Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Brug SLÅ.OP, en af opslags- og referencefunktionerne, når du skal finde noget i en enkelt række eller kolonne og finde denne værdi fra den tilsvarende position i en anden række eller kolonne..

Lad os f.eks. antage, at du kender delnummeret på en bildel, men du ikke kender prisen. Du kan bruge funktionen SLÅ.OP til at returnere prisen i celle H2, når du angiver bilens delnummer i celle H1.

Et eksempel på, hvordan du kan bruge funktionen SLÅ.OP

Brug funktionen SLÅ.OP til at søge i en række eller kolonne. I eksemplet ovenfor søger vi på priser i kolonne D.

Tip!: Overvej en af de nyere opslagsfunktioner, afhængigt af hvilken version du bruger.

 • Brug LOPSLAG til at søge én række eller kolonne eller flere rækker og kolonner (f.eks. en tabel). Det er en meget bedre version af SLÅ.OP. Se denne video om brugen af LOPSLAG.

 • Hvis du bruger Microsoft 365, skal du bruge XOPSLAG – det er ikke kun hurtigere, det giver dig også mulighed for at søge i en hvilken som helst retning (op, ned, venstre, højre).

Du kan bruge SLÅ.OP på to måder: vektorform og matrixform

 • Vektorform: Brug denne form af SLÅ.OP til at søge én række eller kolonne efter en værdi. Brug vektorformen, når du vil angive det område, der indeholder de værdier, du søger efter. Hvis du f.eks. du vil søge efter en værdi i kolonne A ned til række 6.

  Eksempel på en vektor

 • Matrixform: Vi anbefaler på det kraftigste at bruge LOPSLAG eller VOPSLAG i stedet for matrixformen. Se denne video om brug af LOPSLAG. Matrixformen er medtaget med henblik på at sikre kompatibilitet med andre regnearksprogrammer, men funktionaliteten er begrænset.

  En matrix er en samling af værdier i rækker og kolonner (f.eks. en tabel), som du vil søge efter. Hvis du f.eks. vil søge i kolonne A og B ned til række 6. SLÅ.OP returnerer det nærmeste match. Hvis du vil bruge matrixformen, skal dataene sorteres.

  Eksempel på en tabel, som er en matrix

Vektorform

Vektorformen af SLÅ.OP søger efter en værdi i et område med én række eller kolonne (en vektor) og returnerer denne værdi fra den tilsvarende position i et andet område med én række eller kolonne.

Syntaks

SLÅ.OP(opslagsværdi; opslagsvektor; [resultatvektor])

Vektorformsyntaksen for funktionen SLÅ.OP har følgende argumenter:

 • opslagsværdi    Påkrævet. En værdi, som SLÅ.OP søger efter i den første vektor. opslagsværdi kan være et tal, tekst, en logisk værdi eller et navn eller en reference, der refererer til en værdi.

 • opslagsvektor    Påkrævet. Et område, der kun indeholder én række eller én kolonne. Værdierne i opslagsvektor kan være tekst, tal eller logiske værdier.

  Vigtigt!: Værdierne i opslagsvektor skal være sorteret i stigende rækkefølge: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Å, FALSK, SAND, ellers vil SLÅ.OP muligvis ikke returnere den korrekte værdi. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

 • resultatvektor    Valgfrit. Et område, der kun indeholder én række eller kolonne. Argumentet resultatvektor skal have samme størrelse som opslagsvektor. Det skal have samme størrelse.

Bemærkninger

 • Hvis funktionen SLÅ.OP ikke kan finde argumentet opslagsværdi, svarer funktionens værdi til den største værdi i opslagsvektor, der er mindre end eller lige med opslagsværdi.

 • Hvis opslagsværdi er mindre end den mindste værdi i opslagsvektor, returnerer SLÅ.OP fejlværdien #I/T.

