Indsæt kommentarer og noter i Excel

Du kan føje kommentarer til celler. Når en celle indeholder en kommentar, vises en indikator i hjørnet af cellen. Når du holder markøren over cellen, vises kommentaren.

Din browser understøtter ikke video.

 1. Højreklik på cellen, og klik derefter på Ny kommentar.

 2. Skriv din kommentar. Du kan @mention nogen til at adressere kommentaren til dem – så får de besked via mail om kommentaren.

 3. Klik på Slå op, eller tryk på Ctrl+Enter.

 4. Hvis andre har noget at tilføje, kan de højreklikke på cellen og vælge Besvar kommentaren.

 • Hvis du vil redigere en trådet kommentar, skal du holde markøren over cellen. Hold derefter markøren over selve kommentarteksten, og klik på Rediger

 • Hvis du vil slette en trådet kommentar, skal du højreklikke på cellen og derefter klikke på Slet kommentar.

 • Hvis du vil slette et svar, skal du holde markøren over cellen. Hold derefter markøren over selve svaret, og klik på Slet.

 • Hvis en kommentartråd er fuldført, kan du markere den som Løst:lad markøren hvile over cellen, og klik derefter på ... > Løs tråd. Kommentaren kan stadig ses, men der kan ikke foretages yderligere tilføjelser i den, medmindre den åbnes igen. Alle, der har skriveadgang til en projektmappe, kan løse eller genåbne kommentarer.

Bemærk!: Husk, at det er muligt for andre at redigere dine kommentarer. Kommentarer i Office gemmes i filen, så alle med redigeringsadgang til din fil kan redigere din kommentar.

 1. Højreklik på cellen, og klik derefter på Indsæt kommentar, eller tryk på Skift+F2. Hvis du bruger Excel til Office 365, skal du højreklikke på cellen og vælge Ny note.

 2. Indtast din anmærkningstekst.

 3. Klik uden for cellen.

Hvis du vil redigere noten, skal du højreklikke på cellen og derefter klikke på Rediger kommentar. Hvis du bruger Excel til Office 365, skal du højreklikke på cellen og vælge Rediger note

Hvis du vil slette noten, skal du højreklikke på cellen og vælge Slet kommentar. Hvis du bruger Excel til Office 365, skal du højreklikke på cellen og vælge Slet note.

I Excel til Office 365 findes der to typer kommentarer at vælge mellem: kommentarer og noter. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Trådede kommentarer og noter.

 1. Markér den eller de celler, der indeholder de kommentarer, du vil kopiere.

 2. Tryk på Ctrl+C.

 3. På fanen Hjem skal du klikke på pilen under Sæt ind og derefter klikke på Indsæt speciel.

 4. Klik på Kommentarer under Indsæt i dialogboksen Indsæt speciel, og klik derefter på OK.

 5. Hvis du vil annullere den bevægende kant, skal du klikke på en anden celle eller trykke på Esc.

Bemærkninger!: 

 • Undgå at trykke på Enter, efter du har klikket på OK. Hvis du gør det, kopieres cellens indhold til indsætningsområdet sammen med kommentaren.

 • Kopierede kommentarer erstatter andre eksisterende kommentarer i destinationsområdet.

Som standard viser Excel en indikator, hvis en celle indeholder en kommentar eller en note. Du kan styre, hvordan kommentarer og indikatorer vises i celler i Excel ved at ændre standardindstillingerne, så kommentarerne enten altid vises eller skjules.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. I kategorien Avanceret under Vis skal du gøre ét af følgende:

  • Skjul både kommentarer og indikatorer i hele projektmappen: Under For celler med kommentarer, vis skal du klikke på Ingen kommentarer eller indikatorer.

  • Vis indikatorer, men vis kun kommentarer, når du placerer markøren over cellerne: Under For celler med kommentarer, vis skal du klikke på Kun indikatorer, og kun kommentarer, når der peges.

  • Vis altid både kommentarer og indikatorer: Under For celler med kommentarer, vis skal du klikke på Kommentarer og indikatorer. Bemærk, at i Excel til Office 365 gælder denne indstilling kun for noter – ikke trådede kommentarer.

Excel mærker hver trådet kommentar med navnet på den person, der i øjeblikket er logget på med sin konto. Dette kan ikke ændres ved at overskrive den. Noter fungerer dog anderledes. Excel mærker noter ved at bruge et navn, du angiver i dialogboksen Indstillinger. Følgende procedure beskriver, hvordan du ændrer navnet, der vises i noter – ikke trådede kommentarer.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. I kategorien Generelt under Tilpas din kopi af Microsoft Office skal du indtaste et navn i feltet Brugernavn.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis feltet Brugernavn er tomt, bliver værdien for feltet Brugernavn automatisk angivet til dit brugernavn i Excel, og dette navn bruges til mærkaten.

