Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Center for tilgængelighed i Office

Office-apps fungerer sammen med indstillingerne og funktionerne for tilgængelighed på de fleste enheder. Disse indstillinger kan være med til at gøre dem nemmere at bruge. Du kan f.eks. invertere farver eller ændre farvekontrasten for at gøre det nemmere at se skærmen. Eller du kan betjene enheden ved hjælp af tastaturet i stedet for en mus og så videre.

Den måde, du vælger disse indstillinger på, afhænger af, hvilken type enhed du har: Windows, Mac, iOS eller Android.

Windows 10 indeholder Funktioner til øget tilgængelighed med mange indbyggede funktioner til at støtte personer med handicap. Du kan finde de vigtigste indstillinger knyttet til tilgængelighed i menuen Øget tilgængelighed under Indstillinger. Du kan også starte tilgængelighedsfunktioner som f.eks. Oplæser eller Forstørrelsesglas i indstillingerne for Øget tilgængelighed.

Du kan hurtigt åbne ruden Øget tilgængelighed ved at trykke på Windows-tasten+U. Eller du kan skrive Øget tilgængelighed i søgefeltet.

Brug af Oplæser

Oplæser er en skærmlæserapp, der er indbygget i Windows 10, og Office 365-apps er optimeret til Oplæser. Gå til Introduktion til Oplæser for at komme i gang.

Brug farve med stor kontrast

Hvis du vil have større farvekontrast for at gøre tekst og elementer på skærmen lettere og mindre anstrengende at kigge på, kan du aktivere tilstanden Stor kontrast. Du kan få yderligere vejledning under Brug stor kontrast i Windows

Forstør skærmindholdet

Forstør dele af skærmindholdet med værktøjet Forstørrelsesglas. Du kan indstille Forstørrelsesglas til fuld skærm eller til en Lens-rude.

 • Du kan hurtigt starte Forstørrelsesglas ved at trykke på Windows-tasten+plustasten (+).

 • Hvis du vil zoome ind, skal du trykke på Windows-tasten+plustasten (+). Hvis du vil zoome ud, skal du trykke på Windows-tasten+minustasten (-).

 • Når fokus er på Forstørrelsesglas, kan du ændre funktionens indstillinger på værktøjslinjen til Forstørrelsesglas. Tryk på tabulatortasten eller Shift+tabulatortast for at flytte over på værktøjslinjen til Forstørrelsesglas. For at vælge en indstilling eller listen over indstillinger skal du trykke på mellemrumstasten. For at afslutte en indstilling eller listen over indstillinger skal du trykke på Esc.

 • Hvis du vil afslutte Forstørrelsesglas og lukke værktøjet, skal du trykke på Windows-tasten+Esc.

Få mere at vide i Brug Forstørrelsesglas til at se elementer på skærmen.

Skift tekststørrelse

Du kan ændre størrelsen på teksten på skærmen uden at justere din skærmopløsning.

 1. Tryk på Windows-tasten i en vilkårlig visning for at gå til søgefeltet.

 2. Skriv følgende i søgefeltet: "Gør teksten større." Tryk på Enter for at åbne siden Tilpas din skærm.

 3. På skyderen Skift størrelsen af tekst, apps og andre elementer skal du flytte indikatoren mod højre.

 4. Du kan også justere størrelsen af teksten i menulinjer, titler osv. For at gå til de pågældende kontrolelementer skal du fra siden Tilpas din skærm vælge linket Avancerede skærmindstillinger og derefter vælge Avanceret tilpasning af størrelsen på tekst og andre elementer.

Skift størrelsen på musemarkøren

Du kan ændre musemarkørens størrelse og farve for at gøre det nemmere at bruge musen.

 1. Tryk på Windows-tasten i en vilkårlig visning.

 2. Skriv "mus" i søgefeltet.

 3. Klik på linket Yderligere museindstillinger.

 4. I dialogboksen Egenskaber for mus skal du vælge fanen for den indstilling, du vil ændre, og derefter vælge indstillinger fra den pågældende rude.

Brug Cortana

Brug Cortana, din virtuelle stemmekontrollerede assistent til at udføre grundlæggende opgaver. Hvis du vil vide mere om Cortana, og om hvordan du konfigurerer funktionen, skal du læse Hvad er Cortana. Cortana fås kun i visse lande og områder.

Tip!: Hvis du bruger Cortana med stemme for første gang, beder hun om tilladelse til at stille dig nogle få spørgsmål for at forstå, hvad der er vigtigt for dig. Hvis du er OK med dette, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Accepter", og derefter trykke på Enter. Hvis du ikke vil besvare spørgsmålene, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Nej tak", og trykke på Enter.

