Funktionen DDESend

Du kan bruge funktionen DDESend til at starte en DDE-konversation (Dynamic Data Exchange) med et andet program og sende et oplysningselement til det pågældende program fra et kontrolelement i en formular eller rapport.

Du kan f.eks. bruge funktionen DDESend i egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt til at sende de data, der vises i det pågældende tekstfelt, til en bestemt celle i et Microsoft Office Excel 2007 regneark.

Syntaks

DDESend (program, emne, element, data)

Syntaksen for funktionen DDESend har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

program

En strengudtryk , der identificerer et program, der kan deltage i en DDE-samtale. Som regel er programmet navnet på en .exe-fil (uden filtypenavnet .exe) til et Microsoft Windows-baseret program, f.eks. Excel. Hvis du f.eks. vil starte en DDE-samtale med Excel, skal du skrive "Excel" som programargument.

emne

Et strengudtryk, der er navnet på et emne, der genkendes af programmet. Argumentet emne er ofte et dokument eller en datafil. Kontrollér det andet programs dokumentation for en liste over mulige emner.

element

Et strengudtryk, der er navnet på et dataelement, der genkendes af program. Kontrollér det andet programs dokumentation for en liste over mulige elementer.

data

En streng eller udtryk , der indeholder de data, der skal sendes til programmet.


Bemærkninger

Funktionen DDESend starter en DDE-samtale med program og emne og identificerer elementet som det dataelement, der skal modtage data. Hvis programmet f.eks. er Excel, kan emnet være "Sheet1", og elementet kan være en række- og kolonne-id, f.eks "R1C1"eller navnet på et celleområde.

Dataargumentet angiver de oplysninger, du vil sende. Det kan være en konstant streng, f.eks. "Report prepared by John", eller det kan være et udtryk, der indeholder resultatet af en funktion, der opretter en streng, f.eks. "Prepared on " & Date(). Hvis element refererer til mere end én oplysning, f.eks. et navngivet område i et Excel-regneark, der indeholder flere celler, sender funktionen DDESenddata til den første post.

I følgende eksempel sender funktionen DDESend strengstrengen "Some text" til cellen i række 1, kolonne 1 i et Excel-regneark. Du kan angive dette udtryk for et tekstfeltkontrolelement i egenskabsfeltet Kontrolelementkilde på kontrolelementets egenskabsark:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", "Some text")

Antag, at du vil sende data fra en bundne kontrolelementer en Microsoft Office Access 2007 formular til en celle i et Excel-regneark. Egenskaben Kontrolelementkilde for det bundne kontrolelement indeholder allerede et feltnavn eller udtryk. Du kan oprette et andet tekstfelt eller et kombinationsfelt og angive egenskaben Kontrolelementkilde til et udtryk, herunder funktionen DDESend, hvor data er navnet på det bundne kontrolelement. Hvis du f.eks. har et bundet tekstfelt med navnet Efternavn, kan du oprette et andet tekstfelt og angive egenskaben Kontrolelementkilde til følgende:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Dette mellemledskontrolelement skal enten være et tekstfelt eller et kombinationsfelt. Du kan ikke bruge navnet på et bundet kontrolelement som dataargument for et afkrydsningsfelt eller en gruppeboks.

Du kan kun bruge funktionen DDESend i egenskabsindstillingen ControlSource for et tekstfelt, en gruppeboks, et afkrydsningsfelt eller et kombinationsfelt i en formular. Du kan ikke kalde funktionen DDESend fra et VBA-modul (Visual Basic for Applications).

Når du bruger funktionen DDESend, bliver kontrolelementet skrivebeskyttet i formularvisninger og Vis udskrift. Da egenskaben Kontrolelementkilde også er skrivebeskyttet i formularvisning og Vis udskrift, skal der foretages ændringer af kontrolelementet i designvisning.

Microsoft Windows og computerens hukommelse og ressourcer afgør det maksimale antal DDE-konversationer, der kan være åbne samtidigt. Hvis samtalen ikke kan startes, fordi programmet ikke kører eller ikke genkender emne, eller hvis det maksimale antal samtaler allerede er nået, returnerer funktionen DDESend en Null-værdi.

Bemærk!: Det andet program kan konfigureres til at ignorere din anmodning om en DDE-konversation. Hvis det er ja, returnerer funktionen DDESend en Null-værdi. Ligeledes kan du indstille Access til at ignorere anmodninger fra andre programmer: Klik på Access-indstillinger i menuen Filer, klik derefter på Avanceret i dialogboksen Programindstillinger. Under DDE-handlinger skal du vælge Ignorer DDE-anmodninger.

Tip     Hvis du har brug at manipulere et andet programs objekter fra Access, kan du overveje at bruge Automation.

Følgende tabel viser, hvordan funktionen DDESend fungerer, når du bruger den sammen med hvert af kontrolelementerne.

Kontrolelement

Bemærkninger

Tekstfelt eller kombinationsfelt

Da tekstfeltet eller kombinationsfeltet vises tomt i formularvisning og Vis udskrift, kan det være en ide at angive egenskaben Synlig til Falsk.

Dataargumentet kan referere til et andet kontrolelement. I følgende eksempel vises det, hvordan du kan sende indholdet af kontrolelementet Efternavn til et Excel-regneark:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Gruppeboks

Ingen af alternativknapperne i gruppeindstillingen er valgt i formularvisning og Vis udskrift. Du kan gøre gruppeindstillingen (og dens knapper) usynlige ved at angive egenskaben Synlig til Falsk.

Dataargumentet skal indeholde numeriske data, f.eks. "2". Hvis dataargumentet ikke er numerisk, sender funktionen DDESend ikke oplysningerne, og elementet ændres ikke.

Afkrydsningsfelt

Afkrydsningsfeltet er nedtonet i formularvisning og Vis udskrift. Du ønsker måske at gøre den usynlig ved at angive egenskaben Synlig til False.

Dataargumentet skal indeholde numeriske data, f.eks. "2". Hvis dataargumentet ikke er numerisk, sender funktionen DDESend ikke oplysningerne, og elementet ændres ikke.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider