Funktionen DDE

Du kan bruge funktionen DDE til at starte en DDE-konversation (Dynamic Data Exchange) med et andet program, anmode om et oplysningselement fra det pågældende program og vise disse oplysninger i et kontrolelement i en formular eller en rapport.

Eksempelvis kan du bruge DDE-funktionen i egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt til at vise data fra en angiven celle i et Microsoft Office Excel 2007-regneark.

Syntaks

DDE( program, emne, element )

Syntaksen for funktionen DDE har disse argumenter:

A rgument

Beskrivelse

program

Et strengudtryk, der identificerer et program, der kan deltage i en DDE-konversation. Sædvanligvis er program navnet på en .exe-fil (uden filtypenavnet .exe) til et Microsoft Windows-baseret program, f.eks. Excel. Skriv f.eks. "Excel" for argumentet program for at starte en DDE-konversation med Excel.

emne

Et strengudtryk, der er navnet på et emne, der genkendes af program. Argumentet emne er ofte et dokument eller en datafil. Kontrollér det andet programs dokumentation for en liste over mulige emner.

element

Et strengudtryk, der er navnet på et dataelement, der genkendes af program. Kontrollér det andet programs dokumentation for en liste over mulige elementer.


Bemærkninger

Funktionen DDE forsøger at starte en DDE-konversation med det angivne program og emne og anmoder om dataene i element. Hvis det lykkes, returnerer funktionen DDE en streng, der indeholder de ønskede oplysninger.

Hvis du anmoder om data fra Excel, kan element være et række- og kolonne-id, f.eks. "R1C1", eller navnet på et celleområde. I følgende eksempel anmoder funktionen DDE om oplysninger fra cellen i række 1, kolonne 1 i et Excel-regneark. Du kan angive dette udtryk for et kontrolelement i form af et tekstfelt i egenskabsfeltet Kontrolelementkilde på kontrolelementets egenskabsark:

=DDE("Excel", "Sheet1", "R1C1")

Du kan kun bruge funktionen DDE i egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt, en gruppeboks, et afkrydsningsfelt eller et kombinationsfelt. Du kan ikke kalde funktionen DDE fra et VBA-modul (Visual Basic for Applications).

Når du bruger funktionen DDE, bliver kontrolelementet skrivebeskyttet i formularvisninger og Vis udskrift. Hvis du f.eks. bruger funktionen DDE i et tekstfelt, kan teksten i tekstfeltet ikke redigeres. Du skal redigere teksten i det andet program. Fordi egenskaben Kontrolelementkilde er skrivebeskyttet i formularvisningen og Vis udskrift, skal ændringer af kontrolelementet foretages i designvisning.

Microsoft Windows og computerens hukommelse og ressourcer afgør det maksimale antal DDE-konversationer, der kan være åbne samtidigt. Hvis konversationen ikke kan startes, fordi det andet program ikke kører eller ikke genkender det angivne emne, eller hvis det maksimale antal konversationer allerede er nået, returnerer funktionen DDE en Null-værdi.

Bemærk!: Det andet program kan konfigureres til at ignorere din anmodning om en DDE-konversation. I så fald returnerer funktionen DDE en Null-værdi. Ligeledes kan du indstille Access til at ignorere anmodninger fra andre programmer: Klik på Access-indstillinger i menuen Filer, klik derefter på Avanceret i dialogboksen Programindstillinger. Under DDE-handlinger skal du vælge Ignorer DDE-anmodninger.

tip

Hvis du har brug at manipulere et andet programs objekter fra Access, kan du overveje at bruge Automation.

Tabellen nedenfor viser, hvordan funktionen DDE fungerer, når du bruger den sammen med hvert af de enkelte kontrolelementer.

Kon trolelement

Bemærkninger

Tekstfelt

Argumentet element kan referere til tekst eller tal/bogstaver. Hvis element refererer til mere end én oplysning, f.eks. et navngivet område i et Excel-regneark, der indeholder flere celler, returnerer funktionen DDE den første post. Du kan bruge denne funktion med et tekstfelt for at vise de data, der er indeholdt i en celle i regnearket.

Kombinationsfelt

Funktionen DDE udfylder kombinationsfeltet med de oplysninger, der refereres til i element. Du kan ikke indtaste data i feltets tekstdel. Du kan bruge funktionen DDE sammen med et kombinationsfelt for at få vist en liste over lande/områder, du har i et Excel-regneark.

Gruppeboks

Egenskaben Indstillingsværdi for hver alternativknap i en gruppeboks er angivet til et tal. Som regel er den første knaps værdi 1, den anden er 2 osv. Det tal, der returneres af funktionen DDE, bestemmer, hvilken alternativknap der vælges.

Hvis f.eks. funktionen DDE returnerer 2, vælges den anden knap. Hvis denne funktion returnerer en værdi, der ikke stemmer overens med nogen af egenskabsindstillingerne for Indstillingsværdi, vælges ingen af knapperne. Hvis element refererer til mere end én oplysning, f.eks. et navngivet område i et Excel-regneark, der indeholder flere celler, returnerer funktionen DDE den første post.

Afkrydsningsfelt

Hvis funktionen DDE returnerer 0, ryddes markeringen i afkrydsningsfeltet. Hvis denne funktion returnerer et tal, der ikke er nul, f.eks. 1 eller -1, markeres afkrydsningsfeltet. Hvis element refererer til tekst eller til mere end én oplysning, f.eks. et navngivet område i et Excel-regneark, der indeholder flere celler, er afkrydsningsfeltet ikke tilgængeligt.


Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×