Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Vælg en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til Microsoft Teams på Windows . For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene for Microsoft Teams på Windows eller webappen ved hjælp af et pc-tastatur.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på én gang.

 • Et kommategn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i en rækkefølge.

 • Du kan nemt få adgang til listen med tastaturgenveje inde fra Microsoft Teams. Tryk på Ctrl + E for at gå til feltet Søg, skriv /Tasterog tryk derefter på Enter.

I dette emne

Generelt

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Vis tastaturgenveje.

Ctrl+punktum (.)

Ctrl+punktum (.)

Gå til Søg.

Ctrl+E

Ingen genvej

Vis kommandoer.

Ctrl+skråstreg (/)

Ctrl+skråstreg (/)

Åbn filter.

Ctrl+Skift+F

Ctrl+Skift+F

Gå til et bestemt team eller en bestemt kanal.

Ctrl+G

Ctrl+Skift+G

Åbn pop op-vinduet med apps.

Ctrl+Accent (')

Ctrl+Accent (')

Start en ny chat.

Ctrl+N

Venstre Alt+N

Åbn Indstillinger.

Ctrl-komma (,)

Ctrl+Skift+komma (,)

Åbn Hjælp.

F1

Ctrl+F1

Luk.

Esc

Esc

Zoom ind.

Ctrl+lighedstegn ( = )

Ingen genvej

Zoom ud.

Ctrl+Minustegn (-)

Ingen genvej

Nulstil zoomniveauet.

Ctrl+0

Ingen genvej

Se tastaturgenveje

Du kan få adgang til tastaturgenvejene direkte fra appen på flere måder. Metoderne nedenfor gælder for både skrivebords- og webapps.

 • Tryk på Ctrl+punktum (.).

 • Tryk på Ctrl + E for at gå til feltet Søg, skriv /Tasterog tryk derefter på Enter.

 • Vælg knappen Ikon for Teams mere (Indstillinger mv.) i øverste højre hjørne af Microsoft Teams, og vælg derefter Tastaturgenveje.

 • Hvis du vil navigere til tastaturgenvejene med en skærmlæser, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Indstillinger og mere", og trykke på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Tastaturgenveje", og tryk på Enter.

Toppen af siden

Navigation

Bemærk!: Hvis du bruger standardkonfigurationen af applinjen i Microsoft Teams skrivebordsapps, kan du bruge kommandoerne i tabellen nedenfor. Hvis du har ændret rækkefølgen af dine apps eller tilføjet flere apps, afhænger kommandoen af appens rækkefølge på applinjen. Hvis du f.eks. har flyttet Kalender til øverst på applinjen, skal du trykke på Ctrl+1 for at åbne den og ikke på Ctrl+4. Hvis du vil have vist tastaturgenvejene til den aktuelle konfiguration, skal du trykke på Ctrl+E for at gå til feltet Søg , skrive /taster og derefter trykke på Enter.

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Åbn Aktivitet.

Ctrl+1

Ctrl+Skift+1

Åbn Chat.

Ctrl+2

Ctrl+Skift+2

Åbn Teams.

Ctrl+3

Ctrl+Skift+3

Åbn Kalender.

Ctrl+4

Ctrl+Skift+4

Åbn Opkald.

Ctrl+5

Ctrl+Skift+5

Åbn Filer.

Ctrl+6

Ctrl+Skift+6

Gå til forrige listeelement.

Alt+Pil op-tast

Alt+Pil op-tast

Gå til næste listeelement.

Alt+Pil ned-tast

Alt+Pil ned-tast

Flyt det markerede team op.

Ctrl+Shift+Pil op-tast

Ingen genvej

Flyt det markerede team ned.

Ctrl+Shift+Pil ned-tast

Ingen genvej

Åbn menuen Oversigt .

Ctrl+Skift+H

Ingen genvej

Gå til forrige afsnit.

Ctrl+Skift+F6

Ctrl+Skift+F6

Gå til næste afsnit.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Gå til et åbent program.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Toppen af siden

Beskeder

Sådan gør du

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Start en ny samtale.

Ctrl+N

Alt+N

Gå til skrivefeltet.

Alt+Skift+C

Alt+Skift+C

Udvid skrivefeltet.

Ctrl+Skift+X

Ctrl+Skift+X

Send en meddelelse.

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

Start en ny linje.

Skift+Enter

Skift+Enter

Svar på en tråd.

Alt+Skift+R

Alt+Skift+R

Markér en meddelelse som vigtig.

Ctrl+Skift+I

Ctrl+Skift+I

Søg i aktuelle chat- eller kanalmeddelelser.

Ctrl+F

Ctrl+F

Toppen af siden

Møder og opkald

Bemærk!: Hvis du vil bruge genvejen til midlertidigt at slå lyden til, skal du først gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger og sørge for, at Tastaturgenvej til at slå lyd til er slået til.

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Acceptér videoopkald.

Ctrl+Skift+A

Ctrl+Skift+A

Acceptér lydopkald.

Ctrl+Skift+S

Ctrl+Skift+S

Afvis opkald.

Ctrl+Skift+D

Ctrl+Skift+D

Start lydopkald.

