Funktionen DateSerial

Returnerer en variant (dato) for et angivet år, en angiven måned og en angiven dag.

Syntaks

DateSerial ( år, måned, dag )

Advarsel    Sørg for, at argumenterne er inden for det korrekte værdiinterval. Et ugyldigt argument kan resultere i et forkert resultat.

Syntaksen for funktionen DateSerial har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

år

Påkrævet. Heltal. Tal mellem 100 og 9999, inklusive, eller et numerisk udtryk.

måned

Påkrævet. Heltal. Et numerisk udtryk.

dag

Påkrævet. Heltal. Et numerisk udtryk.

Bemærkninger

Hvis du vil angive en dato, f.eks. 31. december 1991, skal talområdet for hver DateSerial-argument være i det accepterede område for enheden. det vil sige 1-31 for dage og 1-12 for måneder. Du kan dog også angive relative datoer for hvert argument ved hjælp af et numerisk udtryk, der repræsenterer et antal dage, måneder eller år før eller efter en bestemt dato.

I følgende eksempel bruges numeriske udtryk i stedet for absolutte datotal. Her returnerer funktionen DateSerial en dato, der er dagen før den første dag (1 - 1), to måneder før august (8 - 2), 10 år før 1990 (1990 - 10); med andre ord: 31. maj 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Tocifrede år for argumentet år fortolkes baseret på brugerdefinerede computerindstillinger. Standardindstillingerne er, at værdier mellem 0 og 29, inklusive, fortolkes som årene 2000-2029. Standardværdierne mellem 30 og 99 fortolkes som årene 1930-1999. For alle andre årsargumenter skal du bruge et firecifret år (f.eks. 1800).

I tidligere Windows-versioner end Windows 2000 fortolkes tocifrede år på basis af de standardindstillinger, der er beskrevet ovenfor. Hvis du vil være sikker på, at funktionen returnerer den korrekte værdi, skal du bruge et firecifret år.

Når et argument overskrider det accepterede område for det pågældende argument, stiger det til den næste større enhed efter behov. Hvis du f.eks. angiver 35 dage, evalueres det som en måned og et antal dage, afhængigt af hvor i året det anvendes. Hvis et enkelt argument er uden for området -32.768 til 32.767, opstår der en fejl. Hvis den dato, der er angivet af de tre argumenter, ligger uden for det acceptable datointerval, opstår der en fejl.

Bemærk!: For argumenterne år, måned, og dag gælder det, at hvis egenskabsindstillingen Kalender er gregoriansk, så antages den angivne værdi at være gregoriansk. Hvis egenskabsindstillingen Kalender er Hijri, antages den angivne værdi at være Hijri.

Den returnerede datodel er i tidsperiodens enheder i den aktuelle Visual Basic-kalender. Hvis den aktuelle kalender f.eks. er Hijri, og den datodel, der skal returneres, er året, er værdien for år et hijri-år. For argumentåret fortolkesværdier mellem 0 og 99, inklusive, som årene 1400-1499. For alle andre årsværdier skal du bruge det komplette firecifrede år (f.eks. 1520).

Eksempel på forespørgsel

Udtryk

Resultater

SELECT Dateserial(2018,12,13) AS NewDate FROM ProductSales;

Returnerer "dato" for det angivne år, den angivne måned og den angivne dag i funktionens argumenter og vises i kolonnen "NewDate". Resultat: "12-13-2018".

VBA-eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen DateSerial til at returnere datoen for det angivne år, måned og dag.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Se også

Vælg den rigtige datofunktion

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×