Konfigurere Skype for Business Server 2015 Hybrid

Bemærk!: Denne artikel gælder kun for Office 365 drevet af 21Vianet i Kina.

Med Skype for Business-hybridinstallationer kan du have nogle af dine Skype for Business-brugere i det lokale miljø og andre brugere i Skype for Business Online, og alle på samme domæne. Det kan gøre det nemmere at levere Skype for Business-tjenester, hvis organisationens brugere er placeret på forskellige geografiske steder, eller hvis brugere opretter forbindelse fra en fjernplacering. Du kan også drage fordel af Skype for Business-hybridkonfigurationer som en migreringssti til Office 365. I dette afsnit beskrives hybridkonfigurationer til Skype for Business Server 2015.

Planlægning af hybridinstallation

Medtag følgende krav til brugere og din netværksinfrastruktur i planlægningen af en hybridinstallation.

Krav til infrastruktur

Følgende skal være tilgængelig i dit miljø, før du kan implementere og konfigurere en Skype for Business Server 2015-hybridinstallation.

 • En Active Directory Federation Services-server (AD FS), der kører Windows 2008 R2 SP1 eller den seneste servicepakke. For yderligere systemkrav til AD FS skal du se Active Directory Federation Services 2.0.

 • En lokal installation af Skype for Business Server 2015 eller Lync Server 2010 med akkumulerede opdateringer til Lync Server 2010: marts 2013.

 • Skype for Business Server 2015-administrationsværktøjer.

 • En katalogsynkroniseringsserver. Hvis du vil vide mere om katalogsynkronisering, skal du se værktøjet Katalogsynkronisering.

Understøttelse af Skype for Business-klient

Der er visse forskelle i de funktioner, der understøttes i Skype for Business-klienter, og de funktioner, der er tilgængelige i lokale og online miljøer. Før du beslutter, hvor du vil placere dine brugere i din organisation, kan du få vist klientunderstøttelse for de forskellige konfigurationer af Skype for Business Server. Følgende klienter understøttes med Skype for Business Online i en Skype for Business-hybridinstallation:

 • Lync 2010

 • Skype for Business

 • Skype for Business-app i Windows Store

 • Skype for Business Web App

 • Lync Mobile

 • Lync 2011 til Mac

 • Lync Basic 2013

Krav til topologi

For at konfigurere din Skype for Business Server 2015-hybridinstallation med Skype for Business Online skal du have en af følgende understøttede topologier:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 med Skype for Business Server 2015 i en lokal installation. Skype for Business Server 2015 sammenslutnings-Edge Server og den næste hopserver fra sammenslutnings-Edge Server skal køre Skype for Business Server 2015, og der skal være installeret en central administration til det lokale lager. Edge Server og puljen skal installeres lokalt.

 • Microsoft Lync Server 2010 med akkumulerede opdateringer til Lync Server 2010: Februar 2013 anvendt, og Skype for Business Server 2015-administrationsværktøjer installeret på den lokale installation. Sammenslutnings-Edge Server og næste hopserver fra sammenslutnings-Edge Server skal begge køre Microsoft Lync Server 2010 med de seneste akkumulerede opdateringer.

  Vigtigt!: Skype for Business Server 2015-administrationsværktøjer skal installeres på en separat server, der kan oprette forbindelse til den eksisterende Lync Server 2010-installation. Cmdletten Move-CsUser til at flytte brugere fra en installation i det lokale miljø til Skype for Business Online skal køres fra Skype for Business Server 2015-administrationsværktøjer med forbindelse til en installation i det lokale miljø.

 • En Skype for Business Server 2015-installation med alle servere, der kører Skype for Business Server 2015.

Krav til sammenslutning med tilladte/blokerede lister

Listen med Tilladte domæner indeholder domæner, der har et fuldt kvalificeret domænenavn konfigureret. Disse kaldes sommetider for tilladte partnerservere eller direkte sammenslutningspartnere. Du bør kende forskellen mellem Åben sammenslutning og Lukket sammenslutning, som kaldes henholdsvis partnerregistrering og tilladt partnerdomæneliste i lokale installationer. Følgende krav skal være opfyldt for at kunne konfigurere en hybridinstallation:

 • Det matchende domæne skal konfigureres på samme måde i din lokale installation som i din Office 365-lejer. Hvis partnerregistrering er aktiveret på den lokale installation, skal åben sammenslutning konfigureres for din online-lejer. Hvis partnerregistrering ikke er aktiveret, skal lukket sammenslutning konfigureres for din online-lejer.

