Kalenderdeling i Microsoft 365

Vi laver forbedringer i måden, hvorpå delte kalendere i Microsoft 365 synkroniseres på tværs af dine programmer. Denne artikel henvender sig til it-administratorer og skal hjælpe dem med at forstå de ændringer, der rulles ud.

Forbedringerne er kun planlagt for kalendere, der deles mellem personer, der bruger Exchange Online. Der er ingen ændringer for delte kalendere, når én persons kalender hostes i Exchange i det lokale miljø.

Når alle forbedringerne er gennemført, kan it-administratorer og organisationens brugere forvente:

Disse forbedringer udrulles i løbet af det næste år. Denne artikel fokuserer på de ændringer, du kan se i dag, og indeholder oplysninger om planer for fremtiden. Hvis du vil have et hurtigt øjebliksbillede af tidsplaner, skal du se Tidslinje for forbedringer af kalenderen på tværs af klienter senere i denne artikel.

Ikke it-administrator? Hvis du ikke er it-administrator, og du kun søger vejledning til at dele eller delegere en kalender, skal du se følgende artikler:

Del en kalender

Den første forbedring er, at brugerne kan dele deres kalender fra en hvilken som helst version af Outlook og få de samme indstillinger for tilladelser i alle versioner. Tabellen nedenfor viser den nuværende status for arbejdet på at gøre det nemmere at dele kalendere.

Outlook-program

Kan dele en kalender

Ensartede og simple tilladelser ved deling

Bemærkninger

Outlook til pc

Tilgængelig fra og med version 1805.

Outlook til Mac

Online fra og med version 16.23.326.1.

Outlook på internettet

Outlook til iOS

Outlook til Android

Outlook Kalender til Windows 10

✔ Se Bemærkninger

Deling af kalender er kun aktiveret for Windows 10 på pc og bliver ikke udgivet til Windows 10 Mobile.

Acceptér en delt kalender

Den anden forbedring er, at brugere nemt kan acceptere invitationer til delte kalendere fra et hvilket som helst Outlook-program og se disse delte kalendere på alle deres enheder. Tabellen nedenfor viser den nuværende status for arbejdet på at gøre det nemmere at acceptere en invitation til en delt kalender.

Outlook-program

Kan acceptere en delt kalender

Når den delte kalender accepteres, synkroniseres den på alle enheder

Bemærkninger

Outlook til pc

Tilgængelig fra og med version 1805.

Outlook til Mac

Online fra og med version 16.23.326.1.

Outlook på internettet

Outlook til iOS

Outlook til Android

Outlook Kalender til Windows 10Kalender til Windows 10

✔ Se Bemærkninger

Dette er endnu ikke aktiveret for alle Windows 10 Mobile-brugere.

Synkroniser og rediger delte kalendere

Den tredje forbedring er, at brugere kan få vist alle deres delte kalendere på en hvilken som helst enhed eller i et hvilket som helst kalenderprogram. Hvis nogen ændrer i en delt kalender, får alle andre, der deler kalenderen, vist ændringerne straks. Brugerne vil også opleve forbedringer af ydeevnen, når de få vist og redigerer delte kalendere. Det bliver lige så hurtigt og pålideligt at bruge en delt kalender, som det er for brugeren at administrere sin egen kalender.

Når en bruger deler sin kalender med andre i dag, vil de se den forbedrede oplevelse for delte kalendere, når de har accepteret invitationen. Men hvis brugeren har delt sin kalender med andre, før disse ændringer blev aktiveret, får de ikke automatisk disse forbedringer at se.

For at opgradere eksisterende delte kalendere til den nye oplevelse af delte kalendere skal du bede brugerne om at følge anvisningerne i Opgrader en eksisterende delt kalender til den nye model senere i denne artikel. Når brugerne har opgraderet til den nye model, vil delte kalendere blive synkroniseret med deres mobiltelefoner. Fremover opgraderes eksisterende delte kalendere automatisk, men der er endnu ingen tidsplan for denne automatiske opgraderingsproces.

Når øjeblikkelig synkronisering er aktiveret, afspejler en delt kalender straks de ændringer, der foretages af andre. I øjeblikket er det ikke alle typer delte kalendere, der understøtter øjeblikkelig synkronisering. De følgende afsnit omhandler de typer af delte kalendere og kalenderprogrammer, der understøtter øjeblikkelig synkronisering.

