Markér, flyt, tilpas størrelse på og roter figurer

Visio giver dig flere værktøjer til at markere, flytte, tilpasse størrelsen på og rotere figurer og objekter. Når du har markeret et objekt – eller alle objekterne – på tegningen, kan du ændre deres placering, forstørre eller formindske dem, spejlvende dem vandret og skubbe dem på plads.

Bemærk!: Hvis du har problemer med at markere figurer på tegningssiden, kan det skyldes, at figurerne er beskyttede, er en del af et låst lag, eller at de er grupperet sammen. Se Fejlfinding af problemer med markering i Visiofor at få mere at vide.

Din browser understøtter ikke video.

Markér figurer

Som oftest skal du markere figurer, før du kan udføre andre handlinger, f.eks. flytte, rotere eller tilpasse størrelsen på figurer i tegninger. I Visio kan du markere figurer én ad gangen, efter område, med frihåndsmarkering, eller du kan markere alle figurerne på siden.

Opgave

Handling

Markere en enkelt figur

 1. Klik på Pegeværktøj i gruppen Værktøjer på fanen Hjem.

 2. Peg på figuren på tegningssiden, indtil den ændres til en firdobbelt pil, og klik derefter på figuren.

Markér flere figurer med Områdemarkering

 1. Klik på Markér i gruppen Redigering på fanen Hjem, og vælg Områdemarkering.

 2. Anbring markøren over og til venstre for de figurer, du vil markere, og træk derefter for at lave et områdenet rundt om figurerne.

 3. Når du markerer figurerne, får du vist blå markeringshåndtag rundt om de figurer, du har markeret, og magenta streger rundt om de enkelte figurer.

Markér flere figurer med Frihåndsmarkering

 1. Klik på Markér i gruppen Redigering på fanen Hjem, og vælg Frihåndsmarkering.

 2. Træk et frihåndsmarkeringsnet omkring de figurer, du vil markere.

 3. Når du markerer flere figurer, vises der blå markeringshåndtag rundt om de markerede figurer.

Markere figurer, der ligger delvist inden for et markeringsområde

Hvis du vil gøre det muligt at markere figurer i Visio, der ligger delvist inden for et markeringsområde, skal du gøre følgende:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Under Visio skal du klikke på Indstillinger.

 3. I dialogboksen Visio-indstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Markér figurer, der ligger delvist inden for området under Redigeringsindstillinger på fanen Avanceret.

Markere flere figurer på en side ved hjælp af genvejstaster

Tryk på og hold Skift eller Ctrl nede, mens du klikker på figurer for at markere flere figurer ad gangen.

Tip!: Hvis du vil tilføje en figur til en markering, du har oprettet ved hjælp af værktøjet Områdemarkering, skal du holde SHIFT eller CTRL nede og derefter klikke på figuren.

Markér alle figurer på tegningssiden

Klik på Markér i gruppen Redigering på fanen Hjem, og vælg Markér alt.

Markér en bestemt type objekt

 1. Klik på Markér i gruppen Rediger på fanen Hjem, og vælg derefter Vælg efter type.

 2. Kontrollér, hvilken type objekt du vil markere, f.eks. figurer, forbindelser eller beholdere, i dialogboksen Vælg efter type, og klik derefter på OK.

Fjerne markeringen af en eller flere figurer

Sådan fjernes markeringen af alle figurer:

 • Klik på et tomt område i tegningen, eller tryk på Esc.

Sådan fjernes markeringen af en figur, når flere figurer er markeret:

 • Tryk på Skift, og klik på en figur for at annullere markeringen af den.

Flyt figurer

Visio kan hjælpe dig på flere måder, når du vil placere figurer nøjagtigt, hvor du vil have dem.

Opgave

Handling

Flyt figurer ved hjælp af musen

 1. Markér alle de figurer, du vil flytte.

 2. Hold markøren over en af figurerne. Der vises en firdobbelt pil.

 3. Træk figurerne til deres nye placeringer.

  Alle de markerede figurer flyttes den samme afstand og retning fra deres oprindelige placeringer.

Tip!: 

 • Hvis du vil begrænse flytningen af figurerne til lodret eller vandret, skal du holde Skift nede, mens du trækker i figurerne.

 • Hvis du vil flytte figurerne til en anden side på tegningen, skal du trække figurerne til en sidefane.

Flyt figurer med en bestemt afstand (kræver Visio Professional)

 1. Markér alle de figurer, du vil flytte.

 2. Klik på Tilføjelsesprogrammer i gruppen Makroer på fanen Vis, peg på Visio Extras, og klik derefter på Flyt figurer.

 3. Under Retning skal du angive det koordinatsystem, du vil bruge til at flytte figuren eller figurerne med.

  • Vandret/lodret     Anvender X-Y-koordinater (kartesiansk) til at flytte markeringen.

