Markedsfør dine produkter og tjenester i Business Contact Manager

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I Marketing arbejdsområde i Business Contact Manager til Outlook, kan du oprette og starte en række marketingaktiviteter og spore resultaterne af hver enkelt aktivitet eller de samlede resultater som led i en marketingkampagne via flere kanaler.

Opret en opkaldsliste for en bestemt kampagne, send en personlig mail til de kunder, du udvælger, opret brochurer og løbesedler til direct mail eller udvikl din egen marketingaktivitet med de værktøjer, der findes i Business Contact Manager til Outlook.

I denne artikel beskrives, hvordan du opretter og bruger marketingaktiviteter med udskrift af massemail og direct mail. Du kan også få mere at vide om, hvordan du analyserer resultaterne af dine marketingaktiviteter, og hvordan du kan bruge rapporterne og markedsføringen gadget i Business Contact Manager til Outlook.

Du finder oplysninger om, hvordan du opretter en marketingaktivitet ved hjælp af en opkaldsliste, ved at gå til Opret og brug opkaldslister i Business Contact Manager.

Hvad vil du foretage dig?

Opret og start en marketingaktivitet med udskrift af massemail eller direct mail

Planlæg aktiviteten

Opret marketingindholdet i Outlook, Word eller Publisher

Start en marketingaktivitet

Spor og analysér marketingaktiviteter

Toppen af siden

Opret og start en marketingaktivitet med udskrift af massemail eller direct mail

Vækst kræver markedsføring af din virksomhed. Business Contact Manager til Outlook gør det nemt at oprette mails til massedistribution, direct mail-kampagner og udvikle andre marketingaktiviteter.

At oprette og starte en marketingaktivitet er i bund og grund en proces bestående af tre trin planlægning af aktiviteten, udformning af aktivitetens indhold og endelig aktivitetsstart.

Toppen af siden

Planlæg aktiviteten

Under planlægningsfasen skal du oprette en marketingpost, dvs. vælge et navn til aktiviteten og angive, hvem der blandt dine konti og forretningskontakter eller kundeemner er målgruppen.

Bemærk!: Modtagerlisten til en marketingaktivitet kan kun omfatte én posttype. Modtagerlisten kan f.eks. omfatte konti, men ikke konti og forretningskontakter. Forretningskontakter og kundeemner kan være på den samme liste, fordi posten kundeemner er baseret på posttypen forretningskontakter.

 1. Klik på Marketing under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. På båndet på fanen Hjem i gruppen Ny skal du klikke på en af følgende knapper:

  • Massemail Ikonet Rundsendelse af mail

   • Genvejstast   . For at oprette en ny marketingaktivitet med massemail skal du trykke på ALT+NE.

  • Nye elementer, peg på Marketing, og klik derefter på Udskrift af Direct Mail Ikonet Udskrift af direct mail eller Andre aktiviteter.

   • Genvejstast   . For at oprette en ny marketingaktivitet med direct mail skal du trykke på ALT+NN.

 3. Skriv et navn på marketingaktiviteten på formular.

 4. Hvis du ønsker, at denne aktivitet skal være en del af en marketingkampagne, skal du i feltet Kampagne skrive et navn for kampagnen eller vælge et kampagnenavn på listen. Hvis aktiviteten ikke er en del af en marketingkampagne, kan du lade standardteksten Aktuelle aktiviteter blive stående.

 5. I sektionen Modtagerliste skal du, for at sende meddelelsen til e-mail- eller virksomhedsadressen på en af følgende typer kunder, klikke på Alle konti, Alle forretningskontakter og kundeemner, Alle forretningskontakter eller Alle kundeemner.

  Eller du kan klikke på en af følgende muligheder:

  • Søgemappe. Vælg en søgemappe, der indeholder en filtreret liste over modtagere, hvis du vil oprette en brugerdefineret liste. Feltet omdøbes til Brugerdefineret liste, efter at du vælger en mappe.

  • Igangværende marketingaktivitet. Vælg den modtagerliste, du brugte til en tidligere aktivitet.

