Indstillinger

Brug indstillinger til at angive indstillinger for tale, meddelelser, tilgængelighed og kontakter samt andre overordnede indstillinger for Lync 2013 til Windows Phone.

Tryk på Mere () nederst i et hvilket som helst skærmbillede i Lync, og tryk derefter på Indstillinger for at komme til skærmbilledet med indstillinger.

Hvilke indstillinger vil du have vist?

Angive indstillinger for viderestilling af opkald

Hvis du vil have mere at vide om alle dine indstillinger for viderestilling af opkald, skal du se under Viderestille opkald og ringe op samtidigt. Vær dog opmærksom på følgende:

Vigtigt!: Der er to vigtige ting, du skal vide for at finde ud af, hvordan du ændrer standardindstillingerne for viderestilling af opkald.

 • Indstillingerne for viderestilling er globale og vil automatisk blive anvendt på alle dine Lync-enheder (computer, Outlook OWA, mobil). Hvis du ændrer disse indstillinger på nogen af dine Lync-computere eller -enheder, anvendes indstillingen på dem alle – på samme måde som Lync-tilstedeværelse fungerer. Resten af taleindstillingerne gælder kun for den aktuelle enhed.

 • Når du er sikker på, at du har den rigtige kombination af indstillinger for viderestilling af opkald, skal du trykke på afkrydsningsfeltet nederst på skærmen. Disse indstillinger anvendes alle sammen samtidig, så du er ikke færdig, før du trykker på fluebenet. Husk det!

Advarsel!: Funktionen Ring samtidigt til bruges også af Taleindstillinger som failover, så du stadig kan foretage eller modtage opkald, hvis Wi-Fi ikke er tilgængeligt, eller hvis Taleindstillinger > Mobilnetværk er valgt. Hvis du indstiller Viderestilling af opkald til Fra, og/eller hvis du deaktiverer indstillingen Ring samtidigt til, mens Taleindstillinger > Mobilnetværk er slået Til, kan du ikke modtage Lync-opkald, selvom du har forbindelse til Wi-Fi eller mobildata.

Taleindstillinger

Bemærk!:  Taleindstillinger er kun tilgængelige for Windows Phone 8.1 - og kun hvis din organisation har Enterprise Voice konfigureret på Lync Server. Hvis du har Windows Phone 8.1 installeret, men ikke kan se disse indstillinger, har din organisation muligvis ikke Enterprise Voice konfigureret.

Standarden for taleindstillinger er Altid VoIP, hvor Lync først forsøger at bruge Wi-Fi til t foretage VoIP- eller Lync-opkald, men hvis du ikke har forbindelse til Wi-Fi, så anvender Lync din mobildataforbindelse.

Hvis du vælger Kun VoIP over Wi-Fi, når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, forsøger Lync først at bruge Wi-Fi til indgående og udgående Lync-opkald. Når du vælger denne indstilling, vil dine indstillinger for Viderestilling af opkald også blive angivet til Til – så når du foretager eller modtager et Lync-opkald, mens du ikke har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, ringes der op til dit mobilnummer, og der oprettes forbindelse til opkaldet. I dette scenarie foretages opkaldet via mobiltalenetværket, så video er ikke tilgængelig. Og der forbruges af dit abonnements mobiltaleminutter.

Bemærk!: Hvis du deaktiverer indstillingen Ring samtidigt til, efter du har valgt denne indstilling (VoIP kun over Wi-Fi), modtager du ikke Lync-opkald på dit mobilnummer, når du ikke har forbindelse til Wi-Fi.

Hvis du vælger Mobilnetværk, når du foretager eller modtager et Lync-opkald, ringer Lync tilbage til dig på det mobilnummer, du har angivet. Video er ikke tilgængelig i dette scenarie. Når du foretager et Lync-opkald, anvender denne metode Wi-Fi-data (eller mobildata, hvis der ikke er adgang til Wi-Fi) til at oprette forbindelse til Lync-servere, og så bruges der minutter fra dit mobiltaleabonnement i opkaldets varighed. Når du vælger denne indstilling, angives dine indstillinger for viderestilling af opkald til samtidigt at ringe til dit mobilnummer. Ring samtidigt til giver Lync tilladelse til at ringe tilbage til dig på dit mobilnummer.