  • Afstand/vinkel     Anvender et polært koordinatsystem til at flytte markeringen.

 4. Angiv de afstande, du vil flytte det markerede med.

 5. Hvis du vil flytte en kopi af den eller de markerede figurer og bevare den eller de oprindelige figurer på den oprindelige placering, skal du vælge Dupliker.

 6. Når du har foretaget dine markeringer, skal du klikke på OK.

Skub figurer ved hjælp af piletasterne

 1. Markér alle de figurer, du vil flytte.

 2. Gør følgende:

  • Hvis du vil flytte en figur til den næste placering, hvor den kan fastgør, f.eks. en gitterlinje eller et linealmærke, skal du trykke på en piletast.

   Bemærk!: Hvis der ikke er nogen placering, hvor figuren kan fastgøres, flyttes figuren et enkelt mærke på linealen, når du trykker på en piletast.

   Hvis du vil flytte figuren én pixel, skal du holde Skift nede, mens du trykker på en piletast.

Bemærk!: Hvis tegningen ruller, men figuren ikke flyttes, når du trykker på en piletast, skal du kontrollere, at der ikke er trykket på tasten Scroll Lock.

Tilpas størrelsen på figurer

I Visio kan du tilpasse størrelsen på figurer ved at trække i dem, indtil de har den ønskede størrelse, eller du kan angive en bestemt størrelse.

Opgave

Handling

Tilpas størrelsen på en todimensional (2D) figur (f.eks. et rektangel) med musen

 1. Markér alle de figurer, du vil tilpasse i størrelsen.

 2. Træk i et markeringshåndtag Markeringshåndtag indtil figuren har den ønskede størrelse. Træk i et hjørnehåndtag for at tilpasse størrelsen proportionalt.

Tilpas størrelsen af en endimensional figur, f.eks. en streg, med musen

 1. Markér den figur, du vil tilpasse størrelsen på.

 2. Træk et slutpunkt til den ønskede længde.

Tilpas størrelsen på en figur ved hjælp af vinduet Størrelse og placering

 1. Markér alle de figurer, du vil flytte.

 2. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis på fanen Vis, og vælg derefter Størrelse og placering.

 3. I vinduet Størrelse og placering skal du skrive nye værdier i felterne Bredde, Højde eller Længde.

Roter eller spejlvend figurer

Du kan rotere figurer et bestemt antal grader, spejlvende dem lodret, spejlvende dem vandret eller rotere dem med rotationshåndtaget.

Opgave

Handling

Roter en figur 90 grader

 1. Markér de figurer, du vil rotere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil rotere figuren mod uret, skal du på fanen Hjem finde gruppen Arranger og klikke på Placering, pege på Roter figurer og vælge Rotér mod venstre 90º.

  • Hvis du vil rotere figuren med uret, skal du på fanen Hjem finde gruppen Arranger og klikke på Placering, pege på Roter figurer og vælge Rotér mod højre 90º

Roter en figur ved hjælp af rotationshåndtaget

 1. Markér de figurer, du vil rotere

 2. Træk i et rotationshåndtag Rotationshåndtag i Visio 2010. .

  Figuren roterer om nålen Rotationshåndtag . Hvis du vil flytte nålen, skal du holde markøren over rotationshåndtaget og flytte markøren over nålen og trække den til en ny placering.

  Jo mere du flytter markøren fra markeringen, mens du trækker rotationshåndtaget, des mindre bliver rotationstrinnene.

Roter en figur efter vinkel ved hjælp af vinduet Størrelse og placering

 1. Markér de figurer, du vil rotere

 2. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis på fanen Vis, og vælg derefter Størrelse og placering.

 3. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis på fanen Vis, og vælg derefter Størrelse og placering.

 4. I vinduet Størrelse og placering skal du skrive nye værdier i Vinkel-felterne.

Spejlvend en figur lodret eller vandret

 1. Markér de figurer, du vil spejlvende.

 2. Klik på Placering i gruppen Arranger på fanen Hjem, peg på Roter figurer, og gør følgende:

  • Hvis du vil spejlvende lodret, skal du vælge Spejlvend lodret.

  • Hvis du vil spejlvende vandret, skal du vælge Spejlvend vandret.

Hvis du vil lære at rotere tekst, skal du se Tilføj, rediger, flyt eller roter tekst og tekstblokke.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×