Indspille eller afspille en makro

I Word kan du automatisere hyppigt anvendte opgaver ved at oprette og køre makroer. En makro er en række kommandoer og instruktioner, som du grupperer som en enkelt kommando, der udfører en opgave automatisk.

Hvis du vil spare tid på opgaver, som du ofte udfører, kan du samle trinnene i en makro. Først indspiller du makroen. Derefter afspiller du makroen ved at klikke på en knap på værktøjslinjen Hurtig start eller ved at trykke på en tastekombination. Det afhænger af opsætningen.

 1. Klik på Vis > Makroer > Indspil makro.

  Kommandoen Indspil makro

 2. Skriv et navn for makroen.

  Felt med makronavn

 3. Hvis denne makro skal bruges i alle nye dokumenter, skal du sørge for, at der i feltet Gem makro i er angivet Alle dokumenter (Normal.dotm).

  Felt til valg af lagringssted til en makro

 4. Hvis makroen skal afspilles, når du klikker på en knap, skal du klikke på Knap.

  Klik for at tildele makroen til en knap

 5. Klik på den nye makro (den har et navn, der minder om Normal.Nyemakroer.<dit makronavn>), og klik på Tilføj.

  Makroen og knappen Tilføj

 6. Klik på Rediger.

  Knappen Rediger i feltet Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang

 7. Vælg en knapflade, skriv det ønskede navn, og klik to gange på OK.

  Knapindstillinger i feltet Rediger knap

 8. Nu er det tid til selve indspilningen. Klik på kommandoerne, eller tryk på tasterne til hvert enkelt trin i opgaven. Word indspiller dine klik og tastetryk.

  Bemærk!: Brug tastaturet til at markere tekst, mens du indspiller makroen. Makroer indspiller ikke markeringer, der er foretaget med en mus.

 9. Når indspilningen skal stoppes, skal du klikke på Vis > Makroer > Stop indspilning.

  Kommandoen Stop indspilning

Knappen til din makro vises på værktøjslinjen Hurtig adgang.

Knappen Makro på værktøjslinjen Hurtig adgang

Klik på knappen for at afspille makroen.

 1. Klik på Vis > Makroer > Indspil makro.

  Kommandoen Indspil makro

 2. Skriv et navn for makroen.

  Felt med makronavn

 3. Hvis denne makro skal bruges i alle nye dokumenter, skal du sørge for, at der i feltet Gem makro i er angivet Alle dokumenter (Normal.dotm).

  Felt til valg af lagringssted til en makro

 4. Klik på Tastatur, hvis makroen skal afspilles, når du trykker på en tastaturgenvej.

  Klik for at tildele makroen til en tastaturgenvej

 5. Skriv en kombination af taster i feltet Tryk på ny genvejstast.

 6. Kontrollér, om den pågældende kombination allerede er tildelt noget andet. Er den allerede tildelt, må du prøve med en anden kombination.

 7. Hvis du vil bruge denne tastaturgenvej i nye dokumenter, som du opretter, skal du sørge for, at der i feltet Gem ændringer i står Normal.dotm.

 8. Klik på Tildel .

 9. Nu er det tid til selve indspilningen. Klik på kommandoerne, eller tryk på tasterne til hvert enkelt trin i opgaven. Word indspiller dine klik og tastetryk.

  Bemærk!: Brug tastaturet til at markere tekst, mens du indspiller makroen. Makroer indspiller ikke markeringer, der er foretaget med en mus.

 10. Når indspilningen skal stoppes, skal du klikke på Vis > Makroer > Stop indspilning.

  Kommandoen Stop indspilning

Tryk på genvejstasterne på tastaturet for at afspille makroen.

Hvis du vil afspille en makro, skal du enten klikke på knappen på værktøjslinjen Hurtig adgang, bruge tastaturgenvejen eller afspille makroen fra listen Makroer.

