Funktionen PV

Returnerer et dobbelt reelt tal, der angiver den aktuelle værdi af en annuitetsydelse baseret på periodiske, faste betalinger, som skal betales i fremtiden og med en fast rente.

Syntaks

PV( sats, antal perioder , betaling [, fremtidig værdi ] [, type ] )

Syntaksen til funktionen PV indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

sats

Påkrævet. Dobbelt angivelse af rentesatsen pr. periode. Hvis du f.eks. tager et billån med en årlig procentsats på 10 % og foretager månedlige ydelser, er renten i hver periode 0,1/12 eller 0,0083.

nper

Påkrævet. Heltal, der angiver det samlede antal ydelsesperioder i annuiteten. Hvis du f.eks. foretager månedlige ydelser på et fireårig billån, har lånet i alt 4 * 12 (eller 48) betalingsperioder.

pmt

Påkrævet. Dobbelt reelt tal angiver betalingen for hver periode. Ydelser indeholder som regel hovedstol og renter, der ikke ændres, så længe annuiteten løber.

fv

Valgfri. Variant, der angiver den fremtidige værdi eller kassebeholdning, som du ønsker, når du har foretaget den endelige betaling. Et låns fremtidige værdi er f.eks. kr. 0, fordi det er dets værdi efter den endelige betaling. Men hvis du vil spare 50.000 usd op over 18 år til dit barns uddannelse, så er DKK 50.000 den fremtidige værdi. Hvis det udelades, antages det, at værdien er 0.

type

Valgfrit. Variant angiver, hvornår ydelserne forfalder. Brug 0, hvis ydelserne forfalder i slutningen af betalingsperioden, eller brug 1, hvis ydelserne forfalder i begyndelsen af perioden. Hvis det udelades, antages det, at værdien er 0.

Bemærkninger

En annuitet er en række faste kontantydelser i en tidsperiode. En annuitet kan være et lån (f.eks. et realkreditlån) eller en investering (f.eks. en månedlig opsparingsplan).

Argumenterne renteog nper skal beregnes ved hjælp af betalingsperioder udtrykt i samme enheder. Hvis rente f.eks. beregnes ved hjælp af måneder, skal nper også beregnes ved hjælp af måneder.

For alle argumenter gælder, at udbetalte beløb, f.eks. indskud på opsparinger, repræsenteres af negative tal, mens modtagne beløb, f.eks. udbytte, repræsenteres af positive tal.

Eksempel på forespørgsel

Udtryk

Resultater

SELECT FinancialSample.*, NV([AnnualRate]/12,[TermInYears]*12,-[MonthlyRePayment],0,0) AS PresentValue FROM FinancialSample;

Returnerer alle felterne fra tabellen "FinancialSample", beregner den nuværende værdi af en annuitet baseret på "AnnualRate","MonthlyRePayment" og "TermInYears" og viser resultaterne i kolonnen NuværendeVærdi.

VBA-eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel returnerer funktionen PV den nuværende værdi af en annuitet på $ 1.000.000, der giver $ 50.000 om året i de næste 20 år. Følgende vises: den forventede årlige rente i procent (APR), det samlede antal ydelser (TotPmts), beløbet for hver ydelse (YrIncome), den samlede fremtidige værdi af investeringen (FVal) og et tal, som angiver, om hver ydelse betales i begyndelsen eller slutningen af ydelsesperioden (PayType). Bemærk, at YrIncome er et negativt tal, fordi det repræsenterer beløb, som betales fra annuiteten hvert år.

Dim Fmt, APR, TotPmts, YrIncome, FVal, PayType, PVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
APR = .0825 ' Annual percentage rate.
TotPmts = 20 ' Total number of payments.
YrIncome = 50000 ' Yearly income.
FVal = 1000000 ' Future value.
PayType = BEGINPERIOD ' Payment at beginning of month.
PVal = PV(APR, TotPmts, -YrIncome, FVal, PayType)
MsgBox "The present value is " & Format(PVal, Fmt) & "."

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×