Indsætte sidetal i regneark

Hvis du vil have vist sidetal på siderne, når du udskriver et Microsoft Excel-regneark, kan du indsætte sidetal i sidehovederne eller sidefødderne på regnearkssiderne. De sidetal, som du indsætter, vises ikke på regnearket i visningen Normal – de vises kun i visningen Sidelayout og på de udskrevne sider.

Bemærk!: Skærmbillederne i denne artikel er taget fra Excel 2016. Hvis du har en anden version, kan visningen være en smule anderledes, men medmindre andet er angivet, er funktionaliteten den samme.

Indsætte sidetal i et enkelt regneark

 1. Klik på det regneark, du vil indsætte numre i.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Regnearket åbnes i Excel i visningen Sidelayout. Du kan også klikke Knapflade sidelayout på statuslinjen for at få vist denne visning.

 3. Klik på Klik for at tilføje sidehoved eller Klik for at tilføje sidefod i regnearket.

  Sidehoved- og sidefodsværktøjer vises, og fanen Design tilføjes.

 4. Klik i feltet Venstre sektion, Midtersektion eller Højre sektion i sidehovedet eller sidefoden for at angive, hvor i sidehovedet eller sidefoden du vil have vist sidetallet.

 5. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved- og sidefodselementer under fanen Design.

  Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved- og sidefodselementer

  Pladsholderen &[Side] vises i det valgte afsnit.

  Hvis du vil tilføje det samlede antal sider, skal du indsætte et mellemrum efter &[Side], skrive ordet af efterfulgt af et mellemrum og derefter klikke på Antal sider i gruppen Sidehoved- og sidefodselementer.

  Pladsholderen &[Side] af &[Sider] vises i det valgte afsnit.

 6. Klik et vilkårligt sted uden for sidehoved- eller sidefodsområdet for at få vist de faktiske sidenumre i visningen Sidelayout.

 7. Klik på Normal i gruppen Projektmappevisninger under fanen Visning, når du er færdig med at arbejde i visningen Sidelayout.

  Klik på Normal under fanen Vis.

  Du kan også klikke Knapflade på statuslinjen.

  Du kan indsætte sidetal i et regneark i visningen Sidelayout, hvor du kan se dem, eller du kan bruge dialogboksen Sideopsætning, hvis du vil indsætte sidetal i mere end ét regneark ad gangen. I andre arktyper, f.eks. diagramark, kan du kun indsætte sidetal ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning.

Indsætte sidetal i flere regneark

Du kan indsætte sidetal i flere regneark i projektmappen ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning. Hvis projektmappen f.eks. indeholder to regneark, der begge er to sider langt, indeholder det første regneark to sider med sidetallet 1 og 2. Det andet regneark indeholder også to sider med sidetal 1 og 2.

Tip!: Hvis du vil tilføje sidetal i alle regnearkene i en projektmappe sekventielt, skal du ændre det tal, hvert regneark starter med. Du kan finde flere oplysninger under Angive et andet tal til startsiden.

 1. Klik på de regneark eller diagramark, hvor du vil tilføje sidenumre.

Hvis du vil markere

Skal du

Et enkelt ark

Klikke på fanen Ark.

Klik på fanen Ark

Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

Klik på fanens rullepile

To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

Alle ark i en projektmappe

Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

Tip!: Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på et vilkårligt ikke-markeret regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 1. Klik på dialogboksstarteren ud for Sideopsætning i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout Knapflade sideopsætning.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 2. Klik på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod i dialogboksen Sideopsætning under fanen Sidehoved/Sidefod.

 3. Klik i feltet Venstre sektion, Midtersektion eller Højre sektion for at angive, hvor i sidehovedet eller sidefoden du vil have vist sidetallet.

 4. Hvis du vil indsætte tal, skal du klikke på knappen Indsæt sidetal Knapflade .

  Pladsholderen &[Side] vises i det valgte afsnit.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil tilføje det samlede antal sider, skal du indsætte et mellemrum efter &[Side],skrive ordet efterfulgt af et mellemrum og derefter klikke på knappen Indsæt antal sider Knapflade .

  • Pladsholderen &[Side] af &[Sider] vises i det valgte afsnit.

Angive et andet tal til startsiden

Hvis du vil nummerere alle regnearkssiderne i en projektmappe sekventielt, skal du først tilføje sidetal i alle regnearkene i en projektmappe og derefter bruge følgende fremgangsmåde til at starte sidetallet for hvert regneark med det korrekte tal. Hvis projektmappen f.eks. indeholder to regneark, der begge udskrives som to sider, skal du bruge denne fremgangsmåde til at starte sidenummerering for det andet regneark med tallet 3.

 1. Klik på dialogboksstarteren ud for Sideopsætning i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout Knapflade sideopsætning.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 2. Indtast det tal, du vil bruge til første side, i feltet Første sidetal under fanen Side.

  Hvis du vil bruge standardnummereringssystemet, skal du indtaste Automatisk i feltet Første sidetal.

Ændre den rækkefølge siderne nummereres i

Som standard nummereres og udskrives sider i Excel fra toppen og nedad og derefter fra venstre mod højre på regnearket, men du kan ændre retningen, så siderne nummereres og udskrives fra venstre mod højre og derefter fra toppen og nedad.

 1. Klik på det regneark, du vil ændre nummereringsrækkefølgen for.

 2. Klik på dialogboksstarteren ud for Sideopsætning i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout Knapflade sideopsætning.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 3. Klik på Nedad og derefter henad eller På tværs og derefter nedad under Siderækkefølge under fanen Ark.

  Retningen for hver indstilling vises i feltet Vis udskrift.