Vektoreksempler

Du kan prøve disse eksempler i din eget Excel-regneark for at lære, hvordan funktionen SLÅ.OP fungerer. I det første eksempel ender du med et regneark, der ligner dette:

Et eksempel på brugen af funktionen SLÅ.OP

 1. Kopiér dataene i følgende tabel, og sæt dem ind i et nyt, tomt Excel-regneark.

  Kopiér disse data til kolonne A

  Kopiér disse data til kolonne B

  Hyppighed

  4,14

  Farve

  rød

  4,19

  orange

  5,17

  gul

  5,77

  grøn

  6,39

  blå

 2. Dernæst skal du kopiere SLÅ.OP-formler fra følgende tabel i kolonne D i dit regneark.

  Kopiér denne formel til kolonne D

  Det gør denne formel

  Du får vist følgende

  Formel

  =SLÅ.OP(4,19; A2:A6; B2:B6)

  Slår 4,19 op i kolonne A og returnerer den værdi fra kolonne B, der findes i den samme række.

  orange

  =SLÅ.OP(5,75; A2:A6; B2:B6)

  Slår 5,75 op i kolonne A, finder den nærmeste mindre værdi (5,17) og returnerer den værdi fra kolonne B, der findes i den samme række.

  gul

  =SLÅ.OP(7,66; A2:A6; B2:B6)

  Slår 7,66 op i kolonne A, finder den nærmeste mindre værdi (6,39) og returnerer den værdi fra kolonne B, der findes i den samme række.

  blå

  =SLÅ.OP(0; A2:A6; B2:B6)

  Slår 0 op i kolonne A og returnerer en fejl, fordi 0 er mindre end den mindste værdi (4,14) i kolonne A.

  #I/T

 3. Hvis disse formler skal vise resultater, kan det være nødvendigt at markere dem i dit Excel-regneark, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Matrixform

Tip!: Vi anbefaler på det kraftigste at bruge LOPSLAG eller VOPSLAG i stedet for matrixformen. Se denne video om LOPSLAG med eksempler. Matrixformen af SLÅ.OP er medtaget med henblik på kompatibilitet med andre regnearksprogrammer, men dens funktionalitet er begrænset.

Matrixformen af SLÅ.OP søger efter den angivne værdi i første række eller kolonne i en matrix og returnerer værdien fra den tilsvarende position i sidste række eller kolonne i matrixen. Brug denne form af SLÅ.OP, når de værdier, du søger efter, findes i første matrixrække eller -kolonne.

Syntaks

SLÅ.OP(opslagsværdi; matrix)

Matrixformsyntaksen for funktionen SLÅ.OP har disse argumenter:

 • opslagsværdi    Påkrævet. En værdi, som SLÅ.OP søger efter i en matrix. Argumentet opslagsværdi kan være et tal, tekst, en logisk værdi eller et navn eller en reference, der refererer til en værdi.

  • Hvis SLÅ.OP ikke kan finde værdien af opslagsværdi, bruges den største værdi i matrixen, som er mindre end eller lig med opslagsværdi.

  • Hvis opslagsværdi er mindre end den mindste værdi i den første række eller kolonne (alt efter matrixens dimensioner), returnerer SLÅ.OP fejlværdien #I/T.

 • matrix    Påkrævet. Et celleområde, der indeholder tekst, tal eller logiske værdier, der skal sammenlignes med opslagsværdi.

  Matrixformen af SLÅ.OP har stor lighed med funktionerne VOPSLAG og LOPSLAG. Forskellen er, at VOPSLAG søger efter værdien af opslagsværdi i den første række, LOPSLAG søger i den første kolonne, og SLÅ.OP søger på baggrund af dimensionerne i matrix.

  • Hvis matrix dækker et område, der er bredere, end det er højt (flere kolonner end rækker), søger SLÅ.OP efter værdien af opslagsværdi i den første række.

  • Hvis en matrix er kvadratisk eller dækker et område, der er højere, end det er bredt (flere rækker end kolonner), søger SLÅ.OP i den første kolonne.

  • VOPSLAG og LOPSLAG giver mulighed for at indeksere nedad og på tværs, hvorimod SLÅ.OP altid finder den sidste værdi i rækken eller kolonnen.

   Vigtigt!: Værdierne i matrixen skal indtastes i stigende rækkefølge ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Å, FALSK, SAND. Ellers vil SLÅ.OP muligvis ikke returnere den korrekte værdi. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×