Foretag fejlfinding i stave- og grammatikkontrol på flere sprog

Stave- og grammatikkontrol på flere sprog kan give forskellige problemer, f.eks. at korrekt stavede ord markeres som forkerte, eller at forkert stavede ord på et andet sprog ikke markeres som forkerte. Denne artikel handler om de mest almindelige problemer og hjælper dig med at sørge for, at din tekst registreres som det rigtige sprog, at den rigtige ordbog bruges til stave- og grammatikkontrol, og at de automatiserede sprogværktøjer i Office er aktiverede.

Bemærk!: Hvis du kun vil skrive nogle få tegn på et andet sprog, skal du se under Indsæt er flueben eller andet symbol.

Forkert stavede ord markeres ikke som forkerte

Sørg for, at:

Kontrollér, at det ønskede sprog er aktiveret

Hvis du vil foretage stave- og grammatikkontrol korrekt på et andet sprog, skal sproget være aktiveret i Office. Hvis du har brug for et sprog, som ikke er angivet som et redigeringssprog i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office, skal du muligvis hente og installere en sprogpakke, før du kan foretage stavekontrol. Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du aktiverer sprog i Office, skal du se Tilføj et sprog eller angiv sprogindstillinger i Office og Language Accessory Pack til Office.

Øverst på siden

Kontrollér, at det korrekte sprog er angivet for teksten

Hvis der er ord, som du har skrevet på et andet sprog, der ikke foretages stavekontrol af, eller hvis disse ord markeres som stavet forkert, selvom de er stavet korrekt, er ordene muligvis identificeret med det forkerte sprog.

Gør følgende for manuelt at ændre sproget for bestemte ord eller for et afsnit med tekst i Word:

 1. Klik på Sprog > Angiv korrektursprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse.

  (I Word 2007 skal du klikke på Angiv sprog i gruppen Korrektur).

 2. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

  Vigtigt!: Hvis det ønskede sprog ikke vises over den dobbelte linje, skal du aktivere sproget, for at det er tilgængeligt til stavekontrol.

 3. Begynd at skrive.

  Bemærk!: Hvis du vil skrive tegn, f.eks. omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ), cedillen på tyrkisk (Ç), eller et symbol, f.eks. fluebenet, skal du klikke på Symbol i gruppen Symboler under fanen Indsæt og derefter klikke på det tegn, du vil bruge.

 4. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog i trin 3.

Øverst på siden

Kontrollér, at ordbogen for det korrekte sprog bruges

Kontrollér, at den korrekte område er valgt for ordbogssproget i din tekst – f.eks. Engelsk (USA) i stedet for Engelsk (Storbritannien).

Hvis du vil ændre ordbogen til et bestemt sprog i Word, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Sprog > Angiv korrektursprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse.

  (I Word 2007 skal du klikke på Angiv sprog i gruppen Korrektur).

 2. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

  Vigtigt!: Hvis det ønskede sprog ikke vises over den dobbelte linje, skal du aktivere sproget, for at det er tilgængeligt til stavekontrol.

  Bemærk!: Hvis din version af Office ikke indeholder korrekturværktøjer, f.eks. stavekontrol, for det sprog, du vil skrive på, har du muligvis brug for en sprogpakke. Du kan finde flere oplysninger under Language Accessory Pack til Office.

Hvis du vil ændre ordbogen til et tekstafsnit, skal du gøre følgende:

 1. Markér den tekst, som du vil ændre ordbogssproget for.

 2. Klik på Sprog > Angiv korrektursprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse.

  (I Word 2007 skal du klikke på Angiv sprog i gruppen Korrektur).

 3. Klik på det sprog, som skal anvendes på tekstafsnittet, under Opfat den markerede tekst som. Hvis de sprog, du anvender, ikke vises over den dobbelte linje, skal du aktivere sprogene (slå de sprogspecifikke indstillinger til) for at gøre dem tilgængelige.

Øverst på siden

Kontrollér, at afkrydsningsfeltet til Find sprog automatisk er markeret

Du skal gøre følgende for at markere afkrydsningsfeltet til Find sprog automatisk i Word:

 1. Klik på Sprog > Angiv korrektursprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse.

  (I Word 2007 skal du klikke på Angiv sprog i gruppen Korrektur).