Ctrl+Skift+C

Ctrl+Skift+C

Start videoopkald.

Ctrl+Skift+U

Ctrl+Skift+U

Afslut lydopkald.

Ctrl+Skift+H

Ingen genvej

Afslut videoopkald.

Ctrl+Skift+H

Ingen genvej

Slå lyd fra.

Ctrl+Skift+M

Ctrl+Skift+M

Slå lyden midlertidigt til.

Ctrl+Mellemrum

Ctrl+Mellemrum

Annoncer hævede hænder (skærmlæser).

Ctrl+Skift+L

Ctrl+Skift+L

Ræk hånden op eller ned.

Ctrl+Skift+K

Ctrl+Skift+K

Startskærmsdelingssession.

Ctrl+Shift+E

Ctrl+Shift+E

Slå video til/fra.

Ctrl+Skift+O

Ingen genvej

Filtrer den aktuelle liste.

Ctrl+Skift+F

Ctrl+Skift+F

Gå til delingsværktøjslinjen.

Ctrl+Skift+Mellemrumstast

Ctrl+Skift+Mellemrumstast

Afvis skærmdeling.

Ctrl+Skift+D

Ingen genvej

Acceptér skærmdeling.

Ctrl+Skift+A

Ingen genvej

Giv adgang til personer fra lobbymeddelelse.

Ctrl+Skift+Y

Ingen genvej

Åbn menuen Baggrundsindstillinger .

Ctrl+Skift+P

Ingen genvej

Planlæg et møde.

Alt+Skift+N

Alt+Skift+N

Gå til det aktuelle klokkeslæt.

Alt+Punktum (.)

Alt+Punktum (.)

Gå til forrige dag eller uge.

Ctrl+Alt+venstre pil

Ctrl+Alt+venstre pil

Gå til næste dag eller uge.

Ctrl+Alt+højre pil

Ctrl+Alt+højre pil

Vis dag.

Ctrl+Alt+1

Ctrl+Alt+1

Vis arbejdsuge.

Ctrl+Alt+2

Ctrl+Alt+2

Vis uge.

Ctrl+Alt+3

Ctrl+Alt+3

Gem eller send mødeindkaldelse.

Ctrl+S

Ctrl+S

Deltag fra mødeoplysninger.

Alt+Skift+J

Alt+Skift+J

Gå til foreslået tidspunkt.

Alt+Skift+S

Alt+Skift+S

Toppen af siden

Debug

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Download diagnostiske logfiler.

Ctrl+Alt+Skift+1

Ctrl+Alt+Skift+1

Toppen af siden

Se også

Brug en skærmlæser til at konfigurere og bruge gæsteadgang i Microsoft Teams

Lær layoutet af Microsoft Teams med en skærmlæser

Understøttelse af skærmlæser til Microsoft Teams

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Teams

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje tilMicrosoft Teams på Mac. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene tilMicrosoft Teams på Macog webappen på Mac.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på én gang.

 • Et kommategn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i en rækkefølge.

 • Du kan åbne en liste med tastaturgenveje i Microsoft Teams på Mac-appen. Tryk på Kommando+E for at flytte fokus til søgefeltet øverst på skærmen, skriv /taster, og tryk på Enter. Tryk på Esc for at lukke listen.

I dette emne

Generelt

Hvis du vil

Mac

Web

Vis tastaturgenveje.

Command + Punktum (.)

Command + Punktum (.)

Gå til Søg.

Command+E

Command+E

Vis kommandoer.

Command + Skråstreg (/)

Command + Skråstreg (/)

Åbn filter.

Command+Skift+F

Command+Skift+F

Gå til et bestemt team eller en bestemt kanal.

Command+G

Command+Skift+G

Åbn pop op-vinduet med apps.

Ingen genvej

Command+Accent (')

Start en ny chat.

Command+N

Option+N

Åbn Indstillinger.

Command+Komma (,)

Command+Shift+Komma (,)

Åbn Hjælp.

F1

Command+F1

Luk.

Esc

Esc

Zoom ind.

Command+Lighedstegn ( = )

Ingen genvej

Zoom ud.

Command+Minustegn (-)

Ingen genvej

Gå tilbage til standardzoom.

Command+0

Ingen genvej

Nulstil zoomniveauet.

Command+0

Ingen genvej

Se tastaturgenveje

Du kan få adgang til tastaturgenvejene direkte fra appen på flere måder. Metoderne nedenfor gælder for både skrivebords- og webapps.

 • Tryk på Command+punktum (.).

 • Tryk på Command+E for at gå til feltet Søg , skriv /keys, og tryk derefter på Enter.

 • Vælg knappen Ikon for Teams mere (Indstillinger mv.) i øverste højre hjørne afMicrosoft Teams på Mac, og vælg derefter Tastaturgenveje.

 • Hvis du vil navigere til tastaturgenvejene med en skærmlæser, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Indstillinger med mere", og trykke på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Tastaturgenveje", og tryk på Enter.