 • Listen med blokerede domæner i den lokale installation skal svare nøjagtigt til listen over blokerede domæner for din online-lejer.

 • Listen med Tilladte domæner i den lokale installation skal svare nøjagtigt til listen med Tilladte domæner for din online-lejer.

 • Sammenslutning skal være aktiveret for den eksterne kommunikation til onlinelejeren, som konfigureres ved hjælp af kontrolpanelet i Skype for Business Online.

DNS-indstillinger

Når du opretter DNS SRV-poster for hybridinstallationer, skal posterne _sipfederationtls._tcp.<domain> og _sip._tls.<domain> pege på den lokale adgangsproxy.

Overvejelser angående firewall

Computerne på dit netværk skal kunne udføre almindelige DNS-opslag på internettet. Hvis disse computere kan tilgå standardinternetwebsteder, opfylder dit netværk dette krav.

Afhængigt af placeringen af dit datacenter skal du også konfigurere dit netværks firewall-enheder, så de accepterer forbindelser baseret på domænenavne med jokertegn (f.eks. al trafik fra *.partner.outlook.cn). Hvis din organisations firewall ikke understøtter navnekonfigurationer med jokertegn, skal du manuelt bestemme de IP-adresseområder, som du vil tillade, samt de angivne porte.

Se emnet i Hjælp URL-adresser og IP-adresseområder for Office 365, som drives af 21Vianet.

Krav til port og protokol

Foruden portkravene til den interne Skype for Business Server 2015-kommunikation skal du også konfigurere følgende porte til dit lokale netværk.

Protokol/Port

Programmer

TCP 443

Åbne indgående

 • Active Directory Federation Services (sammenslutningsserverrolle)

  Du kan finde flere oplysninger i Forstå AD FS-rolletjenester.

 • Active Directory Federation Services (proxyserverrolle)

 • Microsoft Online Services Portal

 • Firmaportal

 • Outlook Web App

 • Lync-klient (kommunikation til Skype for Business Online fra lokal Skype for Business Server)

TCP 80 og 443

Åbne indgående

 • Katalogsynkronisering for Microsoft Online Services

TCP 5061

Åbne indgående/udgående på Edge Server

PSOM/TLS 443

Åbne indgående/udgående for datadelingssessioner

STUN/TCP 443

Åbne indgående/udgående for lyd-, video- og programdelingssessioner

STUN/UDP 3478

Åbne indgående/udgående for lyd- og videosessioner

RTP/TCP 50000-59999

Åbne udgående for lyd- og videosessioner

Brugerkonti og data

I en Skype for BusinessServer 2015-hybridinstallation skal enhver bruger, du vil tilknytte til Skype for Business Online, først oprettes i en lokal installation, således at brugerkontoen oprettes i Active Directory-domænetjenester. Du kan derefter flytte brugeren til Skype for Business Online, hvilket vil flytte brugerens liste over kontakter.

Når du synkroniserer brugerkonti mellem din lokale Skype for Business-installation og Skype for Business Online-installationen med AD FS og DirSync, skal du synkronisere AD-kontiene for alle Skype for Business-brugere i organisationen mellem din lokale og din online Skype for Business-installation, selvom brugerne ikke flyttes til Skype for Business Online. Hvis du ikke synkroniserer alle brugere, vil kommunikationen mellem lokale og online brugere i din organisation muligvis ikke fungere som forventet.

Bemærk!: Hvis brugeren er oprettet ved hjælp af onlineportalen for Office 365, er brugerkontoen ikke synkroniseret med det lokale Active Directory, og brugeren findes ikke i det lokale Active Directory. Hvis du allerede har oprettet brugere i Skype for Business Online og ønsker at konfigurere hybrid med en lokal Skype for Business Server, skal du se Flytte brugere fra Skype for Business Online til en lokal Skype for Business-installation i Skype for Business Server 2015.

Du skal også overveje følgende brugerrelaterede problemer ved planlægning af en hybridinstallation.