Brug af Windows Talegenkendelse

Hvis du bruger Talegenkendelse for første gang, skal du konfigurere det.

 1. Tryk på Windows-tasten i en vilkårlig visning.

 2. Skriv "tale" i søgefeltet. Tryk på Enter for at åbne konfigurationsguiden.

 3. Følg vejledningen i guiden.

 4. Når du har fuldført konfigurationen, kan du bruge selvstudiet til at lære stemmekommandoer at kende og træne din pc i at genkende din stemme.

 5. Hvis du vil vide mere om kommandoer i Talegenkendelse, skal du se Windows Talegenkendelse

Når du bruger Office til Mac, kan du drage fordel af de universelle adgangsfunktioner i Mac OS X. De universelle adgangsfunktioner gør det muligt at zoome, bruge tastaturgenveje og få læst menukommandoer eller tekst i dokumenter højt.

Få mere at vide i Tilgængelighed på Mac/iPad/iPhone/Watch/TV

Aktivér fuld tastaturadgang

Når fuld tastaturadgang er slået til, kan du trykke på tabulatortasten for at flytte tastaturfokus mellem alle objekter i vinduer og dialogbokse.

 1. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen.

 2. Klik på Tastatur under Hardware.

 3. Klik på Alle objekter under Fuld tastaturadgang på fanen Tastaturgenveje.

Brug tastaturgenveje til at flytte rundt i et Office-program

Du kan bruge disse tastaturgenveje fra en hvilken som helst Office-app:

 • Hvis du vil aktivere menulinjen, skal du trykke på Ctrl+F2.

 • Hvis du vil aktivere værktøjslinjen, skal du trykke på Ctrl+F10.

Brug F1, F2 og så videre som Office-funktionstaster

På Mac udfører ikoner, der er trykt på funktionstasterne i den øverste række, særlige (hardwarerelaterede) funktioner. Men de fungerer også som almindelige funktionstaster i Office 2016 til Mac, når du trykker på Fn-tasten (funktion) sammen med funktionstasten.

Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten, hver gang du bruger en funktionstast, kan du ændre indstillingerne for dit Apple-system.

Bemærk!: Før du kan ændre denne indstilling ved hjælp af tastaturet, skal du først aktivere Fuld tastaturadgang og aktivere VoiceOver (tryk på Command+F5).

 1. I Apple-menuen skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Vælg Tastatur.

 3. Under fanen Tastatur skal du markere afkrydsningsfeltet Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Skift indstilling for genvej

Nogle genvejstaster, som der refereres til i tastaturgenvejsemnerne til individuelle Office 2016 til Mac-produkter, kan være i konflikt med almindelige Mac OS-taster. For at bruge disse genveje skal du muligvis ændre dine indstillinger for Mac-tastaturet.

Bemærk!: Før du kan ændre denne indstilling ved hjælp af tastaturet, skal du først aktivere Fuld tastaturadgang og aktivere VoiceOver (tryk på Command+F5).

 1. Tryk på Command+mellemrum.

 2. Skriv sys, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv t, og tryk derefter på pil ned for at åbne vinduet Tilgængelighed, hvor du kan angive indstillinger.

 4. Vælg Tastatur > Tastaturindstillinger.

 5. Vælg fanen Genveje.

 6. I kategoritabellen Genveje skal du vælge Mission Control.

 7. Find den tildelte genvej, du vil erstatte.

 8. Tryk på Command+W for at lukke dialogboksen.

Aktivér andre universelle adgangsfunktioner i Mac OS X

Du kan ændre indstillingerne for kontrast, forstørrelse og andre funktioner.

Under Systemindstillinger skal du vælge indstillinger fra følgende tabel:

Hvis du vil angive denne indstilling

Skal du

Kontrast: Ændre skærmen til sort på hvid eller hvid på sort eller foretage andre kontrastjusteringer

Klik på de ønskede indstillinger under Vis på fanen Syn.

Beskeder: Lad skærmen blinke, når der udsendes en lyd for en vigtig besked.

Marker afkrydsningsfeltet Lad skærmen blinke, når der afgives en advarselslyd på fanen Hørelse.

Klæbetaster: Slå Klæbetaster til, så du nemmere kan trykke på flere taster og få vist nedtrykkede taster på skærmen

Klik på Til ud for Klæbetaster på fanen Tastatur.

Langsomme taster: Slå langsomme taster til for at justere tiden, fra du trykker på en tast, til tasten aktiveres

Klik på Til ud for Langsomme taster på fanen Tastatur.