Advarsel!: 

 • Hvis du deaktiverer indstillingen Ring samtidigt til, efter du har valgt denne indstilling (Mobilnetværk), modtager du ikke Lync-opkald via dit mobilnummer, uanset om du har Wi-Fi- eller mobildataforbindelse.

 • Og hvis du bruger Lync på din Windows Phone, men ikke logger på, kan du stadig deltage i møder - du kan bare ikke bruge mobilnetværksindstillingen.

Kræv Wi-Fi til video- eller mødeindhold

Du kan få mere at vide om disse indstillinger under Juster dine indstillinger for brug af data.

Mobilnummer

Tryk på Mobiltelefonnummer, og angiv dit mobiltelefonnummer med lande-/områdekoder. Når Lync ikke kan bruge Wi-Fi- eller mobildatanetværket til at foretage et lyd- eller videoopkald, ringer Lync tilbage til dig på dette nummer for at slutte dig til lyddelen af Lync-opkaldet.

Pushbeskeder

Pushbeskeder bruges til at give besked om en nye eller mistede lyd- eller videoopkald, chatbeskeder eller andet, når du er logget på Lync, men ikke er aktiv på mobilenheden. Du kan aktivere brugen af pushbeskeder ved at angive indstillingen for Pushbeskeder til Til.

Fotos

Du kan få vist fotoet og se fotos af andre kontakter på mobiltelefonen ved at angive indstillingen Vis fotos til Til

Adgang til telefonbog

Hvis du vil give Lync adgang til dine kontakter på mobiltelefonen vha. søgning, skal du angive indstillingen Telefonbog til Til.

Exchange

Skærmen Exchange er det sted, hvor du går hen, hvis du har brug for at ændre de indstillinger, der fortæller Lync, hvordan der skal oprettes forbindelse til servere, der understøtter møder og telefonsvarer.

Vigtigt!: Normalt er der ikke behov for at ændre disse indstillinger. Deaktiver ikke Brug Lync-legitimationsoplysninger eller Automatisk registrering af server, medmindre dit supportteam beder dig om det og giver dig de korrekte værdier til angivelse.

Hvis du bliver bedt om at ændre dine Exchange Server-legitimationsoplysninger:

 1. Flyt Brug Lync-legitimationsoplysninger til Fra.

 2. Tryk på de relevante felter, og angiv dit brugernavn, din mailadresse og din adgangskode, og luk derefter skærmen.

Hvis du bliver bedt om at deaktivere funktionen Automatisk registrering af server:

 1. Flyt Automatisk registrering af server til Fra.

 2. Tryk på det tomme felt, og indtast den fuldstændige domænenavn eller URL-adressen til din Exchange Web Server, nøjagtigt som du har fået den af dit supportteam. Luk derefter skærmen.

HTTP-proxy

Oplysninger om HTTP-proxy kan være nødvendige, hvis du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, der kræver proxyoplysninger. Hvis du ikke konfigurerer proxyoplysningerne, vil du kunne logge på samt sende chatbeskeder eller ringe til brugere, som har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk. Men anden aktivitet kræver, at du angiver proxyoplysningerne i Indstillinger. Appen kan ikke automatisk registrere proxy'en ud fra indstillingerne på din telefon, så du skal selv angive proxyoplysningerne i indstillingerne for Lync-appen. Sådan tilføjes proxyoplysninger:

 1. Tryk på ikonet Mere (…) nederst, og tryk derefter på Indstillinger.

 2. Tryk på HTTP-proxy, og skriv proxyoplysningerne for dit Wi-Fi i skærmbilledet HTTP-proxy, og tryk derefter på Angiv proxy.

