Importere dine data til Business Contact Manager

Business Contact Manager til Outlook gør det nemt at importere forretningsposter, der er gemt i andre programmer, f.eks. Excel, eller Outlook-mappen Kontakter.

Du kan importere forretningsposter for dine konti og forretningskontakter til Business Contact Manager til Outlook, sammen med tilpasninger, ved at bruge guiden Importér forretningsdata.

I denne artikel

Ting, du skal huske, når du importerer

Vælge den filtype, der skal importeres

Hvad er en tilpasning?

Importere en Business Contact Manager-fil (.bcm)

Importere Business Contact Manager-tilpasninger (.bcmx)

Importere fra et andet program ved hjælp af filtypen .csv, og også importere fra Microsoft Excel eller Microsoft Access

Importere mappen Kontakter fra Microsoft Outlook

Importere en ACT!- eller QuickBooks-fil

For nogle filtyper beder guiden dig om en fil, der skal importeres, og derefter importerer den filen. For andre filtyper skal du skrive navnet på den fil, der skal importeres, og angive, hvordan guiden skal håndtere bestemte poster og tilpasninger. Hvis du importerer en Excel-fil eller en liste over produkter og tjenester ved hjælp af filtypen CSV-fil (.csv), fører guiden dig også gennem processen med at matche kolonneoverskrifterne i den liste, du importerer, med de tilsvarende felter i Business Contact Manager (f.eks. Enhedspris eller Forretningsadresse). Denne proces kaldes tilknytning.

Toppen af siden

Ting, du skal huske, når du importerer

Før du importerer dine forretningsdata til Business Contact Manager til Outlook, skal du overveje følgende:

 • Tag altid en sikkerhedskopi af databasen, før du importerer en fil, da dette ikke kan fortrydes.

 • Før du importerer en fil, anbefaler vi, at du sammenligner dens felter med felterne i en Konto- eller , forretningskontakt-post, og at du derefter ændrer felterne i filen, så de svarer til felterne i Business Contact Manager til Outlook-posten. Du kan f.eks. adskille adresseoplysningerne i den fil, du vil importere, så de svarer til felterne Gade (arbejde), By (arbejde) og Område (arbejde) i Business Contact Manager til Outlook.

 • Når Business Contact Manager til Outlook importerer en stor mængde data, viser statusvinduet muligvis ikke status for importprocessen korrekt. Selvom statusvinduet er tomt eller viser en meddelelse om, at programmet ikke svarer, er Business Contact Manager til Outlook stadig i gang med at importere dine data.

 • Business Contact Manager til Outlook understøtter kun Unicode-filformat. Andre filformater såsom ANSI understøttes ikke.

Toppen af siden

Vælge den filtype, der skal importeres

Du kan importere flere forskellige filtyper i Business Contact Manager til Outlook. Klik på en filtype for at få en vejledning i, hvordan du importerer den pågældende filtype.

Filtype

Beskrivelse

Business Contact Manager til Outlook-data (.bcm)

Alle data i Business Contact Manager til Outlook, herunder alle konti, forretningskontakter, salgsmuligheder, forretningsprojekter, projektopgaver og deres kommunikationsoversigt. Det omfatter også tilpasninger, marketingaktiviteter samt lister over produkter og tjenester.

Tilpasninger af Business Contact Manager (.bcmx)

Omfatter brugerdefinerede formularlayout, sider og visninger, brugerdefinerede rapporter samt projektskabeloner.

Bemærk!: Kun databaseejeren kan importere tilpasninger.

Kommaseparerede værdier (.csv)

Lister over produkter og tjenester har normalt filformatet .csv.

Omfatter data i filformatet .csv (kommaseparerede værdier). Data fra næsten alle programmer kan gemmes i .csv-filformatet, så hvis filformatet for et program ikke er angivet, kan du gemme data fra programmet i .csv-filformatet og derefter importere dataene til Business Contact Manager til Outlook.

Excel-projektmappe (.xls, .xlsx)

Omfatter datafiler i Microsoft Excel-projektmappeformater.

Access-database (.mdb, .accdb)

Omfatter data i Microsoft Access-filformater.

