Grundlæggende opgaver i Excel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Excel er et rigtig effektivt værktøj til at få mening ud af store datamængder. Men det fungerer også rigtig godt til enkle beregninger og til sporing af stort set alle typer oplysninger. Nøglen til at slippe mulighederne fri er cellegitteret. Celler kan indeholde tal, tekst eller formler. Du placerer data i cellerne og grupperer dem i rækker og kolonner. Det giver dig mulighed for at lægge dine data sammen, sortere og filtrere dem og oprette flotte diagrammer. Lad os gennemgå de grundlæggende trin, så du kan komme i gang.

Excel-dokumenter kaldes projektmapper. I hver projektmappe er der ark, som typisk kaldes regneark. Du kan tilføje lige så mange ark, du vil, til en projektmappe, eller du kan oprette nye projektmapper for at holde dine data adskilt.

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Tom projektmappe under Ny.

  Ny tom projektmappe

 1. Klik på en tom celle.

  F.eks. celle A1 i et nyt ark. Der refereres til celler efter deres placering i rækken og kolonne på arket, så celle A1 er i den første række i kolonne A.

 2. Skriv tekst eller et tal i cellen.

 3. Tryk på Enter eller Tab for at flytte til næste celle.

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil tilføje en ramme.

 2. Under fanen Hjem skal du klikke på pilen ud for Kanter i gruppen Skrifttype og derefter klikke på den kanttypografi, du vil bruge.

  Billede af båndet i Excel

Få mere at vide under Anvend eller fjern cellekanter i et regneark.

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil anvende celleskygger.

 2. Vælg pilen ud for Fyldfarve Knapflade i gruppen Skrifttype under fanen Hjem, og vælg derefter den ønskede farve under Temafarver eller Standardfarver.

Du kan få mere at vide om, hvordan du formaterer et regneark, under Formatér et regneark.

Når du har angivet tal i dit ark, vil du måske gerne lægge dem sammen. Det kan du gøre hurtigt ved hjælp af Autosum.

 1. Markér cellen til højre for eller under de tal, du vil tilføje.

 2. Klik på fanen Hjem, og klik derefter på Autosum i gruppen Redigering.

  Autosum under fanen Hjem

  Autosum adderer dataene og viser resultatet i den markerede celle.

Du kan finde flere oplysninger, se Bruge AutoSum til at lægge tal sammen

Addering af tal er blot en af de ting, du kan gøre, men Excel kan også klare anden matematik. Prøv nogle enkle formler, der kan lægge tal sammen, trække dem fra hinanden eller gange eller dividere dem.

 1. Vælg en celle, og skriv derefter et lighedstegn (=).

  Det fortæller Excel, at denne celle skal indeholde en formel.

 2. Skriv en kombination af tal og beregningsoperatorer, f.eks. plustegnet (+) for addition, minustegnet (-) for subtraktion og stjernen (*) for multiplikation eller skråstreg (/) for division.

  Angiv f.eks. =2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 3. Tryk på Enter.

  Derefter køres beregningen.

  Du kan også trykke på Ctrl+Enter, hvis markøren skal blive i den aktive celle.

Få mere at vide under oprette en simpel formel.

Hvis du vil skelne mellem forskellige typer tal, kan du tilføje et format, f.eks. valuta, procentdele eller datoer.

 1. Markér den celle, der har de tal, du vil formatere.

 2. Klik på pilen i feltet Generelt under fanen Startside.

  Feltet Formatér tal under fanen Hjem

 3. Vælg et talformat.

  Galleriet Talformat

  Hvis du ikke kan se det talformat, du leder efter, kan du klikke på Flere talformater. Du kan finde flere oplysninger Tilgængelige talformater.

En måde at få adgang til mange af mulighederne i Excel på er at placere dataene i en tabel. På den måde kan du hurtigt komme i gang med at filtrere eller sortere data.

 1. Vælg dine data ved at klikke på den første celle og trække til den sidste celle i dine data.

  Hvis du vil bruge tastaturet, skal du holde Skift nede, samtidig med at du trykker på piletasterne for at markere dataene.

 2. Klik på knappen Hurtig analyse Knappen Hurtig analyse i nederste højre hjørne af markeringen.

  De markerede data, hvor knappen Objektiv til hurtig analyse vises

 3. Klik på Tabeller, flyt markøren til knappen Tabel for at se dine data, og klik derefter på knappen Tabel.

  Galleriet Hurtig analyse-tabeller

 4. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér i tabeloverskriften for en kolonne.

 5. Hvis du vil filtrere data, skal du fjerne markeringen i feltet Markér alt og derefter markere felterne for de data, du vil vise i din tabel.

  Feltet Markér alt i galleriet Sortér og filtrér

 6. Sortér dataene ved at klikke på Sortér fra A til Å eller Sortér fra Å til A.

  Sorteringskommandoer i galleriet Sortér og filtrér

 7. Klik på OK.

Få mere at vide under oprette eller slette en Excel-tabel

Hurtig analyse tool (findes i Excel 2016 og Excel 2013 kun) Lad du summerer dine tal hurtigt. Om det er en sum, gennemsnit eller antal, du vil, Excel viser beregningsresultatet lige under eller ved siden af dine tal.

 1. Markér de celler, som indeholder de tal, du vil lægge sammen eller tælle.

 2. Klik på knappen Hurtig analyse Knappen Hurtig analyse i nederste højre hjørne af markeringen.

 3. Klik på Totaler, flyt markøren på tværs af knapperne for at se beregningsresultatet for dine data, og klik derefter på knappen for at anvende totalerne.

