Hvad kan jeg gøre med Microsoft Whiteboard?

Microsoft Whiteboard er et digitalt lærred med et åbent format, hvor mennesker, indhold og idéer samles. Du kan bruge Microsoft Whiteboard til at samarbejde med dit team og gennemføre mange forskellige aktiviteter – uanset om dit team er på samme placering eller flere forskellige placeringer. Teammedlemmer kan samarbejde med deres egne enheder.

Aktiviteter omfatter:

 • Hold mere effektive møder

 • Brainstorming

 • Sprintplanlægning for teamet

 • Projektplanlægning

 • Problemløsning

 • Løbende forbedring

 • Hændelsesstyring

Hvis du vil have mere at vide, skal du gå til webstedet Microsoft Whiteboard eller søge efter Microsoft Whiteboard-appen i Microsoft Store på Windows 10 og i App Store på iPhone og iPad.

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge Whiteboard på min computer?

 • Du kan installere appen Microsoft Whiteboard til Windows 10 fra Microsoft Store.

  Når du har installeret Microsoft Whiteboard, kan du logge på med en gratis Microsoft-konto (Outlook, Hotmail, Live, Xbox osv.) eller en Microsoft 365-konto (personlig, arbejds- eller skolekonto).

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge Microsoft Whiteboard på min iOS-enhed?

 • Download Microsoft Whiteboard til din iOS-enhed fra App Store (kræver Apple iOS 9 eller nyere, iPhone 5s eller nyere, iPad Mini 3 eller nyere, iPad Air eller iPad Pro).

  Når du har installeret Microsoft Whiteboard, kan du logge på med en gratis Microsoft-konto (Outlook, Hotmail, Live, Xbox osv.) eller en Microsoft 365-konto (personlig, arbejds- eller skolekonto).

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge Whiteboard til internettet?

Kommercielle brugere kan tilgå Whiteboard til internettet på https://whiteboard.microsoft.com. Det understøttes på enheder, der kører en opdateret version af de fleste browsere – herunder Edge, Chrome, Firefox og Safari.

Whiteboard til internettet understøtter i øjeblikket følgende funktioner:

 • Opret og deltag i tavler

 • Tilføj og rediger Sticky Notes

 • Tilføj og rediger tekstobjekter

 • Tilføj og slet håndskrift

 • Markér og flyt objekter 

 • Se billeder, der er tilføjet fra native klienter

På nuværende tidspunkt kan skabeloner, lister og gitre, der tilføjes fra de indbyggede klienter, ikke ses på internet. Disse funktioner føjes til internet.

Bemærk! Hvis du vil zoome ind på et lærred i Edge ved hjælp af en touchskærm, skal berøringshændelser være aktiveret. Hvis du vil gøre dette, skal du skrive about:flags i adresselinjen og trykke på Enter. Rul ned til Aktivér berøringshændelser, og vælg Altid slået til i rullemenuen.

Hvordan bruger jeg Whiteboard på min Surface hub?

 • Du kan starte appen Microsoft Whiteboard ved at trykke på Whiteboard-ikonet på startskærmen. Du kan med det samme begynde at skrive håndskrift med en pen, tilføje billeder eller Sticky Notes og logge på for at samarbejde med kolleger.

  Få mere at vide ved at læse Bruge Microsoft Whiteboard på Surface Hub.

Hvilken konto skal jeg bruge til Whiteboard?

 • Hvis du vil bruge Microsoft Whiteboard på Windows 10 eller iOS, skal du logge på med en gratis Microsoft-konto (Outlook, Hotmail, Live osv.) eller Microsoft 365-konto (personlig, arbejds- eller skolekonto).

 • Du skal logge på med en Microsoft 365-konto (arbejde eller skole) for at bruge Whiteboard til internettet.

Jeg er en it-administrator for Microsoft 365. Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg Whiteboard for min organisation?

Hvad er forskellene i funktionerne mellem Whiteboard på Windows 10, iOS og internettet?

 • Whiteboard-apps på Windows 10 og iOS tilbyder tilsvarende funktionalitet med små forskelle. Billedsøgning på Bing er for eksempel ikke tilgængelig i iOS-appen, og du kan ikke anvende håndskrift til at invitere deltagere. Du skal skrive personernes navne vha. tastaturet.

 • Whiteboard til internettet understøtter i øjeblikket følgende funktioner:

  • Opret og deltag i tavler

  • Tilføj og rediger Sticky Notes

  • Tilføj og rediger tekstobjekter

  • Tilføj og slet håndskrift

  • Markér og flyt objekter 

  • Se billeder, der er tilføjet fra native klienter

 • På nuværende tidspunkt kan skabeloner, lister og gitre, der tilføjes fra de indbyggede klienter, ikke ses på internet. Disse funktioner føjes til internet.