 • Brugerkontakter – Grænsen for kontakter for Skype for Business Online-brugere er 250. Alle kontakter ud over dette antal fjernes fra brugerens liste over kontakter, når kontoen flyttes til Skype for Business Online.

 • Chat og Tilstedeværelse - Brugernes kontaktlister, grupper og adgangskontrollister (ACLs) overføres med brugerkontoen.

 • Mødedata, mødeindhold og planlagte møder – Dette indhold overflyttes ikke med brugerkontoen. Brugerne skal omlægge deres møder, når deres konti er overflyttet til Skype for Business Online.

Brugerpolitikker og funktioner

 • I et Skype for Business Server 2015-hybridmiljø kan brugere aktiveres til chat, tale og møder enten lokalt eller online, men ikke begge dele samtidigt.

 • Lync-klient – Nogle brugere kan kræve en ny klientversion, når de flyttes til Skype for Business Online.

 • Lokale politikker og konfiguration (ikke-bruger) - Online og lokale politikker kræver særskilt konfiguration. Du kan ikke angive globale politikker, der gælder for begge.

Konfiguration af hybridinstallationer til Skype for Business Server 2015

I dette afsnit beskrives de nødvendige trin til at konfigurere Skype for Business Server 2015-hybridinstallationer. Hvis du har brugere, som er aktiveret til Skype for Business i Skype for Business Online, men som ikke er blevet aktiveret i en lokal installation, skal du se Flytte brugere fra Skype for Business Online til en lokal Skype for Business-installation i Skype for Business Server 2015.

Legitimationsoplysninger for administrator

Når du bliver bedt om at angive legitimationsoplysninger for administratoren, skal du bruge brugernavnet og adgangskoden til administratorkontoen for din Office 365-lejer. Du skal også bruge disse legitimationsoplysninger, når du konfigurerer Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0, Katalogsynkronisering, enkeltlogon, sammenslutning og flytning af brugere til Lync Online.

Oprette forbindelse til Skype for Business Online PowerShell

Administratorer har nu muligheden for at bruge Windows PowerShell til at administrere Skype for Business Online og deres Skype for Business Online-brugerkonti. For at gøre dette skal du først hente og installere tilslutningsmodulet til Lync Online fra Microsoft Download Center. Du kan finde flere oplysninger om at hente, installere og bruge tilslutningsmodulet til Skype for Business Online, og du kan finde detaljerede oplysninger om brugen af modulet under Bruge Windows PowerShell til at administrere Lync Online.

Trin til at forberede og konfigurere Skype for Business Server 2015 i det lokale miljø til hybridinstallation med Skype for Business Online

I nedenstående tabel vises en oversigt over de trin, der kræves for at forberede dit miljø til hybridinstallationer med Microsoft Skype for Business Online og Microsoft Office 365.

Fuldført?

Trin

Beskrivelse

Oprette en lejerkonto for Office 365 og aktivere Skype for Business Online

Konfigurere Lync Online.

Tilføje dit domæne og bekræfte ejerskabet

Dit domæne kaldes også nogle gange for dit brugerdefinerede domæne. Du skal tilføje dit domæne til din Office 365-lejer og derefter følge trinene til at validere domænet med Office 365. Dette er for at bekræfte, at du er ejeren af domænet. For at føje dit domæne til din Office 365-lejer skal du følge trinene, som er beskrevet i Konfigurere og administrere domæner i Office 365 Enterprise og Office 365 Midsize Business. Udfør alle trinene i hver sektion i emnet, herunder "Redigere DNS-posterne for dine Office 365-tjenester".

Forberedelse til Active Directory-synkronisering

Active Directory-synkronisering holder hele tiden dit lokale Active Directory synkroniseret med Office 365. Dette giver dig mulighed for at oprette synkroniserede versioner af hver brugerkonto og gruppe og aktiverer også synkronisering af globale adresseliste fra dit lokale Microsoft Exchange Server-miljø til Microsoft Exchange Online.

Du skal synkronisere AD-kontiene for alle Skype for Business-brugere i organisationen mellem din lokale og din online Skype for Business-installation, selvom brugerne ikke flyttes til Skype for Business Online. Hvis du ikke synkroniserer alle brugere, vil kommunikationen mellem lokale og online brugere i din organisation muligvis ikke fungere som forventet.

