Kompatibiliteten varierer mellem forskellige versioner

Kompatibilitetskontrol viser elementer i dit Word 2013-eller 2016-dokument, som ikke understøttes, eller som fungerer anderledes i tidligere versioner af Word. Nogle af disse funktioner ændres permanent, hvis du konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-format.

Hvis du vil køre Kompatibilitetskontrol, skal du klikke på filer > oplysninger, klikke på Kontrollér, om der er problemer > kontrollere kompatibilitetog derefter Gennemse eventuelle kompatibilitetsproblemer under Oversigt.

Tilgængelighed af funktioner i de forskellige tilstande

Funktion

97-2003

2007

2010

2013 og 2016

Webvideo

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Apps til Office

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Indholdskontrolelementer for gentaget sektion

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Tilpassede fodnote kolonner

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Skjult som standard overskrifter

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Markere kommentarer som udført

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Nye nummereringsformater

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Nye figurer og tekstfelter

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Teksteffekter

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Alternativ tekst i tabeller

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

OpenType-funktioner

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Blokering af forfattere

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Nye WordArt-effekter

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Nye indholdskontrolelementer

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Word 2007-indholdskontrolelementer

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Temaer

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Skrifttyper på højere eller lavere niveau

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Sporede flytninger

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Margentabulatorer

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

SmartArt-grafik

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Office 2007-diagrammer

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Integrerede Open XML-objekter

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Dokumentkomponenter

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Bibliografi og citater

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Ligninger

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Relative tekstfelter

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

WordArt fra tidligere version

Grøn markering

Grøn markering

Rødt X

Rødt X

Diagrammer fra tidligere version

Grøn markering

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Diagrammer fra tidligere version

Grøn markering

Rødt X

Rødt X

Rødt X


Toppen af siden

Ændringer af funktionsmåde

Markere kommentarer som udført

Det er kun muligt at markere kommentarer som udført i Word 2013-og 2016-filformater. Hvis kommentaren eller svaret ikke redigeres i en tidligere version af Word, vises kommentaren eller svaret på samme måde, når filen åbnes igen i Word 2013 eller 2016.

Kommentar svar ser ikke ud som svar i tidligere versioner af Word.

Dokumentkomponenter

Oplysninger i dokumentkomponenter og autotekstelementer kan gå tabt.

Skabeloner indeholder indhold, der vises i dokumentkomponent gallerier i Word 2016, 2013, 2010 og 2007. Når du gemmer en skabelon i Word 97-2003-format, bliver indholdet fra dokumentkomponent gallerierne konverteret permanent til statiske autotekstelementer. Du kan ikke konvertere tekstfeltet tilbage til dokumentkomponenter, selvom du senere konverterer dokumentet til Word 2013-eller 2016-format.

Indhold fra følgende dokumentkomponent gallerier bliver konverteret til Autotekst:

 • Tabeller

 • Sidehoveder

 • Sidefødder

 • Sidetal

 • Tekstfelter

 • Ligninger

 • Indholdsfortegnelse

 • Bibliografier

 • Vandmærker

 • Brugerdefinerede gallerier

Bibliografier og citater

Citater og bibliografier bliver konverteret til statisk tekst og vil ikke længere blive opdateret automatisk.

I Word 2016 og 2013 opdateres citater og bibliografier automatisk, når du ændrer deres kilder eller anvender en ny dokument typografi.

Når du gemmer et Word 2016-eller 2013-dokument i Word 97-2003-format, konverteres citater og bibliografier til statisk tekst, der ikke automatisk opdateres, og deres kilder vil ikke være tilgængelige.

Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016 eller 2013, bliver citater og bibliografier ikke automatisk opdateret. For citater og bibliografier, der skal opdateres automatisk, skal du genoprette kilderne i dokumentet eller kopiere dem til den aktuelle liste i feltet Kildestyring og derefter erstatte de statiske citater og bibliografier med de nyligt oprettede.

Du kan finde flere oplysninger om citater og bibliografier i oprette en bibliografi.

Indholdskontrolelementer

Indholdskontrolelementer bliver konverteret til statisk indhold.

Hvis du gemmer et dokument i Word 97 – 2003-format, vil alle indholds kontrolelementerne blive konverteret til almindelig tekst, og tilknyttede egenskaber vil gå tabt, selvom du senere konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-filformatet.

I Word 97 – 2003 kan brugere f. eks. ikke længere se elementerne på en rulleliste. Desuden vil alle områder, der ikke kan redigeres eller slettes, ikke længere håndhæves, og brugerne kan slette og ændre indholdet af kontrolelementerne.

Integrerede objekter

Et integreret objekt i dette dokument blev oprettet i en nyere version af Office. Du kan ikke redigere den i en tidligere version af Word.

Du kan konvertere integrerede XML-objekter, så personer, der bruger tidligere versioner af Word, kan redigere dem.

Konvertere integrerede Excel 2013-eller 2016-objekter

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på regnearksobjekt, og klik derefter på Konvertér.

 3. Klik på Konverter tili dialogboksen Konverter .

 4. Vælg Microsoft Excel 97-2003-regneark på listen objekttype .

Konvertere integrerede PowerPoint 2013-eller 2016-slide objekter

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på slide objekt, og klik derefter på Konvertér.