  • Ny liste. Åbn dialogboksen Filtrer forretningskontaktpersoner, og vælg kriterier til filtrering af listen.

   Du kan også oprette en marketingaktivitet ud fra navnene i en rapport. Du kan få mere at vide om denne indstilling under Brug af rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

 6. Hvis du vil redigere den markerede liste ved at filtrere den, skal du klikke på Gennemse og filtrer.

  Hvis du vil have mere at vide om filtrering af lister, skal du se Filtrer poster i Business Contact Manager.

 7. På båndet under fanen Hjem i gruppen Vis skal du klikke på Detaljer for at åbne siden Detaljer om aktivitet.

 8. Hvis du vil, kan du skrive oplysninger i felterne Kampagnekode, Budgetterede omkostninger, Startdato, Slutdato og Kommentarer.

 9. Klik på Gem og luk for at gemme posten, eller gå videre til Opret marketingindholdet, som er det næste punkt i denne artikel.

  Når du er klar til at starte aktiviteten, skal du klikke på Start, eller læse Start en marketingaktivitet senere i denne artikel.

Toppen af siden

Opret indholdet i marketingindholdet i Outlook, Word eller Publisher

Du kan bruge Outlook, Word eller Publisher til at lave udkast til e-mailmeddelelser, udskrive breve, løbesedler, brochurer og andre marketingmaterialer samt andre typer dokumenter for at oprette indhold til distribuering, og derefter knytte dem til aktiviteten i Business Contact Manager til Outlook.

Når du har oprettet posten for marketingaktiviteten og valgt modtagerne, som beskrevet i Planlæg aktiviteten, kan du sammenkæde indhold og aktivitet.

Du kan vælge at udvikle indholdet, efterhånden som du planlægger marketingaktiviteten, og oprette aktivitetsposten, eller du kan oprette indholdet i Outlook, Publisher eller Word først og derefter oprette posten for marketingaktiviteten. Hvis du opretter indholdet på forhånd, skal du blot markere filen i posten for marketingaktiviteten.

 1. Klik på Marketing under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Gør et af følgende:

  • Opret en post for en ny marketingaktivitet.

  • I arbejdsområdet skal du klikke på fanen Massemail, Udskrift af Direct Mail eller Andre marketingaktiviteter og derefter dobbeltklikke på en post for at åbne den.

 3. Afgør, om der skal oprettes nyt marketingindhold for aktiviteten, eller der skal bruges indhold, som allerede er oprettet.

  Sådan opretter du en ny fil

  1. Klik på en af følgende indholdskilder i vinduet for marketingaktiviteter:

   • Outlook-redigeringsprogram.

   • Brevfletning i Publisher.

   • Brevfletning i Word.

  2. Det program, du har valgt, åbnes. Brug programmet til at oprette en meddelelse, som du kan tilpasse ved hjælp af brevfletning.

  3. Hvis du har valgt Outlook-redigeringsprogram, skal du klikke på knappen Opret.

  Hvis du har valgt Brevfletning i Publisher eller Brevfletning i Word, skal du klikke på Opret/Gennemse og derefter klikke på Opret.

  1. Opret meddelelsen, løbesedlen, pjecen eller brochuren til distribution.

  Hvis du vil tilpasse marketingmeddelelsen til den enkelte modtager, skal du følge instruktionerne i ruden Brevfletning i Publisher eller Word. Du finder oplysninger om, hvordan du bruger brevfletning, i Hjælp i Publisher eller Word.

  1. Gem filen, og vend derefter tilbage til vinduet for marketingaktiviteter.

   Standardnavnet på filen er det samme som navnet på aktiviteten, medmindre du gemmer filen med et andet navn.

  Sådan vælger du en eksisterende fil

  1. I vinduet for marketingaktiviteter, i sektionen for indholdskilder, skal du klikke på Oprette/Gennemse og derefter på Gennemse.

  Når du har oprettet eller valgt en fil, føjes kommandoen Rediger til knappen. Hvis du gemmer og derefter åbner aktiviteten, omdøbes knappen til Rediger/Gennemse. Klik på Rediger for at redigere den markerede fil.