  • Du kan ikke skjule notemærkater, men du kan fjerne mærkater fra noter ved at slette dem.

Se også

Udskriv kommentarer og noter i Excel

Hvad du skal gøre, hvis du mangler Ny kommentar og Ny note Excel i genvejsmenuen

 1. Højreklik på cellen, og klik derefter på Ny kommentar.

 2. Skriv din kommentar.

 3. Klik på slå op, eller tryk på ⌘+Enter.

 4. Hvis andre har noget at tilføje, kan de højreklikke på cellen og vælge Besvar kommentaren.

 • Hvis du vil redigere en trådet kommentar eller et svar, skal du holde markøren over cellen. Lad derefter markøren hvile over selve kommentarteksten, og klik på Rediger. Du kan kun redigere kommentarer, du har oprettet.

 • Hvis du vil slette en trådet kommentar, skal du højreklikke på cellen og derefter klikke på Slet kommentar.

 • Hvis du vil slette et svar, skal du holde markøren over cellen. Lad derefter markøren hvile over selve svaret, og klik på Slet.

 • Hvis en kommentartråd er fuldført, kan du markere den som Løst: Lad markøren hvile over cellen, og klik derefter på ... > Løs tråd. Kommentaren kan stadig ses, men der kan ikke foretages yderligere tilføjelser i den, medmindre den åbnes igen. Alle, der har skriveadgang til en projektmappe, kan løse eller genåbne kommentarer.

 1. Markér den eller de celler, der indeholder de kommentarer, du vil kopiere.

 2. Tryk ⌘+C.

 3. På fanen Hjem skal du klikke på pilen under Sæt ind og derefter klikke på Indsæt speciel.

 4. Klik på Kommentarer under Indsæt i dialogboksen Indsæt speciel, og klik derefter på OK.

 5. Hvis du vil annullere den bevægende kant, skal du klikke på en anden celle eller trykke på Esc.

 6. Markér en destinationscelle, og tryk derefter på ⌘+V.

Bemærk!: Kopierede kommentarer erstatter andre eksisterende kommentarer i destinationsområdet.

Som standard viser Excel til Mac en indikator, hvis en celle indeholder en kommentar eller en note. Du kan styre, hvordan kommentarer og indikatorer vises i celler i Excel ved at ændre standardindstillingerne, så kommentarerne enten altid vises eller skjules.

 1. Klik på Excel > Indstillinger > Vis under Oprettelse.

 2. I dialogboksen Vis under For celler med kommentarer, vis skal du gøre ét af følgende:

  • Skjul både kommentarer og indikatorer i hele projektmappen: Klik på Ingen kommentarer eller indikatorer.

  • Vis indikatorer, men vis kun kommentarer, når du placerer markøren over cellerne: Klik på Kun indikatorer, og kun kommentarer, når der peges.

  • Vis altid både kommentarer og indikatorer: Klik på Kommentarer og indikatorer.

Excel mærker hver trådet kommentar med navnet på den person, der i øjeblikket er logget på med sin konto. Dette kan ikke ændres ved at overskrive den. Noter fungerer dog anderledes. Excel mærker noter ved at bruge et navn, du angiver i dialogboksen Indstillinger. Følgende procedure beskriver, hvordan du ændrer navnet, der vises i noter – ikke trådede kommentarer.

 1. Klik på Excel > Indstillinger > Generelt.

 2. I dialogboksen Generelt under Tilpas skal du indtaste et navn i feltet Brugernavn.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis feltet Brugernavn er tomt, bliver værdien for feltet Brugernavn automatisk angivet til dit brugernavn i Excel, og dette navn bruges til mærkaten.

  • Du kan ikke skjule notemærkater, men du kan fjerne mærkater fra noter ved at slette dem.

Se også

Udskriv kommentarer og noter i Excel

Hvad du skal gøre, hvis du mangler Ny kommentar og Ny note Excel i genvejsmenuen

 1. Højreklik på cellen, og vælg derefter Ny kommentar.

 2. Skriv din kommentar. Du kan @mention nogen til at adressere kommentaren til dem – så får de besked via mail om kommentaren.

