Forklaring af indstillinger i Autoarkivér

Autoarkivér hjælper med at administrere pladsen i din postkasse eller på den mailserver, du bruger, ved automatisk at flytte elementer til en arkivplacering. Afhængigt af indstillingerne fuldfører Autoarkivér en eller begge af følgende handlinger:

 • Flytter elementer fra deres oprindelige placering, normalt en af dine aktive mapper, til en arkivmappe.

  Hvor bliver mine elementer af?

  Arkivfilen er en Outlook-datafil (.pst). Første gang Autoarkivér kører, oprettes arkivfilen automatisk i: C:\Brugere\DitBrugernavn\Dokumenter\Outlook-filer\arkiv.pst

  Jeg kan ikke finde de mapper, der er nævnt i denne artikel

  Nogle af mapperne kan være skjulte mapper. Du kan finde flere oplysninger om visning af skjulte mapper i Windows under Vis skjulte filer.

 • Sletter permanent elementer, der har overskredet deres forældelsesperiode.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vælger, at elementer skal slettes, arkiveres de ikke. Hvis du vælger, at elementer skal arkiveres, kan de ikke blive slettet af Autoarkivér. Når elementerne er arkiveret, kan de kun slettes manuelt.

 • Hvis du har flere Exchange-konti i din Outlook-profil og konfigurerer Autoarkiver for én konto, vil alle andre Exchange-konti automatisk have de samme indstillinger anvendt. 

Hvis du vil have mere at vide om funktionen Autoarkiver, skal du se Arkivér ældre elementer automatisk.

Forældelsesperioder for Outlook-elementer

Ethvert Outlook-element, der har overskredet sin forældelsesperiode, medtages i den næste kørsel af Autoarkivér, medmindre det specifikt er markeret, at elementet skal udelades. Standardforældelsesperioden for de forskellige Outlook-mapper er som følger:

Mappe

Forældelsesperiode

Indbakke og Kladder

6 måneder

Sendt post og Slettet post

2 måneder

Udbakke

3 måneder

Kalender

6 måneder

Opgaver

6 måneder

Noter

6 måneder

Journal

6 måneder

Bemærk!: Mapper, du opretter, som indeholder samme type elementer som Indbakke, Kalender, Opgaver, Noter eller Journal har samme standardforældelsesperiode på seks måneder. Eksempelvis en mailmappe, du opretter til statusrapporter, der modtages fra en kollega, eller en mappe med kontakter, du opretter til personlige kontakter.

Sådan bestemmer du et elements alder

Elementtype

Når forældelsesperioden starter

Mail

Dato/klokkeslæt for modtagelse eller det tidspunkt, hvor du senest har ændret og gemt meddelelsen, afhængigt af hvad der er sket sidst. Et eksempel på at ændre en meddelelse kan være at markere den som læst eller ulæst.

Kalendermøde, begivenhed eller aftale

Den dato, hvor du senest har ændret og gemt elementet, afhængigt af hvad der er sket sidst. Tilbagevendende elementer autoarkiveres ikke. Uanset sidste lagringsdato vil kun kalenderelementer, der allerede er sket, blive arkiveret.

Opgave

Fuldførelsesdatoen eller da du sidst ændrede og gemte opgaven. Opgaver, der ikke er markeret som fuldførte, autoarkiveres ikke. Opgaver, der er tildelt andre personer, arkiveres kun, hvis de er markeret som fuldført.

Note

Da du sidst ændrede og gemte noten.

Journalpost

Datoen hvor journalposten blev oprettet, eller hvor du sidst har ændret og gemt posten.

Kontakt

Kontakter arkiveres ikke som standard. Du kan dog arkivere dem manuelt.

Toppen af siden

Indstillinger for Autoarkivér

Se følgende beskrivelser af de indstillinger, som du kan anvende, når du tilpasser Autoarkivér.

Dialogboksen med indstillinger for Autoarkivér

Kør Autoarkivér hver n. dag    Vælg, hvor ofte Autoarkivér skal køre. Arkivering af mange elementer samtidigt kan forringe computerens ydeevne. Derfor er det bedre at bruge Autoarkivér ofte for at reducere antallet af elementer, der skal behandles.

Hvis du vil deaktivere funktionen Autoarkivér, skal du rydde markeringen i afkrydsningsfeltet Kør Autoarkivér hver n. dag.

Spørg før autoarkivering kører    Vælg, om du vil have vist en påmindelse, før Autoarkivér behandler dine Outlook-elementer. Når du bliver spurgt, kan du klikke på Nej i påmindelsesmeddelelsen for at annullere Autoarkivér-sessionen.

Slet udløbne elementer (kun mailmapper)    Denne indstilling er deaktiveret som standard. Markér dette afkrydsningsfelt for at slette meddelelser, når deres forældelsesperiode er overskredet.

Arkiver eller slet gamle emner    Vælg denne indstilling, hvis du vil angive eller ændre de indstillinger, der følger. Hvis dette afkrydsningsfelt er ryddet, kører Autoarkivér med standardindstillingerne.

Vis arkivmappe i mappelisten     Markér dette afkrydsningsfelt for at få mappen Arkiv vist på listen over dine andre aktive mapper i navigationsruden. Hvis du ikke bruger denne indstilling, kan du stadig åbne arkivmappen – du skal bare klikke på fanen Filer, på fanen Åbn og derefter klikke på Åbn Outlook-datafil.

Fjern emner, der er ældre end    Angiv, hvor mange dage, uger eller måneder elementer skal være, før de arkiveres. Du kan konfigurere en periode fra én dag og op til maksimalt 60 måneder.

Flyt gamle emner til    Markér dette afkrydsningsfelt for at arkivere gamle elementer i stedet for automatisk at slette dem. Standardmappen vises i feltet. Hvis du vil bruge en anden mappe, skal du angive mappens placering i feltet eller klikke på Gennemse. Hvis du vælger denne indstilling, fjernes markeringen af indstillingen Slet gamle elementer permanent.

Slet elementer permanent     Denne indstilling sletter udløbne elementer. De flyttes ikke, og der gemmes ingen arkivkopi. Hvis du vælger denne indstilling, fjernes markeringen af indstillingen Flyt gamle elementer til.

Anvend disse indstillinger på alle mapper nu    Denne indstilling anvender indstillingerne for Autoarkivér, herunder dine ændringer, på alle mapper. Du skal ikke vælge denne indstilling, hvis du vil angive entydige indstillinger for en eller flere mapper. I stedet skal du højreklikke på mappen, klikke på Egenskaber og derefter gå til fanen Autoarkivér for at ændre indstillingerne for hver mappe, du vil ændre.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×