Hvilke enheder understøttes?

 • Whiteboard-appen til Windows 10 understøttes på alle enheder, der kører Windows 10, herunder Surface Hub.

 • Whiteboard-appen til iOS understøttes på Apple iOS 9 eller nyere og kræver iPhone 5s eller nyere, iPad Mini 3 eller nyere, iPad Air eller iPad Pro.

 • Whiteboard til internettet understøttes på enheder, der kører en opdateret version af de fleste browsere – herunder Edge, Chrome, Firefox og Safari.

  Bemærk!: Whiteboard til internettet er ikke kompatibelt med Internet Explorer, Windows Phone 8.1, Silk-browseren på Amazon Kindle og meget små enheder (f.eks. smart-watches).

Hvordan logger jeg på Whiteboard?

 • Tryk på Log på i øverste højre hjørne, og log derefter på. Så snart du er logget på, kan du tilgå flere funktioner, f.eks. vedvarende whiteboards og samarbejde med andre.

Jeg kan ikke logge på. Hvad skal jeg gøre?

 • Hvis du bruger din Microsoft 365-konto til organisationer, skal du kontakte din administrator for at sikre, at Whiteboard-tjenesten er aktiveret for din organisation.

 • Hvis du oplever dette problem på en Surface Hub, skal du kontakte din administrator for at få flere oplysninger eller se Microsoft Surface Hub-administratorvejledningen for indstillinger, der kan forhindre, at du kan logge på.

 • Hvis du bruger din Microsoft 365-virksomhedskonto på en iOS-enhed, og din konto har betingede adgangspolitikker på lejerniveau eller MDM-krav, skal du sikre, at du har Microsoft Authenticator-appen installeret.

Hvordan bruger jeg skabeloner i Whiteboard?

Skabeloner er tilgængelige i pc-, Surface Hub- og iOS-apps. Med Skabeloner kan du og andre brainstorme og nemmere arbejde sammen i Whiteboard. 

Skabeloner kan tilgås ved at trykke eller klikke på knappen Indsæt. Derved vises galleriet med skabeloner, hvor du kan rulle ned og vælge en skabelon.

Følgende skabeloner er tilgængelige i prøveversionen, og flere kan tilføjes over tid:

 • Brainstorming

 • Effektive møder

 • KANBAN-sprintplanlægning

 • SWOT-analyse

 • Projektplanlægning

 • Problemløsning

 • Projektmilepæle

 • Retrospektiv

 • KWL (know, wonder, learn) til uddannelse

 • Ugentlig planlægning 

 • Empatikort 

 • Persongenerator 

Bemærk!: Skabeloner understøttes endnu ikke i Whiteboard til internettet, men vil blive tilgængelige der fremover.

Hvordan bruger jeg håndskrift i Whiteboard? Hvad er fingermaling?

 • Hvis du bruger en enhed med en aktiv pen, kan du bruge pen og berøring til forskellige ting. Når du tegner på skærmen med pennen, vises håndskrift, og hvis du trækker med fingrene, panorerer lærredet.

 • Hvis din enhed er passiv – dvs., at pennen er tom, eller enheden ikke har tilknyttet nogen penne – skal du slå fingermaling til og fra for at ændre måden, du interagerer med skærmen på. Når du har slået tilstanden fingermaling til, tegnes håndskrift på lærredet, når du berører skærmen. Når du har slået tilstanden fingermaling fra, panoreres eller zoomes der ind/ud på lærredet, når du berører skærmen. 

 • Du kan skifte mellem forskellige penne, overstregningstuscher og viskelædere ved at vælge det relevante værktøj i bunden af appen.

Hvordan bruger jeg en mus og et tastatur i Microsoft Whiteboard?

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil panorere på lærredet, skal du klikke på det og derefter trække med musen eller holde Ctrl-tasten nede på tastaturet, mens du bruger piletasterne.

 • Hvis du hurtigt vil zoome ind på lærredet, skal du rulle musehjulet op eller ned (hvis der er et).

 • Markér et objekt ved at klikke på det med musen eller trykke på tabulatortasten, indtil det ønskede objekt er markeret.

 • Hvis du vil indsætte et objekt, som f.eks. et billede eller en tekst, skal du klikke på +-ikonet på værktøjslinjen og derefter klikke på det objekt, du vil tilføje. Du kan også bruge genvejsmenuen til at vælge det objekt, du ønsker at tilføje, ved at trykke på Skift+F10, bruge piletasterne til at markere objektet og derefter trykke på Enter.