For oplysninger om at forberede dit miljø til Active Directory-synkronisering skal du se Katalogintegrationstjenester.

Oprette certifikater til Active Directory Federation Services (AD FS)

Når du har oprettet certifikater, der kan bruges i identitetssammenslutninger med Office 365, skal du installere og tildele dem.

Flytte pilotbrugere til Skype for Business Online

Når du har fuldført trinene til forberedelse og konfiguration af dit miljø til Skype for Business Online, kan du begynde at flytte pilotbrugere til Skype for Business Online. Se Flytte brugere til Skype for Business Online i Skype for Business Server 2015.

Administrere brugere i en hybridinstallation

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du kan administrere brugere i en hybridinstallation, skal du se Administrere brugere i en Skype for Business Server 2015-hybridinstallation.

Konfigurere sammenslutning af Skype for Business Server 2015 med Skype for Business Online

Sammenslutning gør det muligt for brugerne i en installation i det lokale miljø at kommunikere med Office 365-brugere i organisationen. For at konfigurere en sammenslutning skal du køre følgende cmdletter:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Konfigurere din Skype for Business Online-lejer for et delt SIP-adresseområde

En SIP-adresse (Session Initiation Protocol) er et entydigt id for hver bruger på et netværk på samme måde som et telefonnummer eller en mailadresse. Før du forsøger at flytte Skype for Business-brugere fra en lokal installation til Skype for Business Online, skal du konfigurere din Office 365-lejer til at dele det delte SIP-adresseområde (Session Initiation Protocol) med en installation i det lokale miljø. Hvis dette ikke er konfigureret, vil du muligvis få vist følgende fejlmeddelelse:

Move-CsUser : HostedMigration-fejl: Fejl=(510), Beskrivelse=(Denne brugers lejer er ikke aktiveret for delt SIP-adresseområde.)

For at konfigurere et delt SIP adresseområde skal du oprette en PowerShell-fjernsession med Skype for Business Online og derefter køre følgende cmdlet:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

For at oprette en PowerShell-fjernsession med Skype for Business Online skal du først installere Skype for Business Online-modulet til Windows PowerShell, som kan hentes her: Windows PowerShell-modul til ;Lync Online.

Når du har installeret modulet, kan du starte en fjernsession med følgende cmdletter:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en PowerShell-fjernsession med Skype for Business Online, i Tilslutning til Lync Online ved hjælp af Windows PowerShell.

Du kan finde flere oplysninger om brugen af Skype for Business Online PowerShell-modulet i Bruge Windows PowerShell til at administrere Lync Online .

Flytte brugere til Skype for Business Online i Skype for Business Server 2015

Før du starter overførsel af brugere til Skype for Business Online bør du foretage en sikkerhedskopiering af brugerdata, der er knyttet til de konti, som skal flyttes. Ikke alle brugerdata flyttes med brugerkontoen. Du kan finde flere oplysninger i Krav til sikkerhedskopiering og gendannelse i Lync Server 2013: data.

Overføre brugerindstillinger til Skype for Business Online

Brugerindstillinger flyttes med brugerkontoen. Nogle lokale indstillinger flyttes ikke med brugerkontoen.

Flytte pilotbrugere til Skype for Business Online

Før du begynder at flytte brugere til Skype for Business Online, kan det være en god ide at flytte et par pilotbrugere for at bekræfte, at dit miljø er konfigureret korrekt. Du kan dermed bekræfte, at funktionerne og tjenesterne i Skype for Business fungerer som forventet, før du går i gang med at flytte flere brugere.

For at flytte en lokal bruger til din Skype for Business Online-lejer skal du køre følgende cmdletter på Skype for Business Server Management Shell ved hjælp af legitimationsoplysningerne for administratoren for din Microsoft Office 365-lejer. Erstat "username@contoso.com" med oplysningerne for den bruger, du vil flytte.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Formatet af URL-adressen, som er angivet for HostedMigrationOverrideUrl-parameteren, skal være URL-adressen til puljen, hvor den hostede overførselstjeneste kører, i følgende format: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Du kan bestemme URL-adressen til den hostede overførselstjeneste ved at få vist URL-adressen til kontrolpanelet i Skype for Business Online for din Office 365-lejerkonto.