Slette sidetal

 1. Klik på de regneark eller diagramark, hvor du vil fjerne sidetal.

Hvis du vil markere

Skal du

Et enkelt ark

Klikke på fanen Ark.

Klik på fanen Ark

Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

Klik på fanens rullepile

To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

Alle ark i en projektmappe

Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

Tip!: Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 1. Klik på dialogboksstarteren ud for Sideopsætning i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout Knapflade sideopsætning.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 2. Klik på (ingen) på rullelisten Sidehoved eller Sidefod under fanen Sidehoved/sidefod.

  Bemærk!: Du skal muligvis rulle til toppen af listen for at klikke på (ingen).

 • Hvilken version bruger du?
 • Nyere versioner
 • Excel til Mac 2011

Tilføje sidetal

 1. På fanen Indsæt skal du klikke på Sidehoved og sidefod.

  Excel ændres automatisk til visningen Sidelayout.

 2. Klik enten på & sidehoved eller sidefod under fanen Sidehoved eller sidefod,og vælg derefter det ønskede sidetalsformat.

  Sidehovedtal vises øverst på den udskrevne side, og sidetal i sidefoden vises nederst.

 3. Når du er færdig, kan du enten blive i visningen Sidelayout, eller du kan skifte til normal visning ved at klikke på Normalfanen Vis.

Angive et andet tal til startsiden

Du kan få det første udskrevne ark til at starte med et andet sidetal end 1. Dette er nyttigt, hvis der kommer andre udskrevne sider før arket. Du kan f.eks. udskrive et Word-dokument på to sider, der tager højde for side 1 og 2, og dit Excel-ark starter derefter på side 3.

 1. Klik på Sideopsætningfanen Sidelayout.

 2. Skriv det tal, du vil bruge til det første sidetal, i feltet Første sidetal under fanen Side. Hvis du f.eks. ønsker, at det første sidetal skal være 3,skal du skrive tallet 3.

 3. Klik på OK.

Hvis du f.eks. bruger et sidetalsformat, der tæller det samlede antal sider: Side 3 af 7,skal du foretage en justering af det andet tal. Denne justering sikrer, at du ikke ender med noget som dette: Side 10 af 7.

 1. Klik på fanen Sidehoved/sidefod i Sideopsætning, og klik derefter på enten Brugerdefineret sidehoved ellerBrugerdefineret sidefod.

 2. Efter side &[Side] af &[Sider]skal du skrive plustegnet (+) og derefter skrive antallet af sider, der kommer før dit første sidetal.

  Hvis 3 f.eks. er dit første sidetal, skal du medtage 2 sider i det samlede antal sider. Så du kan skrive et +2 i slutningen: Side &[Side] af &[Sider]+2 og derefter klikke på OK.

 3. Klik på OK igen.

Ændre den rækkefølge, siderne nummeres i

 1. Klik på Sideopsætning under fanen Sidelayout, ogklik derefter på Ark.

 2. Vælg den sidenummereringsrækkefølge, du vil bruge, under Siderækkefølge.

Fjern sidetal

 1. Klik på Sideopsætning på fanen Sidelayout, ogklik derefter på Sidehoved/sidefod.

 2. Vælg (ingen) under Sidehoved eller sidefod.

  Du skal muligvis rulle for at finde (ingen) øverst på listen.

Tilføje sidetal

 1. På fanen Layout under Sideopsætning skal du klikke påSidehoved& sidefod.

 2. I genvejsmenuen under Sidehoved ellersidefod skaldu vælge det sidetalsformat, du vil tilføje.

  Sidehovedformater vises øverst på den udskrevne side, og sidefodsformater vises nederst.

  Tip!: 

  • Du kan se, hvordan sidetallene vises, ved at få vist dit ark i visningstilstand. Klik på Vis udskrift under Udskrivpå fanen Layout.

  • Hvis du vil føje sidetal til flere ark i projektmappen på samme tid, skal du markere de ønskede ark, før du klikker på sidehoved- & sidefod. Det valgte sidetalsformat anvendes på alle markerede ark.

  • Du kan oprette et helt brugerdefineret sidehoved eller en helt ny sidefod med sidetal ved at klikke på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod og følge vejledningen.

Angive et andet tal til startsiden

 1. På fanen Layout under Sideopsætning skal du klikke påSidehoved& sidefod.

 2. Tilføj sidetal i det ønskede format.

 3. Klik på Tilpas sidehovedeller Tilpas sidefod,afhængigt af hvor sidetallet vises.

 4. Se efter sidetalskoden &[Side], og klik umiddelbart efter for at flytte indsætningspunktet til denne placering.

 5. Skriv et plustegn (+), og skriv derefter det antal sider, som du vil gå videre til startsiden med. Hvis du f.eks. vil starte på side 4, øger du startsidetallet med tre sider, så du skriver +3. Koden vises nu som &[Page]+3.

 6. Klik på OK.

  I feltet Sidehovedeller sidefod vises det nye første sidehoved eller den nye første sidefod.

  Bemærk!: Hvis du vil bruge et sidetalsformat, der indeholder det samlede antal sider, f.eks. Side 4 af 7,skal du sørge for, at du også tilføjer plustegnet (+) og sidetallet øges til den samlede sidekode, &[Sider].

Ændre den rækkefølge, siderne nummeres i

 1. På fanen Layout under Sideopsætning skal du klikke påSidehoved& sidefod.

 2. Vælg den ønskede sidenummereringsrækkefølge under siderækkefølgen under fanen Ark.

Fjern sidetal

 1. På fanen Layout under Sideopsætning skal du klikke påSidehoved& sidefod.

 2. I pop op-menuen under Sidehoved eller sidefodskal du vælge (ingen).

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×