Toppen af siden

Navigation

Bemærk!: Hvis du bruger standardkonfigurationen af applinjen i Microsoft Teams på Mac, kan du bruge kommandoerne i tabellen nedenfor. Hvis du har ændret rækkefølgen af dine apps eller tilføjet flere apps, afhænger kommandoen af appens rækkefølge på applinjen. Hvis du f.eks. har flyttet Kalender til øverst på applinjen, skal du trykke på Command+1 for at åbne den og ikke på Command+4. Hvis du vil have vist tastaturgenvejene til din aktuelle konfiguration, skal du trykke på Command+E for at gå til feltet Søg , skrive /keys og derefter trykke på Enter.

Hvis du vil

Mac

Web

Åbn Aktivitet.

Command+1

Ctrl+Skift+1

Åbn Chat.

Command+2

Ctrl+Skift+2

Åbn Teams.

Command+3

Ctrl+Skift+3

Åbn Kalender.

Command+4

Ctrl+Skift+4

Åbn Opkald.

Command+5

Ctrl+Skift+5

Åbn Filer.

Command+6

Ctrl+Skift+6

Gå til forrige listeelement.

Venstre option +Pil op-tast

Venstre option +Pil op-tast

Gå til næste listeelement.

Venstre option+Pil ned-tast

Venstre option+Pil ned-tast

Flyt det markerede team op.

Command+Shift+Pil op-tast

Ingen genvej

Flyt det markerede team ned.

Command+Shift+Pil ned-tast

Ingen genvej

Åbn menuen Oversigt .

Command+Skift+H

Ingen genvej

Gå til den forrige sektion.

Command+Skift+F6

Command+Skift+F6

Gå til den næste sektion.

Command+F6

Command+F6

Toppen af siden

Beskeder

Sådan gør du

Mac

Web

Start en ny samtale.

Option+Shift+C

Option+Shift+C

Gå til skrivefeltet.

Option+Shift+C

Option+Shift+C

Udvid skrivefeltet.

Command+Skift+X

Command+Skift+X

Send en meddelelse.

Command+Return

Command+Return

Vedhæft en fil i chatmeddelelser.

Option+Skift+O

Ingen genvej

Vedhæft en fil i kanalmeddelelser.

Command+O

Command+Skift+O

Start en ny linje.

Skift+Retur

Skift+Retur

Svar på en tråd.

Option+Shift+R

Option+Shift+R

Søg i aktuelle chat- eller kanalmeddelelser.

Command+F

Command+F

Toppen af siden

Møder og opkald

Bemærk!: Hvis du vil bruge genvejen til midlertidigt at slå lyden til, skal du først gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger og sørge for, at Tastaturgenvej til at slå lyd til er slået til.

Hvis du vil

Mac

Web

Acceptér videoopkald.

Command+Skift+A

Command+Skift+A

Acceptér lydopkald.

Command+Skift+S

Command+Skift+S

Afvis opkald.

Command+Skift+D

Command+Skift+D

Start lydopkald.

Command+Skift+C

Command+Skift+C

Start videoopkald.

Command+Skift+U

Command+Skift+U

Afslut lydopkald.

Command+Skift+H

Ingen genvej

Afslut videoopkald.

Command+Skift+H

Ingen genvej

Slå lyd fra.

Command+Skift+M

Command+Skift+M

Slå lyden midlertidigt til.

Alternativ+Mellemrumstast

Ingen genvej

Annoncer hævede hænder (skærmlæser).

Command+Skift+L

Command+Skift+L

Ræk hånden op eller ned.

Command+Skift+K

Command+Skift+K

Startskærmsdelingssession.

Command+Skift+E

Ingen genvej

Slå video til/fra.

Command+Skift+O

Ingen genvej

Slå fuld skærm til eller fra.

Ingen genvej

Command+Skift+F

Gå til delingsværktøjslinjen.

Command+Skift+Mellemrum

Command+Skift+Mellemrum

Afvis skærmdeling.

Command+Skift+D

Ingen genvej

Acceptér skærmdeling.

Command+Skift+A

Ingen genvej

Giv adgang til personer fra lobbymeddelelse.

Kommando+Skift+Y

Ingen genvej

Åbn menuen Baggrundsindstillinger .

Command+Skift+P

Ingen genvej

Planlæg et møde.

Option+Skift+N

Option+Skift+N

Gå til det aktuelle klokkeslæt.

Option+Punktum (.)

Option+Punktum (.)

Gå til forrige dag eller uge.

Control+Option+Venstre pil

Control+Option+Venstre pil

Gå til næste dag eller uge.

Control+Option+Højre piletast

Control+Option+Højre piletast

Vis dag.

Command+Option+1

Command+Option+1

Vis arbejdsuge.

Command+Option+2

Command+Option+2

Vis uge.

Command+Option+3

Command+Option+3

Gem eller send mødeindkaldelse.

Kommando+S

Kommando+S

Deltag fra mødeoplysninger.

Option+Skift+J

Option+Skift+J

Gå til foreslået tidspunkt.

Option+Shift+S

Option+Shift+S

Toppen af siden

Debug

Hvis du vil

Mac

Web

Download diagnostiske logfiler.

Command+Option+Skift+1

Ingen genvej

Toppen af siden

Se også

Understøttelse af skærmlæser til Microsoft Teams

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Teams

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×