Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Når du deler en elektronisk kopi af visse Microsoft 365-dokumenter med kunder eller kolleger, er det en god ide at gennemgå dokumentet for skjulte data eller personlige oplysninger. Du kan fjerne disse skjulte oplysninger, før du deler dokumentet med andre. Funktionen Dokumentinspektion i Word, Excel, PowerPoint, eller Visio kan hjælpe dig med at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger i dokumenter, som du planlægger at dele.

Skjulte oplysninger kan omfatte:

 • skjulte data eller personlige oplysninger, som du måske ikke vil dele i Word-dokumenter

 • data som Excel føjer til en projektmappe, når du samarbejder med andre

 • skjulte data eller personlige oplysninger i en PowerPoint, der kan være gemt i præsentationen eller dens metadata

 • dokumentoplysninger og filegenskaber i Visio-dokumenter

Bemærk!: Medmindre du sender dokumentet til Microsoft, har Microsoft ikke adgang til oplysninger fra dokumentet.

Denne artikel beskriver den type oplysninger, der typisk gemmes i Microsoft 365-dokumenter, så du kan beslutte, hvad du vil beholde, og hvad du vil fjerne i dokumentet eller metadata. Der er nogle oplysninger, som Dokumentinspektion ikke kan fjerne, beskrevet i de tabeller, der giver flere oplysninger om Word, Excel og PowerPoint.

En elektronisk kopi af et Word-dokument, som du deler med kunder eller kolleger, indeholder ofte skjulte data eller personlige oplysninger, der er gemt i selve dokumentet eller i dokumentets egenskaber eller metadata.

Tip!: Hvis du bare vil undgå at udskrive kommentarer, skal du gå til Fil > Udskriv, klik på Udskriv alle sider og fjerne markeringen i Udskriv markering.

Typer af skjulte data og personlige oplysninger

Word-dokumenter kan indeholde følgende typer skjulte data og personlige oplysninger:

 • Kommentarer, korrekturmærker fra registrerede ændringer, versioner og håndskrevne anmærkninger     Hvis du har samarbejdet med andre om at oprette dit dokument, kan dokumentet indeholde elementer som korrekturmærker fra registrerede ændringer, kommentarer, håndskrevne anmærkninger eller versioner. Disse oplysninger kan gøre det muligt for andre at se navnene på de personer, der har arbejdet på dokumentet, kommentarer fra korrekturlæsere og ændringer, der er foretaget i dokumentet, ting, som du måske ikke vil dele uden for dit team.

 • Dokumentegenskaber og personlige oplysninger     Dokumentegenskaber eller metadata omfatter oplysninger om dokumentet, f.eks. forfatter, emne og titel. Dokumentegenskaber omfatter også oplysninger, der automatisk vedligeholdes af Microsoft 365 programmer, f.eks. navnet på den person, der senest har gemt et dokument, og den dato, hvor dokumentet blev oprettet. Hvis du har brugt bestemte funktioner, kan dokumentet også indeholde yderligere typer personlige oplysninger (PII), f.eks. brevhoveder i mails, oplysninger om send til gennemsyn, distributionssedler og skabelonnavne.

 • Sidehoveder, sidefødder og vandmærker     Word dokumenter kan indeholde oplysninger i sidehoveder og sidefødder. Desuden har du muligvis føjet et vandmærke til dit Word dokument.

 • Skjult tekst     Word dokumenter kan indeholde tekst, der er formateret som skjult tekst. Hvis du ikke ved, om dokumentet indeholder skjult tekst, kan du bruge Dokumentinspektion til at søge efter det.

 • Egenskaber for dokumentserver     Hvis dokumentet blev gemt på en placering på en dokumentstyringsserver, f.eks. et dokumentarbejdsområde eller et bibliotek baseret på Windows SharePoint Services, kan dokumentet indeholde yderligere dokumentegenskaber eller oplysninger, der er relateret til denne serverplacering.

 • Brugerdefinerede XML-data     Dokumenter kan indeholde brugerdefinerede XML-data, der ikke er synlige i selve dokumentet. Dokumentinspektion kan finde og fjerne disse XML-data.

Find og fjern skjulte data og personlige oplysninger med Dokumentinspektion.

Du kan bruge Dokumentinspektion til at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger i Word dokumenter. Det er en god ide at bruge Dokumentinspektion , før du deler en elektronisk kopi af dit Word dokument, f.eks. i en vedhæftet fil i en mail.

