You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Konverterer et tal fra ét målesystem til et andet. KONVERTER kan f.eks. oversætte en tabel over afstande i miles til en tabel over afstande i kilometer.

Syntaks

KONVERTER(tal;fra_enhed;til_enhed)

Tal     er værdien i fra_enhed, der skal konverteres.

Fra_enhed     er enhederne for tal.

Til_enhed     er enhederne for resultatet. KONVERTER accepterer følgende tekstværdier (i anførselstegn) for fra_enhed og til_enhed.

Vægt og masse

Vægt og masse

Fra_enhed eller til_enhed

Gram

"g"

Slug

"sg"

Pund masse (avoirdupois)

"lbm"

Atommasseenhed

"u"

Ounce (avoirdupois)

"ozm"

Grain

"grain"

Amerikanske (kort) centner

"cwt" eller "shweight"

Britiske standardcentner

"uk_cwt" eller "lcwt" ("hweight")

Stone

"stone"

Ton

"ton"

Britisk standardton

"uk_ton" eller "LTON" ("brton")

Afstand

Afstand

Fra_enhed eller til_enhed

Meter

"m"

Mil (eng.)

"mi"

Sømil

"Nmi"

Tomme

"in"

Fod

"ft"

Yard

"yd"

Ångstrøm

"ang"

Ell

"ell"

Lysår

"ly"

Parsec

"parsec" eller "pc"

Pica (1/72 tomme)

"Picapt" eller "Pica"

Pica (1/6 tomme)

"pica"

Amerikansk survey mile (statute mile)

"survey_mi"

Klokkeslæt

Klokkeslæt

Fra_enhed eller til_enhed

År

"yr"

Dag

"day" eller "d"

Time

"hr"

Minut

"mn" eller "min"

Sekund

"sec" eller "s"

Tryk

Tryk

Fra_enhed eller til_enhed

Pascal

"Pa"

Atmosfære

"atm"

mm kviksølv

"mmHg"

PSI

"psi"

Torr

"Torr"

Kraft

Kraft

Fra_enhed eller til_enhed

Newton

"N"

Dyn

"dyn"

Pund-kraft

"lbf"

Pond

"pond"

Energi

Energi

Fra_enhed eller til_enhed

Joule

"J"

Erg

"e"

Termodynamisk kalorie

"c"

IT-kalorie

"cal"

Elektronvolt

"eV"

Hestekraft-time

"hkh"

Watt-time

"Wh"

Fodpund

"flb"

British Thermal Unit

"Btu"

Potens

Potens

Fra_enhed eller til_enhed

Hestekraft

"hk"

Pferdestärke

"PS"

Watt

"W"

Magnetisme

Magnetisme

Fra_enhed eller til_enhed

Tesla

"T"

Gauss

"ga"

Temperatur

Temperatur

Fra_enhed eller til_enhed

Grad Celsius

"C"

Grad Fahrenheit

"F"

Kelvin

"K"

Grader rankine

"Rank"

Grader réaumur

"Reau"

Volumen

Masse (eller væskemål)

Fra_enhed eller til_enhed

Teske

"tsp"

Moderne teske

"tspm"

Spiseske

"tbs"

Flydende ounce

"oz"

Kop

"cup"

Pint (am.)

"us_pt"

Pint (eng.)

"uk_pt"

Kvart

"qt"

Britisk standardquart

"uk_qt"

Gallon

"gal"

Imperial gallon (Storbritannien)

"uk_gal"

Liter

"l" eller "L" ("lt")

Kubikångstrøm

"ang3" eller "ang^3"

Amerikansk tønde olie

"barrel"

Amerikansk skæppe

"bushel"

Kubikfod

"ft3" eller "ft^3"

Kubiktomme

"in3" eller "in^3"

Kubiklysår

"ly3" eller "ly^3"

Kubikmeter

"m3" eller "m^3"

Kubikmil

"mi3" eller "mi^3"

Kubikyard

"yd3" eller "yd^3"

Kubiksømil

"Nmi3" eller "Nmi^3"

Kubikpica

"Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" eller "Pica^3"

Bruttoregisterton

"GRT" ("regton")

Rumton (fragtton)

"MTON"

Areal

Areal

Fra_enhed eller til_enhed

International acre

"uk_acre"

Amerikansk survey/statute acre

"us_acre"

Kvadratångstrøm

"ang2" eller "ang^2"

Ar

"ar"

