fremhævet i dokumentet, når det udskrives.

 1. Vælg Søg i den mail eller det element, du opretter, under fanen Formatér tekst i gruppen Redigering.

 2. Skriv den tekst, du vil søge efter, i feltet Søg efter.

 3. Vælg Fremhæv til læsning > Fremhæv alle.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Bemærk!: Hvis du vil deaktivere fremhævning på skærmen, skal du vælge Fremhæv til læsning > Ryd fremhævning.

Avanceret søg og erstat

Du kan søge efter mere end bare tekst. I Outlook kan du søge efter f.eks. formatering med fed eller kursiv, skrifttyper, afsnitstegn, mellemrum, bogmærker eller endda sprog.

Du kan søge efter og erstatte eller fjerne tegnformatering. Du kan f.eks. søge efter et bestemt ord eller udtryk og ændre skriftfarven, eller du kan søge efter en bestemt formatering, f.eks. fed, og ændre den.

 1. Vælg Erstat i den mail eller det element, du opretter, under fanen Formatér tekst i gruppen Redigering.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil finde tekst med en bestemt formatering, skal du skrive søgeteksten i feltet Søg efter.

  • Hvis du kun vil finde formatering, skal du undlade at udfylde feltet Søg efter.

 3. (Valgfrit) Markér et afkrydsningsfelt for søgning under Søgeindstillinger.

 4. Vælg Format, og vælg derefter de formatindstillinger, du vil søge efter og erstatte.

  I dialogboksen Søg og erstat skal du vælge Formatér og derefter en indstilling på rullelisten.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du ikke kan se Format, skal du vælge Mere.

  • I Outlook, dialogboksen Søg og erstat skal du vælge knappen Flere for at få vist yderligere indstillinger.

 5. Klik på feltet Erstat med, klik på Format, og vælg derefter de formatindstillinger, du vil erstatte med.

  Bemærk!: Hvis du også vil erstatte tekst, du har skrevet i feltet Søg efter, skal du skrive erstatningsteksten i feltet Erstat med.

 6. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil søge efter og erstatte hver forekomst af den angivne formatering, skal du klikke på Find næste og derefter klikke på Erstat.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster af den angivne formatering, skal du vælge Erstat alle.

Du kan søge efter og erstatte specialtegn og dokumentelementer som faner og manuelle sideskift. Du kan f.eks. finde alle dobbelte afsnitsmærker og erstatte dem med enkelt afsnitsmærker.

 1. Vælg Søg i den mail eller det element, du opretter, under fanen Formatér tekst i gruppen Redigering.

 2. Vælg Speciel, og vælg derefter et element.

  I dialogboksen Søg og erstat skal du vælge Speciel og derefter en indstilling på listen.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du ikke kan se Speciel, skal du vælge Mere.

  • I Outlook, dialogboksen Søg og erstat skal du vælge knappen Flere for at få vist yderligere indstillinger.

 3. Hvis du vil erstatte elementet, skal du vælge fanen Erstat og derefter indtaste det, du vil erstatte med, i feltet Erstat med.

 4. Vælg Find næste, Find alle, Erstat eller Erstat alle.

  Tip!: Tryk på Esc for at annullere den igangværende søgning.

Du kan bruge jokertegn til at søge efter tekst. Du kan f.eks. bruge jokertegnet stjerne (*) til at søge efter en tegnstreng (for eksempel vil "s*r" finde "sær" og "stor").

Brug jokertegn til at søge efter og erstatte tekst

 1. Vælg Søg eller Erstat i den mail eller det element, du opretter, under fanen Formatér tekst i gruppen Redigering.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Brug jokertegn under Søgeindstillinger.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se Søgeindstillinger, skal du vælge Mere.

 3. Gør et af følgende:

  • Vælg Speciel, vælg et jokertegn, og skriv derefter eventuel yderligere tekst i feltet Søg efter. Du finder flere oplysninger i tabellen under "Jokertegn for elementer, du vil søge efter og erstatte" senere i dette afsnit.

  • Skriv et jokertegn direkte i feltet Søg efter. Du finder flere oplysninger i tabellen under "Jokertegn for elementer, du vil søge efter og erstatte" senere i dette afsnit.

  Bemærk!: Hvis du også vil erstatte et element, du har skrevet i feltet Søg efter, skal du skrive erstatningsteksten i feltet Erstat med.

 4. (Valgfrit) Hvis du også vil erstatte det element, du har skrevet i feltet Søg efter, skal du vælge fanen Erstat og derefter indtaste det, du vil erstatte med, i feltet Erstat med.

 5. Vælg Find næste, Find alle, Erstat eller Erstat alle.

  Tip!: Tryk på Esc for at annullere den igangværende søgning.

Jokertegn for elementer, du vil søge efter og erstatte

 • Når du markerer afkrydsningsfeltet Brug jokertegn, finder Outlook kun nøjagtigt den tekst, du angiver. Bemærk, at afkrydsningsfelterne Forskel på store og små bogstaver og Kun hele ord ikke er tilgængelige (nedtonet) for at vise, at disse indstillinger er aktiveret automatisk og ikke kan deaktiveres.

 • Hvis du vil søge efter et tegn, der er defineret som et jokertegn, skal du skrive en omvendt skråstreg (\) foran tegnet. Skriv f.eks. \? for at finde et spørgsmålstegn.

