Funktionen SYD

Returnerer et dobbelt reelt tal, der angiver den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periode.

Syntaks

SYD( omkostning;restværdi;levetid;periode)

Syntaksen for funktionen ÅRSAFD har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

pris

Påkrævet. Dobbelt reelt tal for aktivets kostpris.

restværdi

Påkrævet. Dobbelt reelt tal for aktivet ved slutningen af dets levetid.

levetid

Påkrævet. Dobbelt reelt tal for aktivets levetid.

periode

Påkrævet. Dobbelt angivelse af den periode, afskrivningen på aktiver beregnes for.

Bemærkninger

Argumenterne levetid og periode skal udtrykkes i samme enheder. Hvis der f.eks. gives levetid i måneder, skal der også gives periode i måneder. Alle argumenter skal være positive tal.

Eksempler på forespørgsler

Udtryk

Resultater

SELECT SYD([LoanAmount],[LoanAmount]*.1,20,2) AS Expr1 FROM FinancialSample;

Beregner afskrivningen på et aktiv med værdien "LoanAmount", med en restværdi på 10 % ("LoanAmount" ganget med 0,1), idet aktivets levetid beregnes som 20 år. Afskrivningen beregnes for det andet år.

SELECT SYD([LoanAmount],0,20,3) AS SLDepreciation FROM FinancialSample;

Returnerer afskrivningen på et aktiv med værdien "LoanAmount", med en restværdi på $ 0, med hensyn til aktivets levetid som 20 år. Resultaterne vises i kolonnen SLDepreciation. Afskrivningen beregnes for det tredje år.

VBA-eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen ÅRSAFSKRIVNING til at returnere afskrivningen på et aktiv i en bestemt periode på grund af aktivets startomkostninger (InitCost), restværdien ved afskrivningens levetid (SalvageVal) og aktivets samlede levetid i år (LifeTime). Den periode i år, som afskrivningen beregnes for, PDepr.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×