Markørtaster: Aktivér brug af musetaster til styring af markøren ved hjælp af det numeriske tastatur

Klik på Til ud for Mustaster på fanen Mus.

Markørstørrelse Gør markøren større, så den er nemmere at se

Flyt skyderen ud for Markørstørrelse på fanen Mus til højre for at øge markørens størrelse.

Zoom: Gør elementer på skærmen større eller mindre.

 1. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen.

 2. Klik på Universel adgang under System.

 3. Klik på Til under Zoom på fanen Syn.

Aktivere VoiceOver

VoiceOver er den indbyggede skærmlæser på Mac, iPad og iPhone. Du kan høre de fleste menukommandoer, indstillinger i dialogbokse og andre elementer på computerskærmen.

Bemærk!: VoiceOver fungerer ikke til indholdet i dokumentets hovedvindue (f.eks. tekst i dokumentet) eller båndet.

 1. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen.

 2. Klik på Universel adgang under System.

 3. Klik på Til under VoiceOver på fanen Syn.

Brug Læs op til at lytte til markeret tekst

Du kan bruge Læs op til at få læst en hvilken som helst markeret tekst højt, f.eks. titlen på et dokument. Hvis du vil have læst de fleste menukommandoer, indstillinger i dialogbokse og andre elementer på computerskærmen højt, skal du derimod bruge VoiceOver

 1. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen.

 2. Klik på Tale under System.

 3. På fanen Tekst til tale skal du markere afkrydsningsfeltet Læs valgt tekst op, når der trykkes på tasten.

 4. Klik på Indstil tast, og tryk derefter på den tastekombination, du vil bruge til at få læst tekst højt, og klik på OK.

 5. I alle Office-programmer kan du markere noget tekst og derefter trykke på tastaturgenvejen for at få teksten læst højt.

Office til iOS fungerer sammen med tilgængelighedsfunktioner på din enhed som f.eks. VoiceOver, Speak Screen, Dictation, Zoom, Invert Colors og Dynamic Type. Du kan endda bruge Siri. Du kan f.eks. bede Siri om at starte en app, f.eks. "Hej Siri, start Excel." Hvis du har et eksternt tastatur, understøtter Office-apps også brugen af tastaturgenveje til at flytte rundt på skærmen.

Du kan oprette en genvej til de funktioner, du bruger mest med Office-apps, f.eks. VoiceOver. Sådan angiver du genvejen

 1. I Indstillinger skal du trykke på Generelt, trykke på Tilgængelighed og derefter trykke på Genvej til tilgængelighed.

 2. Tryk tre gange på knappen Hjem for at aktivere genvejen.

Forstør skærmindholdet med zoom

Slå Zoom til for at bruge et skærmforstørrelsesglas sammen med Office-apps.

 1. Tryk på knappen Hjem.

 2. Tryk på Indstillinger, tryk på Generelt, tryk på Tilgængelighed, og tryk derefter på Zoom.

 3. Dobbelttryk med tre fingre for at vise eller skjule forstørrelsesglasset.

Gør teksten i menuer større med Dynamic Type

Du kan forstørre teksten i Office-menuer ved at slå Dynamic Type til. Hele indbakken forstørres i Outlook. Funktionen forstørrer kun menuer i Excel, OneNote, PowerPoint og Word, men du kan knibe ind og ud for at ændre zoomniveauet i dokumentet.

 1. Tryk på knappen Hjem.

 2. Tryk på Indstillinger, tryk på Generelt, tryk på Tilgængelighed, og tryk derefter på Større tekst.

 3. Slå Større størrelser for tilgængelighed til.

Inverter farver for at forbedre kontrasten

Du kan skærpe synligheden ved at invertere farverne på din enhed. Få f.eks. vist hvid tekst på en sort baggrund i Excel og Word.

 1. Tryk på knappen Hjem.

 2. Tryk på Indstillinger, tryk på Generelt, tryk på Tilgængelighed.

 3. Slå Negative farver til.

Brug Diktering til at angive tekst

Bemærk!: Hvis mikrofontasten ikke vises på tastaturet, understøtter tekstområdet ikke diktering.

Du kan diktere tekst i Office-apps.

 • Når indsætningspunktet er i et tekstområde i Excel, OneNote, PowerPoint eller Word, kan du trykke på mikrofonknappen til venstre for mellemrumstasten på skærmtastaturet og derefter sige din tekst højt.

 • Tryk på Udført, når du er færdig med at diktere. Dobbelttryk på Udført, hvis VoiceOver også er slået til.

Brug VoiceOver

VoiceOver er den indbyggede skærmlæser på iPhone og iPad.

