Introduktion til rapporter i Access

Introduktion til rapporter i Access

Du kan bruge rapporter til at vise, formatere og opsummere oplysningerne i din Microsoft Access-database. Du kan f.eks. oprette en simpel rapport over telefonnumrene for alle dine kontakter, eller du kan få en oversigt over det samlede salg på tværs af salgsområder og tidsperioder.

I denne artikel får du en oversigt over rapporter i Access. Du lærer også de grundlæggende ting til at kunne oprette en rapport og bruge indstillinger som sortering, gruppering og opsummering af data, og hvordan du kan få vist og udskrive rapporten.

Bemærk!: Oplysningerne i denne artikel henvender sig til dem, der bruger Access-skrivebordsdatabaser. Access-webapps understøtter ikke rapporter.

Denne artikel indeholder

Oversigt over rapporter i Access

Opret en rapport i Access

Tilføj gruppering, sortering eller totaler

Fremhæv data med betinget formatering

Tilpas farver og skrifttyper

Tilføj et logo eller et baggrundsbillede

Vis udskrift, og udskriv en rapport

Oversigt over rapporter i Access

Hvad kan du foretage dig med en rapport?

En rapport er et databaseobjekt, som er praktisk at bruge til at præsentere oplysningerne i din database til følgende formål:

 • Vise eller distribuere en oversigt over dataene.

 • Gemme et snapshot af dataene.

 • Vise detaljer om enkelte poster.

 • Oprette etiketter.

Dele af en rapport

Det er muligt at oprette "ikke-tilknyttede" rapporter, som ikke viser data, men i denne artikel antager vi, at rapporten er knyttet til en datakilde, f.eks. en tabel eller forespørgsel. Rapporten er inddelt i sektioner, som du kan få vist i designvisning. Når du ved, hvordan de enkelte sektioner fungerer, kan du oprette bedre rapporter. Den sektion, som du vælger f.eks. at placere et beregnet kontrolelement i, bestemmer, hvordan resultaterne beregnes i Access. Den følgende liste er en oversigt over sektionstyperne, og hvad de bruges til:

Sektion

Sådan vises sektionen, når den udskrives

Her kan sektionen bruges

Rapporthoved

I starten af rapporten.

Brug rapporthovedet til de oplysninger, der måske normalt vises på en forside, f.eks. et logo, en titel eller en dato. Hvis du placerer et beregnet kontrolelement, der anvender aggregeringsfunktionen Sum i rapporthovedet, beregnes summen for hele rapporten. Rapporthovedet udskrives før sidehovedet.

Sidehoved

Øverst på hver side.

Brug et sidehoved til at gentage rapportens titel øverst på hver side.

Gruppehoved

I starten af hver ny gruppe af poster.

Brug gruppehovedet til at udskrive gruppenavnet. I en rapport, som er grupperet efter produkt, kan du f.eks. bruge gruppehovedet til at udskrive produktnavnet. Når du placerer et beregnet kontrolelement, der bruger aggregeringsfunktionen Sum i gruppehovedet, gælder summen for den aktuelle gruppe. Du kan have flere gruppehovedsektioner i en rapport, afhængigt af hvor mange grupperingsniveauer du har tilføjet. Du kan finde flere oplysninger om at oprette gruppehoveder og ‑fødder i afsnittet Tilføje gruppering, sortering eller totaler.

Detalje

Vises én gang for hver række i postkilden.

Dette er det sted, hvor du placerer de kontrolelementer, som udgør hoveddelen af rapporten.

Gruppefod

I slutningen af hver gruppe af poster.

Brug en gruppefod til at udskrive oversigtsoplysninger for en gruppe. Der kan være flere gruppefodssektioner i en rapport, afhængigt af hvor mange grupperingsniveauer du har tilføjet.

Sidefod

Nederst på hver side.

Brug en sidefod til at udskrive sidetal eller oplysninger for hver side.

Rapportfod

Sidst i rapporten.

Bemærk!: I designvisningen vises rapportfoden under sidefoden. I alle andre visninger som layoutvisningen, eller når rapporten udskrives eller vises, vises rapportfoden imidlertid over sidefoden lige efter den sidste gruppefod eller detaljelinje på den sidste side.