 3. Vælg knappen Slå kommentar op (eller tryk på Ctrl+Enter).

 4. Hvis andre har noget at tilføje, kan de højreklikke på cellen og vælge Nyt svar.

 • Hvis du vil redigere en trådet kommentar, skal du holde markøren over cellen. Vælg derefter kommentaren, vælg menuen Flere trådhandlinger, og vælg Rediger kommentar

 • Hvis du vil slette en trådet kommentar, skal du højreklikke på cellen og derefter klikke på Slet kommentar.

 • Hvis du vil slette et svar, skal du holde markøren over cellen. Hold derefter markøren over selve svaret, og klik på Slet.

 • Hvis en kommentartråd er fuldført, kan du markere den som Løst:lad markøren hvile over cellen, og klik derefter på Flere trådhandlinger >Løs tråd. Kommentaren kan stadig ses, men der kan ikke foretages yderligere tilføjelser i den, medmindre den åbnes igen. Alle, der har skriveadgang til en projektmappe, kan løse eller genåbne kommentarer.

Bemærk!: Husk, at det er muligt for andre at redigere dine kommentarer. Kommentarer i Office gemmes i filen, så alle med redigeringsadgang til din fil kan redigere din kommentar.

Bemærk!: Når du kopierer og indsætter kommentartråde i andre celler, Excel til internettet også celleværdierne.

 1. Markér den eller de celler, der indeholder de kommentarer, du vil kopiere.

 2. Tryk på Ctrl+C.

 3. Markér de tomme celler, og tryk på Ctrl+V.

Bemærk!: Kopierede kommentarer erstatter andre eksisterende kommentarer i destinationsområdet.

Opgaveruden Kommentarer viser dig alle kommentarer i det aktuelle regneark og gør det muligt at navigere til andre regneark for også at gennemse disse kommentarer.

 1. Vælg det første regneark, der indeholder kommentarer, og vælg derefter Kommentarer ud for menuen Redigering båndet.

 2. Gennemse de angivne kommentarer. Vælg en kommentar for at se den celle, der indeholder den, og for at foretage ændringer i kommentaren.

 3. Når du har gennemset alle kommentarerne i arket, skal du nederst på listen vælge Se flere kommentarer for at få vist den næste kommentar i et andet regneark.

 4. Når du har gennemset det sidste sæt kommentarer, kan du gå tilbage til det sted, hvor du startede: Nederst på listen skal du vælge Gå tilbage til første kommentar.

 1. Tryk et sted på regnearket i en Excel-projektmappe.

 2. Tryk på Gennemse.

 3. Tryk på Kommentar.

 4. Skriv din kommentar, og tryk på knappen Slå op.

 5. Hvis du vil svare på en kommentar, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, der vises over den, skrive et svar i tekstfeltet Svar og trykke på knappen Slå op.

Her er nogle andre ting, du kan gøre med kommentartråde på din Android-tablet:

 • For at få vist en bestemt tråd skal du trykke på cellen og derefter trykke på det lilla kommentarikon.

 • Hvis du vil have vist alle tråde i regnearket, skal du trykke på Gennemse og derefter trykke på Vis kommentarer.

 • Hvis du vil redigere en bestemt kommentar i en tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på den pågældende kommentar, du vil redigere, og derefter trykke på Rediger. Rediger kommentaren efter behov, og klik derefter på Gem.

 • Hvis du vil slette en bestemt kommentar i en tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på den kommentar, du vil slette, og derefter trykke på Slet.

 • Hvis du vil slette en hel tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på ... (ellipseikonet) ud for den første kommentar i tråden og trykke på Slet tråd.

 • Du kan løse en tråd ved at trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, der vises over den, trykke på ... (ellipseikonet) ud for den første kommentar i tråden og trykke på Løs tråd .

 1. Tryk på ikonet Rediger Tryk for at få vist båndet på din Android-telefon.

 2. Tryk på Hjem, og tryk derefter på Gennemse.

  Tryk på Gennemse

 3. Tryk på Kommentar, skriv din kommentar, og tryk på knappen Slå op.

 4. Hvis du vil svare på en kommentar, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, der vises over den, skrive et svar i tekstfeltet Svar og trykke på knappen Slå op.

Her er nogle andre ting, du kan gøre med kommentartråde på din Android-telefon:

 • For at få vist en bestemt tråd skal du trykke på cellen og derefter trykke på det lilla kommentarikon.

 • Hvis du vil have vist alle tråde i regnearket, skal du trykke på Gennemse og derefter trykke på Vis kommentarer.

 • Hvis du vil redigere en bestemt kommentar i en tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på den pågældende kommentar, du vil redigere, og derefter trykke på Rediger. Rediger kommentaren efter behov, og klik derefter på Gem.

