Funktionen FormatCurrency

Returnerer et udtryk, der er formateret som en valutaværdi, og bruger det valutasymbol, der er defineret i systemets kontrolpanel.

Syntaks

FormaterValuta ( Udtryk [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

Syntaksen for funktionen FormaterValuta har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

Udtryk

Obligatorisk. Udtryk, der skal formateres.

NumDigitsAfterDecimal

Valgfrit. Numerisk værdi, der angiver, hvor mange pladser til højre for decimaltegnet, der vises. Standardværdien er -1, hvilket angiver, at computerens internationale indstillinger bruges.

IncludeLeadingDigit

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt der skal vises et foranstillet nul for decimalværdier. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.

UseParensForNegativeNumbers

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt der skal anbringe negative værdier i parenteser. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.

GroupDigits

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt tal skal grupperes ved hjælp af den gruppeafgrænser, der er angivet i computerens internationale indstillinger. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.


Indstillinger

Argumenterne IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbers og GroupDigits har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbTrue

–1

Sand

vbFalse

0

Falsk

vbUseDefault

–2

Brug indstillingen fra computerens internationale indstillinger.


Bemærkninger

Når en eller flere valgfrie argumenter er udeladt, leveres værdierne for udeladte argumenter af computerens internationale indstillinger.

Placeringen af valutasymbolet i forhold til valutaværdien bestemmes af systemets internationale indstillinger.

Bemærk!:  Alle oplysninger om indstillinger kommer fra fanen Internationale indstillinger – Valuta undtagen foranstillede nuller, som kommer fra fanen Tal.

Eksempler

Udtryk

Resultater

SELECT FormatCurrency([UnitPrice]) AS Udtryk1 FROM ProductSales;

Formaterer talværdierne i feltet "Enhedspris" til formatet "Valuta" og returnerer i kolonne Udtryk1.

SELECT Formatcurrency([Discount],2,-1,-1,-1) AS DiscountedPrice FROM ProductSales;

Formaterer talværdierne i feltet "Rabat" til formatet "Valuta" med 2 decimaltegn, alle mindre end 1 værdier har "0" før decimalen, Negative værdier dækkes af parenteser, og værdien grupperes som standardafgrænser ("1000" vises som DKK 1.000,00, "-1000" vises som (DKK 1.000,00), "0" vises som DKK 0,00.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×