  1. Når du har foretaget ændringerne, gemmer du filen og vender derefter tilbage til vinduet for marketingaktiviteter.

   Du kan klikke på Rediger modtagerliste i ruden Brevfletning i Publisher eller Word for at ændre modtagerne af din aktivitet – også i Business Contact Manager til Outlook, hvis aktiviteten ikke er startet.

 4. Den fil, du har valgt, er angivet i feltet Brug fil.

 5. Klik på Gem og Luk, hvis du vil starte aktiviteten senere. Ellers skal du klikke på Start, og læse Start en marketingaktivitet, det næste punkt i denne artikel.

  For at spore resultaterne af denne marketingaktivitet skal du også registrere navnet på aktiviteten i feltet Startet af for hver enkelt konto-, forretningskontakt- eller salgsmulighedspost genereret af aktiviteten. Hvis du derefter gerne vil se resultaterne af aktiviteten, skal du se siden Sporing i marketingaktivitetsposten.

Toppen af siden

Start en marketingaktivitet

Når du er klar til at starte en af de marketingaktiviteter, du har oprettet, skal du blot klikke på Start.

 1. Åbn aktivitetsposten.

  Sådan gør du

  1. I arbejdsområdet Marketing klikker du på fanen Massemail, Udskrift af Direct Mail eller Andre marketingaktiviteter for den type aktivitet, du vil starte.

  2. Dobbeltklik på aktiviteten for at åbne den i listeruden.

   Hvis du har en lang liste over aktiviteter, skal du se efter aktiviteten under navnet på kampagnen. Hvis du ikke tildelte aktiviteten til en kampagne, står aktiviteten angivet under Aktuelle aktiviteter. Du kan også skrive navnet på aktiviteten i feltet Søg for at finde det hurtigt.

 2. Gennemgå navnene i Modtagerlisten for at sikre, at du har markeret alle de konti, forretningskontakter og kundeemner, som skal modtage din forsendelse.

  Du kan også gennemse og opdatere listen over modtagere i ruden Brevfletning i Publisher eller Word.

 3. Klik på Start.

  Dokumentet åbnes i det program, du brugte til at oprette det.

 4. Gør et af følgende:

  Hvis du sender en massebesked

  Foretag eventuelle ændringer i dokumentet, tilpas f.eks. meddelelsen via funktionen Brevfletning. For at sende beskeden skal du klikke på Afslut og flet i gruppen Udfør på båndet og derefter klikke på Send massebesked.

  Hvis du opretter en direct mail-publikation

  Foretag de nødvendige ændringer i dokumentet, og følg derefter trinnene i vinduet for at udskrive dokumentet, flet det til en ny publikation, eller føj det til en eksisterende publikation.

Toppen af siden

Spor og analysér marketingaktiviteter

Når du starter en marketingaktivitet, er det vigtigt at spore resultaterne. I det mindste, du har brug at forstå, hvis aktiviteten var værd tid eller penge.

For at se resultaterne af en marketingaktivitet skal du registrere, hvilke konti, forretningskontakter, kundeemner og salgsmuligheder der gav bonus i forbindelse med den gennemførte marketingaktivitet. Efterhånden som du afslutter nye poster, skal du notere navnet på marketingaktiviteten i feltet Startet af for hver post.

Dette afsnit indeholder

Føj navnet på en marketingaktivitet til konto-, forretningskontakt-, kundeemne eller salgsmulighedsposterne

Få vist resultaterne af en marketingaktivitet

Hvor kommer sporingstallene fra?

Analysér en marketingaktivitet eller kampagne

Få vist en marketinggadget

Brug gadgets til at analysere resultaterne af marketingaktivitet

Brug marketingrapporter

Toppen af siden

Føj navnet på en marketingaktivitet til konto-, forretningskontakt-, kundeemne eller salgsmulighedsposterne

Sørg for at registrere de budgetterede og faktiske omkostninger for aktiviteten med det formål effektivt at spore investeringsafkastet af en marketingaktivitet.

