Nyheder i Lync 2013

Lync 2013 har et elegant, nyt udseende, som gør det muligt at kommunikere hurtigt og uden besvær. Du vil også kunne se nye funktioner, f.eks. faste chatrum, delte noter og mobilitet, som gør det muligt at tilpasse Lync til dine egne personlige arbejdsprocesser, uanset om du er på kontoret, derhjemme eller på farten.

Læs mere om den nye menu Quick Lync, gruppen Favoritter, faneinddelte samtaler, videofunktioner, funktioner til styring af møder og meget mere.

Vigtige funktioner at udforske

Stilrent udseende med menuen Quick Lync

Lync bruger nu menuen Quick Lync for at give adgang til flere funktioner med mindre rod. Menuen Quick Lync indeholder knapper, som vises, når du peger på billedet for en kontakt. Du kan starte en chat, ringe op, starte et videoopkald eller få vist et visitkort med et enkelt klik. Hvis du peger på de tre prikker i højre side, får du vist flere indstillinger.

Menuen Quick Lync

Faste chatrum Chatrum erstatter Aktivitetsopdateringer. Du kan bruge knappen Chatrum til hurtigt at få adgang til dine chatrum og emnefeeds.

Det nye ikon Fuld skærm Knappen Fuld skærm gør det muligt at udvide Lync-vinduet, så det fylder hele skærmen.

Med knappen Tilføj en kontakt Tilføj en kontakt kan du hurtigt oprette en liste over kontakter.

Faste chatrum og emnefeeds

Lync 2013 indeholder faste chatrum, hvor du kan holde gang i diskussioner med venner og kolleger. Klik på knappen Chatrum for at søge efter chatrum, overvåge aktiviteten i chatrum og læse og skrive meddelelser.

Chatrum

Når du opretter et chatrum, kan du indstille beskyttelsesniveauet til:

  • Åbent, som alle kan finde, læse eller skrive meddelelser i. Der kræves ikke noget medlemskab.

  • Lukket, som alle kan finde, men hvor det kun er medlemmer, der kan læse eller skrive medlemmer (standard).

  • Hemmeligt, som kun kan ses af medlemmerne.

Når du kommer ind i et chatrum, vises der billeder af medlemmerne og deres aktuelle status i toppen. Du kan også se visitkortet for en kontakt ved at pege på kontaktens billede og klikke på den nedadvendte pil.

Fast chattjeneste i Lync

Du kan endda oprette emneopdateringer, så du får besked, hvis en person i et af dine chatrum tilføje et indlæg, som indeholder bestemte ord.

På siden med indstillinger for Fast chat kan du angive beskeder og lyde, når andre skriver meddelelser i dine chatrum.

Hav dine favoritter lige ved hånden

Med den nye gruppe Favoritter kan du oprette en liste over de personer, du kontakter mest. Du kan føje en kontakt til listen ved at højreklikke på kontakten og vælge Føj til Favoritter på rullelisten.

Skærmbillede af Føj til Favoritter

Nye visningsindstillinger

Der er mange nye visningsindstillinger i visningen Kontakter:

Klik på Grupper for at få vist dine kontakter og chatrum ordnet ud fra de grupper, du har angivet. Klik på Status for at få vist dine kontakter efter tilgængelighed (online, ikke til stede, ikke tilgængelig eller ukendt). Klik på Relationer for at få vist dem grupperet efter de fortrolighedsforhold, du har angivet for dem, eller klik på Ny for at se en liste over personer, som har anmodet om at komme med på din liste over kontakter.

Skærmbillede af sortering af kontakter efter relation

Brug den nye side med indstillinger til Liste over kontakter for at angive, hvordan du vil sortere og vise kontakter. Du kan vælge en udvidet to-linjers visning, som viser kontakternes billeder, eller du kan vælge en mere kompakt et-linjers visning. Du kan også sortere kontakterne alfabetisk eller efter deres tilgængelighed.

Faneopdelte samtaler

Med den nye funktion til faneinddelte samtaler kan du nu samle alle dine opkald, chatbeskeder og chatrum i ét samtalevindue. Du kan bruge fanerne i venstre side af samtalevinduet til at navigere mellem alle aktive samtaler. Hvis du foretrækker et vindue pr. samtale, kan du naturligvis vælge den indstilling på siden med indstillinger for Liste over kontakter.

Faneinddelte samtaler

Brug pop op-knappen Skærmbillede af pop op-knappen til at flytte en enkelt samtale til sit eget vindue, og tilpas eventuelt størrelsen. Brug derefter pop op-knappen Skærmbillede af pop op-knappen til at tilføje vinduet i det primære samtalevindue. Du kan også bruge pop op-funktionen i et møde, hvor der præsenteres video eller indhold.

Lync husker din samtaletilstand, selvom du logger af og logger på igen.