Aktivere VoiceOver

Klik tre gange på knappen Hjem for at slå VoiceOver til. Hvis dette ikke virker, kan du bede Siri om det: ("Hej Siri, slå VoiceOver til"). Eller du kan gøre dette:

 1. Tryk på knappen Hjem.

 2. Tryk på Indstillinger, tryk på Generelt, tryk på Tilgængelighed, og tryk derefter på VoiceOver.

 3. Slå VoiceOver til.

Åbn en Office-app med VoiceOver

Lad fingeren løber hen over appsene, og stryg efter behov for at flytte mellem skærmene. VoiceOver siger navnene på appsene, når du berører deres ikoner. Dobbeltklik, når du hører navnet på en mappe, som du vil åbne.

Brug VoiceOver-rotoren til at navigere i Office til iOS-apps

Du kan vælge hvilke navigationsindstillinger, der føjes til VoiceOver-rotoren for nemt at flytte mellem elementerne i dine Office-dokumenter, præsentationer og regneark.

 1. Aktivér VoiceOver ved at trykke på knappen Hjem tre gange hurtigt.

 2. Gå til startskærmen ved at trykke på knappen Hjem én gang.

 3. Skub én finger henover skærmen på startskærm, indtil du hører "Indstillinger", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Generelt, knap", og dobbelttryk så på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Tilgængelighed, knap" og dobbelttryk så på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "VoiceOver, Til, knap", og dobbelttryk så på skærmen.

 7. Stryg til højre, indtil du hører: "Rotor, knapo", og dobbelttryk så på skærmen.

 8. I menuen Rotor skal du stryge til højre, indtil du hører den indstilling, du vil føje til rotornavigationen, og herefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge den. Gentag denne handling for alle indstillinger, du vil føje til rotoren.

 9. Åbn den Office-fil, du vil arbejde på.

 10. Du vælger en navigationsindstilling gennem rotoren ved at rotere to fingre på skærmen på din enhed. VoiceOver meddeler den første indstilling. Fortsæt med at rotere fingrene for at høre flere muligheder. Fjern fingrene fra skærmen for at vælge en indstilling.

 11. Du kan navigere ved hjælp af den valgte indstilling ved at stryge op eller ned på skærmen med én finger. Du kan f.eks. flytte frem eller tilbage ét ord ad gangen i dokumentet ved at vælge Ord i rotoren og derefter stryge op eller ned på skærmen. VoiceOver meddeler ordene, efterhånden som du flytter dig i dokumentet.

Naviger med VoiceOver i Office til iPad-apps

Når du bruger VoiceOver til at navigere i en Office-app, kan du bruge udelukkende bevægelser eller en kombination af bevægelser og tastaturgenveje (hvis du har et eksternt tastatur).

Brug båndet med VoiceOver slået til

Nær midten øverst i de fleste Office til iOS-appskærmbilleder vises der et bånd, som indeholder kommandoknapper. Når du stryger en finger over båndet, eller trykker på VO+venstre pil eller højre pil, kan du høre navnet på fanen, f.eks. "Fanen Hjem". Hvis du også hører "Markeret", f.eks. "Fanen Hjem, markeret", vises knapperne på båndet.

 • Dobbelttryk et vilkårligt sted på skærmen, eller tryk på VO + mellemrumstasten for at få vist en fanes knapper på båndet.

 • Træk din finger til højre eller venstre, eller tryk på VO + venstre pil eller højre pil, indtil du hører navnet på den ønskede fane, f.eks. "fanen Indsæt" for at flytte til en anden fane. Dobbeltklik eller tryk på VO + mellemrumstasten.

 • Træk fingeren nedad for at høre navnene på knapperne under en åben fane. Dobbelttryk på knappen, når du hører den ønskede indstilling. Eller tryk på VO+venstre pil gentagne gange, indtil du hører indstillingerne.

 • Dobbelttryk på båndet eller et tabulatorstop, hvis du vil vise og skjule knapperne på båndet.

Office til Android fungerer sammen med de indbyggede indstillinger for tilgængelighed på Android-enheder med skærmlæseren TalkBack og Androids talegenkendelse.

Aktivér TalkBack

Når TalkBack er aktiveret, kan du høre en indtalt beskrivelse af, hvad du vælger, markerer eller aktiverer på din enhed. Dette omfatter kommandoer, placeringer, lister og knapper ud over indholdet af skærmbilleder, menuer og pop op-vinduer.

Sådan aktiveres TalkBack

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > TalkBack.

