Forbered en AutoCAD-import

Hvis du vil have målestoksforholdet for Visio til at matche målestoksforholdet for en importeret AutoCAD-tegning, skal du forberede importen. Der er egenskaber, som skal indstilles i AutoCAD, og der er egenskaber, som skal indstilles i Visio. Denne artikel guider dig gennem processen.

Indstil egenskaber i AutoCAD

Før du importerer AutoCAD-tegningen i Visio, skal du gøre et par ting i AutoCAD. Hvis du ikke har adgang til AutoCAD-programmet, kan du bede filens ophavsmand om at gøre følgende:

Vælg en layout-fane, der fungerer bedst i Visio, og gem derefter AutoCAD-filen. Senere, når du importerer filen til Visio, vil det være det layout, der importeres. Bemærk, at Visio kræver en layout-fane med et billede. Vælg ikke fanen Model, da denne fane ikke har noget billede.

På fanen Layout skal du vælge et billede og derefter notere målestoksforholdet i nederste højre hjørne. Hvis dette aktuelt er indstillet til Skaler til, anbefaler vi, at du i stedet indstiller denne til en standardskala. Når du vælger en standardskala, er det nemmere at arbejde med tegningen i Visio. Du kan f.eks. vælge en standardmetrikskala, f.eks. 1:1, 1:2, 1:5 osv. I forbindelse med et britisk målestoksforhold skal du vælge 1/4" = 1' 0", 1/2" = 1' osv.

Tip!: Nedfæld denne skala på et stykke papir, da du skal bruge den senere, når du importerer tegningen til Visio.

I AutoCAD skal du skrive Enhederog derefter trykke på Enter. Sørg for, at en standardmåleenhed som f.eks. millimeter eller tommer er angivet.

 1. Du skal nu kontrollere indstillinger for afbildningsområde. Tryk på CTRL+P.

 2. Notér papirstørrelsen og -retningen. Du skal bruge den samme størrelse og retning i Visio.

 3. Under Afbildningsskala søger du efter de enheder, der er angivet under Skala. Hvis enhederne er de samme som tegningsenhederne, som er identificeret ovenfor, kan du springe til trin 6 nedenfor. Hvis enhederne er forskellige, skal du gå til trin 5.

Dette trin er kun nødvendigt, hvis AutoCAD-tegningsenhederne er forskellige fra afbildningsenhederne. Hvis de er ens, skal du gå til trin 6 nedenfor. Hvis de er forskellige, betyder det, at der er en anden skala på tegningen, som kaldes en afbildningsskala. Selv om den fungerer fint i AutoCAD, viser Visio muligvis ikke tegningen, som du forventer. Du kan løse dette problem ved at udføre en simpel beregning for at opnå en justeret sideskala i Visio. Du kan ikke bruge denne justerede skala i AutoCAD. Du bruger den kun, når sideskalaen indstilles i Visio, før du importerer tegningen.

For at opnå den justerede skala multipliceres billedskalaen med afbildningsskalaen. Her er et typisk eksempel på, hvordan du beregner den justerede sideskala til metriske enheder:

 • Billedskala: 1:10

 • Tegningsenheder: Centimeter

 • Afbildningsenheder: Millimeter

 • Afbildningsskala: 1 mm = 1 cm. Eller afbildningsskalaen udtrykt som et forhold: 1:10.

 • Beregn en justeret skala til Visio: (1:10) x (1:10) = 1:100.
  Du skal bruge denne justerede sideskala til Visios side, før du importerer tegningen.

Her er et andet eksempel ved brug af amerikanske enheder:

 • Billedskala: 1/4" til 1’. Eller udtrykt i tommer: 1/4" til 12".

 • Tegningsenheder: Fod

 • Afbildningsenheder: Tommer

 • Afbildningsskala: 1" til 1 fod. Eller udtrykt i tommer: 1" til 12".