Med ikonerne nederst i samtalevinduet kan du hurtigt føje andre til en chatsamtale eller opgradere den til lydopkald, et videoopkald eller en præsentation med værktøjer til fildeling og onlinemøder (whiteboard, mødenoter, delte notesbøger og vedhæftede filer). Hvis du holder markøren over et ikon, vises dets kommunikationstilstand og de indstillinger, du kan vælge. Hvis du klikker på ikonet, skifter chatten til denne tilstand.

Skærmbillede af ikonerne nederst i samtalevinduet

Nye videofunktioner

Med menuen Quick Lync kan du starte et videoopkald med en kontakt med et enkelt klik.

Før du placerer eller accepterer et videoopkald, kan du se et eksempel med din egen video i invitationen.

Skærmbillede af et videoeksempel med Slå mit kamera til valgt

Med den nye visning Galleri kan du automatisk se alle i videomødet. Når video ikke er tilgængeligt, vises der et billede af den, der taler. Du kan bruge kontrolelementerne i galleriet til at se deltagernes navne og identificere aktive talere. I galleriet vises de personer i mødet, der er mest relevante på det givne tidspunkt, ved at placere den primære talers video "i fokus" på ståpladserne og vise billeder af de mindre aktive deltagerne på siddepladserne.

Skærmbillde af et Lync-videomøde

Når der er mere end fem deltagere i et videomøde, vises videovinduerne for de fem mest aktive deltagere på den øverste række, og billeder af de øvrige deltagere vises nedenunder. Du kan også vælge, om en eller flere af deltagerne skal blive vist hele tiden.

Indbygget tilgængelighed

Lync understøtter nu DPI, så du kan skalere tekst og grafik for 125 % og 150 % punkter pr. tomme. Understøttelsen af høj kontrast betyder, at Lync ser mere attraktivt ud – også når det bruges med forskellige temaer med høj kontrast i Windows.

Skærmbillede, viser skærmen med 100 procent skalering

Skærmbillede, der viser skærmen med 150 procent skalering

Lync indeholder nu også mere end 100 tastaturgenveje til vigtige funktioner, så du kan få direkte adgang uden en mus. Du kan f.eks. trykke Alt+C for at acceptere et opkald eller Alt+I for at ignorere det helt uden at bruge tabulatortasten eller flytte fokus. Du kan også bruge tastaturet til at afslutte et opkald (Alt+Q), starte OneNote (Ctrl+N) og åbne menuen Funktioner (Alt+T).

Omfattende understøttelse af skærmlæsere i Lync 2013 sikrer, at alle beskeder, indgående anmodninger og chatbeskeder læses højt, så du altid er informeret.

Nye mødefunktioner

Deltage i et Lync-møde med bare ét klik

Uanset om du er på kontoret eller på farten kan du deltage i et Lync-møde med et enkelt klik eller en enkelt berøring. Du skal ikke længere notere eller huske opkaldsnumre og adgangskoder. Du skal blot klikke på Deltag i Lync-møde fra en Outlook-mødepåmindelse på computeren eller fra kalender- eller møderuden på en Windows Phone-, iOS- eller Android-enhed.

Skærmbillede, viser Deltag i et Lync-møde fra din mobilenhed

Indstillinger for mødested

Når du planlægger et møde, kan du vælge dit eget dedikerede sted, eller du kan oprette et nyt mødested med et nyt id og en ny adgangskode. Det gør det nemmere at tilpasse mødeindstillingerne til dine behov, mødetypen eller deltagerne. Hvis du f.eks. har eksterne deltagere, bestemte præsentationsværter eller skal diskutere fortrolige oplysninger, kan du oprette et mødested, hvor du har større kontrol.

Afhængigt af mødetypen kan du nu bestemme, om du vil slå lyden fra for deltagerne og tillade eller blokere for videodeling, når du planlægger mødet. Disse indstillinger findes på siden med mødeindstillinger, og det anbefales, at du tilpasser indstillingerne, hvis du afholder et møde med mere end 20 deltagere.

Skærmbillede af mødeindstillinger

Udvidede kontrolfunktioner til møder

Du kan bruge lydfunktionerne på mødestedet til at slå din lyd til eller fra, ændre lydenheder og endda viderestille til et andet nummer.

Enheder

I menuen Præsenter får du afgang til alt det indhold, der kan præsenteres, på ét sted, f.eks. Skrivebord, PowerPoint-præsentationer, Afstemning, Whiteboard og OneNote.

Hver gang du deler indhold, får du besked om det i et pop op-vindue i mødet.

Skærmbillede af Præsenter dit skrivebord

Du kan også vælge flere programmer, du vil dele, hvis du har brug for at arbejde med flere programmer.

Du kan nu overføre præsentationer, der indeholder videoklip. Du skal blot overføre PowerPoint-præsentationen og pege med musen på sliden for at vise videokontrolfunktionerne til at afspille eller standse afspilning og tilpasse lydstyrken.

Mens en anden deltager præsenterer en PowerPoint-slide, kan du gennemse slidene for dig selv, gå tilbage i præsentationsvisningen eller overtage præsentationen, hvis du også skal præsentere.