Brug rapportfoden til at udskrive rapporttotaler eller andre opsummeringsoplysninger for hele rapporten.

Du vil opdage, at det er meget nemmere at oprette meningsfulde rapporter, hvis databasen har en veldefineret tabelstruktur og relationer. Du kan få en introduktion til planlægning og udarbejdelse af en database i artiklen Grundlæggende oplysninger om databasedesign.

Til toppen af siden

Opret en rapport i Access

Du kan oprette rapporter for din Access-skrivebordsdatabase ved at følge trinnene herunder:

Trin 1: Vælg en postkilde

En rapports postkilde kan være en tabel, en navngiven forespørgsel eller en integreret forespørgsel. Postkilden skal indeholde alle de rækker og kolonner med data, der skal vises i rapporten.

 • Hvis dataene kommer fra en eksisterende tabel eller forespørgsel, skal du markere tabellen eller forespørgslen i navigationsruden og derefter fortsætte til Trin 2.

 • Hvis postkilden ikke findes, skal du gøre et af følgende:

  • Fortsæt til Trin 2, og brug værktøjet Tom rapport,

   eller

  • Opret de tabeller eller forespørgsler, som indeholder de påkrævede data. Markér forespørgslen eller tabellen i navigationsruden, og fortsæt derefter til Trin 2.

Trin 2: Vælg et rapportværktøj

Rapportværktøjerne er placeret i gruppen Rapporter under fanen Opret på båndet. I følgende tabel beskrives indstillingerne:

Værktøj

Beskrivelse

Rapport

Der oprettes en simpel tabelrapport med alle felterne i den postkilde, du markerede i navigationsruden.

Rapportdesign

Der åbnes en tom rapport i designvisningen, hvor du kan tilføje de påkrævede felter og kontrolelementer.

Tom rapport

Der åbnes en tom rapport i rapportvisningen, og Feltliste vises. Du kan tilføje felter fra Feltliste til rapporten.

Guiden Rapport

Der vises en vejledning med flere trin, hvor du kan angive felter, grupperings-/sorteringsniveauer og layoutindstillinger.

Etiketter

Der vises en guide, hvor du kan vælge standardstørrelser eller tilpassede størrelser af etiketter, samt hvilke felter der skal vises, og hvordan de skal sorteres.

Trin 3: Opret rapporten

 1. Klik på knappen for det værktøj, du vil bruge. Hvis der vises en guide, skal du følge trinnene i guiden og klikke på Udfør på den sidste side.
  Rapporten vises i layoutvisningen i Access.

 2. Formatér rapporten til det udseende, du vil have:

  • Tilpas størrelsen af felter og etiketter ved at markere dem og derefter trække i deres kanter, indtil de får den ønskede størrelse.

  • Flyt et felt ved at markere det (og dets etiket, hvis det er til stede) og derefter trække det til den nye placering.

  • Højreklik på et felt, og brug kommandoerne i genvejsmenuen til at flette eller opdele celler, slette eller markere felter samt udføre andre formateringsopgaver.

   Herudover kan du bruge de funktioner, der er beskrevet i følgende afsnit, til at gøre rapporten mere spændende og læsevenlig.

Til toppen af siden

Tilføje gruppering, sortering eller totaler

Den hurtigste måde at føje gruppering, sortering eller totaler til en rapport i en skrivebordsdatabase på er ved at højreklikke på det felt, som skal grupperes, sorteres eller sammentælles, og derefter klikke på den relevante kommando i genvejsmenuen.

Du kan også tilføje gruppering, sortering eller totaler ved hjælp af ruden Gruppering, sortering og total, når rapporten er åbnet i layout- eller designvisningen:

 1. Hvis ruden Gruppering, sortering og total ikke allerede er åben, skal du klikke på Gruppér og sortér i gruppen Gruppering og totaler under fanen Design.

 2. Klik på Tilføj en gruppe eller Tilføj en sortering, og markér derefter det felt, du vil gruppere eller sortere.

 3. Klik på Mere på en grupperings- eller sorteringslinje for at angive flere indstillinger og for at tilføje totaler.

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om gruppering, sortering og totaler i artiklen Opret en grupperet oversigtsrapport.