 • Beregn en justeret sideskala for Visio: (1/4":12") x (1":12") = 1/4":144 tommer. Eller 1/4" til 12'.
  Du skal bruge denne justerede sideskala til Visios side, før du importerer tegningen.

Når ovenstående er gennemført, gemmes AutoCAD-tegningen:

 • Hvis du er abonnent på Visio-abonnement 2, kan du gemme en .dwg- eller .dxf-fil fra AutoCAD version 2007 til og med 2017.

 • Hvis du ikke er abonnent, skal du sørge for at gemme filen som en AutoCAD 2007 .dwg eller .dxf-fil.

Indstil egenskaber i Visio

Du kan altid importere en AutoCAD-tegning til en tom Visio-tegning. Vi anbefaler dog, at du starter med en af Visios skabeloner, før du importerer. En skabelon giver dig forudindstillede stencils og figurer, der gør det nyttigt at arbejde med AutoCAD-filen. Skabelonen Kontorindretning indeholder for eksempel møbelfigurer, som du kan lægge oven på AutoCAD-tegningen. Og skabelonen Anlægsplan indeholder maskin- og udstyrsfigurer til dig.

Hvis du har Visio Standard, er skabelonen Kontorindretning den etageplansskabelon, der vil fungere godt sammen med en AutoCAD-fil. Hvis du har Visio Professional, kan du vælge mellem følgende skabeloner. Åbn Visio (eller klik på Filer > Ny, hvis browseren allerede er åben), og søg derefter efter en af følgende skabeloner:

 • Elektriske installationer og telekommunikationsplan

 • Plantegning

 • Husplan

 • Diagram over VVS-kontrollogik

 • VVS-plan

 • Kontorindretning

 • Del- og samlingstegning

 • Anlægsplan

 • Sanitets- og rørplan

 • Rack-diagram

 • Reflekteret loftsplan

 • Sikkerheds- og adgangsplan

 • Områdeplan

 • Indretningsplan

 1. Nederst i vinduet af Visio skal du højreklikke på sidefanen og derefter klikke på Sideopsætning.

 2. Klik på fanen Sidestørrelse. Fanen Sidestørrelse indstiller størrelsen på tegningssiden i Visio. For at gøre tingene nemmere anbefaler vi at indstille sidestørrelsen i Visio til at matche sidestørrelsen i AutoCAD.

 3. Under Foruddefineret størrelse vælger du den samme sidestørrelse, der blev angivet i AutoCAD.

 4. Under Sideretning vælger du den samme retning, der blev angivet i AutoCAD.

 5. Klik på fanen Sideopsætning. Fanen Indstil printer gør det muligt at angive størrelsen på den udskrevne side. Hvis du vil have den udskrevne side til at matche tegningssiden, kan du vælge den samme størrelses- og retningsindstilling her. Hvis du ikke kan se printerindstillingerne, skal du klikke på Annuller og vælge en anden printer ved at gå til Filer > Udskriv.

 1. Klik på fanen Målestoksforhold

 2. Klik på Foruddefineret skala, og vælg derefter den samme skala for visningsporten i AutoCAD. Hvis du ikke kan se en skala, der svarer til din, skal du klikke på Brugerdefineret skala og derefter skrive din skala. Du kan skrive i decimalformat, eller du kan skrive i brøkformat. Skriv f.eks. 1/16 in. og derefter klikke på Anvend, så beregner Visio automatisk 0,0625 tommer for dig.

  Bemærk!: Hvis du har beregnet en justeret skala for Visio ovenfor, er det stedet, hvor du angiver den pågældende skala. Klik på Brugerdefineret skala, og indtast derefter din justerede skala.

 3. Til sidst skal du klikke på fanen Sideegenskaber og derefter angive en måleenhed. Vi anbefaler, at du bruger den samme enhed som AutoCAD-tegningen.

Du har forberedt AutoCAD-tegningen og Visio-siden. Nu kan du importere en AutoCAD-tegning på den samme skala, som den var i AutoCAD.

Se også

Introduktion til at arbejde med AutoCAD-tegninger i Visio

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×