 • Hvis du vil tegne eller slette håndskrift, skal du klikke på ikonet Håndskrift på værktøjslinjen, vælge en pen eller et viskelæder og derefter bruge musen til at tegne på lærredet eller slette pennestrøg. For at bruge tastaturet til at vælge et værktøj skal du trykke på tabulatortasten, indtil ikonet Pen er markeret på værktøjslinjen.

 • For at flytte linealen mens den er synlig, skal du klikke på linealen og derefter trække med musen. Hvis du vil bruge tastaturet, skal du klikke på linealen og derefter flytte den med piletasterne.

 • Hvis du vil ændre linealens vinkel, skal du holde musemarkøren over linealen og derefter bruge rullehjulet. Alternativt kan du klikke for at markere linealen og derefter holde Alt-tasten nede, mens du trykker på en af piletasterne på tastaturet.

Hvordan bruger jeg linealen?

Du kan bruge skærmlinealen i Whiteboard til at tegne præcise, lige linjer eller justere en række objekter på dit whiteboard. Gør følgende for at bruge linealen:

 1. Tryk på Lineal-ikonet for at få vist linealen på lærredet.

 2. Placer linealen i den ønskede vinkel:

  • Brug én finger eller musen til at flytte linealen op/ned eller højre/venstre. Hvis du foretrækker det, kan du også bruge musen til at markere linealen og derefter piletasterne til at flytte den.

  • Brug to fingre til at rotere linealen til den ønskede vinkel. Hvis du ikke har en touchskærm, skal du bruge musen til at markere linealen og derefter holde Alt-tasten nede, mens du trykker på en af piletasterne på tastaturet for at ændre vinklen. Du kan også ændre vinklen ved at holde musemarkøren over linealen og derefter bruge rullehjulet.

 3. Hvis du vil tegne en ret linje, skal du trykke for at vælge en pen eller overstregningstusch og derefter begynde at tegne langs linealens kant.

Hvordan bruger jeg Håndskrift til figur?

 • Hvis du vil håndtegne figurer for at redigere til præcise figurer, kan du bruge den valgfrie Håndskrift til figur-funktion ved at aktivere den i Indstillinger. Når Håndskrift til figur er aktiveret, ændres de håndtegnede pennestrøg – f.eks. en cirkel eller en firkant – til en præcis figur på dit whiteboard.

  Figurkonvertering i Whiteboard fungerer i øjeblikket på firkanter, rektangler, trekanter, cirkler, sekskanter, femkanter og parallelogrammer.

Tip!: Du kan bruge kommandoen Fortryd, hvis du vil gå tilbage til dine oprindelige pennestrøg af den senest tegnede figur. Figurer kan ikke viskes ud, men kan slettes ved at trykke på figuren og vælge ikonet for Papirkurv fra kontekstmenuen eller ved hjælp af tasten Slet. Hvis du vil stoppe automatisk konvertering af figurer fra håndskrift, skal du deaktivere funktionen Håndskrift til figur i Indstillinger.

Hvordan bruger jeg håndskrift til tabel?

 • Whiteboard giver dig mulighed for at oprette organiserede og rene tabeller på farten med blot nogle få pennestrøg. Du kan endda fremhæve celler og tilføje eller fjerne kolonner og rækker. For at begynde på en tabel skal du først tegne en firkant på lærredet. Når den er genkendt af Whiteboard, skal du gennemskære figuren med en lodret eller vandret streg for henholdsvis at oprette kolonner og rækker.

 • Du kan tilføje eller fjerne kolonner og rækker ved hjælp af symbolerne + og . Du kan bruge overstregningstuschen på specifikke celler til at fremhæve dem, så de er lettere at henvise til.

 • Når du sletter over en tabel, slettes indholdet i tabellen, før selve tabellen slettes, så du ikke ved et uheld sletter selve tabellen.

Hvordan bruger jeg objektfastgørelse?

Objektfastgørelse hjælper dig med at justere indholdet ved at give en visuel ledetråd. Der vises en streg, når du flytter et objekt (f. eks. en sticky note eller et billede) tæt på et andet objekt.

Du kan aktivere objektfastgørelse under Indstillinger.

Hvordan benytter jeg funktioner til at markere, flytte, tilpasse størrelsen på og kopiere indhold?

 • Hvis du vil flytte objekter, når fingermaling er deaktiveret, kan du markere med fingeren for let at flytte rundt på lærredet.

