Indsæt og beregn simple matematiske ligninger i OneNote

Du behøver ikke en lommeregner for at få svar på simple matematikproblemer. Du kan hurtigt lave små ligninger under et møde, et telefonmøde eller en undervisningstime, og OneNote kan straks udregne resultatet for dig.

 1. Skriv den ligning, du vil beregne. Skriv f.eks. 95+83+416 for at beregne summen af tallene 95, 83 og 416, eller skriv KVROD(15) for at beregne kvadratroden af 15.

 2. Efter ligningen skal du, uden at skrive et mellemrum, skrive et lighedstegn (=) og derefter trykke på mellemrumstasten. Svaret vises efter lighedstegnet.

  Tip!: 

  • Du må ikke bruge mellemrum i ligningen. Skriv tal, operatorer og funktioner som én enkelt fortløbende tekststreng.

  • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i funktionskoder. F.eks. beregner KVROD(3)=, kvrod(3)= eller Kvrod(3)= det samme svar.

  • Hvis du vil oprette en ny linje efter svaret, skal du trykke på Enter (i stedet for at trykke på mellemrumstasten) efter lighedstegnet.

Hvis du kun vil have svaret i dine noter, efter at det er beregnet, kan du slette ligningen, der kommer før svaret. Svaret bliver i dine noter.

Eksempler på simple beregninger

Nedenfor finder du nogle få eksempler på matematiske udtryk, som OneNote kan beregne.

 • Det gennemsnitlige månedlige salg for et produkt.    Hvis f.eks den samlede årlige omsætning er $ 215.000, skal du skrive $215.000/12= og derefter trykke på mellemrumstasten.

 • Samlet beløb for månedlige ydelser.    Skriv f.eks. 48*$129,99=, og tryk derefter på mellemrumstasten for at beregne beløbet for 48 månedlige betalinger af $129,99 hver.

 • Sinus for en 30-graders vinkel.    Skriv f.eks. sin(30)=, og tryk på mellemrumstasten.

 • Flere færdige matematiske ligninger.    Skriv f.eks. (6+7) / (4*kvrod(3))=, og tryk derefter på mellemrumstasten for at beregne svaret på (6+7) divideret med (4 gange kvadratroden af 3).

Understøttede aritmetiske operatorer

Du kan bruge følgende operatorer i dine ligninger.

Operator

Betydning

Eksempel

+(plustegn)

Addition

3+3

- (minustegn)

Subtraktion
Negation

3-1
-1

*(stjerne)

Multiplikation

3*3

X (store eller små bogstaver)

Multiplikation

3x3

/(skråstreg)

Division

3/3

% (procenttegn)

Procent

20 %

^ (indsætningstegn)

Eksponentiering

3^2

! (udråb)

Fakultetsberegning

5!

Understøttede matematiske og trigonometriske funktioner

Du kan bruge de matematiske og trigonometriske funktioner i den følgende tabel til dine ligninger.

Bemærk!: Hvis du vil beregne en funktion, skal du skrive dens kode (f.eks. KVROD for kvadratrod), efterfulgt af et tal, en vinkel eller variabler i parentes, sådan som det er vist i kolonnen Syntaks.

Funktion

Beskrivelse

Syntaks

ABS

Returnerer den absolutte værdi af et tal

ABS(tal)

ARCCOS

Returnerer et tals arcus cosinus

ARCCOS(tal)

ARCSIN

Returnerer et tals arcus sinus

ARCSIN(tal)

ARCTAN

Returnerer et tals arcus tangens

ARCTAN(tal)

COS

Returnerer et tals cosinus

COS(tal)

GRD

Konverterer en vinkel (i radianer) til grader

GRD(vinkel)

LN

Returnerer et tals naturlige logaritme

LN(tal)

LOG

Returnerer et tals naturlige logaritme

Log( tal )

LOG2

Returnerer totalslogaritmen af et tal

LOG2(tal)

LOG10

Returnerer titalslogaritmen af et tal

LOG10(tal)

REST

Returnerer restværdien af en division

(tal)REST(tal)

PI

Returnerer værdien af π som en konstant

PI

PHI

Returnerer værdien af Φ (det gyldne snit)

PHI

YDELSE

Beregner betalingen af et lån baseret på en konstant rentesats, et konstant antal ydelser og den nuværende værdi af det samlede beløb

YDELSE(rente;ant.bet;nuvær)

RAD

Konverterer en vinkel (i grader) til radianer

RAD(vinkel)

SIN

Returnerer en given vinkels sinusværdi

SIN(vinkel)

KVROD

Returnerer en positiv kvadratrod

KVROD(tal)

TAN

Returnerer et tals tangens

TAN(tal)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×