 • Du kan bruge parenteser til at gruppere jokertegn og tekst samt til at angive rækkefølge i en søgning. For eksempel kan du søge efter <(præ)*(er)> for at finde "præferencer" og "præstationer".

 • Hvis du vil søge efter et udtryk og derefter erstatte det med det omarrangerede udtryk, skal du bruge jokertegnet \n. Skriv f.eks. (Ashton) (Chris) i feltet Søg efter og \2 \1 i feltet Erstat med. Outlook finder Ashton Chris og erstatter det med Chris Ashton.

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Eksempel

Ethvert enkelttegn

?

s?l finder "sal" og "sæl"

En hvilken som helst tegnstreng

*

s*d finder "sad" og "salatfad"

Starten af et ord

<

<(inter) finder "interessant" og "interagere", men ikke "splinter"

Slutningen af et ord

>

(ind)> finder "ind" og "pind", men ikke "spinde"

Et af de angivne tegn

[ ]

v[io]n finder "vin" og "von"

Et vilkårligt enkelt tegn i dette interval

[-]

[f-h]ad finder "fad", "gad" og "had". Intervallerne skal være i stigende rækkefølge

Ethvert enkelttegn undtagen tegnene i intervallet i de kantede parenteser

[!x-z]

l[!a-m]n finder "lyn" og "lån", men ikke "len" eller "lan"

Nøjagtigt n forekomster af det forrige tegn eller udtryk

{n}

fe{2}d finder "feed" men ikke "fed"

Mindst n forekomster af det forrige tegn eller udtryk

{n,}

fe{1,}d finder "fed" og feed"

Mellem n og m forekomster af det forrige tegn eller udtryk

{n,m}

10{1,3} finder "10", "100" og "1000"

En eller flere forekomster af det forrige tegn eller udtryk

@

An@e finder "Ane" og "Anne"

Brug følgende koder til at finde bogstaver, formatering, felter eller specialtegn. Bemærk, at nogle koder kun fungerer, hvis indstillingen Brug jokertegn er aktiveret eller deaktiveret.

Koder, der fungerer i feltet Søg efter eller Erstat med

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Afsnitsmærke ( Afsnitsmærke )

^p (fungerer ikke i feltet Søg efter, når indstillingen Brug jokertegn er aktiveret) eller ^13

Tabulatortegn ( Tabulatortegn )

^t eller ^9

ASCII-tegn

^nnn, hvor nnn er tegnkoden.

ANSI-tegn

^0nnn, hvor 0 er nul, og nnn er tegnkoden

Lang tankestreg ( — )

^+

Kort tankestreg ( – )

^=

Indsætningstegn

^^

Manuelt linjeskift ( Manuelt linjeskift )

^l eller ^11

Spalteskift

^n eller ^14

Side- eller sektionsskift

^12 (indsætter et sideskift ved erstatning)

Manuelt sideskift

^m (finder eller erstatter også sektionsskift, når indstillingen Brug jokertegn er aktiveret)

Hårdt mellemrum ( Hårdt mellemrum )

"s"

Hård bindestreg ( Hård bindestreg )

^~

Blød bindestreg ( Blød bindestreg )

^-

Kode, som kun kan bruges i feltet Søg efter (når Brug jokertegn er slået til)

Hvis du vil finde

skal du skrive

Billede eller grafik (kun indbygget)

^g

Koder, som kun kan bruges i feltet Søg efter (når Brug jokertegn er slået fra)

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Vilkårligt tegn

^?

Vilkårligt ciffer

^#

Vilkårligt bogstav

^$

Unicode-tegn

^Unnnn, hvor nnnn er tegnkoden

Billede eller grafik (kun indbygget)

^1

Fodnotetegn

^f eller ^2

Slutnotetegn

^e

Felt

^d

Venstre klammeparentes (når feltkoder er synlige)

^19

Højre klammeparentes (når feltkoder er synlige)

^21

Kommentar

^a eller ^5

Sektionsskift

^b

Langt mellemrum (Unicode)

^u8195

Kort mellemrum (Unicode)

^u8194

Blanktegn

^w (enhver kombination af almindelige og hårde mellemrum og tabulatortegn)

Koder, der kun fungerer i boksen Erstat med

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Indholdet af Microsoft Windows Udklipsholder

^c

Indholdet af feltet Søg efter

^&

Du kan gå til bestemte elementer som f.eks. en side, et bogmærke eller en linje i en mail.

 1. Vælg Søg > Gå til i den mail eller det element, du opretter, under fanen Formatér tekst i gruppen Redigering.

  Vælg Søg i gruppen Redigering under fanen Formatér tekst, og vælg derefter Gå til.

 2. Vælg et element på listen Gå til hvad.

  I dialogboksen Søg og erstat skal du på fanen Gå til vælge en Gå til hvad-indstilling for at komme i gang.

 3. Gør et af følgende:

  • For at gå til et bestemt element skal du skrive de relevante identifikationsoplysninger for elementet i feltet Indtast og derefter vælge Gå til.

  • For at gå til det næste eller forrige element af den angivne type skal du lade feltet Indtast være tomt og derefter klikke på Næste eller Forrige.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×