Øjeblikkelig synkronisering er kun aktiveret, hvis begge brugere er i samme Microsoft 365-lejer, eller hvis kalenderen deles af en Outlook.com-bruger.

Tabellen nedenfor indeholder flere oplysninger om de typer konfigurationer, der understøtter øjeblikkelig synkronisering. Fremover vil øjeblikkelig synkronisering være aktiveret for alle kalendere, der deles mellem Microsoft 365- og Outlook.com-brugere.

Kalenderens ejer

Modtager af delt kalender

Øjeblikkelig synkronisering aktiveret

Noter

Microsoft 365

Microsoft 365
(samme lejer)

For øjeblikket sker øjeblikkelig synkronisering kun, hvis kalender deles direkte med modtageren.

Hvis modtageren har tilladelser via standard-organisationsbrugeren, får modtageren ikke øjeblikkeligt synkroniserede opdateringer. Vi arbejder i øjeblikket på at ændre dette. For disse modtagere synkroniseres der ca. hver tredje time.

Microsoft 365

Microsoft 365
(anden lejer)

Der synkroniseres ca. hver tredje time.

Hvis ekstern deling ikke tillades af kalenderens ejers lejer, behandles den som en kalender, der deles med en tredjepartsbruger.

Microsoft 365

Outlook.com eller
tredjepartstjeneste som f.eks. Gmail.com

Denne konfiguration genererer i øjeblikket en URL-adresse til et abonnement på en internetkalender (Internet Calendar Subscription – ICS). Modtageren af den delte kalender tilføjer den delte kalender ved hjælp af den genererede ICS-URL-adresse, og synkroniseringstidspunktet bestemmes af modtagerens kalendertjeneste.

Hvis f.eks. modtageren bruger Outlook.com, opdateres kalenderen ca. hver tredje time. Hvis modtageren bruger Gmail.com, kan kalenderen blive opdateret en gang for hver 24-48 timer.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Microsoft 365

Outlook.com

Tredjepartstjeneste som f.eks. Gmail.com

Denne konfiguration genererer i øjeblikket en ICS-URL-adresse. Modtageren tilføjer den delte kalender ved hjælp af den genererede ICS-URL-adresse, og synkroniseringstidspunktet bestemmes af modtagerens kalendertjeneste.

Hvis f.eks. modtageren bruger Outlook.com, opdateres kalenderen ca. hver tredje time. Hvis modtageren bruger Gmail.com, kan kalenderen blive opdateret en gang for hver 24-48 timer.

Tabellen nedenfor indeholder flere oplysninger om de programmer, der understøtter øjeblikkelig synkronisering.

Program

Understøtter øjeblikkelig synkronisering

Bemærkninger

Outlook til pc

Endnu ikke tilgængelig; se Bemærkninger.

Øjeblikkelig synkronisering forventes at blive udrullet i 2019 for Microsoft 365-brugere på Aktuel kanal.

Outlook til Mac

Online fra og med version 16.23.326.1.

Outlook på internettet

Outlook til iOS

Outlook til Android

Outlook Kalender til Windows 10

REST-programmer

Exchange ActiveSync-programmer

Bemærk!: Exchange API'en Webtjenester (EWS) kommer ikke til at understøtte øjeblikkelig synkronisering.

For at du kan bruge øjeblikkelig synkronisering, skal den delte kalender være aktiveret til øjeblikkelig synkronisering, og kalenderprogrammet skal være opdateret.

Hvis den delte kalender er aktiveret til øjeblikkelig synkronisering, og brugeren får vist den i Outlook på internettet, Outlook til iOS eller Outlook til Android, bruges den nye synkroniseringsoplevelse.

Hvis brugeren får vist den delte kalender i Outlook til Mac, får de vist den nye synkroniseringsoplevelse, hvis kalenderen er tilføjet ved at acceptere en invitation til deling. Men hvis brugeren har tilføjet den delte kalender via Fil > Åbne en anden brugers mappeeller hvis brugeren har tilføjet kontoen som en stedfortræderkonto, får de vist den gamle synkroniseringsoplevelse. Ændringer kan vises hurtigere i Outlook på internettet, Outlook til iOS og Outlook til Android.