  Galleriet Hurtig analyse-totaler

Du kan bruge betinget formatering eller minidiagrammer til at fremhæve dine vigtigste data eller vise datatendenser. Brug værktøjet Ekspresanalyse (kun tilgængeligt i Excel 2016 og Excel 2013) for at få en direkte eksempelvisning og prøve det.

 1. Markér de data, du vil undersøge nærmere.

 2. Klik på knappen Hurtig analyse Knapflade i nederste højre hjørne af markeringen.

 3. Udforsk indstillingerne under fanerne Formatering og Minidiagrammer for at se, hvordan de påvirker dine data.

  Galleriet Hurtig analyse-formatering

  Vælg f.eks. en farveskala i galleriet Formatering til at skelne mellem høje, moderate og lave temperaturer.

  Data med et betinget format for farveskala

 4. Når du ser noget, du kan lide, kan du klikke på den pågældende indstilling.

Få mere at vide om, hvordan du bruger minidiagrammer til at analysere tendenser i data.

Værktøjet Ekspresanalyse (kun tilgængeligt i Excel 2016 og Excel 2013) anbefaler det rigtige diagram for dine data og giver dig en visuel præsentation med blot nogle få klik.

 1. Markér de celler, der indeholder de data, du vil vise, i et diagram.

 2. Klik på knappen Hurtig analyse Knapflade i nederste højre hjørne af markeringen.

 3. Klik på fanen Diagrammer, kig på anbefalede diagrammer for at se, hvilket der passer bedst til dine data, og klik derefter på det, du ønsker.

  Galleriet Hurtig analyse til diagrammer

  Bemærk!: Excel viser forskellige diagrammer i dette galleri, afhængigt af hvad der anbefales for dine data.

Få mere at vide om andre måder at oprette et diagram på.

Sådan sorterer du hurtigt dine data

 1. Markér et område med data, f.eks. A1:L5 (flere rækker og kolonner) eller C1:C80 (en enkelt kolonne). Området kan indeholde titler, du har oprettet for at identificere kolonner eller rækker.

 2. Markér en enkelt celle i den kolonne, hvor du vil sortere.

 3. Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal for at udføre en sortering i stigende rækkefølge (A til Å) eller fra mindste til største tal.

 4. Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal for at udføre en sortering i faldende rækkefølge (Å-A eller fra største til mindste tal).

Sådan sorterer du efter bestemte kriterier

 1. Markér en enkelt celle et vilkårligt sted i det område, du vil sortere.

 2. Vælg Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

 3. Dialogboksen Sortér vises.

 4. Vælg den første kolonne, du vil sortere, på listen Sortér efter.

 5. Vælg enten Værdier, Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon på listen Sortér efter.

 6. Vælg den rækkefølge, du vil anvende på sorteringshandlingen, på listen Rækkefølge – alfabetisk eller numerisk stigende eller faldende (dvs. A-Å eller Å-A for tekst eller laveste til højeste eller højeste til laveste for tal).

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan sortere data, sortere data i et område eller en tabel.

 1. Markér de data, du vil filtrere.

 2. Klik på Filtrer i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

 3. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér i kolonneoverskriften for at få vist en liste, hvor du kan foretage filtervalg.

 4. Hvis du vil markere efter værdi, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Markér alle) på listen. Derved fjernes markeringen i alle afkrydsningsfelter. Vælg derefter kun de værdier, du vil se, og klik på OK for at få vist resultaterne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du filtrerer data, filtrere data i et område eller en tabel.

 1. Klik på knappen Gem på værktøjslinjen Hurtig adgang, eller tryk på Ctrl+S.

  Knappen Gem på værktøjslinjen Hurtig adgang

  Hvis du gemte dit arbejde tidligere, er du færdig.

 2. Hvis det er første gang, du har gemt denne fil:

  1. Under Gem som skal du vælge, hvor du vil gemme din projektmappe, og derefter navigere til en mappe.

  2. Skriv et navn til projektmappen i feltet Filnavn.

  3. Klik på Gem.

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv eller tryk på Ctrl+P.

 2. Få vist et eksempel på siderne ved at klikke på pilene Næste side og Forrige side.

  Knapperne Næste og Forrige i ruden Vis udskrift

  I vinduet Vis udskrift vises siderne i sort-hvid eller i farve afhængigt af dine printerindstillinger.

  Hvis du ikke kan lide, hvordan dine sider bliver udskrevet, kan du ændre sidemargener eller tilføje sideskift.

 3. Klik på Udskriv.

 1. Vælg Indstillinger under fanen filer, og klik på kategorien Tilføjelsesprogrammer.

 2. Nederst i dialogboksen Excel-indstillinger skal du kontrollere, at Excel-tilføjelsesprogrammer er valgt i feltet Administrer, og derefter klikke på Skift.

 3. I dialogboksen Tilføjelsesprogrammer skal du markere afkrydsningsfelterne for de tilføjelsesprogrammer, du vil bruge, og derefter klikke på OK.

  Hvis Excel viser en meddelelse om, at dette tilføjelsesprogram ikke kan køres, og beder dig om at installere det, skal du klikke på Ja for at installere tilføjelsesprogrammet.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger tilføjelsesprogrammer, under tilføje eller fjerne tilføjelsesprogrammer.

Excel kan du anvende indbyggede skabeloner, til at anvende dine egne skabeloner og søge fra en række forskellige skabeloner på Office.com. Office.com indeholder et bredt udvalg af populære skabeloner i Excel, herunder budgetter.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan finde og anvende skabeloner, kan du se hente gratis færdigbyggede skabeloner.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×