Funktionen Tab

Bemærk!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskaben, der er beskrevet i dette emne, deaktiveres, hvis Microsoft Jet Expression Service kører i sandkassetilstand, hvilket forhindrer evalueringen af potentielt usikre udtryk. Søg efter "sandkassetilstand" i Hjælp, hvis du vil have mere at vide om sandkassetilstand.

Bruges med sætningen Udskriv # eller metoden Udskriv til at positionere output.

Syntaks

Tab[(n)]

Det valgfri nargument er det kolonnenummer, der flyttes til før visning eller udskrivning af næste udtryk på en liste. Hvis det udelades, flytter Tab indsætningspunktet til starten af næste udskrivningszone. Dette gør det muligt at bruge Tab i stedet for komma i landestandarder, hvor kommaet bruges som en decimalseparator.

Bemærkninger

Hvis den aktuelle udskriftsposition på den aktuelle linje er større end n, springer Tab til n. kolonne på den næste outputlinje. Hvis n er mindre end 1, flytter Tab udskriftspositionen til kolonne 1. Hvis n er større end linjebredden for outputtet, beregner Tab den næste udskriftsposition vha. formlen:

n Mod bredde

Hvis f.eks. bredde er 80, og du angiver Tab(90), starter den næste udskrift ved kolonne 10 (resten af 90/80). Hvis n er mindre end den aktuelle udskriftsposition, starter udskrivningen på den næste linje ved den beregnede udskriftsposition. Hvis den beregnede udskriftsposition er større end den aktuelle udskriftsposition, starter udskrivningen på den beregnede udskriftsposition på samme linje.

Udskriftspositionen længst til venstre på en outputlinje er altid 1. Når du bruger sætningen Udskriv # til at udskrive til filer, er udskriftspositionen længst til højre den aktuelle bredde af outputfilen, som du kan angive ved hjælp af sætningen Bredde #.

Bemærk!:  Sørg for, at tabelkolonnerne er brede nok til at rumme brede bogstaver.

Når du bruger funktionen Tab sammen med metoden Udskriv, opdeles udskriftsoverfladen i ensartede kolonner med fast bredde. Bredden af hver kolonne er et gennemsnit af bredden af alle tegn i den valgte skrifttypes punktstørrelse. Der er dog ingen sammenhæng mellem antallet af tegn, der udskrives, og antallet af kolonner med fast bredde, som disse tegn optager. Eksempelvis optager det store bogstav W mere end én kolonne med fast bredde, og det lille bogstav i optager mindre end én kolonne med fast bredde.

Eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen Tab til at positionere output i en fil og i vinduet Brugerudtryk.

' The Tab function can be used 
' with the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
' The second word prints at column 20.
Print #1, "Hello"; Tab(20); "World."
' If the argument is omitted, cursor is moved
' to the next print zone.
Print #1, "Hello"; Tab; "World"
Close #1 ' Close file.

Funktionen Tab kan også bruges sammen med metoden Udskriv. Følgende sætning udskriver tekst begyndende med kolonne 10.

Debug.Print Tab(10); "10 columns from start."
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×