Konfigurere et eDiscovery-center i SharePoint Online

Bemærk!: Du vil ikke længere kunne oprette nye eDiscovery-sager i SharePoint Online (i Microsoft 365- og SharePoint i Microsoft 365-separate planer). For at oprette eDiscovery-sager og eDiscovery-ventepositioner skal du begynde at bruge Sikkerheds- og overholdelsescenter til Office 365. Du kan få flere oplysninger ved at læse Administrer eDiscovery-sager i Security & Compliance Center. Bemærk, at du stadig kan ændre eksisterende eDiscovery-sager i SharePoint i Microsoft 365.

Du skal være en Microsoft 365 Global administrator i din Microsoft 365 organisation for at konfigurere eDiscovery og konfigurere et eDiscovery-Center i SharePoint Online. Når du har konfigureret eDiscovery, kan brugere med de påkrævede tilladelser oprette eDiscovery-sager, standse indhold midlertidigt, køre eDiscovery-søgninger og eksportere søgeresultater.

Her er trinnene til konfiguration af et eDiscovery-center i Microsoft 365:

Trin 1: Opret et eDiscovery-center

Trin 2: Konfigurer Exchange Online som en resultatkilde

Trin 3: Opret en sikkerhedsgruppe til eDiscovery-ledere

Trin 4: Tildel eDiscovery-tilladelser i SharePoint Online

Trin 5: Tildel eDiscovery-tilladelser i Exchange Online

Trin 1: Opret et eDiscovery-center

I SharePoint Online oprettes et eDiscovery-center som en gruppe af websteder og vil være rodwebstedet for den pågældende gruppe af websteder. eDiscovery-sager oprettes som underordnede websteder i denne gruppe af websteder.

Følg disse trin for at oprette en gruppe af eDiscovery-center-websteder.

 1. Log på Microsoft 365 som global administrator eller SharePoint-administrator.

 2. Markér ikonet for appstarteren Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Microsoft 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Microsoft 365-administratortilladelser i din organisation).

 3. Vælg Administration > SharePoint i ruden til venstre.

 4. På fanen Gruppe af websteder skal du klikke på Ny og så klikke på Privat gruppe af websteder.

 5. På siden Ny gruppe af websteder skal du udfylde følgende felter eller sektioner:

  • Titel: Skriv et navn til gruppen af eDiscovery-websteder; f.eks. Contoso eDiscovery-center.

  • Webstedsadresse: Gør følgende for at oprette webstedsadressen til eDiscovery-center:

   • På rullelisten til domænenavnet skal du vælge et domænenavn.

   • På rullelisten til URL-sti kan du bruge /websteder/ eller angive enhver administreret sti.

   • I feltet URL-navn skal du skrive et URL-navn til eDiscovery-center, f.eks. eDiscovery.

  • Valg af skabelon: I denne sektion skal du gøre følgende:

   • Vælg et sprog til gruppen af websteder.

   • Under Vælg en skabelon skal du klikke på Virksomhed og så klikke på eDiscovery-center.

  • Tidszone: Vælg en tidszone på rullelisten.

  • Administrator: Skriv navnet på en person, der skal være administrator for gruppen af websteder for eDiscovery-center. Du kan klikke på Kontrollér navne eller Gennemse for at finde en person. Overvej at vælge en person i din organisation, som vil være ansvarlig for at administrere ventepositions- og søgeanmodninger i eDiscovery.

  • Lagerkvote: Skriv antallet af megabyte (MB), som du vil tildele denne gruppe af websteder. Det er kun metadataene om eDiscovery-sager, søgeforespørgsler og ventepositioner, der gemmes i lagerkvoten for gruppen af websteder. De faktiske søgeresultater gemmes ikke i gruppen af websteder for eDiscovery-Center. En gigabyte lagerplads (ca. 1024 MB) anbefales.

  • Serverressourcekvote: Bevar standardværdien på 300 til gruppen af websteder for eDiscovery-center.

 6. Klik på OK for at oprette den nye gruppe af websteder.

Efter et øjeblik vises den nye gruppe af websteder for eDiscovery-center på listen over webstedsgrupper.

Toppen af siden

Trin 2: Konfigurer Exchange Online som en resultatkilde

Hvis du vil søge i Exchange Online-postkasser fra et eDiscovery-center, skal du konfigurere søgningen til at inkludere Exchange Online som en resultatkilde for gruppen af websteder for eDiscovery-center. Du kan få flere oplysninger ved at se Administrer resultatkilder.