Hvis brugeren får vist den delte kalender i Outlook til PC, får de vist den gamle synkroniseringsoplevelse, lige meget hvordan kalenderen er tilføjet. For den samme delte kalender kan ændringerne i øjeblikket blive vist hurtigere i Outlook på internettet, Outlook til iOS, Outlook til Android og Outlook til Mac end i Outlook til pc.

Tekniske oplysninger om forbedringer af delte kalendere

I dette afsnit beskrives det, hvordan disse forbedringer er blevet lavet, og hvad der er blevet ændret i arkitekturen for delte kalendere i Microsoft 365.

Terminologi

Her er nogle udtryk, som vi bruger i denne diskussion:

 • Delt kalender: En kalender, som er delt med tilladelse til at få vist eller redigere eller med stedfortrædertilladelse

 • Ejer: Den person, som deler kalenderen med andre

 • Modtager: Den person, som kalenderen deles med

 • Gammel model: Den gamle funktionsmåde for delte kalendere

 • Ny model: Den nye funktionsmåde for delte kalendere

Forbedringerne gælder kun for kalendere, der deles mellem brugere i Exchange Online. Der er ingen ændringer for delte kalendere, når en af brugerne hostes i Exchange i det lokale miljø.

Attribut

Gammel model

Ny model

Hvordan den delte kalender lagres

Der lagres en post (svarende til et link) i modtagerens postkasse. Posten peger mod ejerens postkasse, men lagrer ikke nogen kalenderdata i modtagerens postkasse.

Der oprettes en ny kalender i modtagerens postkasse, og denne kalender indeholder en kopi af ejerens kalender (fra ét år før datoen for accept).

Hvordan modtageren får adgang til den delte kalender

Læser og skriver direkte fra ejerens postkasse.

Læser og skriver fra den lokale kopi af den delte kalender, der lagres i modtagerens egen postkasse.

Sådan synkroniserer den delte kalender ændringer

Programmet forespørger med jævne mellemrum ejerens postkasse om ændringer og synkroniserer dem.

Tjenesten synkroniserer straks ændringer med modtagerens lokale kopi. Dette udløser en pushmeddelelse til programmet, som straks synkroniserer ændringerne.

Programmer, som modtageren kan bruge til at få adgang til den delte kalender

 • Outlook til pc

 • Outlook til Mac

 • Outlook på internettet

 • Outlook til PC

 • Outlook til Mac

 • Outlook på internettet

 • Outlook til iOS

 • Outlook til Android

 • Outlook Kalender til Windows 10

 • Alle REST- og EAS-programmer

Få mere at vide under Forskelle i funktionalitet i den nye model af delte kalendere senere i denne artikel.

Brugere, som accepterer en ny invitation til en delt kalender fra opdateret version af Outlook, starter automatisk med at bruge den nye model for kalenderdeling.

Den nemmeste metode for en bruger at kontrollere, om vedkommende har forbedringerne (dvs. den nye model for kalenderdeling), er at kontrollere, om den delte kalender vises på vedkommendes mobiltelefon. Hvis den vises der, er den delte kalender allerede opgraderet til den nye model.

Hvis du foretrækker at bruge MFCMapi, skal du bekræfte, at følgende betingelser er sande:

 • Der vises en lokal mappe for den delte kalender i undertræet Kalender.

 • Der findes en post i Fælles visninger > Tabel med tilknyttet indhold. Postens navngivne egenskabsnavn er SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId, og den peger på id'et for den lokale mappe for den delte kalender.

For at delte kalendere kan nyde godt af disse forbedringer, skal brugerne genoprette den delte kalender ved at gøre en af de to følgende muligheder herunder:

 1. Bed kalenderens ejere om at dele kalenderen med brugeren igen. Brugeren kan gøre dette fra et hvilket som helst Outlook-program, herunder Outlook til iOS eller Outlook til Android. Brugeren skal derefter acceptere invitationen til delt kalender ved hjælp af en opdateret version af Outlook. Det er vigtigt, at brugeren accepterer invitationen fra en opdateret version af Outlook. Hvis brugeren accepterer invitationen ved hjælp af en ældre version af Outlook, bliver den delte kalender ikke aktiveret med disse forbedringer. Eksisterende delte kalendere behøver ikke at blive fjernet, før brugeren accepterer igen.