Du skal også føje navnet på aktiviteten til feltet Startet af for hver konto-, forretningskontakt-, kundeemne- eller salgsmulighedspost, der kommer fra aktiviteten. Det samlede antal for hver posttype er angivet i sektionen Aktivitetsresultater på siden Sporing med marketingaktivitetsposten.

 1. Gør et af følgende:

  • For konti eller forretningskontakter skal du i navigationsruden under Business Contact Manager klikke på Administration af kontakter.

  • For kundeemner og salgsmuligheder skal du i navigationsruden under Business Contact Manager klikke på Salg.

 2. Klik på den fane, som indeholder den ønskede post.

 3. I listeruden skal du dobbeltklikke på konto-, forretningskontakt-, salgsmuligheds- eller kundeemneposten for at åbne den.

 4. I sektionen Kildeoplysninger for posten skal du klikke på Startet af.

  Skærmbillede, der viser sektionen kildeoplysninger for posten

 5. I dialogen Markér en konto, forretningskontakt eller marketingaktivitet under Elementtype skal du klikke på Alle marketingaktiviteter eller klikke på den type marketingaktivitet, der genererede posten.

  Link til en marketingaktivitet

 6. Under Aktivitetens navn skal du klikke på navnet for marketingaktiviteten.

 7. I sektionen Sammenkædede poster skal du klikke på Sammenkæd med.

  Posten er sammenkædet med marketingaktiviteten og er inkluderet i de totaler, der vises på siden Sporing i aktivitetsposten.

 8. Klik på OK for at lukke vinduet.

 9. Gentag denne fremgangsmåde for hver konto, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighed, der stammer fra marketingaktiviteten.

Toppen af siden

Få vist resultaterne af en marketingaktivitet

Der findes flere metoder til overvågning af dine marketingaktiviteter, f.eks ved hjælp af siden Sporing for aktiviteten, visning af analyseværktøjerne og gadget Marketing arbejdsområde samt gennemgang af data i rapporter. Siden Sporing giver de mest detaljerede oplysninger om aktiviteter. Her kan du også markere aktiviteter som afsluttet og gemme oplysninger om de faktiske omkostninger.

 1. Åbn siden Sporing ved først at åbne en marketingaktivitet.

 2. På båndet i gruppen Vis skal du klikke på Sporing.

  Genvejstast    For at åbne siden Sporing, skal du trykke på ALT+H og derefter på 03.

 3. I sektionen Aktivitetsoplysninger kan du skrive de faktiske omkostninger for aktiviteten og markere afkrydsningsfeltet for at markere aktiviteten som lukket.

 4. I sektionen Aktivitetsresultater kan du se antallet af nye salgsmuligheder og kontakter, der følger af aktiviteten, og klikke på Vis rapport for at oprette en detaljeret virksomhedsrapport til oplysningerne i det markerede felt.

Toppen af siden

Hvor kommer sporingsdataene fra?

De data, der vises på siden Sporing beregnes automatisk på baggrund af de oplysninger, du angiver, om hver enkelt aktivitet:

 • Hver Konto, forretningskontakt, kundeemne og Salgsmulighed med det valgte aktivitetsnavn i feltet Startet af er inkluderet i det tilsvarende antal i felterne Påbegyndte salgsmuligheder, Påbegyndte konti og Påbegyndte kontakter.

 • Hvis aktiviteten er en opkaldsliste, opdateres feltet Påbegyndte telefonlogge, når du gemmer ændringer i opkaldslisteposten.

 • Oplysningerne om Forventet omsætning beregnes på baggrund af procenten for salgsmuligheder og værdien af produkter og tjenester på salgsmulighedsposten tilknyttet aktiviteten.

Toppen af siden

Analysér en marketingaktivitet eller kampagne

Fanen Analyse i arbejdsområdet Marketing samler en liste over alle dine marketingaktiviteter sorteret efter kampagne.

Bemærk!:  Detaljer er kun medtaget med henblik på individuelle marketingaktiviteter. Der er ingen funktion til analyse af hele kampagnen, som omfatter alle aktiviteterne.