Følg disse trin for at konfigurere Exchange Online som en resultatkilde til det eDiscovery-center, du konfigurerer.

 1. Gå til det nye eDiscovery-Center, som du oprettede i trin 1. Brug den adresse på webstedet, du har angivet. f. eks. https://contoso.com/sites/eDiscovery.

 2. Gå til Indstillinger > Indstillinger for websted.

 3. På siden Indstillinger for websted under Administration af gruppe af websteder skal du klikke på Søgeresultatkilder.

 4. Klik på Ny resultatkilde på siden Administrer resultatkilder.

 5. I afsnittet Generelle oplysninger skal du i feltet Navn skrive Exchange Online og eventuelt skrive en beskrivelse.

 6. I afsnittet Protokol skal du vælge Exchange.

 7. I afsnittet URL-adresse til Exchange-kilde skal du klikke på afkrydsningsfeltet Brug Autodiscover.

 8. Klik på Gem.

Når du har konfigureret Exchange Online som en resultatkilde til eDiscovery-center, kan eDiscovery-administratorer søge i Exchange Online-postkasser ved at bruge eDiscovery-center.

Bemærk!: Sørg for at konfigurere Exchange Online som en resultatkilde til gruppen af websteder for eDiscovery-center. Hvis du konfigurerer det på niveauet for underordnet websted eller eDiscovery-sag, vil du ikke kunne søge i Exchange Online-postkasser.

Toppen af siden

Trin 3: Opret en sikkerhedsgruppe til eDiscovery-ledere

eDiscovery-ledere skal have de nødvendige tilladelser til at søge efter indhold på SharePoint Online-websteder og i Exchange Online-postkasser, sætte indhold i venteposition og eksportere søgeresultaterne. En god måde at tildele en gruppe personer tilladelser på er ved at oprette en sikkerhedsgruppe i Exchange Online, føje medlemmer til sikkerhedsgruppen og så tildele sikkerhedsgruppen eDiscovery-relaterede tilladelser i SharePoint Online og Exchange Online.

Følg disse trin for at oprette en sikkerhedsgruppe i Exchange Online.

 1. Log på Microsoft 365 ved hjælp af din globale administratorkonto.

 2. Markér ikonet for appstarteren Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Microsoft 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Microsoft 365-administratortilladelser i din organisation).

 3. I Microsoft 365 administration skal du vælge administrator > Exchange.

 4. I Exchange Administration (EAC) skal du gå til Modtagere > Grupper.

 5. Klik på Ny > Sikkerhedsgruppe.

 6. På siden Ny sikkerhedsgruppe skal du udfylde følgende felter:

  • Vist navn: dette navn vises i det delte adressekartotek og på listen grupper i EAC. Brug et navn, der identificerer Gruppens formål. for eksempel er eDiscovery-ledere.

  • Alias: Skriv aliasset for sikkerhedsgruppen. Det skal være entydigt i din Microsoft 365-organisation.

  • Mailadresse: Det navn, du skrev i feltet Alias, bruges til automatisk at generere den del af mailadressen, der vises til venstre for @-symbolet. Du kan ændre aliasdelen af mailadressen, hvis du vil.

  • Beskrivelse: Du kan bruge dette felt til at beskrive det eDiscovery-relaterede formål med sikkerhedsgruppen.

 7. Under Medlemmer skal du klikke på Tilføj.

 8. Vælg de personer, der skal være medlem af denne gruppe, og klik på Tilføj. Når du er færdig med at tilføje medlemmer, skal du klikke på OK for at gå tilbage til siden Ny sikkerhedsgruppe.

 9. Klik på afkrydsningsfeltet Ejergodkendelse er påkrævet, så du kan administrere medlemskabet af gruppen og kontrollere, hvem der kan bruge eDiscovery-center.

 10. Klik på Gem.

Toppen af siden

Trin 4: Tildel eDiscovery-tilladelser i SharePoint Online

Det næste trin er at tildele medlemmerne af den sikkerhedsgruppe, du oprettede i trin 3, tilladelser, så de kan bruge eDiscovery-center og søge efter indhold på SharePoint-websteder. Dette kræver tre forskellige tilladelsestildelinger:

 • Tildel ejertilladelser til sikkerhedsgruppen eDiscovery-ledere for det eDiscovery-center, der blev oprettet i trin 1. Som ejere af gruppen af websteder kan eDiscovery-ledere oprette sager, sætte indhold i venteposition og eksportere søgeresultater. Ejere af grupper af websteder kan også give andre brugere adgang til bestemte eDiscovery-sager.

