Formatere en dato på den ønskede måde

Når du skriver noget tekst i en celle, f.eks. "2/2",antager Excel, at dette er en dato og formaterer den i overensstemmelse med standarddatoindstillingen i Kontrolpanel. Excel kan formatere det som "2-feb". Hvis du ændrer datoindstillingen i Kontrolpanel, ændres standarddatoformatet i Excel tilsvarende. Hvis du ikke kan lide standarddatoformatet, kan du vælge et andet datoformat i Excel, f.eks. "2. februar 2012" eller "02-02-12". Du kan også oprette dit eget brugerdefinerede format i Skrivebordsversionen af Excel.

Skal du:

 1. Markér de celler, du vil formatere.

 2. Tryk på Ctrl+1.

 3. Klik på fanen Tal i boksen Formatér celler.

 4. Klik på Dato på listen Kategori.

  Vælge en dato på listen Kategori

 5. Vælg et datoformat under Type. Du kan få vist et eksempel på dit format i feltet Eksempel med den første dato i dine data.

  Bemærk!: De datoformater, der indledes med en stjerne (*), ændres, hvis du ændrer de internationale indstillinger for dato- og klokkeslæt i Kontrolpanel. Formater uden en stjerne ændres ikke.

 6. Hvis du vil bruge et datoformat i overensstemmelse med, hvordan datoer vises for et andet sprog, skal du vælge sproget i Landeplacering.

Tip!: Vises tal i dine celler som #####? Det er sandsynligt, at din celle ikke er bred nok til at vise hele tallet. Prøv at dobbeltklikke på højre kant af den kolonne, der indeholder cellerne med #####. Dette ændrer kolonnens størrelse, så den passer til tallet. Du kan også trække i kolonnens højre kant for at tilpasse dens størrelse, du vil.

Hvis du vil bruge et format, der ikke findes i feltet Type, kan du oprette dit eget. Den letteste måde at gøre det på, er at starte fra et format, der er så tæt på det, du ønsker, som muligt.

 1. Markér de celler, du vil formatere.

 2. Tryk på Ctrl+1.

 3. Klik på fanen Tal i boksen Formatér celler.

 4. På listen Kategori skal du klikke på Datoog derefter vælge det ønskede datoformat i Type. Du kan justere dette format i det sidste trin nedenfor.

  Vælge en dato på listen Kategori

 5. Gå tilbage til listen Kategori, og vælg Brugerdefineret. Under Typefår du vist formatkoden for det datoformat, du valgte i forrige trin. Det integrerede datoformat kan ikke ændres, så vær ikke bekymret for at ødelægge noget. De ændringer, du foretager, anvendes kun på det brugerdefinerede format, du opretter.

 6. I feltet Type skal du foretage de ønskede ændringer ved at bruge kode fra tabellen nedenfor.

Hvis du vil vise

Skal du bruge denne kode

Måneder som 1-12

m

Måneder som 01-12

mm

Måneder som jan-dec

mmm

Måneder som januar-december

mmmm

Måneder som det første bogstav i måneden

mmmmm

Dage som 1-31

d

Dage som 01-31

dd

Dage som man-søn

ddd

Dage som mandag-søndag

dddd

År som 00-99

åå

År som 1900-9999

åååå

Hvis du ændrer et format, der indeholder klokkeslætsværdier, og du bruger "m" umiddelbart efter koden "t" eller "tt" eller umiddelbart før koden "ss", vises minutter i stedet for måneden.

 • Hvis du hurtigt vil skifte til at bruge standarddatoformatet, skal du klikke på den celle, der indeholder datoen, og derefter trykke på Ctrl+Skift+#.

 • Hvis der i en celle vises ##### efter anvendelse af datoformatering på den, er cellen sandsynligvis ikke bred nok til at vise hele tallet. Prøv at dobbeltklikke på højre kant af den kolonne, der indeholder cellerne med #####. Dette ændrer kolonnens størrelse, så den passer til tallet. Du kan også trække i kolonnens højre kant for at tilpasse dens størrelse, som du vil.

 • Hvis du hurtigt vil angive dags dato i et regneark, skal du markere en tom celle og trykke på Ctrl+; (semikolon) og eventuelt trykke på Enter.

 • Hvis du vil angive en dato, der opdateres til dags dato, hver gang du åbner et regneark eller genberegner en formel, skal du skrive =IDAG() i en tom celle og trykke på Enter.

Når du skriver noget tekst i en celle, f.eks. "2/2",antager Excel, at dette er en dato og formaterer den i overensstemmelse med standarddatoindstillingen i Kontrolpanel. Excel kan formatere det som "2-feb". Hvis du ændrer datoindstillingen i Kontrolpanel, ændres standarddatoformatet i Excel tilsvarende. Hvis du ikke kan lide standarddatoformatet, kan du vælge et andet datoformat i Excel, f.eks. "2. februar 2012" eller "02-02-12". Du kan også oprette dit eget brugerdefinerede format i Skrivebordsversionen af Excel.