Vigtigt!: Vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger Dokumentinspektion på en kopi af det oprindelige dokument, da det ikke altid er muligt at gendanne de data, som fjernes med Dokumentinspektion.

 1. Åbn det Word-dokument, som du vil gennemse for skjulte data og personlige oplysninger.

 2. Klik på fanen Filer, klik på Gem som, og skriv derefter et navn i feltet Filnavn for at gemme en kopi af det oprindelige dokument.

 3. Klik på fanen Filer i kopien af det oprindelige dokument, og klik derefter på Oplysninger.

 4. Klik på Kontrollér, om der er problemer, og derefter på Undersøg dokument.

 5. Markér afkrydsningsfelterne for de typer af skjult indhold, der skal undersøges, i dialogboksen Dokumentinspektion.

 6. Klik på Undersøg.

 7. Gennemse resultaterne af undersøgelsen i dialogboksen Dokumentinspektion.

 8. Klik på Fjern alle ud for resultaterne for de typer af skjult indhold, som du vil fjerne fra dokumentet.

  Vigtigt!: 

  • Hvis du fjerner skjult indhold fra dokumentet, er det ikke sikkert, at du kan gendanne indholdet ved at klikke på Fortryd.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige oplysninger fra dokumenter, du gemmer i OpenDocument Text-formatet (.odt), skal du køre Dokumentinspektion, hver gang du gemmer dokumentet i dette format.

Dette kan findes og fjernes med Dokumentinspektion i et Word-dokument.

Dokumentinspektion i Word indeholder flere forskellige inspektionsværktøjer, der giver dig mulighed for at finde og fjerne de skjulte data og personlige oplysninger, som findes specifikt i Word-dokumenter. Følgende tabel indeholder en liste over de typer skjulte data og personlige oplysninger, som kan findes og fjernes i Word-dokumenter med Dokumentinspektion.

Bemærkninger!: 

 • Hvis din organisation har tilpasset Dokumentinspektion ved at tilføje inspektionsmoduler, kan du muligvis kontrollere dokumenterne for andre typer oplysninger.

 • Hvis du bruger Microsoft Word Starter 2010, er det ikke alle de funktioner, der er anført for Word, der understøttes i Word Starter. Du kan få mere at vide om de funktioner, der er tilgængelige i Word Starter under Understøttelse af funktioner i Word Starter.

Inspektion

Finder og fjerner

Kommentarer, ændringer, versioner og anmærkninger

Bemærk!: I Word Starter 2010 fjerner Dokumentinspektion kun versioner og anmærkninger.

 • Kommentarer

 • Korrekturmærker fra registrerede ændringer

 • Oplysninger om dokumentversion

 • Håndskrevne anmærkninger

Dokumentegenskaber og personlige oplysninger

 • Dokumentegenskaber, herunder oplysninger fra fanerne Dokumentinfo, Statistik og Brugerdefineret i dialogboksen Dokumentegenskaber

 • E-mail-brevhoveder

 • Distributionslister

 • Send-til-gennemsyn-oplysninger

 • Egenskaber for dokumentserver

 • Politikoplysninger om dokumentstyring

 • Oplysninger om indholdstype

 • Oplysninger om databindingskæder for databundne felter (sidste værdi konverteres til tekst)

 • Brugernavn

 • Skabelonnavn

Sidehoveder, sidefødder og vandmærker

 • Oplysninger i dokumentsidehoveder

 • Oplysninger i dokumentsidefødder

 • Vandmærker

Skjult tekst

Tekst, der er formateret som skjult tekst (en skrifttypeeffekt, der vælges i dialogboksen Skrifttype)

Bemærk!: Inspektionsværktøjet kan ikke registrere tekst, der er skjult ved hjælp af andre metoder (f.eks. hvid tekst på en hvid baggrund).

Brugerdefinerede XML-data

 • Brugerdefinerede XML-data, der kan være gemt i et dokument

Usynligt indhold

Objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige.

Bemærk!: Dette inspektionsværktøj kan ikke bruges til at registrere objekter, der er dækket af andre objekter.

Når du deler en elektronisk kopi af en Excel-projektmappe, skal du sørge for at gennemse projektmappen for skjulte data eller personlige oplysninger, der kan være gemt i selve projektmappen eller dens dokumentegenskaber (metadata).