 3. Klik på Konverter tili dialogboksen Konverter .

 4. Vælg Microsoft PowerPoint 97-2003-slide på listen objekttype .

Konvertere integrerede PowerPoint 2013-eller 2016-præsentations objekter

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på præsentationsobjekt, og klik derefter på Konvertér.

 3. Klik på Konverter tili dialogboksen Konverter .

 4. Vælg Microsoft PowerPoint 97-2003-præsentation på listen objekttype :

Konvertere integrerede Word 2013-eller 2016-objekter

Du kan konvertere integrerede objekter, så personer, der bruger tidligere versioner af Word, kan redigere dem.

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på dokumentobjekt, og klik derefter på Konvertér.

 3. I dialogboksen Konvertér skal du klikke for at vælge Konverter til.

 4. På listen objekttype skal du vælge Microsoft Word 97-2003-dokument.

Ligninger

Ligninger konverteres til billeder. Du kan ikke redigere ligningerne, før dokumentet er konverteret til et nyt filformat. Alle kommentarer, slutnoter eller fodnoter i ligningerne mistes permanent, når der gemmes.

Hvis du gemmer dokumentet i Word 97-2003-format, bliver ligninger konverteret til billeder, som du ikke kan redigere. Men hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-filformat, og der ikke er foretaget nogen ændringer i Lignings billeder i en tidligere version, bliver ligningerne til tekst, og du kan redigere dem.

SmartArt-grafik

SmartArt-grafik vil blive konverteret til et enkelt objekt, der ikke kan redigeres i tidligere versioner af Word.

Når du gemmer et dokument, der indeholder SmartArt-grafik i Word 97-2003-format, bliver de konverteret til statiske billeder. Du kan ikke redigere tekst i et grafisk objekt, ændre dens layout eller ændre dets generelle udseende.

Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-format, og der ikke er foretaget ændringer i billederne i en tidligere version, ændres grafikken tilbage til et SmartArt-objekt.

Margentabulatorer

Justeringstabulatorer konverteres til almindelige tabulatorer.

I Word 2016 og 2013 bruges justerings faner til at placere tekst i forhold til margenerne i dokumentet eller et område i dokumentet og justere deres position, hvis du ændrer margenerne.

Hvis du gemmer dokumentet i Word 97-2003-format, bliver justerings fanerne erstattet permanent med almindelige faner, og deres position justeres ikke automatisk, hvis du ændrer margenerne. Hvis du har brugt justerings tabulatorer til at oprette et komplekst layout, flytter tabulatorerne muligvis en position og ændrer dokumentets udseende.

Tekstbokse

Visse placering af tekstfelter vil blive ændret.

I tekstfelter justeres tekst, der er centreret lodret eller justeret efter bunden, permanent til toppen, selvom du senere konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-format.

Sporede flytninger

Sporede flytninger konverteres til sletninger og indsættelser.

Hvis du gemmer dokumentet i Word 97-2003-format, bliver sporede flytninger registreret og indsat. Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-format, bliver de registrerede indsættelser og sletninger ikke konverteret tilbage til sporede flytninger.

Nye nummereringsformater

Nye nummereringsformater konverteres til arabiske tal (1, 2, 3, 4,...).

Lister, der er formateret med de nye nummereringsformater (0,001, 0002, 0003, 0004,...), konverteres til almindelige arabertal (1, 2, 3, 4,...).

Nye figurer og tekstfelter

Figurer og tekstfelter konverteres til de effekter, der er tilgængelige i dette format.

Figurer og tekstfelter, der er oprettet i Word 2016 eller 2013, kan formateres med en række nye effekter som f. eks facet og 3D-rotation, der ikke er tilgængelige i tidligere versioner af Word. I tidligere versioner af Word bliver disse effekter konverteret til effekter, der er tilgængelige i disse versioner.

Teksteffekter

Effekter på tekst fjernes

Effekter i tekst fjernes permanent, medmindre effekterne anvendes ved hjælp af en brugerdefineret typografi.

Hvis tekst effekterne anvendes med en brugerdefineret typografi, vises de igen, når dokumentet åbnes igen i Word 2016 eller 2013.

Alternativ tekst i tabeller

Tabeller vil miste alternative tekstoplysninger.

Alternativ tekst vises, når et dokument er på internettet. I Word 97-2003-format fjernes alternativ tekst i tabeller permanent.

Blokering af forfattere

Alle oplysninger om, hvor andre forfattere redigerer i dette dokument, fjernes permanent.

Forfatter blokke fjernes fra de områder, de er anvendt på, og hele dokumentet kan redigeres.

WordArt

Effekter på tekst fjernes.

WordArt konverteres til statisk tekst.

Diagrammer

Et diagram i dette dokument kan indeholde data i celler uden for række-og kolonnegrænsen for det valgte filformat. Data ud over 256 (IV) kolonner af 65.536 rækker vil ikke blive gemt.

Visse diagrammer konverteres til billeder, der ikke kan redigeres. Hvis diagrammet eller diagrammet er baseret på data ud over de rækker og kolonner, der understøttes af Word 97-2003, vil disse data gå tabt.

Øverst på siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×