Gemme et Word-dokument som en skabelon

Uanset om du starter fra en indbygget skabelon, eller du opdaterer en af dine egne, hjælper de indbyggede værktøjer i Word dig med at opdatere skabelonerne, så de passer til dine behov. Hvis du vil opdatere skabelonen, skal du åbne filen, foretage de ønskede ændringer og derefter gemme skabelonen.

I Microsoft Word kan du oprette en skabelon ved at gemme et dokument som en .dotx-fil, .dot-fil eller en .dotm-fil (en .dotm-filtypen gør det muligt at aktivere makroer i filen).

 1. Klik på Filer > Åbn.

 2. Dobbeltklik på Denne PC. (I Word 2013, skal du dobbeltklikke på Computer).

 3. Gå til mappen Brugerdefinerede Office-skabeloner, der findes under Dokumenter.

 4. Klik på skabelonen, og klik på Åbn.

 5. Foretag de ønskede ændringer, og gem og luk derefter skabelonen.

Føje indholdskontrolelementer til en skabelon

Gør dine skabeloner fleksible ved at tilføje og konfigurere indholdskontrolelementer som f.eks. RTF-kontrolelementer, billeder, rullelister eller datovælgere.

Du kan oprette en skabelon, der indeholder en rulleliste. Hvis du tillader redigering på rullelisten, kan andre personer ændre liste indstillingerne for at opfylde deres behov.

Bemærk!:  Hvis indholdskontrolelementer ikke er tilgængelige, har du muligvis åbnet et dokument eller en skabelon, der er oprettet i en tidligere version af Word. Hvis du vil bruge indholdskontrolelementer, skal du konvertere dokumentet til Word 2013-filformatet ved at klikke på Filer > Info > Konverter og derefter klikke på OK. Gem dokumentet eller skabelonen, når du har konverteret det.

Før du kan tilføje indholdskontrolelementer, skal du vise fanen Udvikler.

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Tilpas båndet.

 2. Vælg Hovedfaner under Tilpas båndet.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen, og klik derefter på OK.

Aktivering af fanen Udvikler på båndet i Word

Tilføje indholdskontrolelementer

Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og indsæt derefter de ønskede kontrolelementer.

Knappen Design i udviklertilstand

Indsætte et kontrolelement til tekstindhold, hvor brugerne kan angive tekst

I et RTF-kontrolelement kan brugerne formatere tekst i fed eller kursiv, eller de kan skrive flere afsnit. Hvis du vil begrænse, hvad brugerne kan tilføje, kan du indsætte kontrolelementet af typen almindelig tekst.

 1. Klik på det sted i dokumentet, hvor kontrolelementet skal indsættes.

 2. Klik på indholdskontrolelementet af typen RTF RTF-kontrolelement eller indholdskontrolelementet af typen almindelig tekst i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Almindeligt tekstkontrolelement .

Indsætte et billedelement
 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du klikke på Billedelement Billedkontrolelement .

Indsætte en kombinationsboks eller en rulleliste

Brugerne kan ved hjælp af en kombinationsboks vælge ud fra en liste over valgmuligheder, som du angiver, eller de kan skrive deres egne oplysninger. Der kan kun vælges blandt en liste over valgmuligheder i en rulleliste.

 1. Klik på indholdskontrolelementet af typen kombinationsboks kombinationsbokselement eller indholdskontrolelementet med en rulleliste rullemenuelement i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 2. Vælg indholdskontrolelementet, og klik derefter på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 3. Hvis du vil oprette en liste med valgmuligheder, skal du klikke på Tilføj under Egenskaber for kombinationsboks eller Egenskaber for rulleliste.

 4. Skriv et valg i boksen Vist navn, f.eks. Ja, Nej eller Måske. Gentag dette trin, indtil alle valgmulighederne findes på rullelisten.

 5. Udfyld andre egenskaber, du måtte ønske.

Bemærk!:  Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, kan brugerne ikke klikke på en valgmulighed.

Indsætte en datovælger
 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet af typen datovælger.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du klikke på indholdskontrolelementet af typen datovælger datovælgerkontrolelement .

Indsætte et afkrydsningsfelt
 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet af typen afkrydsningsfelt.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du klikke på indholdskontrolelementet af typen afkrydsningsfelt afkrydsningsfeltelement .

Indsætte et gallerielement af typen dokumentkomponent

Du kan bruge kontrolelementer af typen dokumentkomponent, når du ønsker, at brugerne skal vælge en bestemt tekstblok.

For eksempel er dokumentkomponent kontrolelementer nyttige, hvis du opretter en kontraktskabelon, og du skal tilføje en anden standardtekst afhængigt af kontraktens specifikke krav. Du kan oprette RTF-indholdskontrolelementer for hver version af standardteksten, og derefter kan du bruge et gallerielement af typen dokumentkomponent som beholderen til indholds kontrolelementerne til RTF-indhold.

Du kan også bruge et kontrolelement af typen dokumentkomponent i en formular.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du kikke på gallerielementet af typen dokumentkomponent gallerielement af typen dokumentkomponent .

 3. Klik på kontrolelementet for at markere det.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 5. Klik på Galleri og Kategori for de dokumentkomponenter, du vil gøre tilgængelige i kontrolelementet af typen dokumentkomponent.

Angive eller ændre egenskaberne for indholdskontrolelementer

 1. Vælg indholdskontrolelementet, og klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 2. Vælg, om indholdskontrolelementet kan slettes eller redigeres, når en bruger benytter skabelonen, i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement.

 3. Hvis du vil holde flere indholdskontrolelementer eller nogle tekstafsnit sammen, skal du markere kontrolelementerne eller teksten og derefter klikke på Gruppér i gruppen Kontrolelementer.

  Knappen Gruppér i udviklertilstand

Du har måske en ansvarsfraskrivelse på tre afsnit. Hvis du bruger kommandoen grupper til at gruppere tre afsnit, kan ansvarsfraskrivelser til tre afsnit ikke redigeres og kan kun slettes som en gruppe.

Føje vejledende tekst til en skabelon

Vejledende tekst kan gøre den skabelon, du opretter, mere brugervenlig. Du kan ændre standardvejledningsteksten i indholdskontrolelementer.

Hvis du vil tilpasse standardvejledningsteksten for skabelonens brugere, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Knappen Design i udviklertilstand

 2. Klik på det indholdskontrolelement, hvor du vil redigere den vejledende tekst i pladsholderen.

 3. Rediger pladsholderteksten, og formatér, som du ønsker.

 4. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler for at deaktivere designfunktionen og gemme den vejledende tekst.

Føje beskyttelse til en skabelon

Du kan tilføje beskyttelse af individuelle indholdskontrolelementer i en skabelon for at forhindre brugerne i at slette eller redigere et bestemt indholdskontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer, eller du kan øge beskyttelsen af hele skabelonens indhold med en adgangskode.

Føje beskyttelse til dele af en skabelon
 1. Åbn den skabelon, du vil tilføje beskyttelse af.

 2. Vælg de indholdskontrolelementer, som du vil begrænse ændringer for.

  Tip!:  Vælg flere kontrolelementer ved at holde CTRL-tasten nede, mens du klikker på kontrolelementerne.

 3. Klik på Gruppér i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Gruppér igen.

  Gruppering af kontrolelementer i udviklertilstand

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Låsning i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement:

  • Markér afkrydsningsfeltet Indholdskontrolelement kan ikke slettes, der tillader redigering af kontrolelementets indhold, men ikke, at selve kontrolelementet slettes fra skabelonen eller fra et dokument, der er baseret på skabelonen.

  • Markér afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, der tillader, at du sletter kontrolelementet, men ikke, at du redigerer indholdet af kontrolelementet.

Brug denne indstilling, når du vil beskytte tekst, hvis den er inkluderet. Hvis du ofte medtager en ansvarsfraskrivelse, kan du sikre, at teksten forbliver den samme, og du kan slette ansvarsfraskrivelsen for dokumenter, der ikke kræver det.

Tildele en adgangskode til en skabelon

Benyt denne fremgangsmåde for at tildele en adgangskode til dokumentet, så kun korrekturlæsere, der kender adgangskoden, kan fjerne beskyttelsen:

 1. Åbn den skabelon, du vil tildele en adgangskode til.

 2. Klik på Begræns redigering i gruppen Beskyt under fanen Gennemse.

 3. Klik på Ja, aktivér beskyttelse under Begynd aktivering.

 4. Skriv en adgangskode i feltet Skriv den nye adgangskode (valgfrit), og bekræft adgangskoden.

Vigtigt!:  Hvis du vælger ikke at benytte en adgangskode, kan alle ændre dine redigeringsbegrænsninger.

Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: Hus27. Adgangskoder bør indeholde mindst otte tegn. Jo længere en adgangskode er, desto stærkere er den som regel.

Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

En skabelon er en dokumenttype, som opretter en kopi af sig selv, når du åbner den.

En virksomhedsplan er f. eks et almindeligt dokument, der er skrevet i Word. I stedet for at oprette strukturen i forretnings planen fra bunden kan du bruge en skabelon med foruddefinerede sidelayout, skrifttyper, margener og typografier. Det eneste, du skal gøre, er at åbne en skabelon og udfylde teksten og de oplysninger, der er specifikke for dit dokument. Når du gemmer dokumentet som en. docx-eller. docm-fil, gemmer du dit dokument særskilt fra den skabelon, det er baseret på.

I en skabelon kan du angive anbefalede sektioner eller obligatorisk tekst, som andre kan bruge, samt indholdskontrolelementer som en foruddefineret rulleliste eller et særligt logo. Du kan føje beskyttelse til en sektion i en skabelon, eller du kan anvende en adgangskode til skabelonen for at beskytte indholdet af skabelonen fra ændringer.

Du kan finde Word-skabeloner til de fleste typer af dokumenter på Office.com. Hvis du har forbindelse til internettet, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Ny og derefter klikke på den relevante skabelonkategori. Du kan også oprette dine egne skabeloner.

Support for Office 2010 afsluttes snart

Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Du kan begynde med et tomt dokument og gemme det som en skabelon, eller du kan oprette en skabelon, der er baseret på et eksisterende dokument eller en eksisterende skabelon.

Starte med en tom skabelon

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Tomt dokument, og klik derefter på Opret.

 3. Foretag de ønskede ændringer af indstillinger for margen, sidestørrelse og -retning, typografier og andre formater.

  Du kan også tilføje indholdskontrolelementer, f.eks. en datovælger, vejledende tekst og grafikbilleder, som skal vises i alle de nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 4. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.

 5. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

  Bemærk!: Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 6. Luk skabelonen.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Ny ud fra eksisterende under Tilgængelige skabeloner.

 3. Klik på en skabelon eller et dokument, der ligner det, du vil oprette, og klik derefter på Opret ny.

 4. Foretag de ønskede ændringer af indstillinger for margen, sidestørrelse og -retning, typografier og andre formater.

  Du kan også tilføje indholdskontrolelementer, f.eks. en datovælger, vejledende tekst og grafikbilleder, som skal vises i alle de nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 5. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.

 6. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

  Bemærk!: Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 7. Luk skabelonen.

Dokumentkomponenter er indholdsdele eller andre dokumentdele, der kan genbruges, som gemmes i gallerier, så de kan åbnes og genbruges til enhver tid. Du kan også gemme dokumentkomponenter og distribuere dem med skabeloner.

Du kan f.eks. oprette en rapportskabelon, der gør det muligt for brugerne af skabelonen at vælge mellem to følgebrevstyper, når de opretter deres egne rapporter baseret på skabelonen.

 1. Gem og luk den skabelon, du har oprettet, som du ønsker den, og som du vil føje dokumentkomponenter til, som brugerne kan vælge mellem.

 2. Åbn skabelonen.

  Lad den skabelon, du vil tilføje dokumentkomponentindstillinger til skabelonbrugerne i, være åben.

 3. Opret de dokumentkomponenter, du vil give skabelonbrugerne adgang til.

  Når du indsætter oplysningerne i dialogboksen Opret ny dokumentkomponent, skal du huske at klikke på skabelonnavnet i boksen Gem i.

 4. Distribuer skabelonen.

  Når du sender eller stiller skabelonen til rådighed for andre, vil de dokumentkomponenter, du har gemt med skabelonen, være tilgængelige i de angivne gallerier.

Du kan give alle, der ønsker at bruge en skabelon, forskellige valgmuligheder ved at tilføje og konfigurere indholdskontrolelementer, f.eks. avancerede tekstkontrolelementer, billeder, rullelister eller datovælgere.

Du kan for eksempel angive en kollega med en skabelon, der indeholder en rulleliste, men din kollega vil bruge et andet sæt indstillinger på rullelisten i det dokument, som vedkommende distribuerer ud fra din skabelon. Da du har tilladt redigering på rullelisten, da du tilføjede indholds kontrolelementet til skabelonen, kan din kollega hurtigt og nemt ændre skabelonen, så det opfylder sine behov.

Bemærk!: Hvis indholdskontrolelementer ikke er tilgængelige, har du muligvis åbnet et dokument eller en skabelon, der er oprettet i en tidligere version af Word. Hvis du vil bruge kontrolelementer, skal du konvertere dokumentet til Word 2010-filformatet ved at klikke på fanen Filer, klikke på Info, klikke på Konvertér og derefter klikke på OK. Gem dokumentet eller skabelonen, når du har konverteret den.

Hvis du vil tilføje indholdskontrolelementer, skal du have vist fanen Udvikler.

Vis fanen Udvikler

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Klik på Tilpas båndet.

 4. Klik på Hovedfanerunder Tilpas båndet.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen, og klik derefter på OK.

  Afkrydsningsfeltet Udvikler

Tilføje indholdskontrolelementer

Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og indsæt derefter de ønskede kontrolelementer.

Office 2010-båndet

Indsætte et kontrolelement til tekstindhold, hvor brugerne kan angive tekst

I et RTF-kontrolelement kan brugerne formatere tekst i fed eller kursiv, eller de kan skrive flere afsnit. Hvis du vil begrænse, hvad brugerne kan tilføje, kan du indsætte kontrolelementet af typen almindelig tekst.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Klik på indholdskontrolelementet af typen RTF Billede af båndet eller indholdskontrolelementet af typen almindelig tekst Billede af båndet i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

Indsætte et billedelement

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Klik på Billedelement i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Kontrolelement til billeder

Indsætte en kombinationsboks eller en rulleliste

Brugerne kan ved hjælp af en kombinationsboks vælge ud fra en liste over valgmuligheder, som du angiver, eller de kan skrive deres egne oplysninger. Der kan kun vælges blandt en liste over valgmuligheder i en rulleliste.

 1. Indholdskontrolelement af typen kombinationsboks Knapflade eller Indholdskontrolelement af typen rulleliste Billede af båndet i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 2. Marker indholdskontrolelementet, og klik derefter på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Office 2010-båndet

 3. Hvis du vil oprette en liste med valgmuligheder, skal du klikke på Tilføj under Egenskaber for kombinationsboks eller Egenskaber for rulleliste.

 4. Skriv et valg i boksen Vist navn, f.eks. Ja, Nej eller Måske.

  Gentag dette trin, indtil alle valgmulighederne findes på rullelisten.

 5. Udfyld andre egenskaber, du måtte ønske.

  Bemærk!:  Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, kan brugerne ikke klikke på en valgmulighed.

Indsætte en datovælger

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte datovælgerkontrolelementet.

 2. Klik på Indholdskontrolelement af typen datovælger i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Kontrolelement for indhold af datovælger

Indsætte et afkrydsningsfelt

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet af typen afkrydsningsfelt.

 2. Klik på Kontrolelementet af typen afkrydsningsfelt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Indholdskontrolelementer af typen afkrydsningsfelt

Indsætte et gallerielement af typen dokumentkomponent

Du kan bruge kontrolelementer af typen dokumentkomponent, når du ønsker, at brugerne skal vælge en bestemt tekstblok.

For eksempel er dokumentkomponent kontrolelementer nyttige, hvis du opretter en kontraktskabelon, og du skal tilføje en anden standardtekst afhængigt af kontraktens specifikke krav. Du kan oprette RTF-indholdskontrolelementer for hver version af standardteksten, og derefter kan du bruge et gallerielement af typen dokumentkomponent som beholderen til indholds kontrolelementerne til RTF-indhold.

Du kan også bruge et kontrolelement af typen dokumentkomponent i en formular.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Klik på Kontrolelement for indhold af dokumentkomponentgalleri i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Kontrolelement for indhold af dokumentkomponent

 3. Klik på kontrolelementet for at markere det.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 5. Klik på Galleri og Kategori for de dokumentkomponenter, du vil gøre tilgængelige i kontrolelementet af typen dokumentkomponent.

Angive eller ændre egenskaberne for indholdskontrolelementer

 1. Vælg indholdskontrolelementet, og klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer.

 2. Vælg, om indholdskontrolelementet kan slettes eller redigeres, når skabelonen bruges, i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement.

 3. Hvis du vil holde flere indholdskontrolelementer eller endda et par tekstafsnit sammen, skal du markere kontrolelementerne eller teksten og derefter klikke på Grupper i gruppen Kontrolelementer.

  Du har måske en ansvarsfraskrivelse på tre afsnit. Hvis du bruger kommandoen grupper til at gruppere tre afsnit, kan ansvarsfraskrivelser til tre afsnit ikke redigeres og kan kun slettes som en gruppe.

Føje vejledende tekst til en skabelon

Vejledende tekst kan gøre den skabelon, du opretter, mere brugervenlig. Du kan ændre standardvejledningsteksten i indholdskontrolelementer.

Hvis du vil tilpasse standardvejledningsteksten for skabelonens brugere, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Office 2010-båndet

 2. Klik på det indholdskontrolelement, hvor du vil redigere den vejledende tekst i pladsholderen.

 3. Rediger pladsholderteksten, og formatér, som du ønsker.

 4. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler for at slå designfunktionen fra og gemme den vejledende tekst.

Du kan tilføje beskyttelse af individuelle indholdskontrolelementer i en skabelon for at forhindre brugerne i at slette eller redigere et bestemt indholdskontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer, eller du kan øge beskyttelsen af hele skabelonens indhold med en adgangskode.

Føje beskyttelse til dele af en skabelon

 1. Åbn den skabelon, du vil tilføje beskyttelse af.

 2. Vælg de indholdskontrolelementer, som du vil begrænse ændringer for.

  Hvis du vil markere flere kontrolelementer, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på kontrolelementerne.

 3. Klik på Gruppe i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Gruppér.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Låsning i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement:

  • Markér afkrydsningsfeltet Indholdskontrolelement kan ikke slettes, der tillader redigering af kontrolelementets indhold, men ikke, at selve kontrolelementet slettes fra skabelonen eller fra et dokument, der er baseret på skabelonen.

  • Markér afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, der tillader, at du sletter kontrolelementet, men ikke, at du redigerer indholdet af kontrolelementet.

   Brug denne indstilling, når du vil beskytte tekst, hvis den er inkluderet. Hvis du ofte medtager en ansvarsfraskrivelse, kan du sikre, at teksten forbliver den samme, og du kan slette ansvarsfraskrivelsen for dokumenter, der ikke kræver det.

Tildele en adgangskode til en skabelon

Benyt denne fremgangsmåde for at tildele en adgangskode til dokumentet, så kun korrekturlæsere, der kender adgangskoden, kan fjerne beskyttelsen:

 1. Åbn den skabelon, du vil tildele en adgangskode til.

 2. Klik på Begræns redigering i gruppen Beskyt under fanen Gennemse.

 3. Klik på Ja, aktivér beskyttelse under Begynd aktivering.

 4. Skriv en adgangskode i feltet Skriv den nye adgangskode (valgfrit), og bekræft adgangskoden.

  Vigtigt!: Hvis du vælger ikke at benytte en adgangskode, kan alle ændre dine redigeringsbegrænsninger.

  Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn.

  Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

En skabelon er en dokumenttype, som opretter en kopi af sig selv, når du åbner den.

En virksomhedsplan er f. eks et almindeligt dokument, der er skrevet i Word. I stedet for at oprette strukturen i forretnings planen fra bunden kan du bruge en skabelon med foruddefinerede sidelayout, skrifttyper, margener og typografier. Det eneste, du skal gøre, er at åbne en skabelon og udfylde teksten og de oplysninger, der er specifikke for dit dokument. Når du gemmer dokumentet som en. docx-eller. docm-fil, gemmer du dit dokument særskilt fra den skabelon, det er baseret på.

I en skabelon kan du angive anbefalede sektioner eller obligatorisk tekst, som andre kan bruge, samt indholdskontrolelementer som en foruddefineret rulleliste eller et særligt logo. Du kan føje beskyttelse til en sektion i en skabelon, eller du kan anvende en adgangskode til skabelonen for at beskytte indholdet af skabelonen fra ændringer.

Du kan finde Word-skabeloner til de fleste typer af dokumenter på Office.com. Hvis du har forbindelse til internettet, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Ny og derefter klikke på den relevante skabelonkategori. Du kan også oprette dine egne skabeloner.

Du kan begynde med et tomt dokument og gemme det som en skabelon, eller du kan oprette en skabelon, der er baseret på et eksisterende dokument eller en eksisterende skabelon.

Starte med en tom skabelon

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Tomt dokument, og klik derefter på Opret.

 3. Foretag de ønskede ændringer af indstillinger for margen, sidestørrelse og -retning, typografier og andre formater.

  Du kan også tilføje vejledende tekst, indholdskontrolelementer, f.eks. en datovælger, og grafikbilleder, du ønsker at få vist i alle nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 4. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 5. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

  Bemærk!: Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 6. Luk skabelonen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Åbn det ønskede dokument.

 3. Foretag de ændringer, der skal vises i alle nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 4. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 5. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

  Bemærk!: Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 6. Luk skabelonen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Ny ud fra eksisterende under Skabeloner.

 3. Klik på en skabelon, der ligner den, du vil oprette, og klik derefter på Opret ny.

 4. Foretag de ønskede ændringer af indstillinger for margen, sidestørrelse og -retning, typografier og andre formater.

  Du kan også tilføje vejledende tekst, indholdskontrolelementer, f.eks. en datovælger, og grafikbilleder, du ønsker at få vist i alle nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 5. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 6. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

  Bemærk!: Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 7. Luk skabelonen.

Du kan give alle, der ønsker at bruge en skabelon, forskellige valgmuligheder ved at tilføje og konfigurere indholdskontrolelementer, f.eks. avancerede tekstkontrolelementer, billeder, rullelister eller datovælgere.

Du kan for eksempel angive en kollega med en skabelon, der indeholder en rulleliste, men din kollega vil bruge et andet sæt indstillinger på rullelisten i det dokument, som vedkommende distribuerer ud fra din skabelon. Da du har tilladt redigering på rullelisten, da du tilføjede indholds kontrolelementet til skabelonen, kan din kollega hurtigt og nemt ændre skabelonen, så det opfylder sine behov.

Tilføj indholdskontrolelementer

Bemærk!: Du kan også føje indholdskontrolelementer til dokumenter.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Populær.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet, og klik derefter på OK.

  Bemærk!: Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

 4. Åbn den skabelon, du vil føje indholdskontrolelementer til, og klik derefter på det sted, hvor du vil indsætte et kontrolelement.

 5. Klik på det indholdskontrolelement, du vil føje til dokumentet eller skabelonen, i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Du kan f.eks. klikke på RTF for at indsætte et avanceret tekstkontrolelement, der vises i alle dokumenter, der oprettes ved hjælp af skabelonen.

  Bemærk!: Hvis indholdskontrolelementerne ikke er tilgængelige, har du muligvis åbnet et dokument, der er oprettet i en tidligere version af Word. Hvis du vil bruge kontrolelementer, skal du konvertere dokumentet til Word 2007-filformatet ved at klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klikke på Konverter og derefter klikke på OK. Gem dokumentet, når du har konverteret det.

 6. Marker indholdskontrolelementet, og klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer.

 7. Vælg, om indholdskontrolelementet kan slettes eller redigeres, når skabelonen bruges, i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement.

 8. Hvis du vil holde flere indholdskontrolelementer eller endda et par tekstafsnit sammen, skal du markere kontrolelementerne eller teksten og derefter klikke på Grupper i gruppen Kontrolelementer.

  Du har måske en ansvarsfraskrivelse på tre afsnit. Hvis du bruger kommandoen grupper til at gruppere tre afsnit, kan ansvarsfraskrivelser til tre afsnit ikke redigeres og kan kun slettes som en gruppe.

Føj vejledende tekst til en skabelon

Det kan være nyttigt at medtage pladsholdervejledning i, hvordan et bestemt indholdskontrolelement, du har føjet til en skabelon, skal udfyldes. Vejledningen erstattes af indhold, når skabelonen bruges.

 1. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 2. Hvis du ikke har tilføjet et indholdskontrolelement i dokumentet, skal du klikke der, hvor kontrolelementet skal vises, og derefter klikke på et kontrolelement.

  Bemærk!: Hvis indholdskontrolelementerne ikke er tilgængelige, har du muligvis åbnet et dokument, der er oprettet i en tidligere version af Word. Hvis du vil bruge kontrolelementer, skal du konvertere dokumentet til Word 2007-filformatet ved at klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klikke på Konverter og derefter klikke på OK. Gem dokumentet, når du har konverteret det.

 3. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 4. Klik på det indholdskontrolelement, du vil føje pladsholderteksten til.

 5. Rediger pladsholderteksten, og formater den på den ønskede måde.

  Hvis du tilføjer indholdselementet tekstboks, og du ønsker, at pladsholderteksten skal forsvinde, når brugeren selv skriver tekst, skal du klikke på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer og derefter markere afkrydsningsfeltet Fjern indholdskontrolelement, når indhold redigeres.

Gem og distribuer dokumentkomponenter med en skabelon

Dokumentkomponenter er indholdsdele eller andre dokumentdele, der kan genbruges, som gemmes i gallerier, så de kan åbnes og genbruges til enhver tid. Du kan også gemme dokumentkomponenter og distribuere dem med skabeloner. Du kan f.eks. oprette en rapportskabelon, der gør det muligt for brugerne af skabelonen at vælge mellem to følgebrevstyper, når de opretter deres egne rapporter baseret på skabelonen.

 1. Gem og luk den skabelon, du har oprettet, som du ønsker den, og som du vil føje dokumentkomponenter til, som brugerne kan vælge mellem.

 2. Åbn skabelonen.

  Lad den skabelon, du vil tilføje dokumentkomponentindstillinger til skabelonbrugerne i, være åben.

 3. Opret de dokumentkomponenter, du vil give skabelonbrugerne adgang til.

  Når du indsætter oplysningerne i dialogboksen Opret ny dokumentkomponent, skal du huske at klikke på skabelonnavnet i boksen Gem i.

 4. Distribuer skabelonen.

  Når du sender eller stiller skabelonen til rådighed for andre, vil de dokumentkomponenter, du har gemt med skabelonen, være tilgængelige i de angivne gallerier.

Du kan tilføje beskyttelse af individuelle indholdskontrolelementer i en skabelon for at forhindre brugerne i at slette eller redigere et bestemt indholdskontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer, eller du kan øge beskyttelsen af hele skabelonens indhold med en adgangskode.

Føje beskyttelse til dele af en skabelon

 1. Åbn den skabelon, du vil tilføje beskyttelse af.

 2. Vælg det kontrolelement eller den gruppe af kontrolelementer, der skal angives ændringsbegrænsninger for.

 3. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Låsning i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement:

  • Markér afkrydsningsfeltet Indholdskontrolelement kan ikke slettes, der tillader redigering af kontrolelementets indhold, men ikke, at selve kontrolelementet slettes fra skabelonen eller fra et dokument, der er baseret på skabelonen.

  • Markér afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, der tillader, at du sletter kontrolelementet, men ikke, at du redigerer indholdet af kontrolelementet.

   Brug denne indstilling, når du vil beskytte tekst, hvis den er inkluderet. Hvis du ofte medtager en ansvarsfraskrivelse, kan du sikre, at teksten forbliver den samme, og du kan slette ansvarsfraskrivelsen for dokumenter, der ikke kræver det.

Føj beskyttelse til hele indholdet i en skabelon

 1. Åbn den skabelon, der skal beskyttes mod ændringer.

 2. Under fanen Udvikler i gruppen Beskyt skal du klikke på Beskyt dokument og derefter klikke på Begræns formatering og redigering.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Tillad kun denne type redigering i dokumentet under Redigeringsbegrænsninger i opgaveruden Beskyt dokument.

 4. Klik på de ønskede begrænsninger på listen med redigeringsbegrænsninger.

 5. Hvis du vil vælge yderligere begrænsninger, f.eks. hvem der må læse eller redigere dokumentet, skal du klikke på Begræns tilladelse.

  Under indstillingerne for begrænsning kan du vælge en udløbsdato for dokumentet og give brugere tilladelse til at kopiere indholdet.

 6. Klik på Ja, aktiver beskyttelse under Begynd aktivering.

 7. Hvis du vil tildele dokumentet en adgangskode, så korrekturlæsere, der kender adgangskoden, kan fjerne beskyttelsen, skal du skrive en adgangskode i boksen Indtast den nye adgangskode (valgfrit) og derefter bekræfte adgangskoden.

  Vigtigt!: Hvis du undlader at bruge en adgangskode, kan enhver ændre redigeringsbegrænsningerne.

For eksempel er en virksomhedsplan et almindeligt dokument skrevet i Word. I stedet for at oprette strukturen i forretnings planen fra bunden kan du bruge en skabelon med foruddefinerede sidelayout, skrifttyper, margener og typografier. Det eneste, du skal gøre, er at åbne en skabelon og udfylde teksten og de oplysninger, der er specifikke for dit dokument. Når du gemmer dokumentet som en. docx-eller. docm-fil, gemmer du dit dokument særskilt fra den skabelon, det er baseret på.

Skabeloner svarer nøjagtigt til dokumenter i, at du kan angive anbefalede sektioner eller obligatorisk tekst, som andre kan bruge, samt indholdskontrolelementer som en foruddefineret rulleliste eller et særligt logo. Du kan føje beskyttelse til en sektion i en skabelon, eller du kan anvende en adgangskode til skabelonen for at beskytte indholdet af skabelonen fra ændringer.

Du kan finde Word-skabeloner til de fleste dokumenttyper på Microsoft Office Online. Hvis computeren er tilsluttet internettet, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klikke på Ny og derefter klikke på den ønskede skabelonkategori. Du kan også oprette dine egne skabeloner.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×