 1. Klik på Vis > Makroer > Vis makroer.

  Kommandoen Vis makroer

 2. Klik på den makro, du vil afspille, på listen under Makronavn.

 3. Klik på Afspil.

Hvis en makro fra ét dokument skal gøres tilgængelig i alle nye dokumenter, skal du føje den til skabelonen Normal.dotm.

 1. Åbn dokumentet, der indeholder makroen.

 2. Klik på Vis > Makroer > Vis makroer.

  Kommandoen Vis makroer

 3. Klik på Arrangør.

  Knappen Arranger i feltet Vis makroer

 4. Klik på den makro, du vil føje til skabelonen Normal.dotm, og klik på Kopiér.

 1. Klik på Filer>Indstillinger>Tilpas båndet.

 2. Klik på Makroer under Vælg kommandoer fra.

 3. Klik på den ønskede makro.

 4. Klik under Tilpas båndet, klik på fanen og den brugerdefinerede gruppe, hvor du vil tilføje makroen.

Hvis du ikke har en brugerdefineret gruppe, skal du klikke på Ny gruppe. Klik derefter på Omdøb, og skriv et navn for din brugerdefinerede gruppe.

 1. Klik på Tilføj.

 2. Klik på Omdøb for at vælge et billede til makroen, og skriv det ønskede navn.

 3. Klik på OK to gange.

 1. Klik på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 2. Skriv et navn til makroen i feltet Makronavn.

  Bemærk!: Hvis du giver en ny makro samme navn som en indbygget makro i Word, erstatter de nye makrohandlinger den indbyggede makro. Du kan få vist en liste over indbyggede makroer ved at klikke på Word-kommandoer på listen Makroer i.

 3. Klik på den skabelon eller det dokument, hvor du vil gemme makroen, på listen Makroer i.

  Hvis du vil gøre makroen tilgængelig i alle dokumenter, skal du klikke på Normal.dotm.

 4. Klik på Opret for at åbne Visual Basic Editor.

Når du har åbnet Visual Basic Editor, vil du måske have mere at vide om at arbejde med Visual Basic for Applications. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på Microsoft Visual Basic Hjælp i menuen Hjælp eller trykke på F1.

Du kan indspille en række handlinger, eller du kan skrive en makro fra bunden ved at indtaste Visual Basic for Applications-kode i Visual Basic Editor.

Bemærk!: Hvis du vil arbejde med makroer i Office Word 2007, skal du have vist fanen Udvikler.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Populær.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet under De vigtigste indstillinger i Word.

  Bemærk!: Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

 1. Klik på Indspil makro i gruppen Kode under fanen Udvikler.

  Gruppen Kode under fanen Udvikler
 2. Skriv et navn til makroen i feltet Makronavn.

  Bemærk!: Hvis du giver en ny makro samme navn som en indbygget makro i Office Word 2007, erstatter de nye makrohandlinger den indbyggede makro. Hvis du vil have vist en liste over indbyggede makroer, skal du klikke på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler. Klik på Word-kommandoer på listen Makroer i.

 3. Klik i feltet Gem makro i på skabelon eller det dokument, hvor du vil gemme makroen.

  Vigtigt!: Hvis du vil gøre makroen tilgængelig i alle dokumenter, skal du klikke på Normal.dotm.

 4. Lav en beskrivelse af makroen i feltet Beskrivelse.

 5. Gør et af følgende:

  • Start indspilning    Hvis du vil begynde indspilning af makroen uden at tildele den til en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang eller til en genvejstast, skal du klikke på OK.

  • Opret en knap    Hvis du vil tildele makroen til en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang, skal du gøre følgende:

   1. Klik på Knap.

   2. Under Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang skal du vælge dokumentet (eller alle dokumenter), som du vil føje makroen til værktøjslinjen Hurtig adgang for.

    Vigtigt!: Hvis du vil gøre makroen tilgængelig i alle dokumenter, skal du klikke på Normal.dotm.