Dokumentinspektion i Excel kan hjælpe dig med at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger i dine projektmapper.

Bemærk!: Selvom du kan fjerne skjulte data og personlige oplysninger fra projektmapper, som du har sendt til andre personer, kan du ikke fjerne kommentarer, anmærkninger, dokumentegenskaber og personlige oplysninger, hvis Excel-projektmappen er gemt som en Delt projektmappe. Hvis du vil fjerne disse oplysninger fra en delt projektmappe, skal du først kopiere projektmappen og slå funktionen Delt projektmappe fra.

Find og fjern skjulte data og personlige oplysninger

Dokumentinspektion hjælper dig med at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger i Excel projektmapper. Det er en god ide at bruge Dokumentinspektion , før du deler en elektronisk kopi af projektmappen, f.eks. i en vedhæftet fil i en mail.

Vigtigt!: Vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger Dokumentinspektion på en kopi af din oprindelige projektmappe, da det ikke altid er muligt at gendanne de data, som fjernes med Dokumentinspektion.

 1. Åbn den projektmappe, som du vil undersøge for skjulte data og personlige oplysninger.

 2. Klik på Filer > Gem som, og skriv et andet navn i feltet Filnavn for at gemme en kopi af den oprindelige projektmappe.

 3. Klik på Filer > Oplysninger i kopien af din oprindelige projektmappe.

 4. Klik på Kontrollér, om der er problemer, og derefter på Undersøg dokument.

 5. Markér felterne for de typer af skjult indhold, som du vil undersøge, i feltet Dokumentinspektion. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte inspektionsværktøjer under Hvad Dokumentinspektion finder og fjerner i Excel-dokumenter.

 6. Klik på Undersøg.

 7. Gennemse resultaterne af inspektionen i feltet Dokumentinspektion.

 8. Klik på Fjern alle ud for resultaterne for de typer af skjult indhold, som du vil fjerne fra dokumentet.

  Vigtigt!: 

  • Hvis du fjerner skjult indhold fra projektmappen, er det ikke sikkert, at du kan gendanne indholdet ved at klikke på Fortryd.

  • Hvis du fjerner skjulte rækker, kolonner eller regneark, der indeholder data, bliver resultaterne af beregninger og formularer i projektmappen muligvis ændret. Hvis du ikke er klar over, hvilke oplysninger de skjulte rækker, kolonner eller regneark indeholder, skal du lukke Dokumentinspektion, vise de skjulte rækker, kolonner eller regneark og derefter gennemse indholdet.

  • Inspektionsværktøjerne til Kommentarer og anmærkninger, Dokumentegenskaber og personlige oplysninger samt Sidehoveder og sidefødder kan ikke bruges i en projektmappe, der er gemt som en delt projektmappe (Gennemse > Del projektmappe). Det skyldes, at der bruges personlige oplysninger i delte projektmapper, så forskellige personer kan samarbejde om den samme projektmappe. Hvis du vil fjerne disse oplysninger fra en delt projektmappe, kan du kopiere projektmappen og derefter ophæve delingen af den. Hvis du vil ophæve delingen af en projektmappe, skal du klikke på Gennemse > Del projektmappe og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer samtidig.

   Bemærk!: Ophævelse af deling er ikke tilgængelig i Microsoft Excel Starter 2010. Du skal bruge den fulde version af Excel for at ophæve deling.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige oplysninger fra regneark, du gemmer i OpenDocument Spreadsheet-formatet (.ods), skal du køre Dokumentinspektion, hver gang du gemmer regnearket i dette format.

Typer af skjulte data og personlige oplysninger i Excel

Her er nogle af de elementer, der kan være kilden til skjulte data og personlige oplysninger i dine Excel- projektmapper:

 • Kommentarer og håndskrevne anmærkninger     Projektmappen kan indeholde elementer som kommentarer eller håndskrevne anmærkninger, hvis du har samarbejdet med andre om at oprette din projektmappe. Disse oplysninger kan give andre personer mulighed for at se navnene på de personer, der har arbejdet på projektmappen, kommentarer fra korrekturlæsere og ændringer, der er foretaget i projektmappen.