 1. Klik på Marketing under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. I listeruden i arbejdsområdet skal du klikke på fanen Analyse.

  Fanen viser hver af dine marketingaktiviteter organiseret efter kampagne; aktiviteter, der ikke er knyttet til en kampagne, vises under Kampagne: Aktuelle aktiviteter.

 3. For at se detaljerne for en bestemt aktivitet, skal du dobbeltklikke på aktivitetens navn for at åbne posten. Se Få vist resultaterne af en marketingaktivitet, hvis du ønsker flere oplysninger.

  Bemærk!:  Når en rapport er åben, kan du bruge marketing-knapperne på båndet til at starte en ny marketingaktivitet henvendt til de kontakter, der er valgt i rapporten.

Toppen af siden

Få vist en marketinggadget

Marketinggadgets er praktiske, eftersom de giver dig mulighed for at kaste et hurtigt blik på, hvordan en bestemt marketingaktivitet eller kampagne klarer sig.

For at få de bedste oplysninger fra en gadget, skal du opdatere dine marketingaktivitetsdata. Når du opretter nye aktivitetsposter og tildeler dem til kampagner, vises disse data i gadgets. For at se specifikke detaljer, f.eks antallet af konti, forretningskontakter, kundeemner eller salgsmuligheder, der stammer fra en bestemt aktivitet, skal du skrive aktivitetsnavnet i feltet Startet af for hver ny post. For at se de præcise økonomiske tal skal du medtage tallene for budgetterede og faktiske omkostninger på siderne Detaljer og Sporing for hver enkelt aktivitet.

 1. Klik på Marketing under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på fanen Gadgets på båndet.

Genvejstast    For at få vist fanen Gadgets på båndet, skal du trykke på ALT+G.

 1. I gruppen Tilføj gadgets skal du klikke på Marketing og derefter på en af følgende:

  • Analyse af aktivitetstype

  • Kampagneanalyse

  • Sammenligning af kampagner

Gadgetoplysninger opdateres, når nye oplysninger gemmes i en relevant post.

Toppen af siden

Brug gadgets til at analysere resultaterne af marketingaktivitet

Marketinggadgets tilgængelige i Business Contact Manager til Outlook omfatter:

 • Analyse af aktivitetstype Viser oplysninger om alle marketingaktiviteter for en bestemt type, f.eks Massemail.

 • Kampagneanalyse Viser oplysninger om alle marketingaktiviteter under en enkelt kampagne.

 • Sammenligning af kampagner Viser oplysninger om alle marketingkampagner.

Du kan konfigurere hver marketinggadget, så den kun viser aktiviteter eller kampagner, du ønsker at se, og antallet af salgsmuligheder, konti, forretningskontakter eller kundeemner, der stammer fra hver enkelt aktivitet eller kampagne, eller de faktiske omkostninger, budgetter eller forventede indtægter.

Bemærk!:  Sørg for, at alle nye poster, der er oprettet som et resultat af en marketingaktivitet, har navnet på den aktivitet, der er angivet i feltet Startet af.

Du kan finde flere oplysninger om brug af gadgets i Brug gadgets i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Brug marketingrapporter

Du kan gennemse resultaterne af dine marketingaktiviteter i forskellige rapporter i Business Contact Manager til Outlook, udskrive dem eller eksportere dem til Excel til yderligere analyse.

Følgende rapporter leveres som standard:

 • Salgsmuligheder efter marketingaktivitet

 • Forretningskontakter efter marketingaktivitet

 • Konti efter marketingaktivitet

 • Marketingaktiviteter efter kampagne

 • Marketingaktiviteter efter type

Bemærk!:  For at få vist de seneste oplysninger om marketingaktiviteter i dine rapporter skal du sørge for, at ingen poster, der er oprettet som et resultat af en marketingaktivitet, medtager navnet på marketingaktiviteten i feltet Startet af.

Du kan få mere at vide om brugen af rapporter og diagrammer under Brug af rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×