Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen NUTIDSVÆRDI i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner nettonutidsværdien af en investering ved hjælp af en diskonteringssats og en række fremtidige ydelser (negative værdier) og indtægter (positive værdier).

Syntaks

NUTIDSVÆRDI(rente;værdi1;[værdi2];...)

Syntaksen for funktionen NUTIDSVÆRDI har følgende argumenter:

 • Rente    Påkrævet. Diskonteringssatsen for en hel periode.

 • Værdi1;værdi2; ...    Værdi1 er påkrævet, og efterfølgende værdier er valgfrie. 1-254 argumenter, der repræsenterer ydelser og indtægter.

  • Der skal være lige store tidsintervaller mellem værdi1;værdi2; ..., og de skal være placeret i slutningen af hver periode.

  • NUTIDSVÆRDI anvender rækkefølgen værdi1, værdi2... til at fortolke rækkefølgen af pengestrømme. Sørg for at indtaste dine betalings-og indtægtsværdier i korrekt rækkefølge.

  • Argumenter, der er tomme celler, logiske værdier eller tekstgengivelser af tal, fejlværdier eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, ignoreres.

  • Hvis et argument er en matrix eller reference, tælles kun tal i den pågældende matrix eller reference. Tomme celler, logiske værdier, tekst eller fejlværdier i matrixen eller referencen ignoreres.

Bemærkninger

 • Investeringen NUTIDSVÆRDI begynder én periode før datoen for pengestrømsværdien værdi1 og slutter med den sidste pengestrøm på listen. Beregningen af NUTIDSVÆRDI er baseret på fremtidige pengestrømme. Hvis den første pengestrøm optræder i begyndelsen af den første periode, skal den første værdi lægges til resultatet af NUTIDSVÆRDI og ikke medtages i værdiargumenterne. Eksemplerne nedenfor indeholder yderligere oplysninger.

 • Hvis n er antallet af pengestrømme på listen over værdier, er formlen for NUTIDSVÆRDI:

  Ligning

 • NUTIDSVÆRDI svarer til funktionen NV (nutidsværdi). Hovedforskellen mellem NV og NUTIDSVÆRDI er, at NV giver mulighed for, at pengestrømme enten begynder først eller sidst i perioden. Til forskel fra de variable pengestrømsværdier for NUTIDSVÆRDI, skal pengestrømme for NV være konstante i hele investeringsperioden. Oplysninger om annuiteter og regnskabsfunktioner finder du under NV.

 • NUTIDSVÆRDI er også relateret til funktionen IA (internt afkast). IA er den rente, for hvilken NUTIDSVÆRDI er lig med nul: NUTIDSVÆRDI(IA(...);...) = 0.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,1

Årlig diskonteringssats

-10000

Investeringsomkostninger et år efter dags dato

3000

Afkast første år

4200

Afkast andet år

6800

Afkast tredje år

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NUTIDSVÆRDI(A2;A3;A4;A5;A6)

Nettonutidsværdien af denne investering

DKK 1.188,44

Eksempel 2

Data

Beskrivelse

0,08

Årlig diskonteringssats. Den kan repræsentere inflationsprocenten eller rentesatsen for en konkurrerende investering.

-40000

Investeringsomkostninger

8000

Afkast første år

9200

Afkast andet år

10000

Afkast tredje år

12000

Afkast fjerde år

14500

Afkast femte år

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NUTIDSVÆRDI(A2;A4:A8)+A3

Nettonutidsværdien af denne investering

DKK 1.922,06

=NUTIDSVÆRDI(A2;A4:A8;-9000)+A3

Nettonutidsværdien af denne investering, med et tab det sjette år på 9000

(DKK 3.749,47)

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×