 2. Åbn kalenderen fra Outlook til iOS eller Outlook til Android. Denne indstilling kræver ikke, at ejeren deler kalenderen igen. Brugeren skal blot bruge Outlook til iOS eller Outlook til Android til at tilføje den delte kalender, og kalenderen opgraderes automatisk. Mulighed for at tilføje en delt kalender er tilgængelig under kalendermodulet: Klik på profilbilledet i øverste venstre hjørne for se listen over kalendere, klik på + -ikonet øverst til venstre og vælg Tilføj Delte Kalendere.

  Bemærk!: Det at åbne en delt kalender ved at søge i kalenderens ejers telefonbog vil tilføje kalenderen via den gamle delingsmodel.

Fremover vil delte kalendere blive opgraderet til den nye model, uanset hvilken metode brugeren vælger. Der er dog endnu ikke noget tidsperspektiv for dette.

Metoder til synkronisering af delte kalendere

I dette afsnit beskrives det, hvor og hvornår øjeblikkelig synkronisering sker på det nuværende stadie i vores arbejde. Følgende tabel viser de typer synkronisering, der findes for delte kalendere i den nye model.

Opdateringsmetode

Sådan synkroniseres ændringer

Understøttede kalendere (i øjeblikket)

Øjeblikkelige opdateringer

Ændringer synkroniseres straks. Dette gælder for kalendere, der deles mellem brugere i den samme Outlook.com-lejer, eller som deles af en Microsoft 365-bruger.

 • Delt af en Outlook.com-bruger med en Outlook.com- eller Microsoft 365-bruger.

 • Delt direkte mellem Microsoft 365-brugere i den samme lejer.

Regelmæssige opdateringer

Ændringer synkroniseres med jævne mellemrum (inden for tre timer i de fleste tilfælde). Modtagere kan ikke se ændringer i en delt kalender straks, men kopien opdateres inden for få timer.

 • Delt indirekte mellem Microsoft 365-brugere i samme lejer (via standardtilladelser eller via en sikkerhedsgruppe med flere end 100 medlemmer).

 • Delt mellem Microsoft 365-brugere i forskellige lejere, hvor ekstern deling er aktiveret.

ICS-abonnement

Der genereres en URL-adresse til et abonnement på en internetkalender (Internet Calendar Subscription – ICS), når kalenderen deles. Modtageren kan bruge denne URL-adresse til at tilføje den delte kalender i en hvilken som helst kalendertjeneste, vedkommende bruger. Med ICS-URL-adresser bestemmer modtagerens kalendertjeneste, hvornår kalenderen skal synkroniseres for at modtage nye opdateringer. Hvis modtageren bruger Outlook.com, sker synkroniseringen cirka hver tredje time.

 • Delt mellem Microsoft 365-brugere i forskellige lejere, hvor ekstern deling er deaktiveret.

 • Delt af en Microsoft 365-bruger med en Outlook.com-bruger.

 • Delt af en Microsoft 365- eller Outlook.com-brugere med en bruger af en tredjeparts kalendertjeneste, f.eks. Gmail.

En bruger kan tildeles adgang til en delt kalender på en af følgende måder:

 • Direkte tilladelser: Kalenderens ejer har delt direkte med modtageren, og modtageren er individuelt anført på kalenderejerens tilladelsesliste.

 • Gruppetilladelser: Kalenderens ejer har delt kalenderen med en sikkerhedsgruppe, som modtageren er medlem af.

 • Standardtilladelser: Kalenderens ejer angiver en standardtilladelse til brugere i samme organisation, og modtageren har adgang via standardtilladelsen.

På nuværende tidspunkt er øjeblikkelig synkronisering kun aktiveret for direkte tilladelser og gruppetilladelser, hvis gruppestørrelsen er under 100. Fremover vil øjeblikkelig synkronisering blive aktiveret for alle tre tilladelsestyper. Desuden vil øjeblikkelig synkronisering ikke være aktiveret, hvis brugeren har delt med flere end 500 modtagere (en person eller en gruppe tæller hver som én modtager).