 • Dokumentegenskaber og personlige oplysninger     Metadata eller dokumentegenskaber i Excel, ligesom i andre Microsoft 365 -apps, indeholder oplysninger som forfatter, emne og titel. Microsoft 365 vedligeholder automatisk navnet på den person, der senest har gemt en projektmappe, datoen, hvor dokumentet blev oprettet, og dokumentets placering (Excel 2013 eller nyere versioner). Der kan være flere typer personlige oplysninger (PII), f.eks. brevhoveder i mails, oplysninger om send til gennemsyn, distributionssedler, printeregenskaber (f.eks. printersti og sikker udskriftsadgangskode) og oplysninger om filstier til publicering af websider.

 • Sidehoveder og sidefødder     Projektmapper kan indeholde oplysninger i sidehoveder og sidefødder.

 • Skjulte rækker, kolonner og regneark    Projektmapper kan have rækker, kolonner og hele regneark, der er skjulte. Hvis du distribuerer en kopi af en projektmappe, der har skjulte rækker, kolonner eller regneark, kan andre personer få vist dem for at få vist de skjulte data.

 • Egenskaber for dokumentserver     Projektmapper, der er gemt på en placering på en dokumentstyringsserver, f.eks. et dokumentarbejdsområde eller et bibliotek baseret på Windows SharePoint Services, kan indeholde yderligere dokumentegenskaber eller oplysninger, der er relateret til serverplaceringen.

 • Brugerdefinerede XML-data     Projektmapper kan have brugerdefinerede XML-data, der ikke er synlige i selve dokumentet. Dokumentinspektion kan finde og fjerne disse XML-data.

 • Usynligt indhold     Projektmapper kan have objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige.

 • Eksterne links    Projektmapper kan have links til data i andre projektmapper (eksterne links). Navnene på de regneark, der indeholder disse data, gemmes derefter med projektmapperne, men er muligvis ikke synlige.

 • Integrerede filer eller objekter    Projektmapper kan have integrerede filer (f.eks. et Microsoft 365- eller tekstdokument) eller integrerede objekter (f.eks. et diagram eller en ligning), der kan have data, der ikke er synlige.

 • Makroer af VBA-kode    Projektmapper kan oprette makroer, VBA-moduler, COM- eller ActiveX-objekter, brugerformularer eller brugerdefinerede funktioner, der kan indeholde skjulte data.

 • Elementer, der kan have cachelagrede data    Projektmapper kan have cachelagrede data for pivottabeller, pivotdiagrammer, udsnitsværktøjer, tidslinjer og kubeformler, der måske ikke er synlige.

 • Excel-undersøgelser    Projektmapper kan have skjulte spørgsmål til Excel-undersøgelser, som blev indtastet i Excel til internettet og gemt sammen med projektmappen, men ikke er synlige der.

 • Scenariestyringsscenarier    Projektmapper kan have scenarier, som blev defineret ved hjælp af Scenariestyring. Disse scenarier kan indeholde cachelagrede eller skjulte data.

 • Filtre    Projektmapper kan have aktive autofiltre eller tabelfiltre, der kan medføre, at cachelagrede eller skjulte data skal gemmes sammen med projektmappen.

 • Skjulte navne    Projektmapper kan have skjulte navne, der kan være kilden til skjulte data.

Dette kan findes og fjernes med Dokumentinspektion i et Excel-dokument.

Dokumentinspektion viser elementer, som den registrerer for at hjælpe dig med at finde og fjerne de skjulte data og personlige oplysninger, der findes specifikt i Excel-projektmapper. I følgende tabel vises de typer skjulte data og personlige oplysninger, som Dokumentinspektion kan finde og fjerne fra projektmapperne.

Bemærkninger!: 

 • Ikke alle de Excel funktioner, der er angivet i tabellen, understøttes i Microsoft Excel Starter 2010.

 • Hvis din organisation har tilføjet brugerdefinerede inspektionsmoduler til Dokumentinspektion, får du muligvis vist andre typer oplysninger.

For disse elementer:

Finder og fjerner Dokumentinspektion:

Kommentarer og anmærkninger

 • Kommentarer

 • Håndskrevne anmærkninger

Bemærk!: I Excel Starter 2010 fjerner Dokumentinspektion kun anmærkninger.

Dokumentegenskaber og personlige oplysninger

 • Dokumentegenskaber, herunder oplysninger fra fanerne Dokumentinfo, Statistik og Brugerdefineret i dialogboksen Dokumentegenskaber

 • (Excel 2013 eller nyere versioner) Dokumentplacering, når du klikker på Fjern alle, ryddes den eksisterende dokumentplacering op fra filen. Dokumentplaceringen føjes ikke til filen igen, når du gemmer, før du lukker Excel 2013 eller nyere og åbner filen igen.