Outlook-mappen Kontakter (.pst)

Omfatter kontakter i Microsoft Outlook-filformat (.pst). Hvis din Business Contact Manager-database er delt, kan det være, at den enkelte bruger vil importere sine egne Outlook-kontakter.

ACT! (.dbf, .pad)

Henviser til data, der er gemt i ACT!- filformatet. Business Contact Manager til Outlook har et datakonverteringsværktøj, som giver dig mulighed for at konvertere ACT!- data til .bcm-format, før du importerer dem.

Bemærkninger!: Hvis du vælger filformaterne ACT! (.dbf, .pad) eller QuickBooks (.IIF), skal du klikke på Konvertér data for at konvertere dataene til Business Contact Manager-filformat (.bcm). Dette værktøj gør det muligt at importere disse typer filer. Følg vejledningen i værktøjet.

 • ACT!- programmet skal være installeret på computeren, før du kan importere data, der er i et ACT!- filformat.

QuickBooks (.IIF)

Alle versioner af en QuickBooks-fil i .iif-formatet kan importeres. Business Contact Manager til Outlook har et datakonverteringsværktøj, som giver dig mulighed for at konvertere QuickBooks-data i .bcm-format, før du importerer dem.

Tip!: Hvis dine data er gemt i et filformat, der ikke er angivet i guiden Import af forretningsdata, skal du gemme dataene som en CSV-fil og derefter importere dem til Business Contact Manager-database.

Toppen af siden

Hvad er en tilpasning?

En tilpasning er en ændring, du har lavet i Business Contact Manager til Outlook. Der findes mange former for tilpasninger. Når du opretter en ny fane i en arbejdsområde, er det en tilpasning. Når du opretter nye formularer eller tilføjer eller fjerner felter og afsnit fra eksisterende formularer, er det tilpasninger. Tilpasninger omfatter også brugerdefinerede felter, brugerdefinerede rapporter og forretningsprojektskabeloner. Hvis noget indebærer, at Business Contact Manager til Outlook ikke kun har standardformularer og -felter, er det sandsynligvis en tilpasning.

Toppen af siden

Mere om at importere tilpasninger

Du kan importere tilpasninger til Business Contact Manager til Outlook på to måder. Den ene er via filtypen .bcm. Denne filtype indeholder ikke blot dine forretningsdataposter, men også tilpasninger af poster, formularer og rapporter, du har lavet. Den anden måde, du kan importere tilpasninger på, er via filtypen .bcmx. Denne filtype indeholder ikke forretningsdata, men kun de tilpasninger af Business Contact Manager til Outlook, du har lavet. Dette er nyttigt, hvis du vil anvende tilpasningerne på data, du allerede har, uden at overskrive dataene eller føje noget til dem.

Når du importerer tilpasninger fra enten en .bcm- eller en .bcmx-fil, overskriver du indstillingerne i destinationsdatabasen med de tilpasninger, der er gemt i filen. Der er dog undtagelser:

 • Hvis destinationsdatabasen indeholder tilpasninger, som ikke findes i .bcmx-filen, f.eks. en ny posttype baseret på en konto, bibeholdes disse tilpasninger.

 • Hvis .bcmx-filen indeholder et brugerdefineret felt af typen Relation, men den tilsvarende datatype, det henviser til, ikke findes i destinationsdatabasen, vil feltet ikke blive føjet til databasen.

Toppen af siden

Importere en Business Contact Manager-fil (.bcm)

Denne filtype indeholder dine forretningsdataposter og de tilpasninger af poster, formularer og rapporter, du har lavet.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager, og klik derefter på knappen Importér og eksportér.

 3. Klik på Importér fra en fil.

  Guiden Import af forretningsdata åbnes.

 4. Angiv placeringen og navnet på .bcm-filen, eller klik på Gennemse for at finde filen.

 5. Klik på Næste.

  vindue til valg af importindstillinger

 6. Vælg, hvordan du vil håndtere dublerede poster. Du kan vælge mellem:

  • Importér ikke dublerede poster. De dublerede poster i den importerede fil importeres ikke, og de eksisterende poster ændres ikke.

