Funktionen Partition

Returnerer en Variant (streng), der angiver, hvor tallet forekommer i en beregnet serie af områder.

Syntaks

Partition ( antal, start, stop, interval)

Syntaksen for funktionen Partition har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

antal

Obligatorisk. Helt tal, som du vil evaluere mod områderne.

start

Obligatorisk. Helt tal, som er starten af det overordnede talområde. Tallet må ikke være mindre end 0.

stop

Obligatorisk. Helt tal, som er slutningen på det overordnede talområde. Tallet må ikke være lig med eller mindre end start.

interval

Obligatorisk. Helt tal, der angiver størrelsen af partitionerne inden for det overordnede talområde (mellem start og stop).

Bemærkninger

Funktionen Partition identificerer det bestemte område, hvor tallet falder, og returnerer en variant (streng),der beskriver det pågældende område. Funktionen Partition er mest nyttig i forespørgsler. Du kan oprette en udvælgelsesforespørgsel, der viser, hvor mange ordrer, der falder inden for forskellige områder, f.eks. ordreværdier fra 1 til 1000, 1001 til 2000 osv.

Tabellen nedenfor viser, hvordan områderne bestemmes ved hjælp af tre sæt af start-, stop- og interval-argumenter. Kolonnerne Første område og Sidste område viser, hvad Partition returnerer. Områderne repræsenteres af lavesteværdi:højesteværdi, hvor den lave ende (lavesteværdi) i området er adskilt fra den høje ende (højesteværdi) i området med et kolon (:).

start

stop

interval

Før første

Første område

Sidste område

Efter sidste

0

99

5

" :-1"

" 0: 4"

" 95: 99"

" 100: "

20

199

10

" : 19"

" 20: 29"

" 190: 199"

" 200: "

100

1010

20

" : 99"

" 100: 119"

" 1000: 1010"

" 1011: "

I den tredje linje i tabellen herover vises resultatet, når start og stop definerer et sæt af tal, der ikke kan divideres lige med interval. Det sidste område udvides til stop (11 tal), selvom interval er 20.

Hvis det er nødvendigt, returnerer Partition et område med tilstrækkeligt mange foranstillede mellemrum, så der er det samme antal tegn til venstre og højre for kolonet, som der er tegn i stop, plus ét. Det sikrer, at hvis du bruger Partition med andre tal, så håndteres den resulterende tekst korrekt under alle efterfølgende sorteringshandlinger.

Hvis intervallet er 1, er området tal:tal, uansetstart- og stopargumenterne. Hvis intervallet f.eks. er 1, er tal 100, og stop er 1000, returnerer Partition " 100: 100".

Hvis en af delene er Null, returnerer Partition en Null-værdi.

Eksempler på forespørgsler

Udtryk

Resultater

SELECT Partition(enhedspris,40,240,20) AS PriceRange, count(productsales.unitprice) AS Count FROM productSales GROUP BY Partition(unitprice,40,240,20);

Opretter et sæt områder for værdierne i feltet "enhedspris" fra "start"(40) til "stop"(240) med ens "interval"(20) størrelse og beregne antallet af "enhedspris" i de respektive områder. Viser intervallerne i kolonnen Prisinterval og optælling i kolonnen 'Tæl'.

VBA-eksempel

I dette eksempel antages det, at du har tabellen Ordrer, der indeholder feltet Fragt. Der oprettes en udvælgelsesprocedure, der tæller antallet af ordrer, hvor fragtomkostninger falder inden for hvert af flere områder. Funktionen Partition bruges først til at etablere disse områder, og derefter tæller funktionen SQL-antal antallet af ordrer i hvert område. I dette eksempel er argumenterne for partitionsfunktionenstart = 0, stop = 500, interval = 50. Det første område ville derfor være 0:49 osv. op til 500.

SELECT DISTINCTROW Partition([freight],0, 500, 50) AS Range,
Count(Orders.Freight) AS Count
FROM Orders
GROUP BY Partition([freight],0,500,50);

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider