FORKLARINGSGRAD, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen SKV  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer r2-værdien fra en simpel lineær regression ved hjælp af datapunkter i kendte_y'er og kendte_x'er. Du kan finde flere oplysninger under Funktionen PEARSON. Den r-kvadrerede værdi kan fortolkes som den del af variansen i y, der kan tillægges variansen i x.

Syntaks

FORKLARINGSGRAD(kendte_y'er;kendte_x'er)

Syntaksen for funktionen FORKLARINGSGRAD har følgende argumenter:

 • Kendte_y'er    Påkrævet. En matrix eller et område med datapunkter.

 • Kendte_x'er    Påkrævet. En matrix eller et område med datapunkter.

Bemærkninger

 • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der angives direkte på listen med argumenter, tælles.

 • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis kendte_y'er og kendte_x'er er tomme eller har forskellige antal datamærker, returnerer FORKLARINGSGRAD fejlværdien #I/T.

 • Hvis known_y og known_x kun indeholder 1 datapunkt, returnerer SQ #DIV/0! .

 • Ligningen for Pearson's korrelationskoefficient, r, er:

  Ligning

  hvor x og y er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(kendte_x'er) og MIDDEL(kendte_y'er).

  FORKLARINGSGRAD returnerer r2, der er kvadratet af denne korrelationskoefficient.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Kendt y

Kendt x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formel

Beskrivelse

R esultat

=FORKLARINGSGRAD(A3:A9; B3:B9)

R2-værdien fra en simpel lineær regression ved hjælp af datamærker i A3:A9 og B3:B9

0,05795

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×