  • Importér dublerede poster som nye poster. De dublerede poster i den importerede fil importeres og får et andet relateret navn. De eksisterende poster ændres ikke.

  • Opdater eksisterende poster. Hvis der er dublerede poster, og den post, du importerer, indeholder andre eller supplerende oplysninger, opdateres den tilsvarende post.

   Vinduet Importer, afsnittet dubletter

   Dubletter opstår, når navnet på en post, du importerer, er identisk med navnet på en eksisterende post.

 7. Vælg, hvordan du vil håndtere tilpasninger. Du kan vælge mellem:

  • Importér brugerdefinerede layout (formularer, sider og visninger). Layoutet for eksisterende formularer, sider og visninger erstattes af formularer, sider og visninger i den fil, der importeres.

  • Fjern ikke nogen felter fra eksisterende formularlayout. De formularer, sider og visninger i den fil, der importeres, fjerner ingen felter, der aktuelt er i brug i den eksisterende database. Eventuelle nye felter fra den importerede fil føjes til formularer, sider eller visninger.

   afsnittet importtilpasninger i importvindue

 8. Vælg eventuelle andre elementer, du vil medtage i importen. Du kan vælge mellem:

  • Kommunikationsoversigt

  • Produkter (og tjenester)

  • Brugerdefinerede rapporter

  • Projektskabeloner

 9. Klik på Importér.

Toppen af siden

Importere Business Contact Manager-tilpasninger (.bcmx)

En tilpasning er en ændring af Business Contact Manager til Outlook, som du har lavet, så den passer til dine behov. En fil med filtypenavnet .bcmx indeholder kun tilpasninger; den indeholder ikke forretningsdata som f.eks. konti, forretningskontakter og kundeemner.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager, og klik derefter på knappen Importér og eksportér.

 3. Klik på Importér fra en fil.

  Guiden Import af forretningsdata åbnes.

 4. Angiv placeringen og navnet på .bcmx-filen, eller klik på Gennemse for at finde filen.

  Filnavnet på den .bcmx-fil, du importerer, vises i feltet Fil, der skal importeres.

 5. Klik på Importér.

  Business Contact Manager til Outlook importerer dine data. Når importen er færdig, bliver du bedt om at gennemgå importmeddelelser og mulige fejl, der er registreret i en logfil. Du kan få vist logfilen ved at klikke på Vis logfil.

Toppen af siden

Importere fra et andet program ved hjælp af filtypen .csv, og også importere fra Microsoft Excel eller Microsoft Access

Filformatet .csv er et simpelt men effektivt format til overførsel af data fra ét program til et andet. Faktisk kan mange programmer læse .csv-filer, herunder Excel.

Du kan også bruge .csv-filformatet til at importere en liste over produkter og tjenester. En sådan liste skal være struktureret på en bestemt måde for at kunne importeres. Du kan få mere at vide om problemer, du skal løse før import af en liste over produkter og tjenester, under Importere en liste over produkter og tjenester.

Hvis du har data i en Excel- eller Access-fil, kan du også bruge den følgende fremgangsmåde til at importere dataene.

Dette afsnit indeholder

Trin 1: Vælg den .csv-, Excel- eller Access-fil, du vil importere

Trin 2: Tilknyt felter

Importere en liste over produkter og tjenester

Importere listen

Løse .csv-importfejl

Trin 1: Vælg den .csv-, Excel- eller Access-fil, du vil importere

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager, og klik derefter på knappen Importér og eksportér.

 3. Klik på Importér fra en fil.

  Guiden Import af forretningsdata åbnes.

 4. Skriv placeringen og navnet på .csv-, Excel- eller Access-filen, eller klik på Gennemse for at finde filen.

  Filen vises i feltet Fil, der skal importeres.

 5. Klik på Næste.

 6. Vælg, hvordan du vil håndtere dublerede poster. Du kan vælge mellem:

  • Importér ikke dublerede poster. De dublerede poster i den importerede fil importeres ikke, og de eksisterende poster ændres ikke.

  • Importér dublerede poster som nye poster. De dublerede poster i den importerede fil importeres og får et andet relateret navn. De eksisterende poster ændres ikke. Dubletter opstår, når navnet på en post, du importerer, er identisk med navnet på en eksisterende post.