 • Hvis du vil slette en bestemt kommentar i en tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på den kommentar, du vil slette, og derefter trykke på Slet.

 • Hvis du vil slette en hel tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på ... (ellipseikonet) ud for den første kommentar i tråden og trykke på Slet tråd.

 • Du kan løse en tråd ved at trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, der vises over den, trykke på ... (ellipseikonet) ud for den første kommentar i tråden og trykke på Løs tråd .

 1. Tryk et sted på regnearket i en Excel-projektmappe.

 2. Tryk på Indsæt.

 3. Tryk på Kommentar.

 4. Skriv din kommentar, og tryk på knappen Slå op.

 5. Hvis du vil svare på en kommentar, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, der vises over den, skrive et svar i tekstfeltet Svar og trykke på knappen Slå op.

Her er nogle andre ting, du kan gøre med kommentartråde på din iPad:

 • For at få vist en bestemt tråd skal du trykke på cellen og derefter trykke på det lilla kommentarikon.

 • Hvis du vil have vist alle tråde i regnearket, skal du trykke på Gennemse og derefter trykke på Vis kommentarer.

 • Hvis du vil redigere en bestemt kommentar i en tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på den pågældende kommentar, du vil redigere, og derefter trykke på Rediger. Rediger kommentaren efter behov, og klik derefter på Gem.

 • Hvis du vil slette en bestemt kommentar i en tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på den kommentar, du vil slette, og derefter trykke på Slet.

 • Hvis du vil slette en hel tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på ... (ellipseikonet) ud for den første kommentar i tråden og trykke på Slet tråd.

 1. Tryk på ikonet Rediger Tryk for at få vist båndet på din iPhone.

 2. Tryk på Hjem, og tryk derefter på Gennemse.

  Tryk på Gennemse

 3. Tryk på Kommentar, skriv din kommentar, og tryk på knappen Slå op.

  Skriv en kommentar, og tryk derefter på ikonet Slå op
 4. Hvis du vil svare på en kommentar, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, der vises over den, skrive et svar i tekstfeltet Svar og trykke på knappen Slå op.

 5. Klik på den grønne pil ned, når du er færdig.

Her er nogle andre ting, du kan gøre med kommentartråde på din iPhone:

 • For at få vist en bestemt tråd skal du trykke på cellen og derefter trykke på det lilla kommentarikon.

 • Hvis du vil have vist alle tråde i regnearket, skal du trykke på Gennemse og derefter trykke på Vis kommentarer.

  Undermenuen Kommentarer på iPhone

 • Hvis du vil redigere en bestemt kommentar i en tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på den pågældende kommentar, du vil redigere, og derefter trykke på Rediger. Rediger kommentaren efter behov, og klik derefter på Gem.

 • Hvis du vil slette en bestemt kommentar i en tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på den kommentar, du vil slette, og derefter trykke på Slet.

 • Hvis du vil slette en hel tråd, skal du trykke på cellen (med kommentaren), trykke på det lilla kommentarikon, som vises over den, trykke på ... (ellipseikonet) ud for den første kommentar i tråden og trykke på Slet tråd.

 1. Tryk et sted på regnearket i en Excel-projektmappe.

 2. Tryk på Indsæt.

 3. Tryk på Kommentar.

  Tilføj en kommentar i Excel Mobile til Windows 10

 4. Skriv din kommentar.

 5. Tryk uden for kommentarfeltet for at stoppe med at skrive kommentaren.

 6. Få vist kommentaren ved at trykke på kommentaren i projektmappen.

  Slet en kommentar ved at trykke på kommentarikonet og derefter trykke på X.

 1. Tryk på Mere Tryk for at få vist båndet på din Windows-telefon.

 2. Tryk på Hjem, og tryk derefter på Gennemse.

  Tryk på Gennemse

 3. Hvis du vil tilføje en kommentar, skal du trykke på Kommentar på din Windows-telefon, skrive din kommentar og derefter trykke på Udført.

 4. Vis eller rediger eksisterende kommentarer ved at trykke på kommentaren.

  Rediger en kommentar ved at trykke på ikonet Rediger kommentar.

  Tilføj en kommentar

  Slet en kommentar ved at trykke på ikonet Slet kommentar.

  Slet kommentar

  Når du er færdig med at foretage ændringerne, skal du lukke kommentardialogboksen ved at trykke på X på din Windows-telefon.

Vigtigt!: Husk, at det er muligt for andre at redigere dine kommentarer. Kommentarer i et Office-dokument gemmes i filen, så alle med redigeringsadgang til din fil kan redigere din kommentar.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×