Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Du kan bruge makrohandlingen ÅbnForespørgsel i Access-databaser til at åbne en udvælgelses- eller krydstabuleringsforespørgsel i Dataarkvisning, designvisning eller Vis udskrift. Denne handling kører en handlingsforespørgsler. Du kan også markere en dataindtastningstilstand for forespørgslen.

Bemærk!: Denne handling er kun tilgængelig i Access-databasemiljøet (.mdb eller .accdb). Se handlingerne OpenView, ÅbnLagretProcedure eller ÅbnFunktion, hvis du bruger Access-projektmiljøet (.adp). Makrohandlingen ÅbnForespørgsel findes ikke i Access-webapps.

Indstilling

Makrohandlingen ÅbnForespørgsel har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Forespørgselsnavn

Navnet på den forespørgsel, der skal åbnes. Vælg navnet på den forespørgsel, der skal åbnes, ved hjælp af rullelisten over forespørgselsnavne. Dette er et påkrævet argument.

Hvis du afspiller en makro med handlingen ÅbnForespørgsel i biblioteksdatabase, leder Access først efter forespørgslen med dette navn i biblioteksdatabasen og derefter i den aktuelle database.

Visning

Den visning, hvori forespørgslen åbnes. Vælg Dataark, Design, Vis udskrift, Pivottabel, eller Pivotdiagram i afkrydsningsfeltet Visning. Standarden er Dataark.

Bemærk!: Pivottabel- og pivotdiagramvisninger er ikke tilgængelige i versioner af Access, der begynder med Access 2013.

Datatilstand

Tilstanden Dataindtastning for forespørgslen. Dette gælder kun for forespørgsler, der er åbnet i dataarkvisning. Vælg Tilføj (brugeren kan tilføje nye poster, men kan ikke redigere eksisterende poster), Rediger (brugeren kan redigere eksisterende poster og tilføje nye poster) eller Skrivebeskyttet (brugeren kan kun få vist poster). Standarden er Rediger.

Bemærkninger

Hvis du bruger Dataark til argumentet Visning, viser Access resultatsæt, hvis forespørgslen er en udvælgelses-, krydstabulerings-, forenings- eller pass-through-forespørgsel, hvis ReturnererPoster-egenskab er angivet til Ja, og forespørgslen køres, hvis det er en handling, datadefinitionsforespørgsel eller pass-through-forespørgsel, hvis ReturnererPoster-egenskab er angivet til Nej.

Handlingen ÅbnForespørgsel svarer til at dobbeltklikke på forespørgslen i navigationsruden eller højreklikke på forespørgslen i navigationsruden og vælge en visning. Du kan markere flere indstillinger med denne handling.

Tip!    

  • Du kan trække en forespørgsel fra navigationsruden til vinduet Makrodesign. Dette opretter automatisk en ÅbnForespørgsel-handling, der åbner forespørgslen i dataarkvisningen.

    Hvis du skifter til Designvisning, mens forespørgslen er åben, fjernes indstillingen for argumentet Datatilstand for forespørgslen. Denne indstilling træder ikke i kraft, selv hvis brugeren returnerer til dataarkvisning.

  • Hvis du ikke vil have vist de systemmeddelelser, der normalt vises, når en handlingsforespørgsel køres (der angiver, at det er en handlingsforespørgsel, og viser, hvor mange poster påvirkes), kan du bruge handlingen AngivAdvarsler til at undertrykke visningen af disse meddelelser.

For at køre makrohandlingen ÅbnForespørgsel i et VBA-modul (Visual Basic for Applications) skal du bruge metoden ÅbnForespørgsel for objektet DoCmd.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×