Sådan bestemmes URL-adressen for den hostede overførselstjeneste for din Office 365-lejer
 1. Log på din Office 365-lejer som administrator.

 2. Åbn Skype for Business Administration.

 3. Når Skype for Business Administration er vist, skal du markere og kopiere URL-adressen i adresselinjen frem til partner.lync.cn. Et eksempel på en URL-adresse ser ud som følgende:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Erstat webdir i URL-adressen med admin, hvilket resulterer i følgende:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Følgende streng skal tilføjes til URL-adressen: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Til resulterende URL, som er værdien af HostedMigrationOverrideUrl, bør se ud som følgende:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Flytte brugere til Lync Online

Du kan flytte flere brugere med cmdletten Get-CsUser med parameteren –Filter for at vælge de brugere med en specifik egenskab, der er tildelt brugerkonti, f.eks. RegistrarPool. Du kan derefter føre de returnerede brugere til cmdletten Move-CsUser, som vist i følgende eksempel.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Du kan også bruge parameteren -OU til at hente alle brugere i den angivne OU, som vist i følgende eksempel.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Bekræfte brugerindstillinger og funktioner i Skype for Business Online

Du kan kontrollere, at flytningen af brugeren er gennemført, på følgende måder:

 • Få vist status for brugeren i kontrolpanelet i Skype for Business Online. Den visuelle indikator for lokale brugere og onlinebrugere adskiller sig fra hinanden.

 • Kør følgende cmdlet:

  Get-CsUser -Identity

Administrere brugere i en Skype for Business Server 2015-hybridinstallation

Du kan administrere brugerindstillinger og politikker for brugere, som er overflyttet til Skype for Business Online, ved hjælp af funktionerne til brugeradministration, der er tilgængelige i Microsoft Office 365-onlineportalen. Du skal logge på med administratorkontoen for din lejer for at udføre administrationsopgaver.

Flytte brugere tilbage til en lokal installation

Dette afsnit gælder kun for brugere, som er oprettet og aktiveret på en lokal Skype for Business-installation og derefter er flyttet fra den lokale installation til Skype for Business Online. Hvis du vil flytte brugere, der er oprettet i Skype for Business Online (og aldrig har været aktiveret i en lokal Skype for Business-installation), skal du se Flytte brugere fra Skype for Business Online til en lokal Skype for Business-installation i Skype for Business Server 2015.

Kør følgende cmdletter for at flytte en bruger fra Skype for Business Online tilbage til en lokal Skype for Business-installation:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

For at bestemme URL-adressen til Hosted Migration-tjenesten skal du se "Sådan bestemmes URL-adressen for Hosted Migration-tjenesten for din Office 365-lejer" i det forrige afsnit.

Overføre Skype for Business Online-brugere til en lokal Skype for Business-installation i Skype for Business Server 2015

Disse trin er kun nødvendige til at overføre brugerkonti, der oprindeligt er aktiveret til Skype for Business i Skype for Business Online, før du implementerede den lokale Skype for Business-installation. For at flytte brugere, der oprindeligt var aktiveret til den lokale Skype for Business-installation, og som senere er flyttet til Skype for Business Online, skal du se "Administrere brugere i en Skype for Business Server 2015-hybridinstallation" i dette emne. Desuden skal alle brugere, som flyttes, have konti på det lokale Active Directory.

Overføre brugerkonti, som oprindeligt er aktiveret i Skype for Business Online til en lokal Skype for Business-installation
 1. Først skal du sørge for, at din organisation er konfigureret til hybrid.

  • Installer synkroniseringsredskabet til Microsoft Azure Active Directory.

  • For at gøre det muligt for dine brugere at bruge enkeltlogon til Skype for Business Online skal du installere Active Directory Federation Services

  • På en installation i det lokale miljø, i Skype for Business Management Shell, skal du indtaste følgende cmdletter for at oprette udbyderen for Skype for Business Online:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Bekræft, at du på dine lokale Edge-servere har den certifikatkæde, som muliggør forbindelse til Skype for Business Online. Du kan finde flere oplysninger i SSL-certifikatændringer i Lync Online-tjenesten for klientforbindelse.