Til toppen af siden

Fremhæv data med betinget formatering

Access indeholder værktøjer til at fremhæve data i en rapport. Du kan tilføje regler for betinget formatering for hvert kontrolelement eller hver gruppe af kontrolelementer, og i klientrapporter kan du også tilføje datalinjer for at sammenligne data.

Sådan føjes betinget formatering til kontrolelementer:

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik på Layoutvisning.

 2. Vælg de påkrævede kontrolelementer, og klik på Betinget formatering i gruppen Formatering af kontrolelement under fanen Formatér.

  Tip!: Hvis du vil markere flere kontrolelementer, skal du holde Ctrl nede og klikke på de relevante kontrolelementer.

 3. Klik på Ny regel i dialogboksen Regelstyring af betinget formatering.

 4. Vælg en værdi under Vælg en regeltype i dialogboksen Ny formateringsregel:

  • Hvis du vil oprette en regel, som bedømmes individuelt for hver enkelt post, skal du markere Kontrollér værdier i den aktuelle post, eller brug et udtryk.

  • Hvis du vil oprette en regel, som sammenligner poster med hinanden ved hjælp af datalinjer, skal du klikke på Sammenlign med andre poster.

 1. Angiv den regel under Rediger regelbeskrivelsen, som bestemmer, hvornår der skal anvendes formatering, samt den formatering, der skal anvendes, og klik derefter på OK..

 2. Hvis du vil oprette en ekstra regel eller et ekstra sæt kontrolelementer, skal du gentage denne procedure fra trin 4.

Til toppen af siden

Tilpasse farver og skrifttyper

Prøv en indstilling under Apptema for at tilpasse farven og skrifttyperne.

 1. Åbn en rapport i layoutvisning ved at højreklikke på den i navigationsruden, og derefter klikke på Layoutvisning.

 2. Klik på Temaer under Værktøjer til rapportlayout under fanen Design, og peg på de forskellige temaer i galleriet med musen for at få vist effekterne. Klik på et tema for at vælge det, og gem derefter rapporten.

 3. Brug galleriet Farver eller Skrifttyper til at indstille farver eller skrifttyper hver for sig.


Til toppen af siden

Tilføje et logo eller et baggrundsbillede

Du kan tilføje et logo eller et baggrundsbillede i en rapport, og hvis du opdaterer billedet, bliver opdateringen som regel foretaget, når billedet bruges i databasen.

Sådan tilføjes eller fjernes et billede:

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik på Layoutvisning.

 2. Klik på det sted i rapporten, hvor du vil tilføje billedet, og klik på Logo i gruppen Sidehoved/sidefod under fanen Design.

 3. Naviger til billedet, og klik på Åbn. Billedet indsættes i rapporten.

 4. Hvis du vil fjerne billedet, skal du højreklikke på det og klikke på Slet i genvejsmenuen.

Sådan tilføjes et baggrundsbillede:

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik på Layoutvisning.

 2. Klik på Baggrundsbillede i gruppen Baggrund under fanen Formatér.

 3. Vælg et billede på listen Billedgalleri, eller klik på Gennemse, vælge et billede, og klik derefter på OK.

Til toppen af siden

Få vist og udskrive en rapport

Få vist en rapport

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik på Vis udskrift. Du kan bruge kommandoerne under fanen Vis udskrift til at gøre følgende:

  • Udskrive rapporten

  • Justere sidestørrelse eller layout

  • Zoome ind eller ud eller få vist flere sider ad gangen

  • Opdatere rapportdataene

  • Eksportere rapporten til et andet filformat.

 2. Klik på Luk Vis udskrift

Udskrive en rapport

Sådan udskriver du en rapport uden at bruge Vis udskrift:

 • Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik på Udskriv. Rapporten sendes til din standardprinter.

  Bemærk!:  Hvis du vælger rapporten i navigationsruden, og du vælger Udskriv under fanen Filer, kan du vælge flere udskriftsindstillinger, f.eks. antal sider og kopier og vælge en printer.

  • Hvis du vil åbne en dialogboks, hvor du kan vælge en printer, angive antal kopier osv., skal du klikke på Udskriv.

Til toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×