 • Mailbrevhoveder

 • Distributionslister

 • Send-til-gennemsyn-oplysninger

 • Egenskaber for dokumentserver

 • Politikoplysninger om dokumentstyring

 • Oplysninger om indholdstype

 • Brugernavn

 • Oplysninger om printersti

 • Scenariekommentarer

 • Filsti til udgivelse af websider

 • Kommentarer til angivne navne og tabelnavne

 • Inaktive eksterne dataforbindelser

Sidehoveder og sidefødder

 • Oplysninger i sidehoveder i regneark

 • Oplysninger i sidefødder i regneark

Skjulte rækker og kolonner

 • Skjulte rækker

 • Skjulte kolonner, der indeholder data

  Bemærkninger!: 

  • Hvis projektmappen indeholder skjulte kolonner uden data, og disse kolonner er placeret mellem kolonner med data, bliver de tomme, skjulte kolonner også fundet og fjernet.

  • Hvis de skjulte rækker eller kolonner i projektmappen indeholder data, bliver resultaterne af beregninger eller formularer i projektmappen muligvis ændret, når du fjerner disse rækker eller kolonner. Hvis du ikke er klar over, hvilke oplysninger de skjulte rækker eller kolonner indeholder, skal du lukke Dokumentinspektion, vise de skjulte rækker eller kolonner og derefter gennemse indholdet.

  • Dokumentinspektion registrerer ikke figurer, diagrammer, kontrolelementer, Microsoft ActiveX-objekter, billeder eller SmartArt-grafik, der findes i skjulte kolonner.

  • Skjulte rækker eller kolonner fjernes ikke, hvis de er en del af en tabeloverskrift, et listehoved eller en pivottabel. Disse rækker og kolonner vises.

Skjulte regneark

Skjulte regneark

Bemærk!: Hvis de skjulte regneark i projektmappen indeholder data, bliver resultaterne af beregninger eller formularer i projektmappen muligvis ændret, når du fjerner disse regneark. Hvis du ikke er klar over, hvilke oplysninger de skjulte regneark indeholder, skal du lukke Dokumentinspektion, vise de skjulte regneark og derefter gennemse indholdet.

Brugerdefinerede XML-data

Brugerdefinerede XML-data, der kan være gemt i en projektmappe

Usynligt indhold

Objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige

Bemærk!:  Dokumentinspektion registrerer ikke objekter, der er dækket af andre objekter.

Oplysninger, som Dokumentinspektion finder, men ikke kan fjerne

Den Dokumentinspektion registrerer følgende elementer, der kan have data, der ikke er synlige i projektmappen. Det kan ikke fjerne disse elementer for dig, fordi det kan medføre, at projektmappen ikke fungerer korrekt. Du kan undersøge hvert element, der findes, og afgøre, om du vil fjerne det manuelt eller erstatte det med et element, der ikke har skjulte data, f.eks. et statisk billede.

For disse elementer:

Finder Dokumentinspektion:

Eksterne links

Links til data i andre projektmapper. Navnene på de regneark, der indeholder de data, der gemmes sammen med din projektmappe, men ikke er synlige der. Eksterne links omfatter eksterne referencer, der anvendes i:

 • Regnearksceller

 • Navne

 • Objekter, f.eks. tekstfelter eller figurer

 • Diagramtitler

 • Diagramdataserier

Integrerede filer eller objekter

Integrerede filer (f.eks. et Microsoft 365 eller tekstdokument) eller integrerede objekter (f.eks. et diagram eller en ligning), der kan have data, der ikke er synlige i projektmappen. Her er eksempler på nogle objekttyper:

 • Bitmapbilledobjekter

 • Microsoft Equation 3.0-objekter

 • Microsoft Graph Chart-objekter

 • PowerPoint Præsentationsobjekter

 • Visio Tegneobjekter

 • Word Dokumentobjekter

 • OpenDocument-tekstobjekter

Makroer af VBA-kode

Makro eller VBA-elementer, der kan have skjulte data i din projektmappe. Dette omfatter:

 • Makroer, herunder Excel 4.0-makroark (XLM)