   3. Under dialogboksen Vælg kommandoer fra skal du klikke på den makro, du indspiller, og derefter klikke på Tilføj.

   4. Hvis du vil tilpasse knappen, skal du klikke på Rediger.

   5. Under Symbol skal du klikke på det symbol, du vil bruge for knappen.

   6. I feltet Vist navn skal du skrive det makronavn, du vil have vist.

   7. Klik to gange på OK for at begynde indspilningen af makroen.

    Det symbol, du vælger, vises på værktøjslinjen Hurtig adgang. Det navn, du skriver, vises, når du peger på symbolet.

  • Tildel en tastaturgenvej    Når du vil tildele makroen til en tastaturgenvej, skal du gøre følgende:

   1. Klik på Tastatur.

   2. I feltet Kommandoer skal du klikke på den makro, du indspiller.

   3. I feltet Tryk på ny genvejstast skal du skrive den tasterækkefølge, du ønsker, og derefter klikke på Tildel.

   4. Klik på Luk for at begynde indspilningen af makroen.

 6. Udfør de funktioner, som du vil medtage i makroen.

  Bemærk!: Når du indspiller en makro, kan du bruge musen til at klikke på kommandoer og indstillinger, men ikke til at markere tekst. Du skal bruge tastaturet til at markere tekst. Du kan finde flere oplysninger om at markere tekst ved hjælp af tastaturet i Markér tekst.

 7. Hvis du vil stoppe indspilning af handlinger, skal du klikke på Stop indspilning i gruppen Kode.

Ret tastaturgenvejen til en makro

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Tilpas.

 3. Ud for Tastaturgenveje skal du klikke på Tilpas.

 4. Klik på Makroer på listen Kategorier.

 5. Klik på den makro, du vil ændre, på listen Makroer.

 6. I feltet Tryk på ny genvejstast skal du skrive den tastekombination, du vil vælge.

 7. Markér feltet Nuværende taster for at sikre, at du ikke tildeler en tastekombination, som du allerede bruger til at udføre en anden opgave.

 8. På listen Gem ændringer i skal du klikke på den indstilling, der svarer til, hvor du vil afspille makroen.

  Vigtigt!: Hvis du vil gøre makroen tilgængelig i alle dokumenter, skal du klikke på Normal.dotm.

 9. Klik på Luk.

 1. Klik på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler.

  Gruppen Kode under fanen Udvikler

 2. Klik på den makro, som du vil afspille, på listen under Makronavn.

 3. Klik på Afspil.

 1. Klik på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler.

  Gruppen Kode under fanen Udvikler

 2. Skriv et navn til makroen i feltet Makronavn.

  Bemærk!: Hvis du giver en ny makro samme navn som en indbygget makro i Office Word 2007, erstatter de nye makrohandlinger den indbyggede makro. Du kan få vist en liste over indbyggede makroer ved at klikke på Word-kommandoer på listen Makroer i.

 3. Klik på skabelon eller det dokument, hvor du vil gemme makroen, på listen Makroer i.

  Hvis du vil gøre makroen tilgængelig i alle dokumenter, skal du klikke på Normal.dotm.

 4. Klik på Opret for at åbne Visual Basic Editor.

Når du har åbnet Visual Basic Editor, vil du måske have mere at vide om at arbejde med Visual Basic for Applications. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på Microsoft Visual Basic Hjælp i menuen Hjælp eller trykke på F1.

Hvis du vil foretage hurtigt arbejde med opgaver, som du ofte bruger, skal du i skrivebordsversionen af Word kunne bundte trinnene i makroer, der kører med et enkelt klik. I Word til internettetskal du gennemgå disse opgaver manuelt.

Hvis du har Word, skal du først klikke på Åbn i Word for at åbne dokumentet i Word.

Billede af kommandoen Åbn i Word i Word Online

Følg derefter vejledningen til skrivebordsversionen af Word.

Når du afspiller makroen i Word og gemmer dokumentet, får du vist resultaterne af makroen, når du åbner dit dokument igen i Word til internettet.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×