Øjeblikkelig synkronisering ved deling uden for din lejer understøttes ikke i øjeblikket. Selvom du kan dele i disse konfigurationer, sker synkronisering kun med jævne mellemrum. Der findes to typer deling på tværs af lejere:

 • Microsoft 365 til en anden Microsoft 365-bruger (hvis ekstern deling er aktiveret).

  Der oprettes en komplet delt kalender, men synkroniseringen sker cirka hver tredje time. Øjeblikkelig synkronisering aktiveres med tiden for denne konfiguration.

 • Microsoft 365 til en Outlook.com-bruger. Hvis ekstern deling er deaktiveret, hører deling med en anden Microsoft 365-bruger også under denne gruppe.

  Der genereres en ICS-URL-adresse ved deling, som modtageren kan bruge til at tilføje en hvilken som helst kalendertjeneste. Med et ICS-abonnement bestemmer modtagerens kalendertjeneste, hvornår ICS-abonnementet skal synkroniseres for at modtage nye opdateringer. Hvis modtageren bruger Outlook.com eller Microsoft 365, sker synkroniseringen cirka hver tredje time.

Deling med en bruger på en ekstern tjeneste som f.eks. Gmail er en anden type kalenderdeling. I disse scenarier genereres der en URL-adresse til et abonnement på en internetkalender (Internet Calendar Subscription – ICS), der linker til ejerens kalender. Modtagere kan bruge denne URL-adresse til at få vist kalenderen i en webbrowser eller føje den til deres egen kalendertjeneste ved at tilføje en internetkalender ved hjælp af ICS-URL-adressen. Med ICS-abonnementer bestemmer modtagerens kalendertjeneste, hvornår ICS-abonnementet skal synkroniseres for at modtage nye opdateringer. Hvis modtageren bruger Outlook.com, sker synkroniseringen cirka hver tredje time. Hvis modtageren bruger en anden kalendertjeneste, f.eks. Gmail.com, sker synkroniseringen muligvis ikke så ofte.

Forskelle i funktionalitet i den nye model for delte kalendere

Delte kalendere, der anvender den nye model er forskellige fra den gamle model på flere funktionalitetsområder, heriblandt påmindelser, tilladelser, møder med stedfortræder og tredjepartsklienter.

I første fase af forbedringerne af kalenderdeling vil modtagerne altid få vist "Påmindelse=Ingen" i delte kalenderelementer uanset den egentlige værdi for et element. Hvis en modtager med adgang til at redigere forsøger at ændre påmindelsen på et delt kalenderelement, gemmes den nye værdi for påmindelse kun lokalt for modtageren og ikke ejeren.

Påmindelser i den gamle model: I den gamle model for deling fik modtageren direkte adgang til kalenderens ejers postkasse. Når modtageren fik vist et kalenderelement, så vedkommende derfor den samme påmindelsesværdi som ejeren kunne se. Outlook-klienter kunne registrere, hvilke kalendere der var delte kalendere, så de viste ikke pop op-påmindelser for nogen delte kalenderelementer.

Ændret funktionsmåde i den nye model: I den nye model for deling lagres den delte kalender lokalt i modtagerens postkasse. Når mobilprogrammer synkroniserer disse delte kalendere, kontrollerer de derfor ikke nødvendigvis altid, om det er en delt kalender. I disse tilfælde oplevede vi, at når den faktiske påmindelsesværdi blev synkroniseret hos en modtager, der bruger en tredjeparts EAS- eller REST-klient, så druknede modtageren i påmindelser om andre personers møder. Vi undersøger metoder til at forbedre påmindelsesoplevelsen, uden at det påvirker tredjepartsklienter negativt.

Følgende tabel indeholder eksempler på, hvordan påmindelser er forskellige sig i den gamle og den nye model for delte kalendere.