 • VBA-moduler

 • COM- eller ActiveX-objekter

 • Brugerformularer, herunder Excel 5.0-formularer

 • Brugerdefinerede funktioner

BI-funktioner med cachelagrede data

BI-funktioner, der muligvis har cachelagrede data, der er gemt sammen med projektmappen, måske med data, der ikke er synlige. Dokumentinspektion søger efter følgende elementer, som kunne have PivotCache, SlicerCache eller kubeformelcache:

 • Pivottabeller og pivotdiagrammer

 • Udsnitsværktøjer og tidslinjer

 • Kubeformler

Excel-undersøgelser

Excel Undersøgelsesspørgsmål, der blev oprettet i Excel til internettet og gemt sammen med projektmappen uden at være synlige der.

Scenariestyringsscenarier

Scenarier, der defineres med Scenariestyring, og som kan medføre cachelagrede eller skjulte data, der skal gemmes sammen med projektmappen.

Filtre

Filtre, der kan være årsag til cachelagret eller skjulte data i din projektmappe. Dokumentinspektion søger efter Autofiltre og tabelfiltre, der er anvendt til dine data.

Skjulte navne

Skjulte navne, der kan lagre skjulte data i projektmappen.

Du kan finde og fjerne skjulte oplysninger i dine PowerPoint-præsentationer ved hjælp af Dokumentinspektion.

Tip!: Hvis du bare vil undgå at udskrive kommentarer, skal du gå til Fil > Udskriv, klik på Slides på hele siden og fjerne markeringen i Udskriv kommentarer.

Find og fjern skjulte data og personlige oplysninger

Vigtigt!: Vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger Dokumentinspektion på en kopi af den oprindelige præsentation, da det ikke altid er muligt at gendanne de data, som fjernes med Dokumentinspektion.

 1. Åbn den PowerPoint-præsentation, som du vil undersøge for skjulte data og personlige oplysninger.

 2. På fanen Filer skal du vælge Gem som og derefter skrive et navn i feltet Filnavn for at gemme en kopi af den oprindelige præsentation.

 3. På fanen Filer i kopien af den oprindelige præsentation, vælg da Oplysninger.

 4. Klik på Kontrollér, om der er problemer, og derefter på Undersøg dokument.

 5. Markér afkrydsningsfelterne for de typer af skjult indhold, som du vil undersøge, i dialogboksen Dokumentinspektion. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte inspektionsværktøjer under Fjern skjulte data og personlige oplysninger ved at undersøge dokumenter, præsentationer eller projektmapper.

 6. Klik på Undersøg.

 7. Gennemse resultaterne af undersøgelsen i dialogboksen Dokumentinspektion.

 8. Klik på Fjern alle ud for resultaterne for de typer af skjult indhold, som du vil fjerne fra dokumentet.

  • Hvis du fjerner skjult indhold fra præsentationen, er det ikke sikkert, at du kan gendanne indholdet ved at klikke på Fortryd.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige oplysninger fra præsentationer, du gemmer i OpenDocument Presentation-formatet (.odp), skal du køre Dokumentinspektion, hver gang du gemmer præsentationen i dette format.

Typer af skjulte data og personlige oplysninger

PowerPoint-præsentation kan gemme flere typer af skjulte data og personlige oplysninger. Selvom disse oplysninger muligvis ikke er umiddelbart synlige, kan de stadig hentes frem fra din præsentation.

Skjulte oplysninger kan være data, som PowerPoint tilføjer, så du kan samarbejde med andre personer om at oprette præsentationen. Det kan også være oplysninger, som du bevidst har valgt at skjule.

PowerPoint-præsentationer kan indeholde følgende typer skjulte data og personlige oplysninger:

 • Kommentarer og håndskrevne anmærkninger    Hvis du samarbejder med andre om at oprette din præsentation, kan præsentationen indeholde elementer som kommentarer eller håndskrevne anmærkninger. Disse oplysninger kan give andre personer mulighed for at se de ændringer, der er foretaget, og navnene på dem, der har arbejdet på præsentationen, samt kommentarer fra korrekturlæsere.

 • Data til registrering af ændringer   Når du samarbejder på et delt dokument, der er gemt i skyen, lagrer PowerPoint 2016 for Microsoft 365 data om, hvem der har foretaget ændringer i dokumentet, og hvornår ændringerne er foretaget.