 7. Klik på Næste.

Toppen af siden

Trin 2: Tilknyt felter

Du skal nu tilknytte kolonneoverskrifterne (felterne) i den fil, du importerer, til de tilsvarende felter i Business Contact Manager. Denne proces kaldes tilknytning.

 1. Tilknyt en .csv-, Excel- eller Access-fil.

  • .csv-fil    

   Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet for den .csv-fil, du vil importere.

  • Excel-fil   

   Alle Excel-ark i Excel-projektmappen er angivet. Markér afkrydsningsfeltet ud for hvert ark, du vil importere.

   Hvis din Excel-projektmappe kun har data på ét ark (uanset hvor mange ark, der findes i filen), skal du markere afkrydsningsfeltet for det pågældende ark.

  • Access-fil    

   De tabeller, som udgør Access-databasen, vises. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver tabel, du vil importere.

   Hvis din Access-database kun har data på ét ark eller i én tabel (uanset hvor mange tabeller, der findes i filen), skal du markere afkrydsningsfeltet for den pågældende tabel.

 2. I kolonnen Importér som skal du klikke på den type post, f.eks. konto eller forretningskontakt, du importerer.

 3. Klik på Tilknyt.

  Vindue til import af felthåndtering

 4. Gør et af følgende for at tilknytte felter:

  • Hvis du vil tilknytte felterne manuelt, skal du på listen Felter, der skal importeres (1) trække det felt, du vil tilknytte, til et felt på listen Tilgængelige felter.

  • Hvis du vil have Business Contact Manager til Outlook til at tilknytte felterne for dig, skal du klikke på Auto-tilknytning (2). Rul derefter gennem listen Tilgængelige felter for at kontrollere tilknytningen.

  • For at tilknytte felter på samme måde som i en tidligere tilknytning skal du klikke på Brug tidligere tilknytning (3).

  • For at oprette et nyt felt og tilknytte et felt fra den importerede fil til det skal du klikke på Tilknyt til nyt felt (4).

 5. Gentag, indtil listen Felter, der skal importeres er tom.

 6. Hvis du vil ændre noget i tilknytningen, skal du gøre en af følgende ting:

  • Hvis du vil ændre tilknytningen af et enkelt felt, skal du trække det tilknyttede felt fra listen Tilgængelige felter tilbage til listen Felter, der skal importeres.

  • Hvis du vil rydde alle tilknytninger, skal du klikke på Ryd tilknytning. Prøv derefter at tilknytte felterne igen.

 7. Når du er færdig med at tilknytte, skal du klikke på OK og derefter på Importér.

  Business Contact Manager til Outlook importerer dine data. Når importen er færdig, bliver du bedt om at gennemgå importmeddelelser og mulige fejl, der er registreret i en logfil. Du kan få vist logfilen ved at klikke på Vis logfil.

Tip!:  Det kan ske, at nogle af telefonnumrene ikke vises efter import af en Excel-fil. Dette er et kendt problem. Prøv at åbne filen i Excel 2010 og derefter gemme den i .csv-filformatet ved hjælp af kommandoen Gem som. Derefter kan du importere .csv-filen igen fra Business Contact Manager til Outlook.

Toppen af siden

Importere en liste over produkter og tjenester

Hvis du vil importere en liste over produkter og tjenester, skal listen opfylde følgende betingelser:

 • Den skal være i .csv-filformat. Hvis du kan åbne listen over produkter og tjenester i Excel, kan du gemme den som en .csv-fil ved hjælp af kommandoen Gem som.

 • Den skal indeholde mindst tre kolonner, som er arrangeret i en bestemt rækkefølge.

Organisere en liste over produkter og tjenester med de rigtige kolonner

For at kunne importere en .csv-fil, som består af produkter og tjenester, skal filen indeholde mindst tre kolonner, og højst fem, som er arrangeret som følger:

Arrangement med tre kolonner

Elementnavn

Beskrivelse

Enhedspris

Arrangement med fire kolonner

Elementnavn

Beskrivelse

Enhedspris

Antal

Arrangement med fem kolonner

Elementnavn

Beskrivelse

Enhedspris

Antal

Kostpris

Uanset det valgte arrangement skal den første række eller linje i .csv-filen være listens kolonneoverskrifter.