Scenarie

Påmindelsesværdi vist til ejeren

Påmindelsesværdi vist til modtageren i den GAMLE model for deling

Påmindelsesværdi vist til modtageren i den NYE model for deling

Kalenderens ejer opretter et møde i den delte kalender med en påmindelse 30 minutter før

30 minutter

30 minutter

Ingen

Kalenderens modtager opretter et møde i den delte kalender med en påmindelse 30 minutter før

30 minutter (og deltagere får et møde med en påmindelse 30 minutter før)

30 minutter

Ingen

Kalenderens modtager redigerer et eksisterende møde i den delte kalender for at få en påmindelse 60 minutter før

60 minutter (hvis redigeret via GAMMEL model)

30 minutter (hvis redigeret via NY model)

60 minutter

60 minutter (modtageren får vist en pop op-påmindelse 60 minutter før mødestart)

Tidligere var der ikke noget ensartet sæt af indstillinger for tilladelsesniveauer i forskellige Outlook-klienter. Som en del af disse forbedringer vil opdaterede Outlook-klienter vise et forenklet og ensartet sæt af tilladelsesniveauer for deling.

Ældre tilladelsesniveauer

Forenklede tilladelsesniveauer

Ikke delt

Ikke delt

Ingen

Ingen

Ledig/optaget tid

Kun tilgængelighed

Kan se, når jeg er optaget

Ledig/optaget tid, emne, placering

Begrænsede oplysninger

Kan se titler og placeringer

Reviewer

Udførlige oplysninger

Kan se alle oplysninger

Redaktør

Kan redigere

Ejer

Udgivende redaktør

Udgivende forfatter

Forfatter

Ikke-redigerende forfatter

Bidragyder

Brugerdefineret

Brugerdefineret

Stedfortræder

Stedfortræder

Hvis ejeren bruger Outlook på internettet, Outlook til iOS, Outlook til Android eller Outlook til Mac til at ændre tilladelser, synkroniseres modtagerens kopi af kalenderen straks igen med det nye tilladelsesniveau.

Hvis ejeren bruger et andet program til at ændre tilladelserne, synkroniseres kalenderen igen inden for få timer, men det sker ikke straks.

Hvis ejeren fjerner en persons tilladelser til kalenderen, registreres denne handling inden for få timer, og én af tre ting sker:

 • Hvis modtageren er i samme organisation, og kalenderens ejer har brugeren Min virksomhed (standard) angivet til en anden tilladelse end Ingen, opdateres modtagerens kalender for at afspejle standardbrugerens tilladelsesniveau. Den delte kalender forbliver på den nye model, men den kan have et andet tilladelsesniveau.

 • Hvis modtageren er i samme organisation, og kalenderens ejer ikke deler sin kalender med brugeren Min virksomhed (standard), så fjernes den delte kalender fra modtagerens postkasse. Modtageren kan ikke længere se den delte kalender på sin kalenderoversigt.

 • Hvis modtageren er i en anden organisation, stopper synkroniseringen af den delte kalender, men den fjernes ikke.

Stedfortrædere har altid kunne se mødemeddelelser til stedfortrædere på deres mobiltelefoner, fordi indkaldelserne modtages i deres indbakke. Men tidligere kunne stedfortrædere ikke se, om mødeindkaldelsen var til dem selv eller det vedkommende, som de var stedfortrædere for.

For bedre at understøtte dette scenarie har Outlook til iOS og Outlook til Android fået opdateret brugergrænsefladen for at gøre det tydeligt, hvem mødeindkaldelsen er til. Bemærk f.eks. "Modtaget til Allan Deyong" i de følgende skærmbilleder, hvilket angiver, at indkaldelsen og mailen er til Allan, ikke til stedfortræderen.

Skærmbillede, der viser skærm på mobilenhed med kalenderinvitationselement. Skærmbillede, der viser skærm på mobilenhed med mailelement.

Den nye model for kalenderdeling er i nogle få scenarier anderledes i mailklienter fra tredjepart. Disse er beskrevet nedenfor.

 • I EAS-klienter får modtagere, som kun har tilladelse til at få vist, vist muligheden for at oprette et møde eller besvare en mødeindkaldelse i den pågældende skrivebeskyttede kalender. Dette gemmes lokalt i klientens cache, men ændringerne afvises af serveren. Modtagerens ændringer afspejles ikke i ejerens kalender, fordi vedkommende ikke har redigeringstilladelser. Dette problem opstår, fordi EAS-klienter ikke skelner mellem tilladelser til at få vist og tilladelser til at få vist/skrive i delte kalendere, og derfor behandles alle kalendere som redigerbare.

