Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen VÆKST  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner prognosticeret eksponentiel forøgelse ved hjælp af eksisterende data. FORØGELSE returnerer y-værdierne for en række nye x-værdier, som du angiver ved hjælp af eksisterende x- og y-værdier. Du kan også bruge regnearksfunktionen FORØGELSE til at tilpasse en eksponentialkurve til eksisterende x- og y-værdier.

Syntaks

FORØGELSE(kendte_y'er,[kendte_x'er],[nye_x'er],[konstanter])

Syntaksen for funktionen FORØGELSE har følgende argumenter:

 • Kendte_y'er    Påkrævet. Det sæt y-værdier, som du allerede kender i forholdet y = b*m^x.

  • Hvis matrixen kendte_y'er findes i en enkelt kolonne, fortolkes hver kolonne med kendte_x'er som en separat variabel.

  • Hvis matrixen kendte_y'er er placeret i en enkelt række, fortolkes hver række med kendte_x'er som en separat variabel.

  • Hvis et af tallene i known_y er 0 eller negativt, returnerer VÆKST #NUM! .

 • Kendte_x'er    Valgfrit. Et valgfrit sæt x-værdier, du måske allerede kender i forholdet y = b*m^x.

  • Matrixens kendte_x'er kan indeholde et eller flere sæt variabler. Hvis der kun anvendes én variabel, kan kendte_y'er og kendte_x'er være områder af enhver form, når blot de har samme dimensioner. Hvis der anvendes flere variabler, skal kendte_y'er være celler med en vektor (dvs. et område med en højde på én række eller en bredde på én kolonne).

  • Hvis kendte_x'er udelades, forudsættes matrixen {1;2;3;...}, der har samme størrelse som kendte_y'er.

 • Nye_x'er    Valgfrit. De nye x-værdier, som du ønsker at FORØGELSE returnerer de tilsvarende y-værdier til.

  • Nye_x'er skal indeholde en kolonne (eller række) for hver uafhængig variabel, som det er tilfældet med kendte_x'er. Hvis kendte_y'er er i en enkelt kolonne, skal kendte_x'er og nye_x'er have samme antal kolonner. Hvis kendte_y'er er i en række, skal kendte_x'er og nye_x'er have samme antal rækker.

  • Hvis nye_x'er udelades, forudsættes den samme størrelse som for kendte_x'er.

  • Hvis både kendte_x'er og nye_x'er udelades, forudsættes matrix {1;2;3;...}, der har samme størrelse som kendte_y'er.

 • Konstanter    Valgfrit. En logisk værdi, der angiver, om konstanten b skal være lig med 1.

  • Hvis konstant er SAND eller udelades, beregnes b på normal vis.

  • Hvis konstant er FALSK, defineres b som lig med 1, og m-værdierne justeres til y = m^x.

Bemærkninger

 • Formler, der returnerer matrixer, skal indtastes som matrixformler, efter at du har markeret det korrekte antal celler.

 • Når du indtaster en matrixkonstant som argument, f.eks. kendte_x'er, skal du bruge semikolon til at adskille værdier i den samme række og \-tegn til at adskille rækker.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Måned

Enheder

Formel (Tilsvarende enheder)

11

33.100

32.618

12

47.300

47.729

13

69.000

69.841

14

102.000

102.197

15

150.000

149.542

16

220.000

218.822

Måned

Formel (Forudsagte enheder)

Formel brugt i matrixen C2:C7 ovenfor

17

320.197

=FORØGELSE(B2:B7; A2:A7)

18

468.536

Formel brugt i matrixen B9:B10 ovenfor

=FORØGELSE(B2:B7; A2:A7; A9:A10)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×