 • Gør sikkerhedsgruppen eDiscovery-ledere til administratorer for gruppen af websteder for alle grupper af websteder i din SharePoint Online-organisation, som indeholder søgbart indhold. På den måde kan eDiscovery-ledere få adgang til alt indhold i din SharePoint Online-organisation og få vist søgeresultaterne i eDiscovery-center.

 • Giv sikkerhedsgruppen eDiscovery-ledere læsetilladelser til gennemsøgningslogfilerne for din SharePoint Online-organisation. Det gør det muligt for eDiscovery-lederne at få vist alle fejl i gennemsøgningslogfilerne, som er inkluderet i en rapport, når eDiscovery-søgeresultaterne eksporteres.

Vigtigt!: Hvis du eller en eDiscovery-leder skal søge efter indhold, der er gemt på OneDrive til arbejde eller skole-websteder, skal du tildele specifikke tilladelser til opgaven. Du kan finde en trinvis beskrivelse i tildele eDiscovery-tilladelser i Microsoft 365 Security & overholdelses Center.

Følg disse trin for at gøre medlemmerne af en sikkerhedsgruppe til webstedsgruppens ejere af eDiscovery-center.

 1. I eDiscovery-center skal du gå til Indstillinger > Indstillinger for websted.

 2. På siden Indstillinger for websted under Brugere og tilladelser skal du klikke på Webstedstilladelser.

 3. Klik på <navn på gruppen af websteder> i gruppen Ejere for gruppen af websteder.

 4. På rullelisten Ny skal du klikke på Tilføj brugere.

 5. I feltet Inviter personer skal du skrive navnet på sikkerhedsgruppen eDiscovery-ledere og så klikke på Del.

Følg disse trin for at gøre medlemmer af sikkerhedsgruppen eDiscovery-ledere til administratorer for gruppen af websteder for en gruppe af websteder. Gentag disse trin for hver gruppe af websteder i din SharePoint Online-organisation.

 1. Gå til webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder, og klik så på Indstillinger > Indstillinger for websted.

 2. Klik på Administratorer af gruppe af websteder under Brugere og tilladelser på siden Indstillinger for websted.

 3. Skriv navnet på sikkerhedsgruppen eDiscovery-ledere i feltet Administratorer af gruppe af websteder, og klik så på OK.

Følg disse trin for at give medlemmer af sikkerhedsgruppen eDiscovery-ledere læsetilladelser til oplysninger i gennemsøgningslogfilerne for din organisation.

 1. Log på Microsoft 365 som global administrator eller SharePoint-administrator.

 2. Markér ikonet for appstarteren Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Microsoft 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Microsoft 365-administratortilladelser i din organisation).

 3. Vælg Administration > SharePoint i ruden til venstre.

 4. Gå til SharePoint Administration, og klik på Søg.

 5. På siden Administration af søgning skal du klikke på Tilladelser til gennemsøgningslog.

 6. I feltet Tilladelser til gennemsøgningslog skal du skrive navnet på sikkerhedsgruppen eDiscovery-ledere og så klikke på OK.

Toppen af siden

Trin 5: Tildel eDiscovery-tilladelser i Exchange Online

Det sidste trin er at tildele eDiscovery-tilladelser i Exchange Online til den sikkerhedsgruppe, som du oprettede i trin 3. Det gøres ved at føje sikkerhedsgruppen til administratorrollegruppen Søgeresultatsadministration i Exchange Online. Det gør det muligt for medlemmer af sikkerhedsgruppen at bruge eDiscovery-center til at søge i postkasser, sætte dem i venteposition og eksportere resultater af søgning i postkasser.

Følg disse trin for at tildele sikkerhedsgruppen eDiscovery-ledere eDiscovery-tilladelser i Exchange Online.

 1. Log på Microsoft 365 ved hjælp af din globale administratorkonto.

 2. Markér ikonet for appstarteren Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Microsoft 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Microsoft 365-administratortilladelser i din organisation).

 3. I Microsoft 365 administration skal du vælge administrator > Exchange.

 4. I EAC skal du gå til Tilladelser > Administratorroller.

 5. Klik på Søgeresultatsadministration, og klik så på Rediger.

 6. Under Medlemmer skal du klikke på Tilføj.

 7. Vælg den sikkerhedsgruppe, du oprettede til eDiscovery-ledere, klik på Tilføj, og klik så på OK.

 8. Klik på Gem.

Sikkerhedsgruppen eDiscovery-ledere er angivet under Medlemmer i ruden med oplysninger.

