Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Vælg en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Når du vil kombinere værdierne i to eller flere tekstfelter i Access, skal du oprette et udtryk, der anvender og-/& ) operatoren. Antag f.eks., at du har en formular, der hedder Medarbejdere. Du skal angive hver medarbejders for- og efternavn i separate felter, men du vil have vist medarbejderens fulde navn i formularhovedet.

For at få vist det fulde navn kan du bruge dette udtryk:

=[Fornavn] & " " & [Efternavn]

Udtrykket anvender operatoren& til at kombinere værdierne i felterne Fornavn og Efternavn. Udtrykket anvender også et par dobbelte anførselstegn (") adskilt af et mellemrumstegn til at indsætte et mellemrum mellem for- og efternavnene. Hvis du vil indsætte noget mellem to felter, f.eks. et mellemrum, et tegnsætningstegn eller konstant tekst, skal du sætte den ekstra værdi i anførselstegn.

Som et andet eksempel kan du bruge følgende udtryk til at vise efternavn og fornavn adskilt af et komma og et mellemrum:

=[Efternavn] & " " & [Fornavn]

I dette tilfælde indsætter udtrykket et komma og et mellemrum omsluttet af anførselstegn mellem felterne Efternavn og Fornavn.

Trinnene i følgende procedure forudsætter, at du har en formular baseret på en tabel, der indeholder felter med navnet Fornavn og Efternavn. Ellers kan du ændre udtrykket i trin 6, så det passer til dine egne data.

Føj et tekstfelt med et udtryk til fulde navne

  1. Højreklik på den formular eller rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  2. Klik på Tekstfelt i gruppen Kontrolelementer på fanen Design.

  3. Træk markøren på formularen eller rapporten for at oprette tekstboksen.

  4. Højreklik på tekstfeltet, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

  5. Klik på fanen Data på arket Egenskaber.

  6. Rediger værdien i egenskabsfeltet Kontrolelementkilde til =[Fornavn] & "" & [Efternavn].

  7. Luk egenskabsarket, og gem dine ændringer.

Nogle gange indeholder et af de felter, du vil kombinere, muligvis ikke en værdi. Dette fravær af data kaldes en null-værdi. Når du bruger & i et felt, der ikke har nogen værdi, returnerer Access streng af længden nul for det pågældende felt. Hvis f.eks. en medarbejders post kun har et efternavn, returnerer udtrykket i det foregående eksempel en streng af længden nul for feltet Fornavn, et mellemrumstegn og værdien i feltet Efternavn.

Eksempel på udtryksresultat, når feltet Fornavn ikke indeholder data

1. Da der ikke er nogen data i feltet Fornavn, indledes "Martinez" med en streng med nul-længde og et mellemrum.

Når du kombinerer værdier fra flere felter i en ny streng, kan det være en god ide kun at medtage en værdi i den nye streng (f.eks. et komma), når der findes data i et bestemt felt. Hvis du vil medtage en værdi betinget, skal du bruge operatoren + i stedet for& operatoren til at kombinere felterne. Antag f.eks., at du har en tabel med navnet Kunde, og at tabellen indeholder felter med navnet By, Stat og Postnummer. Du vil kombinere værdierne i disse felter til en rapport, men nogle poster har muligvis ikke en værdi i feltet Stat. I så fald ender du med et uønsket komma før postnummerværdien, hvis du bruger operatoren& til at kombinere felterne.

For at fjerne kommaet kan du bruge operatoren (+) i stedet som vist i følgende eksempeludtryk:

=([By] & (", " + [Stat]) & " " & [Postnummer])

Operatoren + kombinerer tekst på samme måde som &-operatoren. Men operatoren + understøtter også den såkaldte Null-overførsel. Null-overførsel sikrer, at hvis en komponent i et udtryk er null, så er resultatet af hele udtrykket også null. I det foregående eksempel skal du bemærke udtryksdelen ("," + [Stat]). Da operatoren + er brugt, vil det udtryk, som evalueres inden for de indre parenteser, kun omfatte et komma, hvis der findes en værdi i feltet Stat. Hvis en værdi ikke findes i feltet Stat, træder Null-overførsel i kraft, og udtrykket inden for de indre parenteser evalueres til en null-værdi, således at kommaet "skjules".

Eksempel på udtryksresultat, når der ikke er angivet stat

1. De poster, der indeholder værdier for stater, vises med et komma, et mellemrum og statsforkortelsen.

2. Der er ikke angivet nogen stat for posten med værdien Houston i det tilknyttede felt By, så resultatet af udtrykket vises uden kommaet, mellemrummet eller statsforkortelsen.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×