Eksempel for Excel

Sådan kan en liste med to elementer se ud i Excel. Den består af en overskriftsrække efterfulgt af en række for hvert element.

Elementnavn

Beskrivelse

Enhedspris

Cykelkæde

Titanium 48"

56,50

Vandflaske

Krystalklar blå

11,75

Eksempel for Notesblok

Hvis du redigerer filen i et tekstredigeringsprogram som f.eks. Notesblok (i modsætning til Microsoft Excel), skal du oprette en separat linje i filen for hvert element, du importerer, og adskille elementerne på hver linje med semikolon, uden mellemrum før eller efter.

Elementnavn;Beskrivelse;Enhedspris
Cykelkæde;Titanium 48";56,50
Vandflaske;Krystalklar blå;11,75

Tip!:  Hvis du modtager en meddelelse om, at der var et forkert antal kolonner i inputfilen, har du måske indsat for mange semikoloner i en eller flere rækker. For at undgå dette skal du sørge for at følge et af kolonnearrangementerne, der er nævnt tidligere i denne artikel.

Husk, at den første linje i din .csv-fil skal være kolonneoverskrifterne.

Toppen af siden

Importere listen

Når du er færdig med at forberede din .csv-fil, kan du importere den og føje elementerne til den eksisterende liste over produkter og tjenester eller erstatte den eksisterende liste med de nye elementer, du importerer.

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på Produkter og tjenester i gruppen Tilpas under fanen Hjem.

 3. Klik på Importér i dialogboksen Produkter og tjenester.

 4. Skriv placeringen og navnet på .csv-filen, eller klik på Gennemse for at finde filen.

 5. Klik på en af følgende muligheder:

  • Erstat den eksisterende liste med emnerne i filen. Dette fjerner din eksisterende liste over produkter og tjenester og erstatter den med den liste med poster, du er ved at importere.

  • Føj emnerne i filen til den eksisterende liste.

   Vigtigt!: Du kan ikke fortryde import. Det anbefales, at du sikkerhedskopierer dine data, før du fortsætter.

 6. Klik på Importér.

 7. Når din fil er blevet importeret, skal du klikke på Luk.

Toppen af siden

Løse .csv-importfejl

Hvis du er i gang med at importere produkter og tjenester, og processen bliver afbrudt eller rapporterer fejl, er det sandsynligvis på grund af forkert formaterede data i .csv-filen, valutasymboler eller dublerede elementer i din eksisterende liste.

Kontrollere formateringen i .csv-filen

De følgende formateringsproblemer kan generere fejlmeddelelser, når du importerer en .csv-fil.

Årsag

Løsning

Kolonnerne har ingen overskrifter.

Føj en kolonneoverskrift til hver datatype. Det er lettere at importere dataene, hvis du bruger en kolonneoverskrift, som allerede findes i Business Contact Manager-databasen.

Kolonnenavnene eller -overskrifterne er ikke entydige.

Kontrollér, om der er dublerede navne eller overskrifter, og gør dem entydige. Hvis der f.eks. er to navne eller overskrifter, som hedder Telefonnummer, kan du kalde den ene Telefonnummer 1 og den anden Telefonnummer 2.

.csv-filen indeholder tegn, der ikke kan udskrives.

Tegn, der ikke kan udskrives, omfatter linje-, side- eller sektionsskift. Sørg for at have slettet alle disse tegn, inden du forsøger at importere filen igen.

Den fil, der importeres, har et forkert antal kolonner.

Filen skal indeholde mindst tre kolonner arrangeret i følgende rækkefølge: elementnavn, beskrivelse, enhedspris.

Toppen af siden

Retningslinjer for tegnsætning og valuta

Produkternes priser og antal må ikke omfatte valutasymboler eller intern tegnsætning som f.eks. punktum eller komma. Du kan dog bruge et decimaltegn ved valuta. For eksempel:

 • For alle beløb, der er et helt tal, herunder valuta, skal du skrive 10000, men ikke beløbet med et punktum eller decimaltegn.