Toppen af siden

Næste trin

Når du har konfigureret eDiscovery i din Microsoft 365-organisation, kan eDiscovery-ledere bruge eDiscovery-center til at oprette eDiscovery-sager, sætte indhold og postkasser i venteposition, køre eDiscovery-søgninger og eksportere søgeresultater. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du udfører disse opgaver, ved at se:

Plan lægge og administrere eDiscovery-sager

Føj indhold til en eDiscovery-sag, og sæt kilder i venteposition

Søgning og brug af nøgleord i eDiscovery

Opret og Kør eDiscovery-forespørgsler

Eksportere eDiscovery-indhold og oprette rapporter

Flere oplysninger

 • Der kræves ingen yderligere trin for at konfigurere Lync Online til eDiscovery. Lync-samtaler gemmes som standard i mappen Samtaleoversigt i en persons Exchange Online-postkasse og vil fremgå af eDiscovery-søgeresultater, hvis søgekriterierne er opfyldt. Brugere kan dog slette elementer i mappen Samtaleoversigt eller deaktivere den indstilling, der gemmer Lync-samtaler i deres postkasse. Hvis du vil bevare Lync-samtaler til eDiscovery, skal du oprette en Stop lokalt eller en Retslig tilbageholdelse for brugernes postkasser. Se Opret eller fjern en Retslig tilbageholdelse.

 • En SharePoint Online-administrator kan konfigurere resultatkilder for alle grupper af websteder og websteder i dennes SharePoint Online-organisation. En administrator for en gruppe af websteder eller en webstedsejer kan administrere resultatkilder for henholdsvis en gruppe af websteder eller et websted.

 • Hvorfor bruge en sikkerhedsgruppe i Exchange Online? Hvis du opretter en sikkerhedsgruppe i Exchange Online, kan du bruge denne gruppe til at tildele tilladelser i både SharePoint Online og Exchange Online. Du kan også tildele tilladelser til en gruppe i stedet for at tildele dem til individuelle brugere, så du nemt kan administrere adgang til eDiscovery-Center. Hvis du for eksempel vil give en ny medarbejder adgang til eDiscovery-Center, skal du blot tilføje dem som medlem af sikkerhedsgruppen eDiscovery-ledere.

 • Før indhold på SharePoint-websteder eller på andre websteder kan findes, skal det gennemsøges af en søgetjeneste, der er knyttet til et eDiscovery-center. Indhold, der ikke kan gennemsøges, vil ikke blive inkluderet i resultaterne af en eDiscovery-søgning.

 • Hvorfor give eDiscovery-ledere læsetilladelser til oplysninger i SharePoint Online-gennemsøgningslogfiler, som tidligere beskrevet i trin 4? Gennemsøgningslogfilerne registrerer oplysninger om statussen af det gennemsøgte indhold. Fejl i gennemsøgningslogfilerne downloades som del af søgeresultaterne til en Excel-fil, der kaldes Fejl i SharePoint-indeks, og som er placeret i mappen Rapporter. Det gør det muligt for eDiscovery-ledere at få vist fejl af typen mislykket indeksering.

 • Ejere af grupper af websteder har fuld kontrol over eDiscovery-center og alle underordnede websteder for eDiscovery-sag. De kan også oprette underordnede websteder for eDiscovery-sager. Derfor kan ejere af eDiscovery-center oprette eDiscovery-sager og vælge at tildele hver af disse entydige tilladelser. Det gør det muligt for en ejer at give en bestemt eDiscovery-leder eller sikkerhedsgruppe fuld kontrol over en bestemt eDiscovery-sag ved at tildele dem ejertilladelser.

 • Hvis det primære formål med den sikkerhedsgruppe, du oprettede i trin 3, er at tildele en gruppe af brugere eDiscovery-tilladelser, bør du muligvis skjule denne gruppe i din organisations adressekartotek. Det gøres ved at markere gruppen i EAC og klikke på Rediger. På siden Generelt skal du klikke på afkrydsningsfeltet Skjul denne gruppe fra adresselisterne og så gemme ændringen. Brugere kan stadig sende mails til gruppen ved at skrive gruppens mailadresse i feltet Til:, men gruppen vil ikke blive vist i adressekartoteket.

Toppen af siden

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×