 • Du markerer indhold ved at bruge din finger eller pen – eller du kan bruge værktøjet Frihåndsmarkering på værktøjslinjen til at markere flere objekter på én gang. Når du har aktiveret Frihåndsmarkering, kan du bruge pennen til at tegne en cirkel omkring det indhold, du vil markere. Når tilstanden fingermaling er aktiveret til passive/ikke-pen-baserede enheder, kan du også aktivere Frihåndsmarkering for at bruge fingeren til at markere indhold ved at tegne en cirkel omkring det.

 • Hvis din aktive pen har en penknap, skal du holde denne knap nede for midlertidigt at skifte til tilstanden Frihåndsmarkering og tegne en cirkel omkring indhold for at markere det.

 • Når indhold er markeret, kan du flytte det med din finger eller pen. Du kan tilpasse indholdets størrelse ved at bruge to fingre til at strække eller minimere det. Hvis du vil kopiere, skal du trykke og holde på det markerede indhold. Tryk på knappen Kopiér, tryk og hold på den placering, hvor du vil indsætte indholdet, og tryk derefter på knappen Indsæt.

Hvordan føjer jeg billeder til Whiteboard fra en webbrowser?

Hvordan føjer jeg billeder til Whiteboard fra min enhed?

 • For at indsætte billeder fra din enhed skal du trykke på og holde (på berøringsenheder) eller højreklikke for at åbne genvejsmenuen, og derefter vælge knappen Billede. Stifinder vises, hvor du kan vælge billeder fra din enhed.

Hvordan tilføjer jeg sticky notes og anmærker dem?

 • Tryk på knappen Indsæt på værktøjslinjen, og tryk derefter på Notat. Du kan også vælge et specifikt område af lærredet, trykke og holde inde (på touchenheder) eller højreklikke for at åbne genvejsmenuen og efterfølgende klikke på knappen Note for at indsætte et notat.

 • For at anmærke en sticky note med håndskrift skal du skrive oven på sticky noten, så bliver håndskriften grupperet med sticky noten. For at anmærke en sticky note med tekst, skal du klikke på sticky noten. Når markøren vises, skal du skrive på tastaturet.

Hvordan låser jeg et billede til baggrunden?

 1. På berøringsenheder skal du trykke på og holde genvejsmenuen nede (eller højreklikke på den) for at åbne den og derefter trykke eller klikke på knappen Billede.

 2. I dialogboksen Åbn skal du vælge et billede fra din enhed og derefter klikke på Åbn.

 3. Hvis det er relevant, kan du ændre størrelsen på det indsatte billede ved at klikke eller trykke på billedet for at markere det og derefter trække størrelseshåndtaget i det nederste højre hjørne af billedet op eller ned.

 4. Når billedet ser ud, som du ønsker det, skal du højreklikke på det og klikke på knappen . . . i genvejsmenuen og derefter klikke på Lås til baggrunden.

  Tip!: Hvis du vil låse et billede op fra baggrunden, skal du højreklikke på billedet og klikke på knappen . . . i genvejsmenuen og derefter klikke på Lås op fra baggrunden.

Hvordan får jeg vist et fugleperspektiv af mit whiteboard?

 • Dobbeltklik, eller klik for at zoome ud, så du kan se hele whiteboardet. Du kan dobbeltklikke eller klikke for at skifte mellem fugleperspektiv (zoomet ud) og zoomet ind på 100 %-visning.

 • Du kan også blive ved med at zoome ud på lærredet for til sidst at skifte til visningen i fugleperspektiv.

Hvor finder jeg alle mine whiteboards, og hvordan skifter jeg mellem dem?

 •  Når du har åbnet et whiteboard, kan du klikke på pilen Tilbage for at få adgang til dine andre eksisterende whiteboards.

Bemærk: Knappen Tilbage vises ikke på Surface hub, før du logger på.

Hvordan opretter jeg en titel på et whiteboard?

Du kan føje en titel til et whiteboard ved at skifte til tavlegalleriet og trykke på knappen ... for det whiteboard, du vil omdøbe.

 • Titler kan indeholde mellem 1 og 254 tegn

 • Titler må ikke indeholde tegnene "*: < >? / \ |

 • Titler må ikke starte med tegnet ~ (tilde) 

 • Titler må ikke indeholde: _vti_, .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9 eller desktop.ini

Hvordan samarbejder jeg med andre i Whiteboard?

 • Mens du er logget på, kan du starte en samarbejdssession ved at trykke på knappen Inviter ud for dit navn, og skrive eller taste navnet på den person, du gerne vil samarbejde med. Der sendes derefter en mail til den person, som automatisk vil kunne se din tavle på sin liste over tilgængelige tavler.