 • Dokumentegenskaber og personlige oplysninger     Dokumentegenskaber, også kaldet metadata, indeholder oplysninger om præsentationen, f.eks. forfatter, emne og titel. Dokumentegenskaber omfatter også oplysninger, der automatisk vedligeholdes af Microsoft 365 programmer, f.eks. navnet på den person, der senest har gemt et dokument, og den dato, hvor dokumentet blev oprettet. Hvis du har brugt bestemte funktioner, kan dokumentet også indeholde yderligere typer personlige oplysninger (PII), f.eks. brevhoveder i mails, oplysninger til gennemsyn, distributionssedler og oplysninger om filstier til publicering af websider.

 • Usynligt indhold på slide     Præsentationen kan indeholde objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige.

 • Indhold uden for slide     PowerPoint præsentationer kan indeholde objekter, der ikke umiddelbart er synlige, fordi de blev trukket væk fra sliden til området uden for sliden. Dette indhold uden for sliden kan omfatte tekstfelter, clipart, grafik og tabeller.

 • Præsentationsnoter     Afsnittet Noter i en PowerPoint præsentation kan indeholde tekst, som du måske ikke vil dele offentligt, især hvis noterne er skrevet udelukkende til brug for den person, der fremlægger præsentationen.

 • Egenskaber for dokumentserver     Hvis præsentationen blev gemt på en placering på en dokumentstyringsserver, f.eks. et dokumentarbejdsområde eller et bibliotek baseret på Windows SharePoint Services, kan præsentationen indeholde yderligere dokumentegenskaber eller oplysninger, der er relateret til denne serverplacering.

 • Brugerdefinerede XML-data    Præsentationer kan indeholde brugerdefinerede XML-data, der ikke er synlige i selve dokumentet. Dokumentinspektion kan finde og fjerne disse XML-data.

Oplysninger, som kan findes og fjernes med Dokumentinspektion

Dokumentinspektion i PowerPoint indeholder flere forskellige inspektionsværktøjer, der giver dig mulighed for at finde og fjerne de skjulte data og personlige oplysninger, som findes specifikt i PowerPoint-præsentationer. Følgende tabel indeholder en liste over de typer skjulte data og personlige oplysninger, som Dokumentinspektion kan finde og fjerne i præsentationer.

Hvis din organisation har tilpasset Dokumentinspektion ved at tilføje inspektionsmoduler, kan du muligvis kontrollere præsentationerne for andre typer oplysninger.

Inspektion

Finder og fjerner

Kommentarer og anmærkninger

 • Kommentarer

 • Håndskrevne anmærkninger

Dokumentegenskaber og personlige oplysninger

 • Dokumentegenskaber, herunder oplysninger fra fanerne Dokumentinfo, Statistik og Brugerdefineret i dialogboksen Dokumentegenskaber

 • Mailbrevhoveder

 • Distributionslister

 • Send-til-gennemsyn-oplysninger

 • Egenskaber for dokumentserver

 • Politikoplysninger om dokumentstyring

 • Oplysninger om indholdstype

 • Filsti til udgivelse af websider

Data til registrering af ændringer

Data om, hvem der har redigeret filen, og hvornår den blev redigeret.

Denne funktion er kun tilgængelig for Microsoft 365-abonnenter, der deltager i Office Insider-programmet. Hvis du er en Microsoft 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office.

Usynligt indhold på slide

Objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige

Denne inspektion registrerer ikke objekter, der er dækket af andre objekter.

Indhold uden for slide

 • Indhold eller objekter, der ikke umiddelbart er synlige i en præsentation, fordi de er placeret uden for slideområdet, herunder:

  • Clipart

  • Tekstbokse

  • Grafik

  • Tabeller

   Dokumentinspektion finder og fjerner ikke objekter med animationseffekter, der er placeret uden for sliden.

Præsentationsnoter

Tekst, der er føjet til afsnittet Noter i en præsentation

Dokumentinspektion kan ikke fjerne billeder, der er føjet til sektionen Noter i en præsentation.

Brugerdefinerede XML-data

Brugerdefinerede XML-data, der kan være gemt i en præsentation

Oplysninger, som Dokumentinspektion finder, men ikke kan fjerne

Dokumentinspektion registrerer følgende elementer, der kan have data, der ikke er synlige i præsentationen. Dokumentinspektion kan ikke fjerne disse elementer for dig, fordi det kan medføre, at præsentationen ikke fungerer korrekt. Du kan undersøge hvert element, der findes, og afgøre, om du vil fjerne det manuelt eller erstatte det med et element, der ikke har skjulte data, f.eks. et statisk billede.

