Kompatibilitetsfunktioner (reference)

I Excel 2010 eller nyere er disse funktioner blevet erstattet med nye funktioner, som giver større nøjagtighed, og har navne, der bedre afspejler deres formål. Du kan stadig bruge dem for kompatibilitet med tidligere versioner af Excel, men hvis bagudkompatibilitet ikke er påkrævet, bør du begynde at bruge de nye funktioner i stedet for. Du kan finde flere oplysninger om de nye funktioner under Statistiske funktioner (reference) og Matematiske og trigonometriske funktioner (reference).

Hvis du bruger Excel 2007, finder du disse funktioner i kategorierne Statistiske eller Matematiske og trigonometriske på fanen Formler.

For at få detaljerede oplysninger om en funktion skal du klikke på dens navn i den første kolonne.

Funktion

Beskrivelse

Funktionen BETAFORDELING

Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

Funktionen BETAINV

Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

Funktionen BINOMIALFORDELING

Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

Funktionen CHIFORDELING

Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling

Funktionen CHIINV

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

Funktionen CHITEST

Foretager en test for uafhængighed

Funktionen CONCATENATE

Samler to eller flere tekststrenge i én streng.

Funktionen TILLID

Returnerer et tillidsinterval for en population

KOVARIANS (Funktionen KOVARIANS)

Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler

Funktionen KRITBINOM

Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien

Funktionen EKSPFORDELING

Returnerer eksponentialfordelingen

Funktionen FFORDELING

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen FINV

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen PROGNOSE

Returnerer en prognoseværdi baseret på lineær tendens

Bemærk!: I Excel 2016 er denne funktion erstattet med prognosefunktioner, men den er stadig tilgængelig for kompatibilitet med tidligere versioner.

Funktionen FLOOR

Runder et tal ned mod nul

Funktionen FTEST

Returnerer resultatet af en F-test til sammenligning af varians

Funktionen GAMMAFORDELING

Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen

Funktionen GAMMAINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

Funktionen HYPGEOFORDELING

Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling

Funktionen LOGINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for lognormalfordelingen

Funktionen LOGNORMFORDELING

Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

Funktionen HYPPIGST

Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt

Funktionen NEGBINOMFORDELING

Returnerer den negative binomialfordeling

Funktionen NORMFORDELING

Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

Funktionen NORMINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

Funktionen STANDARDNORMFORDELING

Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARDNORMINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

Funktionen FRAKTIL

Returnerer den k'te fraktil for datasættet

Funktionen PROCENTPLADS

Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt

Funktionen POISSON

Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling

Funktionen KVARTIL

Returnerer kvartilen i et givet datasæt

Funktionen PLADS

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen STDAFV

Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

Funktionen STDAFVP

Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population

Funktionen OVERSIGT

Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling

Funktionen TINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling

Funktionen TTEST

Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Student's t-test

Funktionen VARIANS

Beregner variansen på basis af en prøve

Funktionen VARIANSP

Beregner variansen på basis af hele populationen

Funktionen WEIBULL

Returnerer fordelingsfunktionen for Weibull-fordelingen

Funktionen ZTEST

Returnerer sandsynlighedsværdien ved en en-sidet z-test

Vigtigt!: De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Se også

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (alfabetisk)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×