Returnerer et dobbelt reelt tal, som specificerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme (udgående og indgående betalinger) og en nedsat rente.

Syntaks

NPV( sats, værdier ())

Syntaksen for funktionen NPV indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

sats

Påkrævet. Dobbelt reelt tal, som angiver nedsat sats i periodens længde udtrykt som et decimaltal.

værdier ()

Påkrævet. Matrix med Dobbelt reelt tal, der angiver pengestrømsværdier. Matrixen skal indeholde mindst én negativ værdi (en betaling) og én positiv værdi (en indgående betaling).


Bemærkninger

Den nettonutidsværdien af en investering er den aktuelle værdi af en fremtidig række af udgående og indgående betalinger.

Funktionen NPV anvender rækkefølgen af værdier i matrixen til at fortolke rækkefølgen af udgående og indgående betalinger. Sørg for at angive værdierne for udgående og indgående betalinger i den rigtige rækkefølge.

NPV-investeringen begynder én periode før datoen for den første pengestrømsværdi og slutter med den sidste pengestrømsværdi i matrixen.

Beregningen af nettonutidsværdien er baseret på fremtidige pengestrømme. Hvis den første pengestrøm optræder i begyndelsen af den første periode, skal den første værdi lægges til resultatet af NPV og ikke medtages i pengestrømsværdierne i værdier( ).

Funktionen NUTIDSVÆRDI svarer til funktionen NV (nutidsværdi), bortset fra at funktionen NV giver mulighed for, at pengestrømme enten begynder i slutningen eller starten af en periode. Til forskel fra de variable pengestrømsværdier for NUTIDSVÆRDI skal pengestrømme for NV være faste i hele investeringen.

Eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen NPV til at returnere nettonutidsværdien for en række pengestrømme indeholdt i matrixen Values(). RetRate repræsenterer satsen for det faste interne afkast.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×