Hvis du ikke kender proxyoplysningerne, kan du kontakte dit tekniske supportteam.

TTY

Teksttelefontilstanden (TTY) bruges til tekstkommunikation via en telefonlinje. En teksttelefonenhed skal være sluttet til Windows Phone for at kunne fortolke den ændrede lyd. Ellers kan du opleve forringet lydkvalitet. Hvis du bruger teksttelefontilstanden under et telefonmøde, kan der muligvis også opstå problemer med lydkvaliteten.

 • TTY er som standard slået fra. Tryk på Til for at slå den til.

Højkontrasttema

Hvis du bruger din telefons generelle indstillinger til at vælge indstillingen højkontrasttema, vises Lync også i højkontrast. Højkontrast øger kontrasten mellem tekst og baggrund, hvilket kan gøre skærmen mere læse- og brugervenlig. Sådan aktiveres den:

 1. I App-listen skal du trykke på Indstillinger>Øget tilgængelighed.

 2. Slå Højkontrast til.

Forstørrelse af skærm

Når du slår telefonens skærmforstørrelse til, kan du bruge fingerbevægelser til at forstørre alle de sider, du ser, herunder Lync-sider. Sådan aktiveres den:

 1. I App-listen skal du trykke på Indstillinger>Øget tilgængelighed.

 2. Slå skærmforstørrelse til.

 3. Du gør et af følgende, når du ønsker at forstørre en side:

 4. Dobbelttryk på skærmen med to fingre, når du vil zoome ind til maksimum.

 5. Brug to fingre til at dobbelttrykke og holde nede, når du vil ændre på forstørrelsen, og når du vil panorere op eller ned for at øge eller mindske forstørrelsen.

Logføring

Systemadministratorer bruger logge til at indsamle, analysere og gemme data. En systemadministrator kan f.eks. bede dig om at aktivere logføringsindstillinger i forbindelse med fejlfinding. Medmindre du bliver bedt om det, skal du ikke bekymre dig om denne indstilling.

 • Du kan aktivere Logføring af diagnosticering ved at indstille Logføring af diagnosticering til Til.

Hjælp os med at forbedre Lync

Hvis organisationen har aktiveret funktionen, kan du vælge at deltage i Microsoft-programmet til forbedring af kundeoplevelsen. Når du deltager, sender din Windows Phone automatisk grundlæggende, anonyme oplysninger til Microsoft om, hvordan du bruger dine programmer og enheder, typerne og antallet af de fejl, du støder på, samt tjenesternes hastighed. Disse oplysninger kombineres med andre data fra programmet til forbedring af kundeoplevelsen for at hjælpe Microsoft med at løse problemer og forbedre de produkter og funktioner, kunderne oftest bruger. Microsoft indsamler ikke dit navn, din adresse eller andre kontaktoplysninger.

Din deltagelse i programmet til forbedring af kundeoplevelsen er som standard slået fra. Hvis du ønsker at deltage, skal du trykke på Indstillinger > Hjælp os med at forbedre Lync og slå Program til forbedring af kundeoplevelsenTil.

Overføre logonlogge

Funktionen til rapportering af logonfejl genererer automatisk en fejlrapport, når du ikke kan logge på Lync.

Fra skærmbilledet Indstillinger kan du vælge, hvornår du vil overføre en rapport om logonfejl til Microsoft.

 1. Tryk på ikonet Mere (…) nederst, og tryk derefter på Indstillinger.

 2. Tryk på Overfør logonlogge på det næste skærmbillede for at vælge, hvornår du vil overføre logge om logonfejl.

Onlinehjælp

Hvis du vil se emner i onlinehjælp og videoer om brug af Lync på Windows Phone, skal du gøre følgende:

 • Tryk på ikonet Mere (…) i bunden af skærmbilledet, tryk på Om, og tryk derefter på Hjælp.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×