Returnerer et udtryk, der er formateret som en valutaværdi, og bruger det valutasymbol, der er defineret i systemets kontrolpanel.

Syntaks

FormaterValuta ( Udtryk [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

Syntaksen for funktionen FormaterValuta har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

Udtryk

Obligatorisk. Udtryk, der skal formateres.

NumDigitsAfterDecimal

Valgfrit. Numerisk værdi, der angiver, hvor mange pladser til højre for decimaltegnet, der vises. Standardværdien er -1, hvilket angiver, at computerens internationale indstillinger bruges.

IncludeLeadingDigit

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt der skal vises et foranstillet nul for decimalværdier. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.

UseParensForNegativeNumbers

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt der skal anbringe negative værdier i parenteser. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.

GroupDigits

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt tal skal grupperes ved hjælp af den gruppeafgrænser, der er angivet i computerens internationale indstillinger. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.


Indstillinger

Argumenterne IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbers og GroupDigits har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbTrue

–1

Sand

vbFalse

0

Falsk

vbUseDefault

–2

Brug indstillingen fra computerens internationale indstillinger.


Bemærkninger

Når en eller flere valgfrie argumenter er udeladt, leveres værdierne for udeladte argumenter af computerens internationale indstillinger.

Placeringen af valutasymbolet i forhold til valutaværdien bestemmes af systemets internationale indstillinger.

Bemærk!:  Alle oplysninger om indstillinger kommer fra fanen Internationale indstillinger – Valuta undtagen foranstillede nuller, som kommer fra fanen Tal.

Eksempler

Udtryk

Resultater

SELECT FormatCurrency([UnitPrice]) AS Udtryk1 FROM ProductSales;

Formaterer talværdierne i feltet "Enhedspris" til formatet "Valuta" og returnerer i kolonne Udtryk1.

SELECT Formatcurrency([Discount],2,-1,-1,-1) AS DiscountedPrice FROM ProductSales;

Formaterer talværdierne i feltet "Rabat" til formatet "Valuta" med 2 decimaltegn, alle mindre end 1 værdier har "0" før decimalen, Negative værdier dækkes af parenteser, og værdien grupperes som standardafgrænser ("1000" vises som DKK 1.000,00, "-1000" vises som (DKK 1.000,00), "0" vises som DKK 0,00.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×