 • Nogle tredjepartsklienter har logik på klientsiden, som altid tilføjer den aktuelle bruger som deltager i møder. Hvis brugeren bruger de medfølgende kalenderapps på sin telefon og får vist et møde i en andens kalender, kan vedkommende muligvis se sit eget navn på deltagerlisten. Dette sker kun, hvis brugeren får vist kalenderen på kalenderprogrammer fra tredjepart – når brugeren får vist det samme møde i Outlook til iOS eller Outlook til Android, vil brugeren ikke kunne se sit eget navn på deltagerlisten.

 • Vi understøtter ikke forbedringer af delte kalendere for EWS-baserede klienter, så forbedringerne er ikke tilgængelige i kalenderprogrammer, der anvender EWS, f.eks. Mac OS X.

  Bemærkninger!: 

  • Outlook til Mac anvender i øjeblikket EWS og viser ældre delte kalendere, der ikke har disse forbedringer.

  • Appen Kalender i Mac OS X anvender EWS og viser ældre delte kalendere, der ikke har disse forbedringer.

Ofte stillede spørgsmål

Jeg ønsker ikke, at brugernes kalendere synkroniseres på mobiltelefoner. Hvilke indstillinger kan jeg bruge for at deaktivere dette?

Vi har ikke nogen planer om at give mulighed for at deaktivere forbedringerne for delte kalendere for lejere.

Mine brugere er bekymrede for deres dataforbrug, når delte kalendere synkroniseres med deres mobiltelefoner. Hvad kan jeg sige til dem?

Hvis du fjerner markeringen af indstillingen for delt kalender på kalenderlisten, synkroniserer Outlook til iOS, Outlook til Android og Windows 10 Mobile ikke de kalendere, der ikke er valgt. De fleste moderne mobilkalenderprogrammer har også denne funktionsmåde.

Gælder det også ressourcekalendere?

Alle kalendere, der kan deles, kan anvende disse forbedringer. Hvis en bruger deler sin egen kalender, en kalender for en delt postkasse eller en kalender for en ressourcepostkasse, og modtageren accepterer med Outlook på internettet, Outlook til iOS eller Outlook til Android, vil vedkommende begynde at se disse forbedringer.

Særligt for ressourcepostkasser er der dog nogle uoverensstemmelser i måden, hvorpå tilladelser vises på listen med tilladelser i Outlook i forhold til tilladelseslisterne under Administration. Vi arbejder på at ensrette visningen af tilladelser. Dog fungerer funktionen til delte kalendere som beskrevet ovenfor for kalendere for ressourcepostkasser, og modtageren kan se ressourcekalenderen på sin mobiltelefon.

Understøtter I nu deling af en kalender med Microsoft 365-grupper?

Ikke endnu, men det er står højt på vores liste. Du kan i øjeblikket kun dele kalendere med enkeltbrugere eller med sikkerhedsgrupper.

Gør disse ændringer det nemmere for en enkelt person at have flere kalender-stedfortrædere?

Disse forbedringer, især den hurtigere synkronisering, gør det nemmere for flere personer at administrere den samme kalender, men scenariet med flere stedfortrædere er ikke et mål med disse indledende forbedringer. For den bedste oplevelse skal kun én stedfortræder administrere den delte kalender.

Tidslinje for kalenderforbedringer på tværs af klienter

Nedenfor er der en oversigt over den aktuelle status for kalenderforbedringerne. Nedenstående tidshorisonter kan blive ændret.

Forbedring

Web

Pc*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Del en kalender med forenklede tilladelser

✔**

✔***

Ikke planlagt

Acceptér en kalender, så den følger den nye model

✔**

✔***

Synkroniser straks via den nye model

Aktuel kanal:
version 1907

✔***

* Gælder kun for kunder, der har købt måneds- eller årsabonnement på Microsoft Office.

**Online fra og med version 1805.

***Online fra og med version 16.23.326.1.

Relaterede emner

Del din kalender i Outlook på internettet til virksomheder
Kalenderdelegering i Outlook på internettet til virksomheder
Administrer en andens kalender i Outlook på internettet

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×