For disse elementer:

Finder Dokumentinspektion:

Integrerede filer eller objekter

Integrerede filer (f.eks. et Microsoft 365 eller tekstdokument) eller integrerede objekter (f.eks. et diagram eller en ligning), der kan have data, der ikke er synlige i projektmappen. Her er eksempler på nogle objekttyper:

 • Bitmapbilledobjekter

 • Microsoft Equation 3.0-objekter

 • Microsoft Graph Chart-objekter

 • PowerPoint Præsentationsobjekter

 • Visio Tegneobjekter

 • Word Dokumentobjekter

 • OpenDocument-tekstobjekter

Makroer eller VBA-kode

Makro- eller VBA-elementer, der kan have skjulte data i din præsentation. Dette omfatter:

 • Makroer

 • VBA-moduler

 • COM- eller ActiveX-objekter

Dokumentinspektion og personlige oplysninger

Data til registrering af ændringer, der blev introduceret i PowerPoint 2016 build 8403 til Microsoft 365 Insiders, illustrerer en begrænsning på Dokumentinspektion. Lad os f.eks. sige, at Kelly og Linda samarbejder om Præsentation A i Microsoft 365. Data til registrering af ændringer (dvs. brugernavne og tidspunkter, hvor de har foretaget ændringer) føjes til præsentationen. Hvis Ahmed efterfølgende åbner præsentation A i PowerPoint 2013 og kører Dokumentinspektion på filen for at fjerne personlige data, vil Dokumentinspektion i den pågældende version af PowerPoint ikke kunne registrere og fjerne de revisionssporingsdata, der er føjet til præsentationen af den nyere, Microsoft 365 version af PowerPoint brugt af Kelly og Linda. Ahmed kan ikke fjerne revisionssporingsdata uden at opgradere til den aktuelle version af PowerPoint og derefter køre Dokumentinspektion

Du kan fjerne skjulte oplysninger i Visio, ligesom du kan fra andre apps til Office. Før du giver andre en kopi af et Visio-dokument, kan der være oplysninger, du vil fjerne fra dokumentet og fra dokumentets filegenskaber.

Personlige oplysninger kan nemt fjernes fra de følgende funktionsområder i Visio:

 • Kommentarer, der er indsat på siderne i dokumentet

 • Filegenskaber (Forfatter, Leder og Firma)

 • Navne på korrekturlæsere, initialer og markering

 • Filstier til stencils

 • Skabelonens filsti og navn

Bemærk!: Hvis et dokument er tilgængeligt for andre personer på en delt server, og nogen åbner dokumentet, vil der blive vist oplysninger, om hvilken bruger der har filen åben, og navnet på den computer, hvor filen er gemt. For at beskytte disse oplysninger skal du kontrollere, at delte dokumenter kun kan åbnes af brugere, der er tillid til.

Du kan finde og fjerne skjulte oplysninger i dine Visio-præsentationer ved at gøre følgende.

 1. Klik på Filoplysninger > >Fjern personlige oplysninger.

 2. Klik på fanen Personlige oplysninger.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet Fjern disse elementer fra dokumentet.

  Tip!: Vælg afkrydsningsfeltet Advar mig, hvis jeg forsøger at indsætte oplysningerne igen, hvis du ønsker at få vist en advarsel, når du forsøger at indsætte personlige oplysninger igen.

 4. For at fjerne potentielt følsomme data fra eksterne datakilder skal du vælge afkrydsningsfeltet Fjern data, som er gemt i dokumentet fra eksterne kilder.

  Bemærk!: Markering af dette afkrydsningsfelt fjerner ikke data, der er knyttet til en figur. Det fjerner datakilden fra diagrammet, men hvis der er data fra datakilden i diagrammet, skal du fjerne det manuelt.

Vi lytter!

Denne artikel blev sidst opdateret d. 8. januar 2019 på baggrund af brugernes kommentarer. Hvis du har haft nytte af denne artikel, og især hvis du ikke har, kan du bruge feedbackkontrolelementerne nedenfor til at komme med konstruktive forslag til, hvordan vi kan gøre den bedre.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen

Spørg community'et >

Få support

KONTAKT OS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×