 • For priser, der omfatter ikke-hele tal, skal du skrive decimaltegnet, f.eks. 10,50, hvis prisen er 10 kroner og 50 øre.

Evaluere, hvordan du håndterer dublerede poster

Det kan være, at der vises en fejlmeddelelse ved import af produkter og tjenester, hvis du forsøger at importere elementer, som allerede findes i Business Contact Manager til Outlook, men du ikke angav, at disse dublerede elementer skulle overskrive eksisterende elementer. Fejlmeddelelsen i fejlloggen angiver, at elementet eller elementerne allerede fandtes i Business Contact Manager til Outlook.

For at rette fejlen skal du importere de nye produkter eller tjenester igen. Klik på Erstat den eksisterende liste med emnerne i filen i dialogboksen Importér produkt- og tjenesteposter. Elementerne i din nuværende liste over produkter og tjenester overskrives med elementerne i den fil, du importerer.

sektion for importindstillinger

Når du importerer listen igen, vil fejlen med dublerede elementer ikke opstå.

Toppen af siden

Importere mappen Kontakter fra Microsoft Outlook

Med blot nogle få klik kan du udfylde Business Contact Manager til Outlook med en lang række forretningskontakter ved at importere mappen Kontakter fra Outlook.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager, og klik derefter på knappen Importér og eksportér.

 3. Klik på Importér kontakter fra Outlook.

  Guiden Import af forretningsdata åbnes.

 4. Guiden viser standardmappen Kontakter som den mappe, der skal importeres. Hvis du vil importere en anden mappe med kontakter, skal du klikke på Gennemse. Vælg den mappe med kontakter, du vil importere, og klik derefter på OK.

 5. Vælg, hvordan du vil håndtere dublerede poster.

  Du kan vælge mellem:

  • Importér ikke dublerede poster. De dublerede poster i den importerede fil importeres ikke, og de eksisterende poster ændres ikke.

  • Importér dublerede poster som nye poster. De dublerede poster i den importerede fil importeres og får et andet relateret navn. De eksisterende poster ændres ikke.

   Dubletter opstår, når navnet på en post, du importerer, er identisk med navnet på en eksisterende post.

 6. Klik på Importér.

Tip!: Hvis du vil importere dine Windows Live Mail-data til Business Contact Manager til Outlook, skal du først føje din Windows Live Mail-konto til Outlook.

Toppen af siden

Importere en ACT!- eller QuickBooks-fil

Hvis du har forretningsdata i ACT! eller QuickBooks, kan du importere dem til Business Contact Manager til Outlook med datakonverteringsværktøjet og guiden Importér forretningsdata. Datakonverteringsværktøjet konverterer dine ACT!- eller QuickBooks-data til en formular, der kan fortolkes af Business Contact Manager til Outlook.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager, og klik derefter på knappen Importér og eksportér.

 3. Klik på Importér fra andre programmer.

 4. Klik på Konvertér data i guiden Importér forretningsdata. Datakonverteringsværktøjet åbnes. Klik på Næste.

 5. Klik på en version af ACT! eller QuickBooks, og klik derefter på Næste.

 6. Skriv placeringen og navnet på filen, eller klik på Gennemse for at finde filen, og klik derefter på Næste.

 7. Markér afkrydsningsfelterne for de kategorier af data, du vil konvertere. På listen Destination skal du vælg den type Business Contact Manager til Outlook-post, som dataene skal konverteres til. Klik derefter på Næste.

 8. Markér de brugerdefinerede felter, der skal medtages som en del af datakonverteringen, og klik derefter på Næste.

 9. Klik på Gennemse for at vælge en placering til den konverterede fil, skriv et navn på filen, og klik derefter på Gem. Klik på Næste.

 10. Klik på Næste. Når konverteringen er fuldført, skal du lukke datakonverteringsværktøjet.

 11. Du kan nu importere de konverterede data ved at følge fremgangsmåden i Importere en Business Contact Manager-fil (.bcm).

  Tip!: Du kan ignorere valgene for tilpasninger, da de ikke gælder for konverterede data.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×