Makrohandlingen AngivVærdi

Du kan bruge makrohandlingen AngivVærdi til at indstille værdien af et Access-felt, -kontrolelement eller -egenskab på en formular, en formular dataark eller en Rapport.

Bemærk!: Du kan ikke bruge makrohandlingen AngivVærdi til at indstille værdien af en Access-egenskab, der returnerer et objekt.

Bemærk!: Denne handling tillades ikke, hvis der ikke er tillid til databasen.

Indstilling

Makrohandlingen AngivVærdi har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Element

Navnet på det felt, kontrolelement eller egenskab, som du vil indstille værdien for. Skriv navnet på feltet, kontrolelementet eller egenskaben i feltet Element i sektionen Handlingsargumenter i makrodesignvinduet. Du skal bruge den fulde syntaks til at referere til dette element, f.eks. kontrolelementnavn (for et kontrolelement i formularen eller rapporten, hvorfra makro blev kaldt) eller Formularer!formularnavn!kontrolelementnavn. Dette er et obligatorisk argument.

Udtryk

udtryk Access bruger til at indstille værdien for dette element. Du skal altid bruge den fulde syntaks til at referere til alle objekter i udtrykket. Hvis du f.eks. vil øge værdien i et lønkontrolelement på en medarbejderformular med 10 procent, så skal du bruge Forms!Employees!Salary*1.1. Dette er et obligatorisk argument.

Bemærk!: Du bør ikke bruge et lighedstegn (=) før udtrykket i dette argument. Hvis du gør, evaluerer Access udtrykket og bruger derefter denne værdi som udtrykket i dette argument. Dette kan medføre uventede resultater, hvis udtrykket er en streng.

Hvis du f.eks. skriver = "Streng1" for dette argument, evaluerer Access først udtrykket som Streng1. Derefter bruger programmet Streng1 som udtryk i dette argument og forventer at finde et kontrolelement eller en egenskab kaldet Streng1 på den formular eller rapport, der kaldte makroen.

Bemærk!: I en Access-database (.mdb eller .accdb) skal du klikke på knappen Generér for at bruge udtryksgeneratoren til at oprette et udtryk for det ene eller andet af disse argumenter.

Bemærkninger

Du kan bruge denne handling til at indstille en værdi for et felt eller kontrolelement i en formular, et dataark i formular eller en rapport. Du kan også indstille værdien for næsten alle kontrolelement-, formular- og rapportegenskaber i en vilkårlig visning. Hvis du vil finde ud af, om en bestemt egenskab kan indstilles ved hjælp af en makro, og hvilke visninger den kan indstilles i, skal du læse emnet i hjælp knyttet til den pågældende egenskab i Visual Basic Editor.

Du kan også indstille værdien for et felt i en formulars underliggende tabel, også selvom formularen ikke indeholder et kontrolelement, der er bundet til feltet. Brug syntaksen Formularer!formularnavn!feltnavn i feltet Element til at indstille værdien for et sådant felt. Du kan også referere til et felt i en rapports underliggende tabel ved hjælp af syntaksen Rapporter!rapportnavn!feltnavn, men der skal være et kontrolelement på den rapport, der er bundet til det pågældende felt, eller også skal feltet refereres til i et beregnet kontrolelement på rapporten.

Hvis du indstiller værdien for et kontrolelement på en formular, udløser makrohandlingen AngivVærdi ikke kontrolelementets valideringsregler på formularniveau, men den udløser det underliggende felts valideringsregler på tabelniveau, hvis kontrolelementet er et bundet kontrolelement. Makrohandlingen AngivVærdi udløser også genberegning, men genberegningen sker muligvis ikke med det samme. For at udløse øjeblikkelig gentegning og gennemtvinge gennemførsel af genberegning, skal du bruge makrohandlingen GentegnObjekt. Den værdi, du angiver i et kontrolelement ved hjælp af makrohandlingen AngivVærdi påvirkes heller ikke af en inputmaske indstillet i kontrolelementets eller det underliggende felts Inputmaske-egenskab.

Hvis du vil ændre værdien af et kontrolelement, kan du bruge handlingen AngivVærdi i en makro, der er angivet af kontrolelementets hændelsesegenskab EfterOpdatering. Du kan dog ikke bruge handlingen AngivVærdi i en makro, der er angivet af et kontrolelements FørOpdatering-hændelsesegenskab til at ændre værdien af kontrolelementet (selvom du kan bruge handlingen AngivVærdi til at ændre værdien af andre kontrolelementer). Du kan også bruge handlingen AngivVærdi i en makro, der er angivet af egenskaben FørOpdatering eller EfterOpdatering for en formular til at ændre værdien af vilkårlige kontrolelementer i den aktuelle post.

Bemærk!: Du kan ikke bruge makrohandlingen AngivVærdi til at indstille værdien af de følgende kontrolelementer:

  • Bundne kontrolelementer og beregnede kontrolelementer i rapporter.

  • Beregnede kontrolelementer i formularer.

Tip

Du kan bruge makrohandlingen AngivVærdi til at skjule eller få vist en formular i formularvisning. Skriv Formularer!formularnavn.Synlig i feltet Element og Nej eller Ja i feltet Udtryk. Indstilling af en modalt formulars synlige egenskab til Nej skjuler formularen og gør den tilstandsløs. Indstilling af egenskaben til Ja viser formularen, og gør den modal igen.

Ændring af værdien af eller tilføjelse af nye data i et kontrolelement ved hjælp af handlingen AngivVærdi i en makro udløser ikke hændelser såsom FørOpdatering, FørIndsættelse eller Ændring, der opstår, når du ændrer eller indtaster data i disse kontrolelementer i brugergrænsefladen. Disse hændelser forekommer heller ikke, hvis du har indstillet værdien af kontrolelementet ved at bruge et Visual Basic for Applications (VBA)-modul.

Denne handling er ikke tilgængelig i et VBA-modul. Du kan indstille værdien direkte i VBA.

Eksempel

Angiv værdien af et kontrolelement ved hjælp af en makro

Følgende makro åbner formularen Tilføj produkter via en knap i formularen Leverandører. Den viser brugen af makrohandlingerne OpdaterSkærm, Luk, ÅbnFormular, AngivVærdi og GåTilKontrolelement. Handlingen AngivVærdi indstiller kontrolelementet Leverandør-id i formularen Produkter til den aktuelle leverandør i formularen Leverandører. Handlingen GåTilKontrolelement flytter derefter fokus til feltet Kategori-id, hvor du kan begynde at angive data til det nye produkt. Denne makro skal knyttes til knappen Tilføj produkter i formularen Leverandører.

Handling

Argumenter: Indstilling

Kommentar

OpdaterSkærm

Skærmopdatering slået til: Nej

Stop skærmopdatering, mens makroen kører.

Luk

Objekttype: Formular

Objektnavn: Produktliste

Gem: Nej

Luk formularen Produktliste.

ÅbnFormular

Formularnavn: Produkter

Vis: Formular

Datatilstand: Tilføj

Vinduestilstand: Normal

Åbn formularen Produkter.

AngivVærdi

Vare: [Formularer]![Produkter]![Leverandør-id]

Udtryk: Leverandør-id

Indstil kontrolelementet Leverandør-id til den aktuelle leverandør i formularen Leverandører.

GåTilKontrolelement

Kontrolelementnavn: Kategori-id

Gå til kontrolelementet Kategori-id.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×