Skærmbillede af Privat visning

Som præsentationsvært i mødet kan du tillade eller blokere for afsendelse af video. Med Ingen deltagervideo kan du begrænse videodeling til kun præsentationsværten. Dette er praktisk, hvis du afholder et stort møde, og du vil begrænse denne mulighed til kun at blive brugt at præsentationsværten.

Handlinger

Skjul personers navne under deres billede eller video i galleriet ved hjælp af Skjul navne.

Klik på Gør alle til deltagere for straks at ændre alle andre præsentationsværter til almindelige deltagere.

Vælge et layout… et hvilket som helst layout

Afhængigt af mødetypen kan du vælge en bestemt visning af indhold, præsentationsvært eller mødedeltagere ved at bruge knappen Vælg et layout Vælg et layout .

Skærmbillede af de tilgængelige mødevisninger med Visningen Galleri valgt

I visningen Galleri vises alle deltagernes billeder eller videoer. I visningen Præsentationsvært vises mødeindholdet med præsentationsværtens video eller billede nederst til højre i mødevinduet. I visningen Præsentation er det kun mødeindholdet, der vises. Du kan få en komplet visning af indholdet, men du kan ikke se deltagerne. I visningen Kompakt vises kun deltagernes billeder. Du kan pege på et billede for at få vist kontaktoplysningerne.

Når du optager et møde, gemmes optagelsen automatisk i et format (MP4), der kan afspilles i Windows Media Player. Du kan publicere optagelsen på en delt placering, så andre kan se den.

Nemt samarbejde med delte noter

OneNote tilbyder nye måder at samarbejde på under et møde. Du kan bruge delte notesbøger og foretage samtidig redigering med mødedeltagere i realtid under et møde, eller du kan tage noter til eget brug efter mødet. Deling i OneNote forenkler kommunikationen og opfølgning og reducerer samtidig fejl, som kunne opstå ved efterfølgende transskribering.

OneNote

Alle teammedlemmer kan få adgang til de delte noter for at bidrage med oplysninger, lave brainstorm eller bruge siderne i notesbogen som virtuelt whiteboard. OneNote-vinduet er automatisk forankret i mødevinduet, og personer og indhold, som deles i mødet, føjes automatisk til Noter.

Du kan bruge menuen Administrer indhold, der kan vises for at ændre tilladelser, omdøbe eller fjerne indhold.

Når Lync registrerer, at du holder en præsentation, får du automatisk tildelt tilstedeværelsesstatussen Vil ikke forstyrres – præsenterer. Dette blokerer for visningen af chat og anden forstyrrende kommunikation.

Lync Web App

Med Lync Web App kan pc- og Mac-brugere deltage i et Lync-møde fra en webbrowser, og Lync Web App giver nu den komplette Lync-mødeoplevelse, herunder:

  • HD-video, som skaber liv og viser udtryk i Lync, så alle kan "se, hvad du mener" på helt nye måder.

  • VoIP (Voice over IP), så du kan få forbindelse til mødet alle steder fra, uden at der påløber store gebyrer for opkaldet.

  • Chat, som gør det muligt at kommunikere lydløst, når det er påkrævet, f.eks. hvis du sidder på en café eller i et tog.

  • Deling af skrivebord, programmer og PowerPoint giver dig mulighed for at vise dit indhold til andre mødedeltagere og fortsætte samarbejdet uden at gå glip af noget!

Lync Web App

"Adgang overalt"

Lync gør det nemt for dig at kommunikere overalt, hvor du har adgang til internettet eller mobilnettet, ved at tillade, at du kontaktes via navn, uanset hvor du er. Du kan skifte mellem enheder, som du lyster, men du vil stadig få en velkendt og ensartet brugeroplevelse på tværs af computer, telefon, browser og tablet.

Lync til mobilklienter

Med Lync til mobilklienter kan du bevare statussen for din tilstedeværelse, uanset hvor du er, via din Windows Phone-, iPhone-, iPad-eller Android-enhed. Du kan bedre administrere din tid ved at bestemme din tilgængelighed og styre afbrydelser. Du kan sende mails, chatbeskeder, foretage telefonopkald eller endda deltage i et lydmøde med blot en berøring.

Lync til mobilklienter

Lync til mobilklienter giver dig den bedste produktivitet på tværs af enheder. Du kan se dine kollegaers tilstedeværelse i realtid og vælge den bedste måde at skabe kontakt på – chat, mail eller opkald. Når du ringer op, benytter Lync dit Enterprise Voice-nummer, så du kan kommunikere med en enkelt, konsekvent identitet og undgå opkaldsgebyrer, uanset hvor du ringer fra.

Lync til mobilenheder

Du kan få forbindelse både via dit virksomhedsnetværk og din mobiludbyders datatjeneste uden at brug af VPN (virtuelt privat netværk). Du kan deltage i et lydmøde med en enkelt berøring, uden brug af adgangskoder eller pinkoder.

Lync til mobilenheder

Med Lync til mobilklienter kan du også søge i virksomhedens adressekartotek og oprette forbindelse til kontakter i organisationsnetværket på andre netværk.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×