 3. I din lokale Active Directory skal du aktivere de berørte brugerkonti for den lokale Skype for Business-installation. Du kan gøre dette for en enkelt bruger ved at skrive følgende cmdlet:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Eller du kan oprette et script, som læser brugernavne fra en fil og leverer dem som input til cmdletten Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Kør DirSync for at synkronisere Skype for Business Online-brugere med de opdaterede lokale Skype for Business-brugere.

 5. Opdater nogle DNS-poster til at dirigere al SIP-trafik til den lokale Skype for Business-installation:

  • Opdater lyncdiscover.contoso.com. En post, som peger på det fulde domænenavn på den lokale omvendte proxyserver.

  • Opdater SRV-posten _sip._tls.contoso.com for at bestemme den offentlige IP-adresse eller VIP-adresse til Access Edge-tjenesten for den lokale Skype for Business-installation.

  • Opdater SRV-posten _sipfederationtls._tcp.contoso.com for at bestemme den offentlige IP-adresse eller VIP-adresse til Access Edge-tjenesten for den lokale Skype for Business-installation.

  • Hvis din organisation bruger opdelt DNS (også kaldet "split-brain DNS"), skal du kontrollere, at brugerne, som udløser navnekonflikter gennem den interne DNS-zone, dirigeres til front end-puljen.

 6. Kør cmdletten Get-CsUser for at kontrollere bestemte egenskaber om de brugere, du flytter. Du skal være sikker på, at HostingProviderProxyFQDN er angivet til "sipfed.online.partner.Lync.cn", og at SIP-adresserne er angivet korrekt.

 7. Flyt Skype for Business Online-brugere til den lokale Skype for Business-installation.

  For at flytte en enkelt bruger skal du køre følgende cmdletter:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Du kan flytte flere brugere via cmdletten Get-CsUSer med parameteren -Filterparameter for at vælge brugere med en bestemt egenskab. Du kan f.eks. markere alle Skype for Business Online-brugere ved at filtrere efter {Udbyder -eq "sipfed.online.partner.lync.cn" }. Du kan derefter føre de returnerede brugere til cmdletten Move-CsUSer, som vist i følgende eksempel.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Formatet af URL-adressen, som er angivet for parameteren HostedMigrationOverrideUrl, skal være URL-adressen for puljen, hvor Hosted Migration-tjenesten kører i følgende format: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Du kan bestemme URL-adressen for Hosted Migration-tjenesten ved at se URL-adressen for kontrolpanelet i Skype for Business Online for din Office 365-lejerkonto.

  Bemærk!: Den maksimale størrelse for transaktionslogfiler i rtcxds-databasen er 16 GB. Dette er muligvis ikke nok, hvis du flytter et stort antal brugere på én gang, og især hvis du har spejling aktiveret. Du kan omgå dette ved at øge filstørrelsen eller sikkerhedskopiere logfilerne jævnligt. Du kan finde flere oplysninger under http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Dette er et valgfri trin. Hvis du har brug for at integrere med Exchange 2013 Online, skal du anvende en ekstra udbyder. Du kan finde flere oplysninger under Konfiguration af en lokal Lync Server 2013-integration med Exchange Online.

 9. Brugerne er nu flyttet. For at kontrollere, om en bruger har de korrekte værdier for de angivne egenskaber i nedenstående tabel, skal du indtaste følgende cmdlet:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  AD-attribut

  Attributnavn

  Værdi for Skype for Business Online-bruger

  Værdi for lokal Skype for Business-bruger

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Aktiveret

  Sand

  Sand

 10. Hver enkelt bruger, der er blevet flyttet, skal logge af Skype for Business og derefter logge på igen. Når brugeren logger på, skal vedkommende bekræfte sine kontaktlister og tilføje kontakter, hvis det er nødvendigt. Bemærk, at planlagte møder ikke flyttes fra Skype for Business Online til den lokale Skype for Business-installation. Brugerne skal omlægge disse møder, efter de er blevet flyttet.

  Når DNS-posterne er opdateret, og alle brugere er dirigeret til den lokal installation, leder HostingProvider-attributten enten Skype for Business-brugeren til at bruge SRV-poster, eller den dirigerer brugeren til online-udbyderen "sipfed.online.partner.Lync.cn".

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×