Funktionen FormatPercent

Returnerer et udtryk formateret som en procentsats (ganget med 100) med et efterstillet %-tegn.

Syntaks

FormaterProcent ( Udtryk [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

Syntaksen for funktionen FormaterProcent har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

Udtryk

Obligatorisk. Udtryk, der skal formateres.

NumDigitsAfterDecimal

Valgfrit. Numerisk værdi, der angiver, hvor mange pladser til højre for decimaltegnet, der vises. Standardværdien er -1, hvilket angiver, at computerens internationale indstillinger bruges.

IncludeLeadingDigit

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt der skal vises et foranstillet nul for decimalværdier. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.

UseParensForNegativeNumbers

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt der skal anbringe negative værdier i parenteser. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.

GroupDigits

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt tal skal grupperes ved hjælp af den gruppeafgrænser, der er angivet i computerens internationale indstillinger. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.

Indstillinger

Argumenterne IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbers og GroupDigits har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbTrue

–1

Sand

vbFalse

0

Falsk

vbUseDefault

–2

Brug indstillingen fra computerens internationale indstillinger.

Bemærkninger

Når en eller flere valgfrie argumenter er udeladt, leveres værdierne for udeladte argumenter af computerens internationale indstillinger.

Bemærk!:  Alle oplysninger om indstillinger kommer fra fanen Internationale indstillinger – Tal.

Eksempler

Udtryk

Resultat

Vælg Formaterprocent ([DPercent]) som Udtryk1 fra ProductSales;

Formaterer værdierne i feltet "DPercent" i formatet "procent" og returnerer kolonne Udtryk1.

Vælg Formaterprocent ([DPercent], 2,-1,-1,-1) som DPercentage fra ProductSales;

Formaterer værdierne i feltet "DPercent" til "procent"-formatet med 2 decimaltegn, hvor alle mindre end 1% værdier har "0" før decimalen, vil negative værdier, der er omfattet af parenteser, blive grupperet som standard afgrænser ("10" vises som 1.000,00%, "-10" vises som (1.000,00%), "0" vil blive vist som 0,00%).

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×