Kvadratfod

"ft2" eller "ft^2"

Hektar

"ha"

Kvadrattommer

"in2" eller "in^2"

Kvadratlysår

"ly2" eller "ly^2"

Kvadratmeter

"m2" eller "m^2"

Morgen

"Morgen"

Kvadratmil

"mi2" eller "mi^2"

Kvadratsømil

"Nmi2" eller "Nmi^2"

Kvadratpica

"Picapt2", "Pica2", "Pica^2" eller "Picapt^2"

Kvadratyard

"yd2" eller "yd^2"

Oplysninger

Oplysninger

Fra_enhed eller til_enhed

Bit

"bit"

Byte

"byte"

Hastighed

Hastighed

Fra_enhed eller til_enhed

Knob

"admkn"

Knob

"kn"

Meter pr. time

"m/h" eller "m/hr"

Meter pr. sekund

"m/s" eller "m/sec"

Mile pr. time

"mph"

Nedenstående forkortede enhedspræfikser kan sættes foran alle metriske enheder af typen fra_enhed eller til_enhed.

Præfiks

Multiplikator

Forkortelse

yotta

1E+24

"Y"

zetta

1E+21

"Z"

exa

1E+18

"E"

peta

1E+15

"P"

tera

1E+12

"T"

giga

1E+09

"G"

mega

1E+06

"M"

kilo

1E+03

"k"

hekto

1E+02

"h"

deka

1E+01

"da" eller "e"

deci

1E-01

"d"

centi

1E-02

"c"

milli

1E-03

"m"

mikro

1E-06

"u"

nano

1E-09

"n"

pico

1E-12

"p"

femto

1E-15

"f"

atto

1E-18

"a"

zepto

1E-21

"z"

yocto

1E-24

"y"

Binær præfiks

Præfiksværdi

Forkortelse

Afledt af

yobi

2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

"Yi"

yotta

zebi

2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424

"Zi"

zetta

exbi

2^60 = 1 152 921 504 606 846 976

"Ei"

exa

pebi

2^50 = 1 125 899 906 842 624

"Pi"

peta

tebi

2^40 = 1 099 511 627 776

"Ti"

tera

gibi

2^30 = 1 073 741 824

"Gi"

giga

mebi

2^20 = 1 048 576

"Mi"

mega

kibi

2^10 = 1024

"ki"

kilo

  • Hvis inputdatatyperne er forkerte, returnerer KONVERTER den #VALUE! fejlværdi.

  • Hvis enheden ikke eksisterer, returnerer KONVERTER fejlværdien #I/T.

  • Hvis enheden ikke understøtter en binær præfiks, returnerer KONVERTER fejlværdien #I/T.

  • Hvis enhederne findes i forskellige grupper, returnerer KONVERTER fejlværdien #I/T.

  • I forbindelse med navne og præfikser på enheder skelnes mellem store og små bogstaver.

Dette er et eksempel på, hvordan en formel bruger KONVERTER.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KONVERTER(1; "lbm"; "kg")

Konverterer pund til kilogram.

0,4535924

=KONVERTER(68; "F"; "C")

Konverterer 68 grader Fahrenheit til Celsius.

20

=KONVERTER(2,5; "ft"; "sek")

Datatyperne er ikke ens, så der returneres en fejl.

#I/T

=KONVERTER(KONVERTER(100,"ft","m"),"ft","m")

Konverterer 100 kvadratfod til kvadratmeter.

9,290304

Du kan se, hvordan KONVERTER fungerer i Excel. Kopiér følgende tabel (startende med "6"), og indsæt den i et tomt Excel-regneark, og placer "6" i celle A1.

6

Formel

Beskrivelse (resultat)

=KONVERTER(A1;"C";"F")

Konvertér 6 grader Celsius til Fahrenheit (42,8)

=KONVERTER(A1;"tsp";"tbs")

Konvertér 6 teskefulde til spiseskefulde (2)

=KONVERTER(A1;"gal";"l")

Konvertér 6 liter til liter (22,71741274)

=KONVERTER(A1;"mi";"km")

Konvertér 6 miles til kilometer (9,656064)

=KONVERTER(A1;"km";"mi")

Konvertér 6 kilometer til miles (3,728227153)

=KONVERTER(A1;"i";"ft")

Konvertér 6 tommer til fod (0,5)

=KONVERTER(A1;"cm";"i")

Konvertér 6 centimeter til tommer (2,362204724)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×