 2. Tryk til/fra-knappen til positionen Til.

 3. Vælg OK.

 4. Tryk på knappen Startside for at vende tilbage til Startskærmen, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Bemærkninger!: 

Naviger med TalkBack ved hjælp af håndbevægelser

 • Når TalkBack er aktiveret, kan du trække din finger langs skærmen for at finde kommandoer, steder og indhold. TalkBack angiver ikonerne, knapperne og andre elementer, mens du trækker fingeren hen over dem.

 • Hvis du vil rulle op, ned, til venstre eller højre, skal du bruge to fingre til at stryge i den pågældende retning.

 • Dobbelttryk på skærmen for at markere eller aktivere den aktuelle kommando eller andre skærmelementer.

 • Du kan også stryge til højre eller venstre for at gå til det næste eller forrige element på skærmen.

Brug TalkBack-håndbevægelser

Bliv fortrolig med den komplette liste over genvejsbevægelser, du kan bruge, når TalkBack er slået til, sammen med mange andre muligheder for tilpasning af, hvordan din enhed fungerer sammen med TalkBack.

 • På enhedens startskærm skal du trække din finger langs bunden af skærmbilledet, indtil du hører "Apps, dobbelttryk for at aktivere", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 • Stryg opad med to fingre for at få adgang til slutningen af den alfabetisk sorterede app-liste, og træk derefter din finger rundt på skærmen, indtil du hører: "Indstillinger."

 • Stryg til højre, indtil du hører "Indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 • Stryg opad med to fingre for at rulle nogenlunde halvvejs ned ad listen. TalkBack fortæller dig, hvor du er, når du stopper med at stryge. Stryg til højre, indtil du hører: "Administrer håndbevægelser". Dobbelttryk på skærmen.

 • Stryg til højre for at undersøge listen over tilgængelige bevægelser. TalkBack angiver hver bevægelse, efterfulgt af dens virkemåde. Gå tilbage til menuen TalkBack-indstillinger ved at trække din finger langs skærmen, indtil du hører "Knappen Tilbage", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Slå TalkBack fra

 1. Tryk og dobbelttryk på Android-knappen Startside for at vende tilbage til startskærmen.

 2. På startskærmen skal du flytte fokus til knappen Indstillinger og dobbelttrykke.

 3. Flyt ned på skærmen til området System, indtil du hører "Hjælpefunktioner", og dobbelttryk.

 4. På skærmen Tilgængelighed skal du flytte fokus til TalkBack. Du hører "TalkBack, Til". Dobbelttryk.

 5. Flyt til Til/frakontakten, og dobbelttryk. Du hører "Advarsel, Stop TalkBack".

 6. Flyt til knappen OK, og dobbelttryk.

Brug indstillinger for tilgængelighed i Android

Foruden at aktivere TalkBack kan du gøre arbejdet med din Android-enhed mere handicapvenligt ved at konfigurere andre funktioner på det skærmbilledet Tilgængelighed.

 1. Tryk og dobbelttryk på Android-knappen Startside.

 2. På startskærmen skal du flytte fokus til knappen Indstillinger og dobbelttrykke.

 3. Under Indstillinger skal du flytte fokus til Tilgængelighed og dobbelttrykke.

 4. I skærmbilledet Tilgængelighed skal du gå til området System og vælge mellem disse indstillinger:

  • Billedtekster tilføjer billedtekster nederst midt på alle billeder. Du kan ændre tekstens størrelse og billedtekstens typografi.

  • Forstørrelsesbevægelser aktiverer funktionen, hvor du kan zoome ind og ud på en visning med visse bevægelser. Stryg forbi skiftekontakten for at høre en forklaring af bevægelserne.

  • Skriftstørrelse øger skriftstørrelsen for al tekst på din enhed til en større punktstørrelse.

  • Visningsstørrelse gør det muligt at øge størrelsen på elementer i din fil.

  • Tal adgangskoder aktiverer funktionen, hvor du kan sige dine adgangskoder højt i stedet for at skrive dem.

Inverter farver for at forbedre kontrasten

Du kan øge kontrasten eller invertere farverne på din enhed for at gøre det nemmere at læse og vælge indholdet.

Bemærk!: Ændring af farvekontrasten og invertering af farver er eksperimenterende funktioner. Der er ingen garanti for, at de fungerer med alle knapper og overflader.

 • Åbne appen. Flyt fokus til knappen Indstillinger i området med overskriften, og dobbelttryk.

 • Stryg opad med to fingre for at rulle ned på skærmen. Under Indstillinger skal du flytte fokus til Tilgængelighed og dobbelttrykke.

 • På skærmbilledet Tilgængelighed skal du gå til kontakten Til ud for kommandoen Forøg kontrasten og dobbelttrykke.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×