Funktionen Nz

Du kan bruge funktionen Nz til at returnere nul, et streng af længden nul (" ") eller en anden angivet værdi, når en variant er Null. Du kan f.eks. bruge denne funktion til at konvertere en Null-værdi til en anden værdi og forhindre overførsel via et udtryk.

Syntaks

Nz ( variant [, værdihvisnull ] )

Syntaksen til funktionen Nz indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

variant

Obligatorisk. En variabel af datatypevariant.

værdihvisnull

Valgfrit (medmindre det bruges i en forespørgsel). En variant-datatype, der angiver den værdi, som skal returneres, hvis argumentet variant er Null. Dette argument gør det muligt at få returneret en anden værdi end nul og en streng af længden nul.

Bemærk!: Hvis du bruger funktionen Nz i et udtryk i en forespørgsel uden at medtage argumentet værdihvisnull, indsættes der en streng af længden nul i de felter, der indeholder Null-værdier.

Hvis værdien af argumentet variant er Null, returnerer funktionen Nz tallet nul og en streng af længden nul (returnerer altid en streng af længden nul, når den bruges i et forespørgselsudtryk), afhængigt af, om konteksten indikerer, at værdien skal være et tal eller en streng. Hvis det valgfrie argument værdihvisnull er inkluderet, returnerer funktionen Nz den værdi, der angives af dette argument, hvis argumentet variant er Null. Når den bruges i et forespørgselsudtryk, bør funktionen Nz altid medtage argumentet værdihvisnull.

Hvis værdien af variant ikke er Null, så returnerer funktionen Nz værdien af variant.

Bemærkninger

Funktionen Nz er særdeles nyttig til udtryk, der kan inkludere Null-værdier. Hvis du vil tvinge et udtryk til at evalueres til en anden værdi end Null – også når det indeholder en Null-værdi, skal du bruge funktionen Nz til at returnere nul, en streng af længden nul eller en brugerdefineret returværdi.

For eksempel returnerer udtrykket 2 + varX altid en Null-værdi, når VariantvarX er Null. Men 2 + Nz(varX) returnerer 2.

Du kan ofte bruge funktionen Nz som alternativ til funktionen IIf. Eksempelvis er det i den følgende kode nødvendigt at inkludere funktionen IIf for at returnere det ønskede resultat. Det første udtryk, herunder funktionen IIf, bruges til at kontrollere værdien af en variabel og konvertere den til nul, hvis den er Null.

varTemp = IIf(IsNull(varFreight), 0, varFreight)
varResult = IIf(varTemp > 50, "High", "Low")

I det næste eksempel giver funktionen Nz samme funktionalitet som det første udtryk, og det ønskede resultat opnås i ét trin i stedet for to.

varResult = IIf(Nz(varFreight) > 50, "High", "Low")

Hvis du angiver en værdi for det valgfrie argument værdihvisnull, returneres værdien, når variant er Null. Ved at medtage dette valgfrie argument kan du muligvis undgå at bruge et udtryk, der indeholder funktionen IIf. Det følgende udtryk anvender funktionen IIf til at returnere en streng, hvis værdien af varFreight er Null.

varResult = IIf(IsNull(varFreight), _
"No Freight Charge", varFreight)

I det næste eksempel giver det valgfrie argument fra funktionen Nz den streng, der skal returneres, hvis varFreight er Null.

varResult = Nz(varFreight, "No Freight Charge")

Eksempler på forespørgsler

Udtryk

Resultater

SELECT ProductID, NZ(Discount,"No Detail Available") AS Expr2 FROM ProductSales;

Returnerer "ProductID" i kolonne Expr1, evaluerer "Null"-værdierne i feltet "Rabat" og returnerer "Ingen oplysninger er tilgængelige" for alle Null-værdier (returnerer de værdier, der ikke er null, som de er).

SELECT ProductID, NZ(Discount,"No Detail Available") AS ReplaceNull FROM ProductSales;

Returnerer "ProductID" i kolonnen Produkt, evaluerer "Null"-værdierne i feltet "Rabat" og returnerer "Ingen tilgængelige detaljer" for alle Null-værdier (returnerer de værdier, der ikke er null), og vises i kolonnen ReplaceNull.

VBA-eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

Det følgende eksempel evaluerer et kontrolelement i en formular og returnerer én af to strenge baseret på kontrolelementets værdi. Hvis værdien af kontrolelementet er Null, anvender proceduren funktionen Nz til at konvertere en Null-værdi til en streng af længden nul.

Public Sub CheckValue()
Dim frm As Form
Dim ctl As Control
Dim varResult As Variant
' Return Form object variable
' pointing to Orders form.
Set frm = Forms!Orders
' Return Control object variable
' pointing to ShipRegion.
Set ctl = frm!ShipRegion
' Choose result based on value of control.
varResult = IIf(Nz(ctl.Value) = vbNullString, _
"No value.", "Value is " & ctl.Value & ".")
' Display result.
MsgBox varResult, vbExclamation
End Sub

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×