 • Alle dem, du inviterer, kan tildeles enten redigerings- eller skrivebeskyttet tilladelse. Som standard har en inviteret bruger tilladelse til at redigere og omdøbe tavlen, samt dele og fjerne andre. De kan ikke slette tavlen eller fjerne ejeren. Hvis du vil ændre tilladelserne, skal du trykke på ikonet personer, og derefter trykke på ikonet pen ud for personens navn. I rullemenuen kan du vælge Kan redigere eller Skrivebeskyttet.

 • Du kan også vælge Flere indstillinger for at oprette et link til deling, som du kan kopiere og indsætte i Skype eller i en mail.

 • Bemærk!: Brugere kan i øjeblikket kun samarbejde med andre inden for deres organisation. Vi tilføjer muligheden for at samarbejde i whiteboards med gæster uden for din organisation i fremtiden.

Hvordan kan jeg indstille folk til skrivebeskyttet?

 • Alle dem, du inviterer, kan tildeles enten redigerings- eller skrivebeskyttet tilladelse. Som standard har en inviteret bruger tilladelse til at redigere og omdøbe tavlen, samt dele og fjerne andre. De kan ikke slette tavlen eller fjerne ejeren.

 • Hvis du vil ændre tilladelserne, skal du trykke på ikonet personer, og derefter trykke på ikonet pen ud for personens navn. I rullemenuen kan du vælge Kan redigere eller Skrivebeskyttet.

Hvordan eksporterer jeg et whiteboard eller gemmer det som et skærmbillede eller en fil?

 • Du kan eksportere dit whiteboard ved at trykke på knappen Indstillinger og derefter vælge Eksportér billede (png).

Hvordan bruger jeg Bing Search i Whiteboard?

 • Tryk på knappen Indsæt på værktøjslinjen, og vælg Bing-billedsøgning for at komme til dialogboksen Bing Search. Herfra kan du skrive et søgeord, der vil returnere billeder og interaktivt indhold, som kan placeres på dit whiteboard. Tryk på knappen Indsæt for at indsætte det valgte indhold på dit whiteboard.

  Bemærk!: I Whiteboard er Bings SafeSearch-filter indstillet til Streng.

Jeg kan ikke se funktionerne Bing Search, Log på eller Deling. Er der noget galt?

 • Administratorer har adgang til at ændre standardindstillingerne og -egenskaberne for Whiteboard. Kontakt administratoren for at aktivere disse funktioner.

Bemærk!: Bing-billedsøgning understøttes i øjeblikket ikke i Whiteboard til iOS.

Hvordan kan jeg eksportere, overføre eller slette private oplysninger fra mine whiteboards?

Hvis du vil eksportere:

 • Tryk på . . . -knappen ud for det whiteboard, du vil eksportere, og vælg derefter Eksportér billede (png).

  Dette åbner et Stifinder-vindue, hvor du kan vælge, hvor du vil gemme billedet.

Hvis du vil overføre:

 • Kontakt din it-administrator, og få vedkommende til at ændre ejerskabet af det whiteboard, du vil overføre.

Hvis du vil slette:

 • Tryk på . . . -knappen ud for det whiteboard, du vil slette, og vælg derefter Slet.

  Advarsel!: Dette sletter whiteboardet permanent.

Hvad er Whiteboard i Microsoft Teams-møder?

 • Whiteboard-integration i Microsoft Teams-møder er drevet af Whiteboard til internettet, som giver deltagere i Teams-møder mulighed for at tegne, skitsere og skrive sammen på et delt digitalt lærred.

  Få flere oplysninger om integration af Whiteboard i Teams ved at læse Brug Whiteboard i Microsoft Teams.

Hvilken kategori for overholdelses af angivne standarder opfylder Whiteboard?

 • Whiteboard-appsene til Windows 10, iOS og internettet opfylder niveau C, hvilket betyder, at de overholder globale standarder, herunder SOC 1, SOC-2, ISO 27001, HIPAA og EU-modelklausulerne.

  Du kan finde flere oplysninger i Microsoft Center for sikkerhed og rettigheder.

Jeg har et forslag, eller jeg har fundet en fejl. Hvad skal jeg gøre?

 • Du kan sende feedback direkte til Microsoft Whiteboard-teamet ved at trykke på knappen Indstillinger og vælge Send feedback. Dette åbner Microsoft Feedback Hub, hvor du kan angive oplysninger om dit problem og indsætte et skærmbillede.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×