Forstå dialogboksen Layouthjælpelinjer i Publisher

Hvis du gerne vil gøre det nemmere at justere delene i din publikation, kan du anvende layouthjælpelinjer. Eksempler på hjælpelinjer i dialogboksen Layouthjælpelinjer omfatter margenhjælpelinjer, gitterhjælpelinjer (f.eks. kolonne- og rækkehjælpelinjer), hjælpelinjer til grundlinjer og linealhjælpelinjer. Hjælpelinjer udskrives ikke. De er beregnet til at hjælpe dig med dit indholdslayout.

Dialogboksen Layouthjælpelinjer

Margenhjælpelinjer, gitterhjælpelinjer og hjælpelinjer til grundlinjer kan indstilles i dialogboksen Layouthjælpelinjer.

Layouthjælpelinjer

  1. Margenhjælpelinjer

  2. Kolonnehjælpelinjer

  3. Rækkehjælpelinjer

  4. Hjælpelinjer til grundlinjer

  5. Linealhjælpelinjer

Sådan åbner du dialogboksen Layouthjælpelinjer:

  • Klik på Sidedesign > Hjælpelinjer, og vælg Hjælpelinjer til gitter- og grundlinjer.

Bemærk!:  Hvis du vil se margen- og gitterhjælpelinjerne, skal du markere afkrydsningsfeltet Hjælpelinjer på fanen Vis. Hvis du vil se hjælpelinjerne for grundlinjer, skal du markere afkrydsningsfeltet Grundlinjer på fanen Vis.

Fanen Margenhjælpelinjer

Margenhjælpelinjer kan hjælpe dig med at angive det mellemrum, der skal være rundt om kanterne på en masterside. Margenhjælpelinjer er en del af en masterside, og de vises på en hvilken som helst side, den pågældende masterside anvendes på. Hvis indstillingen Ignorer master markeres for en bestemt side, men indstillingen Ruder og hjælpelinjer anvendes, vises der margenhjælpelinjer.

Dialogboksen Layouthjælpelinjer i Publisher

Mastersider

Tosidet masterside  Vælg denne indstilling for at angive margener for et tosidet opslag, hvis publikationen er en bog eller et hæfte, der er indbundet på den ene side. Når du vælger denne indstilling, ændres de venstre og højre margenhjælpelinjer til indvendige og udvendige margenhjælpelinjer. Den indvendige margen findes på bogens indbundne kant, og den udvendige margen findes på bogens udvendige, eller falsede, kant.

Margenhjælpelinjer

Bemærk!: Hvis du vælger et tosidet opslag, ændres indstillingerne Venstre og Højre til Indvendigt og Udvendig.

Venstre  Angiv den afstand, der skal være mellem sidens venstre kant og venstre margenhjælpelinje. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Tosidet masterside, får du vist afstanden mellem den indvendige kant af siderne og den indvendige margenhjælpelinje.

Højre  Angiv den afstand, der skal være mellem sidens højre kant og højre margenhjælpelinje. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Tosidet masterside, får du vist afstanden mellem den udvendige kant på siderne og den udvendige margenhjælpelinje.

Top  Angiv den afstand, der skal være mellem sidens øverste kant og den øverste hjælpelinje.

Bund  Angiv den afstand, der skal være mellem sidens nederste kant og nederste hjælpelinje.

Tip!: Standardværdien for margener er udtrykt i de måleenheder, du har valgt for publikationen. Du kan angive andre måleenheder ved at indtaste forkortelsen for dem efter talværdien: tommer ("), centimeter (cm), picas (pi), punkter (pkt) eller pixel (px).

Fanen Gitterhjælpelinjer

Brug gitterhjælpelinjer til at angive det antal kolonner og rækker, der skal være på en masterside.

Tip!: Standardværdien for Afstand er vist i de måleenheder, du har valgt for publikationen. Du kan angive andre måleenheder ved at indtaste forkortelsen for dem efter talværdien: tommer ("), centimeter (cm), picas (pi), punkter (pkt) eller pixel (px).

Dialogboksen Layouthjælpelinjer i Publisher med visning af Gitterhjælpelinjer

Kolonnehjælpelinjer

Kolonner  Angiv det antal kolonner, der skal være mellem venstre og højre margenhjælpelinjer.

Afstand  Angiv den afstand, der skal være mellem hver kolonne.

Rækkehjælpelinjer

Rækker  Angiv det antal rækker, der skal være mellem de øverste og nederste margenhjælpelinjer.

Afstand  Angiv den afstand, der skal være mellem hver række.

Tilføj midterhjælpelinje mellem kolonner og rækker Denne indstilling er tilgængelig, hvis du har mere end én kolonne eller række. Vælg denne indstilling for at få vist en hjælpelinje, der ikke udskrives, og som angiver midtpunktet for afstanden mellem kolonnerne og rækkerne. Denne hjælpelinje kan bruges, når du placerer tekstbokse eller grafiske objekter.

Fanen Hjælpelinjer til grundlinjer

Brug hjælpelinjerne til grundlinjer til at justere grundlinjerne i teksten på tværs af alle kolonner i en publikation med flere kolonner.

Dialogboksen Layouthjælpelinjer i Publisher med visning af fanen Hjælpelinjer til grundlinjer

Vandret grundlinje

Angiv afstand og forskydning for de vandrette hjælpelinjer til grundlinjer.

Tip!: Standardmåleenheden for hjælpelinjer til grundlinjer for afstand og forskydning er punkter. Selvom du skriver en anden måleenhed, f.eks. cm, konverterer Publisher værdien til den tilsvarende værdi i punkter.

Afstand  Angiv, hvor stor afstand der skal være mellem vandrette hjælpelinjer til grundlinjer. Det tal, du angiver, bruges som linjeafstand for de afsnit, der skal justeres i forhold til hjælpelinjerne til grundlinjer.

Forskydning  Angiv, hvor stort et mellemrum der skal være fra topmargenhjælpelinjerne til den første vandrette hjælpelinje for grundlinjer under den.

Den forskydning, du bruger, afhænger af tekstens skrifttype og den afstandsværdi, du har angivet for hjælpelinjerne til grundlinjer. I de tilfælde hvor skriftstørrelsen er meget mindre end afstanden for hjælpelinjerne til grundlinjer, kan du forskyde værdien, så den er mindre end afstandsværdien, og første linje dermed er tættere på topmargenen på siden.

Bemærk!: Hvis du har aktiveret østasiatiske sprog, vises Lodret grundlinje også.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×