Funktionen PPmt

Returnerer et dobbelt reelt tal, der angiver hovedstolsbetalingen for en given periode på en annuitet baseret på periodiske, faste ydelser og en fast rentesats.

Syntaks

PPmt ( sats, per, nper, nv [, fv ] [ ,type ] )

Syntaksen for funktionen PPmt har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

sats

Påkrævet. Dobbelt angivelse af rentesatsen pr. periode. Hvis du f.eks. tager et billån med en årlig procentsats på 10 % og foretager månedlige ydelser, er renten i hver periode 0,1/12 eller 0,0083.

pr.

Påkrævet. Heltal, der angiver betalingsperioden mellem 1 og nper.

nper

Påkrævet. Heltal, der angiver det samlede antal ydelsesperioder i annuiteten. Hvis du f.eks. foretager månedlige ydelser på et fireårig billån, har lånet i alt 4 * 12 (eller 48) betalingsperioder.

nv

Påkrævet. Dobbelt reelt tal, der angiver den nuværende værdi eller værdi i dag af en række fremtidige ydelser eller kvitteringer. Når du f.eks. låner penge til at købe en bil, er lånebeløbet den nuværende værdi i forhold til de månedlige bilbetalinger, du vil foretage.

fv

Valgfri. Variant, der angiver den fremtidige værdi eller kassebeholdning, som du ønsker, når du har foretaget den endelige betaling. Et låns fremtidige værdi er f.eks. kr. 0, fordi det er dets værdi efter den endelige betaling. Men hvis du vil spare 50.000 usd op over 18 år til dit barns uddannelse, så er DKK 50.000 den fremtidige værdi. Hvis det udelades, antages det, at værdien er 0.

type

Valgfrit. Variant angiver, hvornår ydelserne forfalder. Brug 0, hvis ydelserne forfalder i slutningen af betalingsperioden, eller brug 1, hvis ydelserne forfalder i begyndelsen af perioden. Hvis det udelades, antages det, at værdien er 0.

Bemærkninger

En annuitet er en række faste kontantydelser i en tidsperiode. En annuitet kan være et lån (f.eks. et realkreditlån) eller en investering (f.eks. en månedlig opsparingsplan).

Argumenterne renteog nper skal beregnes ved hjælp af betalingsperioder udtrykt i samme enheder. Hvis rente f.eks. beregnes ved hjælp af måneder, skal nper også beregnes ved hjælp af måneder.

For alle argumenter gælder, at udbetalte beløb, f.eks. indskud på opsparinger, repræsenteres af negative tal, mens modtagne beløb, f.eks. udbytte, repræsenteres af positive tal.

Eksempel på forespørgsel

Udtryk

Resultater

SELECT FinancialSample.*, PPMT([AnnualRate]/12,10,[TermInYears]*12,-[LoanAmount],0,0) AS INTPaid FROM FinancialSample;

Returnerer alle felterne fra tabellen "FinancialSample", beregner det betalte hovedstol i "per"(10 i dette eksempel)for "LoanAmount" baseret på "AnnualRate" og "TermInYears" og viser resultaterne i kolonnen INTPaid.

VBA-eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen PPmt til at beregne, hvor meget af en ydelse i en bestemt periode, der er hovedstol, når alle ydelserne har samme værdi. Den angivne rentesats i renten i hver periode (APR / 12), den ydelsesperiode, som hovedstolen ønskes for (Period), det samlede antal ydelser (TotPmts), lånets nuværende værdi eller hovedstol (PVal), lånets fremtidige værdi (FVal) og et tal, der angiver, om betalingen forfalder i begyndelsen eller slutningen af betalingsperioden (PayType).

Dim NL, TB, Fmt, FVal, PVal, APR, TotPmts, PayType, Payment, Msg, MakeChart, Period, P, I
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
NL = Chr(13) & Chr(10) ' Define newline.
TB = Chr(9) ' Define tab.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
Payment = Abs(-Pmt(APR / 12, TotPmts, PVal, FVal, PayType))
Msg = "Your monthly payment is " & Format(Payment, Fmt) & ". "
Msg = Msg & "Would you like a breakdown of your principal and "
Msg = Msg & "interest per period?"
MakeChart = MsgBox(Msg, vbYesNo) ' See if chart is desired.
If MakeChart <> vbNo Then
If TotPmts > 12 Then MsgBox "Only first year will be shown."
Msg = "Month Payment Principal Interest" & NL
For Period = 1 To TotPmts
If Period > 12 Then Exit For ' Show only first 12.
P = PPmt(APR / 12, Period, TotPmts, -PVal, FVal, PayType)
P = (Int((P + .005) * 100) / 100) ' Round principal.
I = Payment - P
I = (Int((I + .005) * 100) / 100) ' Round interest.
Msg = Msg & Period & TB & Format(Payment, Fmt)
Msg = Msg & TB & Format(P, Fmt) & TB & Format(I, Fmt) & NL
Next Period
MsgBox Msg ' Display amortization table.
End If

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider