Genvejstaster

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Under dette emne beskrives genvejstaster til almindelige opgaver på et websted i Microsoft SharePoint Server 2010. Disse genvejstaster refererer til det amerikanske tastaturlayout. Taster på andre tastaturer svarer ikke nødvendigvis nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Ved genvejstaster, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidigt, er tasterne adskilt med et plustegn (+). Ved tastaturgenveje, hvor du skal trykke på én tast og straks derefter på en anden tast, er tasterne adskilt med et komma (,).

Genvejstaster er designet til at fungere med understøttede webbrowsere. Genvejstasters funktionalitet varierer, afhængigt af den anvendte webbrowser. I Windows Internet Explorer markerer den genvejstastkombination, der er tildelt et hyperlink, det pågældende hyperlink. Du skal derefter trykke på Enter for at følge hyperlinket. I Firefox følges hyperlinket automatisk, hvis du trykker på tastkombinationen.

I browsere, der ikke understøtter genvejstastkombinationer, vil du muligvis alligevel kunne bruge Tab-tasten til at skifte mellem kommandoer.

Hvis du vil udskrive dette emne, skal du trykke på Tab for at markere Vis alle, trykke på Enter og derefter trykke på Ctrl+P.

I denne artikel

Navigere på båndet

Ændre fokus uden brug af musen

Du kan bruge tastaturet til at arbejde med båndet ved at flytte fokus mellem faner og kommandoer, indtil du finder den funktion, du vil bruge. I følgende tabel vises nogle af de metoder, du kan bruge til at flytte tastaturfokus uden at bruge musen.

Bemærk!: Hvis organisationen har opgraderet fra en tidligere version af SharePoint, havde serveradministratoren mulighed for at udsætte de ændringer i brugergrænsefladen, som omfattede båndet. Dette kan være gjort som en kortsigtet strategi for at sikre, at sider med stor grad af tilpasning stadig ville fungere med den nye brugergrænseflade i SharePoint 2010.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til venstre eller højre til en anden fane på båndet.

Brug Tab for at gå til den ønskede fane, og tryk derefter på venstre pil, højre pil

Vise genvejsmenuen for den markerede kommando

Enter

Flytte fokus frem eller tilbage mellem de forskellige kommandoer på båndet.

Tab, Skift+Tab

Flytte ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet.

Pil op, pil ned, venstre pil, højre pil

Aktivere den valgte kommando eller det valgte kontrolelement på båndet.

MELLEMRUM eller ENTER

Åbne den markerede menu eller det markerede galleri på båndet.

MELLEMRUM eller ENTER

Aktivere en kommando eller et kontrolelement på båndet, så du kan redigere en værdi.

ENTER

Afslutte redigeringen af en værdi i et kontrolelement på båndet og flytte fokus tilbage til dokumentet.

Enter

Alle sider

Alle sider

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere eller deaktivere tilstanden Mere handicapvenlig.

Med tilstanden Mere handicapvenlig ændres den måde, hvorpå indhold gengives på et websted, idet den optimeres til tekniske hjælpemidler, som f.eks. skærmlæsere.

Tab (tryk gentagne gange, så snart du har åbnet siden i en browser).

Aktivere eller fokusere på linket Gå til hovedindhold.

Alt+X

Aktivere eller fokusere på linket Ignorer kommandoer på båndet.

Alt+Y

Aktivere eller fokusere på linket Vis alt indhold på webstedet.

Alt+3

Aktivere eller fokusere på menuen Webstedshandlinger.

Alt+/

Aktivere eller fokusere på feltet Søg.

Hvis fokus skal placeres på feltet Søg, skal båndet have den aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk på Tab flere gange, indtil der er fokus på fanen Gennemse).

Alt+S

Aktivere eller fokusere på linket Hjælp.

Alt+6

Aktivere eller fokusere på linket Startside.

Alt+1

Aktivere eller flytte fokus til menuen Dit navn.

Tryk på ALT + W flere gange for at skifte mellem menuen Dit navn og eventuelle webdele på siden.

Alt+W

Udvide menuer, som f.eks. rullemenuen for et listeelement.

Skift+Enter

Udvide rullelister, som f.eks. menuen Søgeområde ud for boksen Søg i toppen af nogle sider.

Alt+Pil ned

Flytte markeringen fra webdel til webdel på sider, der bruger flere webdele

Alt+W

Toppen af siden

Almindelige opgaver

Redigere tekst i RTF-format

RTF-redigering er tilgængelig fra flere placeringer, f.eks. bånde på en udgivelsesside eller webdelen Indholdsredigering.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Ændre tekstfarve.

Dette forudsætter, at båndet har den aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til fanen Formater tekst under Redigeringsværktøjer.

Tryk på Tab flere gange, indtil menuen Skriftfarve er markeret.

Ændre tekststørrelse.

Dette forudsætter, at båndet har den aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til fanen Formater tekst under Redigeringsværktøjer.

Tryk på Tab flere gange, indtil menuen Skriftstørrelse er markeret.

Ændre tekstens skrifttype.

Dette forudsætter, at båndet har den aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til fanen Formater tekst under Redigeringsværktøjer.

Tryk på Tab flere gange, indtil menuen Skrifttype er markeret.

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+B

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understregning i den markerede tekst.

Ctrl+U

Ændre fremhævningsfarve for tekst.

Dette forudsætter, at båndet har den aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til fanen Formater tekst under Redigeringsværktøjer.

Tryk på Tab flere gange, indtil knappen Fremhævningsfarve er markeret.

Venstrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+L

Centrere markeringen.

Ctrl+E

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Give markeringen tekstretningen venstre mod højre.

Ctrl+Skift+>

Give markeringen tekstretningen højre mod venstre.

CTRL+SKIFT+ <

Oprette en opstilling med tal eller bogstaver.

Dette forudsætter, at båndet har den aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til fanen Formater tekst under Redigeringsværktøjer.

Tryk på Tab flere gange, indtil knappen Opstilling med tal/bogstaver er markeret.

Anvende eller fjerne formateringen som opstilling med punkttegn fra det markerede afsnit.

Dette forudsætter, at båndet har den aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til fanen Formater tekst under Redigeringsværktøjer.

Tryk på Tab flere gange, indtil knappen Opstilling med punkttegn er markeret.

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Ctrl+Skift+M

Indrykke et afsnit fra venstre.

Ctrl+M

Slette markeringen uden at placere den i Udklipsholder.

Delete

Skifte mellem indsætning og overskrivning af tekst.

Insert

Slette markeringen eller, hvis der ikke er en markering, tegnet foran markøren.

Tilbage

Slette hele ordet op til tegnet foran markøren, men ikke mellemrummet foran.

Ctrl+Tilbage

Indsætte en ny linje (dog ikke i HTML-afsnittet: <P>).

Skift+Enter

For sider eller dialogbokse, der indeholder knapperne Åbn eller Annuller

Hvis du vil anvende eller annullere ændringer i dialogbokse, der indeholder knapperne Åbn, Gem, Opret eller Annuller, skal du benytte følgende genvejstaster. Disse dialogbokse og sider omfatter f.eks. Ny besked, Send dokument eller Nyt bibliotek.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Knappen Annuller (annullerer ændringer og vender tilbage til listen, biblioteket, diskussionsforummet eller undersøgelsen)

Alt+C

Knappen OK, Gem eller Opret afhængigt af konteksten (gemmer ændringer og lukker siden eller dialogboksen).

Alt+O

Liste- eller biblioteksside

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette et nyt dokument.

Tryk på Tab gentagne gange, indtil det ønskede element er markeret.

I et bibliotek kan navnet på en knap på båndet f.eks. være Nyt dokument. På en opstilling kan navnet på knappen på båndet f.eks. være Nyt element, eller et navn, der er specifikt for typen af opstilling, f.eks. Tilføj nyt link.

Sende et dokument.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil det ønskede link er markeret.

I et bibliotek kan kommandoen f.eks. være Tilføj nyt dokument eller Tilføj nyt element. I en opstilling kan kommandoen f.eks. være Tilføj nyt element eller en specifik type opstilling, f.eks. Tilføj nyt link.

Redigere en side i dataarkvisning.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab flere gange, indtil Dataarkvisning er markeret på fanen Liste eller Bibliotek.

Åbne et element med Windows Stifinder.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil Åbn med Stifinder er markeret på fanen Liste eller Bibliotek.

Eksportere en liste til Microsoft Excel 2010.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil Eksporter til Excel er markeret på fanen Liste eller Bibliotek.

Få vist RSS-kilden for biblioteket.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab flere gange, indtil RSS-feed er markeret på fanen Liste eller Bibliotek.

Oprette en besked til et bibliotek.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab flere gange, indtil RSS-feed er markeret på fanen Liste eller Bibliotek.

Oprette en kolonne.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab flere gange, indtil Opret kolonne er markeret på fanen Liste eller Bibliotek.

Oprette en visning.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab flere gange, indtil Opret visning er markeret på fanen Liste eller Bibliotek.

Ændre indstillinger for bibliotek.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab flere gange, indtil Indstillinger for bibliotek er markeret på fanen Liste eller Bibliotek.

Oprette en mappe.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab flere gange, indtil Ny mappe er markeret på fanen Liste eller Dokumenter.

Udvide menuen med indstillinger for et dokument i et bibliotek.

Dette kræver, at hovedindholdsområdet har aktiv fokus (tryk på Alt+X).

Tryk på Tab gentagne gange, indstil den nedadvendte pil i menuen er markeret, og tryk derefter på Enter.

Filtrere en kolonne på en liste.

Dette kræver, at hovedindholdsområdet har aktiv fokus (tryk på Alt+X for at fokusere på hovedindholdsområdet, og tryk derefter på Tab gentagne gange).

Tryk på Tab gentagne gange, indstil den nedadvendte pil i menuen er markeret, og tryk derefter på Enter.

Siden Diasbibliotek

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sende dias.

Dette kræver, at hovedindholdsområdet har aktiv fokus (tryk på Alt+X).

Tryk gentagne gange på Tab, indtil menuen Send er markeret, og tryk derefter på pil ned for at vælge Udgiv dias.

Slette dias.

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Tryk gentagne gange på Tab, indtil menuen Handlinger er markeret, og tryk derefter på pil ned for at vælge Slet.

Kopiere et dias til en præsentation.

Alt+N

Siden Billedbibliotek

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på kommandoen Rediger.

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på Pil ned for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på kommandoen Slet.

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på kommandoen Hent.

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på kommandoen Send til.

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på kommandoen Vis diasshow.

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på kommandoen Åbn med Windows Stifinder.

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Siden Undersøgelse

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på knappen Svar på denne undersøgelse.

Alt+N

Aktivere eller fokusere på kommandoen Eksporter resultat til regneark.

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på linket Vis grafisk oversigt over svar

Alt+R

I en formular, hvor du kan redigere et undersøgelsessvar, skal du vælge knappen Gem og luk.

Alt+S

Aktivere eller fokusere på linket Vis alle svar.

Alt+U

Aktivere eller fokusere på menuen Indstillinger.

Alt+I

Aktivere eller fokusere på knappen Næste side.

Alt+N

Siden Tilladelser

Hvis du vil

Skal du trykke på

Give brugere tilladelser.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil knappen Giv tilladelser er markeret under fanen Rediger.

Oprette en gruppe.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil Opret gruppe er markeret under fanen Rediger.

Fjerne brugertilladelser.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil Fjern brugertilladelser er markeret under fanen Rediger.

Redigere brugertilladelser.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil Rediger brugertilladelser er markeret under fanen Rediger.

Kontrollere tilladelser.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil Kontroller tilladelser er markeret under fanen Rediger.

Siden Alt indhold på webstedet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på linket Hjælp.

Alt+N

Diskussionsforum

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på linket Tilføj ny diskussion.

Dette kræver, at hovedindholdsområdet har aktiv fokus (tryk på Alt+X).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil du når til linket Tilføj ny diskussion.

Kalendervisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på visningslinket Dag.

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil Dag er markeret under fanen Kalender.

Aktivere eller fokusere på visningslinket Uge

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil Uge er markeret under fanen Kalender.

Aktivere eller fokusere på visningslinket Måned

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til den ønskede fane på båndet).

Tryk på Tab gentagne gange, indtil Måned er markeret under fanen Kalender.

I en datovælger, gå til den forrige måned.

Alt+<

I en datovælger, gå til den næste måned.

Alt+>

Webdelsside

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til næste webdel.

Alt+W

Åbne menuen Webdele.

(Dette kræver, at Webdele er markeret. Tryk på Alt+X for at gå til hovedindholdet, og tyk derefter på Alt+W flere gange, indtil titlen på den ønskede webdel markeres. Tryk på Tab-tasten for at markere menuen).

Enter

Redigere en webdel

(Dette kræver, at menuen Webdele er markeret. Tryk på Alt+W flere gange, indtil titlen på den ønskede webdel markeres, tryk på Tab, og tryk derefter på Enter).

Tryk på Tab flere gange, indtil Rediger webdel er markeret.

Gemme egenskabsændringer i værktøjsruden Webdele og derefter lukke værktøjsruden.

Alt+O

Gemme egenskabsændringer i værktøjsruden Webdele og holde værktøjsruden åben.

Alt+Y

Annullere egenskabsændringer i værktøjsruden Webdele og derefter lukke værktøjsruden.

Alt+C

Føje den valgte webdel til ruden Tilføj webdele til en webdelsside.

Tryk på Tab flere gange, indtil Tilføj er markeret.

Flytte til det forrige element på en rulleliste, i en menu eller undermenu.

Pil op

Flytte til det næste element på en rulleliste, i en menu eller undermenu.

Pil ned

Administrere Microsoft InfoPath 2010 formularer i et bibliotek

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flette formularer

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til fanen Bibliotek på båndet.

Tryk på TAB flere gange, indtil menuen Aktuel visning er markeret, og tryk derefter på pil ned flere gange til at vælge Flet dokumenter.

Redigere en formular i Microsoft InfoPath 2010

Dette kræver, at hovedindholdsområdet har aktiv fokus (tryk på Alt+X).

Tryk gentagne gange på Tab, indtil den nedadvendte pil i menuen for formularen er markeret. Tryk på Enter, og tryk derefter på pil ned for at markere Rediger i Microsoft InfoPath.

Redigere en formular i browseren

Dette kræver, at hovedindholdsområdet har aktiv fokus (tryk på Alt+X).

Tryk gentagne gange på Tab, indtil den nedadvendte pil i menuen for formularen er markeret. Tryk på Enter, og tryk derefter på pil ned for at markere Rediger i browseren.

Oprette en ny formular i et bibliotek

Dette forudsætter, at båndet har aktive fokus (Tryk på Alt+/ for at flytte fokus til menuen Webstedshandlinger, og tryk derefter på Tab gentagne gange, indtil du kommer til fanen Dokumenter på båndet.

Tryk på Tab flere gange, indtil Nyt dokument er markeret.

Toppen af siden

Få hjælp

Brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Hjælp til et SharePoint-websted. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp.

Alt+6

Lukke vinduet Hjælp.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

Alt+Tab

Udføre standardhandlingen for det valgte element.

Enter

Vælge henholdsvis det næste eller det forrige element i vinduet Hjælp og Sådan gør du.

Tab eller Skift+Tab

I emnet i Hjælp kan du henholdsvis udvide eller skjule det valgte element.

ENTER

Vælge den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

TAB

Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for den markerede Vis alle, Skjul alle, skjulte tekst eller hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

Alt+venstre pil eller Tilbage

Flytte frem til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

Alt+Højre pil

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PIL OP, PIL NED

Rulle meget op eller ned i det viste Hjælp-emne.

PgDn eller PgDn

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk!: Hvis det aktuelle emne i Hjælp ikke er det aktive vindue, skal du trykke på Alt+F6 og derefter trykke på Ctrl+P.

Ctrl+P

Skrive tekst i søgefeltet.

Tab (tryk flere gange)

Markere det forrige hyperlink.

Skift+Tab

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Ctrl+P

Toppen af siden

Navigere i SharePoint-websteder, hvor brugergrænsefladen ikke er opgraderet

Hvis organisationen har opgraderet fra en tidligere version af SharePoint, havde serveradministratoren mulighed for at udsætte de ændringer i brugergrænsefladen, som omfattede båndet. Dette kan være gjort som en kortsigtet strategi for at sikre, at sider med stor grad af tilpasning stadig ville fungere med den nye brugergrænseflade i SharePoint 2010.

Hvis det er tilfældet, kan du bruge genvejstasterne til den tidligere version, som vises herunder.

Hvis dit SharePoint 2010-websted ikke indeholder brugergrænseflade opgraderinger

Alle sider
RTF-redigering
tilføje eller redigere element, dokument, diskussionskommentar eller undersøgelsessvar
liste-eller biblioteksside
siden billedbibliotek
siden undersøgelse
På siden tilladelser
alt indhold på webstedet siden
diskussionsforum
kalendervisning
kontaktlisten
Webdelsside
RTF-Editor i webdelen Indholdsredigering
administrere Microsoft InfoPath 2010-formularer i et bibliotek

Alle sider

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå den mere handicapvenlige tilstand til eller fra.

Den mere handicapvenlige tilstand ændrer den måde, hvorpå indhold gengives på et Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-websted og optimerer det til teknologiske hjælpemidler som f.eks. skærmlæsere.

Tab (tryk gentagne gange, så snart du har åbnet siden i en browser).

Aktivere eller fokusere på linket Gå til hovedindhold.

Alt+J

Aktivere eller fokusere på linket Vis alt indhold på webstedet.

Alt+3

Aktivere eller fokusere på menuen Webstedshandlinger.

Alt+/

Aktivere eller fokusere på linket Søg.

Alt+S

Aktivere eller fokusere på linket Hjælp.

Alt+6

Aktivere eller fokusere på linket Startside.

Alt+1

Aktivere eller fokusere på menuen Velkommen.

Alt+L

Aktivere eller fokusere på menuen Vis.

Alt+V

Udvide menuer, som f.eks. menuen Webstedshandlinger.

Skift+Enter

Udvide rullelister, som f.eks. menuen Søgeområde ud for boksen Søg i toppen af de fleste sider.

Alt+Pil ned

Flytte markeringen fra webdel til webdel på sider, som f.eks. på startsiden, der bruger flere webdele.

ALT+W

Starten af afsnittet

RTF-redigering

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på knappen Tekstretning fra højre mod venstre.

Ctrl+Skift+<

Aktivere eller fokusere på knappen Tekstretning fra venstre mod højre.

Ctrl+Skift+>

Aktivere eller fokusere på knappen Fed.

Ctrl+B

Aktivere eller fokusere på knappen Kopier.

Ctrl+C

Aktivere eller fokusere på knappen Tekstfarve.

Ctrl+Skift+C

Aktivere eller fokusere på knappen Centrer.

Ctrl+E

Aktivere eller fokusere på knappen Opstilling med tal eller bogstaver.

Ctrl+Skift+R

Aktivere eller fokusere på menuen Skrifttype.

Ctrl+Skift+F

Aktivere eller fokusere på knappen Kursiv.

Ctrl+I

Aktivere eller fokusere på knappen Venstrejusteret.

Ctrl+L

Aktivere eller fokusere på knappen Opstilling med punkttegn.

Ctrl+Skift+L

Aktivere eller fokusere på knappen Forøg indrykning.

Ctrl+M

Aktivere eller fokusere på knappen Formindsk indrykning.

Ctrl+Skift+M

Aktivere eller fokusere på menuen Skriftstørrelse.

Ctrl+Skift+P

Aktivere eller fokusere på knappen Højrejusteret.

Ctrl+R

Aktivere eller fokusere på knappen Understreg.

Ctrl+U

Aktivere eller fokusere på knappen Indsæt.

Ctrl+V

Aktivere eller fokusere på menuen Baggrundsfarve.

Ctrl+Skift+W

Aktivere eller fokusere på knappen Klip.

Ctrl+X

Starten af afsnittet

Tilføje eller redigere element, dokument, diskussionskommentar eller undersøgelsessvar

Hvis du vil

Skal du trykke på

Knappen Annuller (annullerer ændringer og vender tilbage til listen, biblioteket, diskussionsforummet eller undersøgelsen)

Alt+C

Knappen OK (gemmer ændringer og lukker siden).

ALT+O

Starten af afsnittet

Liste- eller biblioteksside

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på menuen Ny på en liste- eller biblioteksværktøjslinje.

Alt+N (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på Pil ned for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på menuen Overførsel på en liste- eller biblioteksværktøjslinje.

Afhængigt af bibliotekstypen, indeholder menuen Overfør kommandoerne Overfør dokument og Overfør flere dokumenter.

Alt+U (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på Pil ned for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på menuen Handlinger på en liste- eller biblioteksværktøjslinje.

Afhængigt af liste- eller bibliotekstypen, indeholder menuen Handlinger kommandoerne Rediger i dataark, Åbn i Windows Stifinder, Eksporter til regneark, Vis RSS-kilde og Giv mig besked.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på Pil ned for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på menuen Indstillinger på en liste- eller biblioteksværktøjslinje.

Afhængigt af listen eller biblioteket indeholder menuen Indstillinger kommandoerne Opret kolonne, Opret visning og Bibliotekstype indstillinger for bibliotek.

ALT+I (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Oprette Nyt dokument

Denne kommando findes i menuen Ny.

ALT+N (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Oprette Ny mappe

Denne kommando findes i menuen Ny.

ALT+N (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Send dokument

Denne kommando findes i menuen Overfør.

ALT+U (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

I en standardvisning, Rediger i dataark

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Udvide menuen med indstillinger for et dokument i et bibliotek.

Skift+Enter

Filtrere en kolonne på en liste. Det kræver, at kolonneoverskriften er markeret (tryk på ALT+J for at gå til hovedindholdsområdet, og tryk derefter på TAB, evt. flere gange, indtil overskriften markeres).

Skift+Enter

Starten af afsnittet

Siden Billedbibliotek

Hvis du vil

Skal du trykke på

Rediger

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Slet

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Overfør.

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Send til

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Vis diasshow

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Åbn i Windows Stifinder

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Starten af afsnittet

Siden Undersøgelse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på knappen Svar på denne undersøgelse.

Alt+N

Eksporter resultater til regneark

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Hyperlinket Vis grafisk oversigt over svar.

Alt+R

I en formular, hvor du kan redigere et undersøgelsessvar, skal du vælge knappen Gem og luk.

Alt+S

Aktivere eller fokusere på linket Vis alle svar.

Alt+U

Aktivere eller fokusere på menuen Indstillinger.

Alt+I

Aktivere eller fokusere på knappen Næste side.

Alt+N

Starten af afsnittet

Siden Tilladelser

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fjern brugertilladelser

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Rediger brugertilladelser

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Arve tilladelser

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Starten af afsnittet

Siden Alt indhold på webstedet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på knappen Opret.

Alt+N

Starten af afsnittet

Diskussionsforum

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på knappen Ny diskussion.

Alt+N

Starten af afsnittet

Kalendervisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på visningslinket Dag.

Alt+Punktum (.)

Aktivere eller fokusere på visningslinket Uge.

Alt+Minustegn (-)

Aktivere eller fokusere på visningslinket Måned.

Alt+Lighedstegn (=)

Gå til den forrige dag, uge eller måned i en visning.

Alt+[

Gå til den næste dag, uge eller måned i en visning.

Alt+]

I en datovælger, gå til den forrige måned.

Alt+<

I en datovælger, gå til den næste måned.

Alt+>

Starten af afsnittet

Liste over kontaktpersoner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Opret forbindelse til Outlook

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

Alt+C (Tryk på Skift+Enter for at aktivere menuen. Tryk på pil ned for at vælge en kommando).

Starten af afsnittet

Webdelsside

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste webdel eller sektion i en værktøjsrude.

ALT+W

Åbne menuen Webdele. Det kræver, at webdelen er markeret. Tryk på ALT+W flere gange, indtil titlen på den ønskede webdel markeres, og tryk derefter på TAB-tasten.

ALT+ENTER

Ændre en webdel. Det kræver, at menuen Webdele er markeret. Tryk på ALT+W flere gange, indtil titlen på den ønskede webdel markeres, tryk på TAB-tasten, og tryk derefter på ALT+ENTER.

PIL NED (tryk flere gange)

Gemme egenskabsændringer i værktøjsruden Webdele og derefter lukke værktøjsruden.

Alt+O

Gemme egenskabsændringer i værktøjsruden Webdele og holde værktøjsruden åben.

Alt+Y

Annullere egenskabsændringer i værktøjsruden Webdele og derefter lukke værktøjsruden.

Alt+C

Føje den valgte webdel til vinduet Tilføj webdele til en webdelsside.

ALT+O

Flytte til det forrige element på en rulleliste, i en menu eller undermenu.

Pil op

Flytte til det næste element på en rulleliste, i en menu eller undermenu.

Pil ned

Lukke en undermenu og vende tilbage til den forrige menu eller undermenu.

VENSTRE PIL

Åbne den næste undermenu.

HØJRE PIL

Starten af afsnittet

RTF-editor i webdelen Indholdsredigering

Følgende genvejstaster gælder for webdelen Indholdsredigering.

Standardværktøjslinjen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Klippe markeringen til Udklipsholder.

Ctrl+X

Kopiere markeringen til Udklipsholder.

CTRL+C

Indsætte indholdet af Udklipsholder på den aktuelle placering.

CTRL+V
SKIFT+INSERT

Fortryde den seneste kommando.

CTRL+Z

Annullere den senest fortrudte kommando.

CTRL+Y

Søge efter tekst.

CTRL+B

Vise eller skjule gitterlinjer.

Ctrl+Skift+G

Oprette et hyperlink for en markering eller redigere et eksisterende hyperlink.

CTRL+L

Indsætte et billede.

Alt+Ctrl+I

Indsætte en tabel.

Alt+Skift+T

Indsætte en række i en tabel.

Alt+Ctrl+R

Indsætte en kolonne i en tabel.

Alt+Ctrl+C

Indsætte en celle i en tabel.

Alt+Ctrl+L

Flette celler i en tabel.

Alt+Ctrl+A

Opdele celler i en tabel.

Alt+Ctrl+S

Åbne Hjælp.

F1

Værktøjslinjen Formatering

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Ændre tekstens typografi.

Ctrl+Skift+S

Ændre tekstens skrifttype.

Ctrl+Skift+F

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+B

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understregning i den markerede tekst.

Ctrl+U

Ændre baggrundsfarve for tekst.

CTRL+SKIFT+B

Venstrejustere det markerede afsnit.

ALT+SKIFT+[

Centrere markeringen.

ALT+SKIFT+|

Højrejustere det markerede afsnit.

ALT+SKIFT+]

Give markeringen tekstretningen venstre mod højre.

Ctrl+Skift+>

Give markeringen tekstretningen højre mod venstre.

CTRL+SKIFT+ <

Oprette en opstilling med tal eller bogstaver.

