Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen VÆLG i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Bruger indeksnr til at returnere en værdi fra listen over værdiargumenter. Brug VÆLG til at vælge en af de op til 254 værdier baseret på indeksnummeret. Hvis værdi1 til værdi7 f.eks. er ugens dage, returnerer VÆLG en af dagene, når et tal mellem 1 og 7 bruges som indeksnr.

Syntaks

VÆLG(Indeksnr;værdi1;[værdi2];...)

Syntaksen for funktionen VÆLG har følgende argumenter:

 • Indeksnr    Påkrævet. Angiver, hvilket værdiargument der skal vælges. Indeksnr skal være et tal mellem 1 og 254 eller en formel eller reference til en celle, der indeholder et tal mellem 1 og 254.

  • Hvis indeksnr er 1, returnerer VÆLG værdi1, hvis det er 2, returnerer VÆLG værdi2 osv.

  • Hvis indeksnr er mindre end 1 eller større end tallet for den sidste værdi på listen, returnerer VÆLG #VÆRDI! fejlværdien.

  • Hvis indeksnr er en brøk, afkortes brøken til det laveste heltal, før nummeret anvendes.

 • Værdi1; værdi2; ...     Værdi1 er påkrævet, efterfølgende værdier er valgfri. 1 til 254 værdiargumenter, hvorfra VÆLG vælger en værdi eller en handling, der skal udføres på grundlag af indeksnummeret. Argumenterne kan være tal, cellereferencer, definerede navne, formler, funktioner eller tekst.

Bemærkninger

 • Hvis indeksnr er en matrix, evalueres hver værdi, når VÆLG evalueres.

 • Værdiargumenterne til VÆLG kan være områdereferencer samt enkelte værdier.

  Formlen:

=SUM(VÆLG(2,A1:A10,B1:B10,C1:C10))

evalueres f.eks. som:

=SUM(B1:B10)

som derefter returnerer en værdi på grundlag af værdierne i området B1:B10.

VÆLG-funktionen evalueres først, hvilket returnerer referencen B1:B10. SUM-funktionen evalueres derefter med argumentet B1:B10, der er resultatet af VÆLG-funktionen.

Eksempler

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

 

Første

Søm

Anden

Skruer

Tredje

Møtrikker

Sidste

Bolte

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VÆLG(2;A2;A3;A4;A5)

Værdi af det andet listeargument (værdi af celle A3)

Anden

=VÆLG(4;B2;B3;B4;B5)

Værdi af det fjerde listeargument (værdi af celle B5)

Bolte

=VÆLG(3,"Vide",115,"verden",8)

Værdi af det tredje listeargument

verden

Eksempel 2

Data

23

45

12

10

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=SUM(A2:VÆLG(2;A3;A4;A5))

Summen af området A2:A4. Funktionen VÆLG returnerer A4 som anden del af området til funktionen SUM.

80

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×