Skal du:

 1. Markér de celler, du vil formatere.

 2. Tryk på Ctrl+1 eller Command+1.

 3. Klik på fanen Tal i boksen Formatér celler.

 4. Klik på Dato på listen Kategori.

  Vælge en dato på listen Kategori

 5. Vælg et datoformat under Type. Du kan få vist et eksempel på dit format i feltet Eksempel med den første dato i dine data.

  Bemærk!: De datoformater, der indledes med en stjerne (*), ændres, hvis du ændrer de internationale indstillinger for dato- og klokkeslæt i Kontrolpanel. Formater uden en stjerne ændres ikke.

 6. Hvis du vil bruge et datoformat i overensstemmelse med, hvordan datoer vises for et andet sprog, skal du vælge sproget i Landeplacering.

Tip!: Vises tal i dine celler som #####? Det er sandsynligt, at din celle ikke er bred nok til at vise hele tallet. Prøv at dobbeltklikke på højre kant af den kolonne, der indeholder cellerne med #####. Dette ændrer kolonnens størrelse, så den passer til tallet. Du kan også trække i kolonnens højre kant for at tilpasse dens størrelse, du vil.

Hvis du vil bruge et format, der ikke findes i feltet Type, kan du oprette dit eget. Den letteste måde at gøre det på, er at starte fra et format, der er så tæt på det, du ønsker, som muligt.

 1. Markér de celler, du vil formatere.

 2. Tryk på Ctrl+1 eller Command+1.

 3. Klik på fanen Tal i boksen Formatér celler.

 4. På listen Kategori skal du klikke på Datoog derefter vælge det ønskede datoformat i Type. Du kan justere dette format i det sidste trin nedenfor.

  Vælge en dato på listen Kategori

 5. Gå tilbage til listen Kategori, og vælg Brugerdefineret. Under Typefår du vist formatkoden for det datoformat, du valgte i forrige trin. Det integrerede datoformat kan ikke ændres, så vær ikke bekymret for at ødelægge noget. De ændringer, du foretager, anvendes kun på det brugerdefinerede format, du opretter.

 6. I feltet Type skal du foretage de ønskede ændringer ved at bruge kode fra tabellen nedenfor.

Hvis du vil vise

Skal du bruge denne kode

Måneder som 1-12

m

Måneder som 01-12

mm

Måneder som jan-dec

mmm

Måneder som januar-december

mmmm

Måneder som det første bogstav i måneden

mmmmm

Dage som 1-31

d

Dage som 01-31

dd

Dage som man-søn

ddd

Dage som mandag-søndag

dddd

År som 00-99

åå

År som 1900-9999

åååå

Hvis du ændrer et format, der indeholder klokkeslætsværdier, og du bruger "m" umiddelbart efter koden "t" eller "tt" eller umiddelbart før koden "ss", vises minutter i stedet for måneden.

 • Hvis du hurtigt vil skifte til at bruge standarddatoformatet, skal du klikke på den celle, der indeholder datoen, og derefter trykke på Ctrl+Skift+#.

 • Hvis der i en celle vises ##### efter anvendelse af datoformatering på den, er cellen sandsynligvis ikke bred nok til at vise hele tallet. Prøv at dobbeltklikke på højre kant af den kolonne, der indeholder cellerne med #####. Dette ændrer kolonnens størrelse, så den passer til tallet. Du kan også trække i kolonnens højre kant for at tilpasse dens størrelse, som du vil.

 • Hvis du hurtigt vil angive dags dato i et regneark, skal du markere en tom celle og trykke på Ctrl+; (semikolon) og eventuelt trykke på Enter.

 • Hvis du vil angive en dato, der opdateres til dags dato, hver gang du åbner et regneark eller genberegner en formel, skal du skrive =IDAG() i en tom celle og trykke på Enter.

Når du skriver noget i f.eks. 2/2 i en celle, tror Excel til internettet , at du skriver en dato, og viser den som 2-feb. Men du kan ændre datoen, så den bliver kortere eller længere.

Hvis du vil have vist en kort dato, f.eks. 02-02-2013, skal du markere cellen og derefter klikke på Hjem > Talformat > Kort datoformat. Hvis du ønsker en længere dato, f.eks. lørdag d. 2. februar 2013, skal du i stedet vælge Lang dato.

 • Hvis der i en celle vises ##### efter anvendelse af datoformatering på den, er cellen sandsynligvis ikke bred nok til at vise hele tallet. Prøv at trække i den kolonne, der indeholder cellerne med #####. Dette ændrer kolonnens størrelse, så den passer til tallet.

 • Hvis du vil angive en dato, der opdateres til dags dato, hver gang du åbner et regneark eller genberegner en formel, skal du skrive =IDAG() i en tom celle og trykke på Enter.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×