Alt+Ctrl+N

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit.

ALT+CTRL+B

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Ctrl+Skift+T

Indrykke et afsnit fra venstre.

CTRL+T

Redigere indhold

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slette markeringen uden at placere den i Udklipsholder.

Delete

Skifte mellem indsætning og overskrivning af tekst.

Insert

Slette markeringen eller, hvis der ikke er en markering, tegnet foran markøren.

Tilbage

Slette hele ordet op til tegnet foran markøren, men ikke mellemrummet foran.

Ctrl+Tilbage

Indsætte en ny linje (dog ikke i et HTML-afsnit: <P>).

Skift+Enter

Navigere rundt i indhold

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte markøren ét tegn mod højre.

HØJRE PIL

Flytte markøren ét tegn mod venstre.

VENSTRE PIL

Flytte markøren én linje op.

Pil op

Flytte markøren én linje ned.

Pil ned

Flytte markøren ét ord frem.

Ctrl+højre pil

Flytte markøren ét ord tilbage.

Ctrl+venstre pil

Flytte markøren til starten af linjen.

HOME

Flytte markøren til slutningen af linjen.

END

Flytte markøren ét afsnit op.

CTRL+PIL OP

Flytte markøren ét afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren én side op.

PgUp

Flytte markøren én side ned.

PgDn

Flytte markøren til starten af indholdet.

Ctrl+Home

Flytte markøren til slutningen af indholdet.

Ctrl+End

Udvide markeringen af indhold

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide markeringen med ét tegn mod højre.

Skift+højre pil

Udvide markeringen med ét tegn mod venstre.

Skift+venstre pil

Udvide markeringen med ét ord mod højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Udvide markeringen med ét ord mod venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Udvide markeringen med én linje opad.

SKIFT+PIL OP

Udvide markeringen med én linje nedad.

Skift+pil ned

Udvide markeringen til slutningen af linjen.

Skift+End

Udvide markeringen til starten af linjen.

Skift+Home

Udvide markeringen opad med en side.

Skift+PgUp

Udvide markeringen nedad med en side.

SKIFT+PGDN

Udvide markeringen til starten af indholdet.

Ctrl+Skift+Home

Udvide markeringen til slutningen af indholdet.

Ctrl+Skift+End

Markere hele indholdet.

CTRL+A

Navigere rundt i tabeller, billeder eller objekter (HTML-blokelementer)

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til næste tabel, billede eller objekt (HTML-blokelement) i indholdet.

TAB

Flytte til forrige tabel, billede eller objekt (HTML-blokelement) i indholdet.

Skift+Tab

Flytte fra indholdet til næste blokelement på websiden.

Ctrl+Tab

Flytte til knappen Gem.

SKIFT+CTRL+TAB

Skifte mellem absolut og relativ placering af tabellen, billedet eller objektet (HTML-blokelement).

Ctrl+I

Starten af afsnittet

Administrere Microsoft InfoPath 2010 formularer i et bibliotek

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flet dokumenter. Denne kommando findes i menuen Vis.

ALT+I (Tryk på SKIFT+Enter for at aktivere menuen).

Bruge kommandoen Rediger i Microsoft Office InfoPath.

Dette kræver, at det aktive fokus er på menuen med indstillinger til en formular (tryk på ALT+J for at gå til området med hovedindholdet, og tryk derefter på TAB gentagne gange, indtil menuen med indstillinger vises).

Skift+Enter

Bruge kommandoen Rediger i browser.

Dette kræver, at det aktive fokus er på menuen med indstillinger til en formular (tryk på ALT+J for at gå til området med hovedindholdet, og tryk derefter på TAB gentagne gange, indtil menuen med indstillinger vises).

SKIFT+F10, PIL NED (tryk fire gange)

Oprette en ny formular i et bibliotek (Nyt dokument). Denne kommando findes i menuen Ny.

ALT+N (Tryk på SKIFT+Enter for at aktivere menuen).

Starten af afsnittet

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×