 2. Markér afkrydsningsfeltet til Find sprog automatisk i dialogboksen Sprog.

 3. Gennemse de sprog, der er vist over den dobbelte linje på listen Opfat den markerede tekst som. Det er kun de sprog, der er angivet over den dobbelte linje, der kan blive registreret i Word. Hvis de sprog, du bruger, ikke er tilgængelige, skal du aktivere redigeringssproget for at få Word til at finde dem automatisk.

  Dialogboksen Sprog

Bemærkninger!: 

 • Automatisk sprogregistrering kræver, at en sætning er blevet skrevet i det pågældende sprog. Længden på dine sætninger er afgørende for, om der er tilstrækkelig med kontekst til, at sproget kan registreres automatisk i Word, så den rigtige ordbog anvendes.

 • Ord, der staves på samme måde på flere sprog, f.eks. "centre" på engelsk (Storbritannien) og fransk (Frankrig), kan få afkrydsningsfeltet Registrer sprog automatisk til at fejlidentificere tekstens sprog. Du kan løse dette problem ved at skrive flere ord på det ønskede sprog eller ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Find sprog automatisk.

Øverst på siden

Kontrollér, at afkrydsningsfeltet "Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst" ikke er markeret

Afkrydsningsfeltet Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst er muligvis markeret og forårsager typografiske fejl ved at ændre tastatursproget, efterhånden som du skriver. Prøv at skrive flere ord på det ønskede sprog, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst.

For at markere afkrydsningsfeltet for Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst (i Office 2010, Office 2013 og Office 2016) skal du:

 1. Åbne Word.

 2. Klikke på Filer > Indstillinger > Avanceret.

 3. Markere afkrydsningsfeltet Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst under Redigeringsindstillinger.

  Bemærk!: Afkrydsningsfeltet Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst er kun synligt, når du har aktiveret en tastaturgenvej for et sprog. Hvis du ikke kan se denne indstilling, skal du aktivere et tastaturlayout for det sprog, du vil bruge.

Toppen af siden

Kontrollér, at markeringen i afkrydsningsfeltet "Kontrollér ikke stavning eller grammatik" er fjernet

Hvis afkrydsningsfeltet Kontrollér ikke stavning og grammatik er markeret, udføres der ikke stavekontrol i dokumentet.

Sådan fjerner du markeringen i afkrydsningsfeltet Find sprog automatisk i Word:

 1. Klik på Sprog > Angiv korrektursprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse.

  (I Word 2007 skal du klikke på Angiv sprog i gruppen Korrektur).

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Kontrollér ikke stavning eller grammatik i dialogboksen Sprog.

  Dialogboksen Sprog

Få mere at vide om stave- og grammatikkontrol på forskellige sprog

Øverst på siden

Kontrollér, at det forkert stavede ord ikke er blevet føjet til den brugerdefinerede ordbog ved en fejl

Hvis et forkert stavet ord er blevet føjet til en brugerdefineret ordbog, skal du finde og slette ordet. Du kan få oplysninger om, hvordan du kontrollerer, om der er forkert stavede ord i en brugerdefineret ordbog, under Anvend brugerordbøger til at føje ord til stavekontrollen. Du kan få mere at vide om, hvordan du fjerner et ord fra en ordbog under Tilføj eller rediger og i en ordbog til en stavekontrol.

Toppen af siden

Det sprog i ordbogen, som jeg gerne vil bruge, er ikke angivet i dialogboksen Sprog

De mest almindelige årsager til at et ordbogssprog ikke vises på listen Ordbogssprog i dialogboksen Sprog er, at sproget ikke er blevet aktiveret som et redigeringssprog, eller også er sproget ikke inkluderet i den installerede version af Office, og der skal installeres en sprogpakke for det pågældende sprog. Du kan få oplysninger om, hvordan du aktiverer et redigeringssprog, under Skift det sprog, Office bruger i menuer og korrekturredskaber.

Toppen af siden

Har du stadig brug for hjælp?

Kontakt os angående dine spørgsmål eller problemer.

Flere oplysninger om stavning og grammatik

Udfør stave- og grammatikkontrol

Tilføj eller rediger ord i ordbogen til stavekontrol

Stave- og grammatikkontrollen fungerer ikke som forventet

Tilføj et sprog, eller indstil sprogindstillinger i Office

Udfør stave- og grammatikkontrol på et andet sprog

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×